Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zbiór aktów prawa miejscowego

STATUT POWIATU - dostępny na stronie BIP Starostwa

 


ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

PODSTAWA PRAWNA
Od  dnia 1 stycznia 2010 roku zgodnie z art. 28b ust. 1a ustawy z 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. NR 190 poz. 1473) udostępnia się treść elektronicznych dzienników urzędowych stanowiących źródło prawa.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ww ustawy udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanymi adresami (dostępne na stronie BIP Starostwa).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego       (dostępny na stronie BIP Starostwa)

Wydawanie wydruków i udostępnienie aktów na informatycznych nośnikach danych jest odpłatne, zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2020 Starosty z dnia 1 lipca 2020 w sprawie ustalenia ceny wydania aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

 

2023 rok

Nr LIII/506/2023 Rady Powiatu Słupskiego z 28 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w przedmiocie zmiany granicy miasta Słupsk powodującej zmianę granicy powiatu słupskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1443 z dnia 22.03.2023 r.) 

Nr LII/501/2023 Rady Powiatu Słupskiego z 28 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę NR L/481/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie  określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego  w 2023 roku (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1443 z dnia 22.03.2023 r.)

2022 rok

Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023  Dz. U. Woj. Pom. poz. 498 z dnia 26.01.2022 r.)

Nr L/490/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XLVII/446/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających (Dz. U. Woj. Pom. poz. 497 z dnia 26.01.2023 r.)

Nr L/481/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2023 roku (Dz. U. Woj. Pom. poz. 490 z dnia 26.01.2023 r.)

Nr XLVIII/469/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4924 z dnia 09.12.2022 r.)   

Nr XLVIII/463/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4925 z dnia 09.12.2022 r.)   

Nr XLVIII/461/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4926 z dnia 09.12.2022 r.)   

Nr XLVIII/460/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4927 z dnia 09.12.2022 r.)   

Nr XLVII/446/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających   (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4221 z dnia 15.11.2022 r.)   

Nr XLVII/445/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz  wysokości  kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu   (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4220 z dnia 15.11.2022 r.)   

Nr XLVIII444/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4219 z dnia 15.11.2022 r.)

Nr XLVI/437/2022 z dnia 27 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla Dzieci i Młodzieży pn. ''Bilet"    (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3682 z dnia 11.10.2022 r.)

Nr XLV/427/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli   (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3379 z dnia 07.09.2022 r.)

Nr XLIII/414/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku  w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym" (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2896 z dnia 20.07.2022 r.)

Nr XXXVII/378/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w przedmiocie zmiany granicy miasta Słupska naruszającej granicę powiatu słupskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji (Dz. U. Woj. Pom. poz. 313 z dnia 13.01.2022 r.)

2021 rok

Nr XXXVI/376/2021 z 30 grudnia 2021 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022 (Dz. U. Woj. Pom. poz. 413 z dnia 08.02.2022 r.)

Nr XXVI/361/2021 z 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Pom. poz. 413 z dnia 08.02.2022 r.)

Nr XXXIV/335/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4768 z dnia 10.12.2021 r.)

Nr XXXIV/334/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku  w sprawie obowiązujących w 2022 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4767 z dnia 10.12.2021 r.)

Nr XXXIV/333/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4766 z dnia 10.12.2021 r.)

Nr XXXIV/331/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2022 roku (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4765 z dnia 10.12.2021 r.)

Uchwała Nr XXXIII/325/2021 z dnia 26 października zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4006 z dnia 09.11.2021 r.)

Uchwała Nr XXXI/309/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/244/2021  Rady Powiatu Słupskiego  w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych    (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3390 z dnia 21.09.2021 r.)

Uchwała Nr XXXI/308/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu(Dz. U. Woj. Pom. poz. 3389 z dnia 21.09.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/293/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3072 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/292/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021 (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3071 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/287/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3070 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/286/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3069 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXIX/285/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w Powiatowej Bursie Młodzieżowej w Ustce (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3068 z dnia 11.08.2021 r.)

Uchwała Nr XXVII/265/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. ,,Centrum Edukacji Regionalnej"  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1792 z dnia 18.05.2021 r.)

Uchwała Nr XXVII/264/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Powiatowej Bursy Młodzieżowej w Ustce, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1723 z dnia 12.05.2021 r.)

Uchwała Nr XXVI/255/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1362 z dnia 14.04.2021 r.)

Uchwała Nr XXVI/251/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w  sprawie okresowych stypendiów sportowych (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1439 z dnia 21.04.2021 r.)

Uchwała Nr XXV/244/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych (Dz. U. Woj. Pom. poz. 844 z dnia 4.03.2021 r.)

Uchwała Nr XXV/242/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w  sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. Woj. Pom. poz. 843 z dnia 4.03.2021 r.)

2020 rok

Uchwała Nr XXIV/241/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2021 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 395; z dnia 3.02.2021r.)

Uchwała Nr XXIV/233/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Zaleskie (Dz. U. Woj. Pom. poz. 517 z dnia 8.2.2021 r.)

Uchwała Nr XXIV/231/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2021 roku  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 516 z dnia 8.2.2021 r.)

Uchwała Nr XXIII/220/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. U. Woj. Pom. poz. 5570 z dnia 21.12.2020 r.)

Uchwała Nr XXIII/219/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego"  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 5571 z dnia 21.12.2020 r.)

Uchwała Nr XXIII/218/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2020 r.zmieniająca uchwałę Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2019 roku.  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 5569 z dnia 21.12.2020 r.)

Uchwała Nr XXII/206/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie  stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Pom. poz. 4777 z dnia 18.11.2020 r.)

Uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży ,,Bilet"  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 3921 z dnia 17.09.2020 r.)

Uchwała Nr XVIII/173/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży w Powiecie Słupskim (Dz. U. Woj. Pom. poz.2895 z dnia 30.06.2020 r.)

Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2  pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1495 z dnia 18.03.2020 r.)

2019 rok

Uchwała Nr XVI/163/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2020 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 693; z dnia 23.01.2020 r.