Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zbiór aktów prawa miejscowego

STATUT POWIATU - dostępny na stronie BIP Starostwa

 


ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

PODSTAWA PRAWNA
Od  dnia 1 stycznia 2010 roku zgodnie z art. 28b ust. 1a ustawy z 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. NR 190 poz. 1473) udostępnia się treść elektronicznych dzienników urzędowych stanowiących źródło prawa.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ww ustawy udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanymi adresami (dostępne na stronie BIP Starostwa).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego       (dostępny na stronie BIP Starostwa)

Wydawanie wydruków i udostępnienie aktów na informatycznych nośnikach danych jest odpłatne, zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2020 Starosty z dnia 1 lipca 2020 w sprawie ustalenia ceny wydania aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

 

2022 rok

Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 (Dz. U. Woj. Pom. poz. 498 z dnia 26.01.2023 r.)

Nr L/490/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/446/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających (Dz. U. Woj. Pom. poz. 497 z dnia 26.01.2023 r.)

Nr L/481/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2023 roku (Dz. U. Woj. Pom. poz. 490 z dnia 26.01.2023 r.)

Nr XLVIII/469/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4924 z dnia 09.12.2022 r.)   

Nr XLVIII/463/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4925 z dnia 09.12.2022 r.)   

Nr XLVIII/461/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4926 z dnia 09.12.2022 r.)   

Nr XLVIII/460/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4927 z dnia 09.12.2022 r.)   

Nr XLVII/446/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających   (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4221 z dnia 15.11.2022 r.)   

Nr XLVII/445/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz  wysokości  kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu   (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4220 z dnia 15.11.2022 r.)   

Nr XLVIII444/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4219 z dnia 15.11.2022 r.)

Nr XLVI/437/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla Dzieci i Młodzieży pn. ''Bilet"    (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3682 z dnia 11.10.2022 r.)

Nr XLV/427/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli   (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3379 z dnia 07.09.2022 r.)

Nr XLIII/414/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.  w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym" (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2896 z dnia 20.07.2022 r.)

Nr XXXVII/378/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w przedmiocie zmiany granicy miasta Słupska naruszającej granicę powiatu słupskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji (Dz. U. Woj. Pom. poz. 313 z dnia 13.01.2022 r.)

2021 rok

Nr XXXVI/376/2021 z 30 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022 (Dz. U. Woj. Pom. poz. 413 z dnia 08.02.2022 r.)

Nr XXVI/361/2021 z 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Pom. poz. 413 z dnia 08.02.2022 r.)

Nr XXXIV/335/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4768 z dnia 10.12.2021 r.)

Nr XXXIV/334/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4767 z dnia 10.12.2021 r.)

Nr XXXIV/333/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4766 z dnia 10.12.2021 r.)

Nr XXXIV/331/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2022 roku (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4765 z dnia 10.12.2021 r.)

Uchwała Nr XXXIII/325/2021 z dnia 26 października zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego zdnia 25lutego 2020r. wsprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4006 z dnia 09.11.2021 r.)

Uchwała Nr XXXI/309/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/244/2021  Rady Powiatu Słupskiego  w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych    (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3390 z dnia 21.09.2021 r.)

Uchwała Nr XXXI/308/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu(Dz. U. Woj. Pom. poz. 3389 z dnia 21.09.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/293/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3072 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/292/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021 (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3071 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/287/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3070 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/286/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3069 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/285/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Powiatowej Bursie Młodzieżowej w Ustce (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3068 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXVII/265/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. ,,Centrum Edukacji Regionalnej"  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1792 z dnia 18.05.2021 r.)

Uchwała Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Powiatowej Bursy Młodzieżowej w Ustce, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1723 z dnia 12.05.2021 r.)

Uchwała Nr XXVI/255/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1362 z dnia 14.04.2021 r.)

Uchwała Nr XXVI/251/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w  sprawie okresowych stypendiów sportowych (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1439 z dnia 21.04.2021 r.)

Uchwała Nr XXV/244/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Pom. poz. 844 z dnia 4.03.2021 r.)

Uchwała Nr XXV/242/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w  sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Pom. poz. 843 z dnia 4.03.2021 r.)

2020 rok

Uchwała Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2021 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 395; z dnia 3.02.2021r.)

Uchwała Nr XXIV/233/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Zaleskie (Dz. U. Woj. Pom. poz. 517 z dnia 8.2.2021 r.)

Uchwała Nr XXIV/231/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2021 roku  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 516 z dnia 8.2.2021 r.)

Uchwała Nr XXIII/220/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Pom. poz. 5570 z dnia 21.12.2020 r.)

Uchwała Nr XXIII/219/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego"  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 5571 z dnia 21.12.2020 r.)

Uchwała Nr XXIII/218/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r.zmieniająca uchwałę Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2019 roku.  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 5569 z dnia 21.12.2020 r.)

Uchwała Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie  stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4777 z dnia 18.11.2020 r.)

Uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży ,,Bilet"  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3921 z dnia 17.09.2020 r.)

Uchwała Nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim (Dz. U. Woj. Pom. poz.2895 z dnia 30.06.2020 r.)

Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2  pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1495 z dnia 18.03.2020 r.)

2019 rok

Uchwała Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2020 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 693; z dnia 23.01.2020 r.)

Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 10 grudnia 2019r. w sprawie obowiązujących w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 6044; z dnia 17.12.2019r.)

Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 10 grudnia 2019r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2020 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 6024; z dnia 17.12.2019r.)

Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 24 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5146; z dnia 21.11.2019r.)

Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 24 października 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5153; z dnia 21.11.2019r.)

Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4689; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4688; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XL/376/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4687; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4686; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn."Bilet" (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4685; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4672; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 28 maja 2019r. w sprawie pozbawienia części drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3002; z dnia 18.06.2019r.)

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 28 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2019 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3001; z dnia 18.06.2019r.)
 

2018 rok

Uchwała Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2019 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 382; z dnia 21.01.2019r.)

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5262 z dnia 28.12.2018r.)

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 168; z dnia 10.01.2019r.)

Uchwała Nr XLVIII/437/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3832; z dnia 11.10.2018r.)

Uchwała Nr XLVIII/436/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3837; z dnia 11.10.2018r.

Uchwała Nr XLVIII/435/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2018 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3819; z dnia 10.10.2018r.)

Uchwała Nr XLVIII/434/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2018r. w sprawie obowiązujących w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3828; z dnia 10.10.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/427/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3570; z dnia 14.09.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/425/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3547; z dnia 11.09.2018r.)
Uchwała Nr XLVI/426/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3573; z dnia 14.09.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/423/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3582; z dnia 19.09.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/422/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr XXV/228/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3581; z dnia 19.09.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/421/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3580; z dnia 19.09.2018r.)

Uchwała Nr XLIV/415/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 21 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2973; z dnia 24.07.2018r.)

Uchwała Nr XLIV/414/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 21 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2680; z dnia 06.07.2018r.)

Uchwała Nr XLII/403/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 24 kwietnia 2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty środków publicznych stanowiących dochody budżetu Powiatu Słupskiego instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2161; z dnia 24.05.2018r.)

Uchwała Nr XLII/397/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 24 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2120; z dnia 24.05.2018r.)

Uchwała Nr XL/376/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1250; z dnia 30.03.2018r.)

Uchwała Nr XL/374/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 27 lutego 2018r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1251; z dnia 30.03.2018r.)

2017 rok
Uchwała Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok (Dz.U.Woj.Pom. poz. 318; z dnia 29.01.2018r.)

Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017r. w sprawie określenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 319; z dnia 29.01.2018r.)

Uchwała Nr XXXVII/355/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka (Dz.U.Woj.Pom. poz. 168; z dnia 16.01.2018r.)

Uchwała Nr XXXVII/354/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 357; z dnia 31.01.2018r.)

Uchwała Nr XXXVI/336/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 30 listopada 2017r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2018 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4481; z dnia 13.12.2017r.)

Uchwała Nr XXXV/324/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 30 października 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/230/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4084; z dnia 29.11.2017r.)

Uchwała Nr XXXV/322/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 30 października 2017r. w sprawie obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4177; z dnia 04.12.2017r.)

Uchwała Nr XXXIV/318/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 26 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3564; z dnia 17.10.2017r.)

Uchwała Nr XXXIV/313/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 26 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3537; z dnia 12.10.2017r.)

Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3297; z dnia 21.09.2017r.)

Uchwała Nr XXXI/296/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2932; z dnia 04.08.2017r.)

Uchwała Nr XXIX/279/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 25 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku ( Dz.U.Woj.Pom. poz. 1889; z dnia 19.05.2017r.)

Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1629; z dnia 10.05.2017r.)

Uchwała Nr XXVII/250/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 21 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz.U.Woj.Pom. poz. 1036; z dnia 24.03.2017r.)

Uchwała Nr XXVII/249/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 21 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1035; z dnia 24.03.2017r.)

2016 rok
Uchwała Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 86; z dnia 10.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 274; z dnia 23.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/230/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 31; z dnia 03.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/229/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 30; z dnia 03.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych (Dz.U.Woj.Pom. poz. 87; z dnia 10.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/227/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2017-2020" (Dz.U.Woj.Pom. poz. 403; z dnia 31.01.2017r.)

Uchwała Nr XXIV/224/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/127/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4369; z dnia 09.12.2016r.)

Uchwała Nr XXIII/218/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2016r. w sprawie obowiązujących w 2017 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3704; z dnia 14.11.2016r.)

Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/168/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3402; z dnia 13.10.2016r.)

Uchwała Nr XXII/208/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3417; z dnia 14.10.2016r.)

Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2550; z dnia 18.07.2016r.)

Uchwała Nr XVII/169/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1692; z dnia 29.04.2016r.)

Uchwała Nr XVII/168/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1648; z dnia 27.04.2016r.)

Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1678; z dnia 28.04.2016r.)

Uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1693; z dnia 29.04.2016r.)

Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1691; z dnia 29.04.2016r.)

2015 rok
Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2016 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 589; z dnia 18.02.2016r.)

Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 548; z dnia 17.02.2016r.)

Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg przebiegających przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 625; z dnia 19.02.2016r.)

Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI/242/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 102; z dnia 15.01.2016r.)

Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 24 listopada 2015r. w sprawie określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka z rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4055; z dnia 14.12.2015r.)

Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 24 listopada 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3761; z dnia 07.12.2015r.)

Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2015r. sprawie obowiązujących w 2016 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3079; z dnia 08.10.2015r.)

Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/6/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia II grudnia 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2015 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3065; z dnia 07.10.2015r.)

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 25 sierpnia 2015r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3091; z dnia 08.10.2015r.)

Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2015r. w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2699; z dnia 21.08.2015r.)

Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1948; z dnia 23.06.2015r.)

Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 28 kwietnia 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1624; z dnia 15.05.2015r.)

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXI/346/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1677; z dnia 22.05.2015r.)

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXI/346/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1677; z dnia 22.05.2015r.)

Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. "Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie" (Dz.U.Woj.Pom. poz. 725; z dnia 11.05.2015r.)

2014 rok
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4428; z dnia 15.12.2014r.)

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2015 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4429; z dnia 15.12.2014r.)

Uchwała Nr XXXIII/373/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2014r. w sprawie obowiązujących w 2015 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3496; z dnia 17.10.2014r.)

Uchwała Nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3495; z dnia 17.10.2014r.)

Uchwała Nr XXXIII/369/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIIl297/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku Dz.U.Woj.Pom. poz. 3642; z dnia 30.10.2014r.)

Uchwała Nr XXXII/364/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVI/224/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2506; z dnia 23.07.2014r.)

Uchwała Nr XXXI/348/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu słupskiego" (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2110; z dnia 09.06.2014r.)

Uchwała Nr XXXI/346/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2097; z dnia 09.06.2014r.)

2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 809; z dnia 18.02.2014r.)

Uchwała Nr XXVII/301/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3921; z dnia 14.11.2013r.)

Uchwała Nr XXVII/298/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 29 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3919; z dnia 14.11.2013r.)

Uchwała Nr XXVII/297/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 29 października 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3918; z dnia 14.11.2013r.)

Uchwała Nr XXVII/296/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3920; z dnia 14.11.2013r.)

Uchwała Nr XXVI/279/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 24 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3509; z dnia 10.10.2013r)

Uchwała Nr XXIV/244/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 16 kwietnia 2013 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2210; z dnia 20.05.2013r.)

Uchwała Nr XXIV/242/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 16 kwietnia 2013 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2209; z dnia 20.05.2013r.)

2012 rok
Uchwała Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2013 rok (Dz.U.Woj. Pom. poz. 671; z dnia 30.01.2013r.)

Uchwała Nr XXI/213/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku (Dz.U.Woj. Pom. poz. 432; z dnia 18.01.2013r.)

Uchwała Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 30 października 2012 r.  w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3826; z dnia  29.11.2012r.)

Uchwała Nr XIX/201/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3183; z dnia 12.10.2012r.)

Uchwała Nr XIX/191/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2012 r.  w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3184; z dnia 12.10.2012r.)

Uchwała Nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2012 r.  w sprawie pozbawienia dróg przebiegających przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3164; z dnia 11.10.2012r.)

Uchwała Nr XVIII/188/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2898; z dnia 13.09.2012r.)

Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowią…zkowego wymiaru godzin zajęćš niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkoł‚ach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sł‚upski (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3313; z dnia 22.10.2012r.)

2011 rok
Uchwała Nr XIII/124/2011 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2012 rok (Dz.U.Woj. Pom. poz. 829; z dnia 01.03.2012r.)
Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2012 roku (Dz.U.Woj. Pom. poz. 4188. ; z dnia 28.12.2011r.)

Uchwała Nr X/91/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 4189. ; z dnia 28.12.2011r.)

Uchwała Nr X/90/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3113 ; z dnia 10.11.2011r.)

Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku  w sprawie zmiany uchwały NR VIII/69/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2331 ; z dnia 09.09.2011r.)

Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3389 ; z dnia 5.12.2011r.)

Uchwała Nr VIII/76/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3345 ; z dnia 30.11.2011r.)

Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2331 ; z dnia 09.09.2011r.)

Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2875 ; z dnia 27.10.2011r.)

Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1865 ; z dnia 26.07.2011r.)

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z trenu powiatu słupskiego, osiągającej wysokie wyniki  sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1523 ; z dnia 15.06.2011r.)

Uchwała Nr V/42/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1523 ; z dnia 15.06.2011r.)

Uchwała Nr V/42/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1085 ; z dnia 26.04.2011r.)

Uchwała Nr V/41/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 07 października 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1245 ; z dnia 12.05.2011r.)

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2011 roku  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1246 ; z dnia 12.05.2011r.)

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatku za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu słupskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2009 roku (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1061 ; z dnia 22.04.2011r.)

2010 rok

Uchwała Nr L/369/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym   (Dz.U.Woj. Pom. poz. 148 ; z dnia 12.01.2011r.)

Uchwała Nr L/368/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przyznawania wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2873 ; z dnia 01.12.2010r.)

Uchwała Nr XLIX/367/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 październik 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3496 ; z dnia 31.12. 2010r.)

Uchwała Nr XLVIII/365/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2011 roku  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1246 ; z dnia 12.05.2011r.)

Uchwała Nr VXLV/332/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września  2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałami: Nr XXXVIII/285/2009 Rady  Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku, Nr XLII/316/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2010 roku,i Nr XLV/332/2010 Rady Powiatu Słupskiego go z dnia 29 czerwca 2010 roku   (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2057 ; z dnia 23.08.2010r.)

Uchwała Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2056 z dnia 23.08.2010r.)

Uchwała Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych dla szkół placówek publicznych i niepublicznych zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2086 z dnia 30.08.2010r.)

Uchwała Nr XLII/316/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego- Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałą Nr XXXVII/285/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 r.  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1299 z dnia 27.05.2010r.)

Uchwała Nr XXXIX/291/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok (Dz. U. Woj. Pom. poz. 986 z dnia 19.04.2010r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zs_67_2016.pdf (PDF, 210.18Kb) 2020-01-21 09:10:54 435 razy
2 wniosek_udost_informacji_publicznej.pdf (PDF, 149.77Kb) 2020-01-21 09:10:54 414 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 21-01-2020 09:03:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wójcik 21-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Miłosz Chojnacki 30-01-2023 11:38:43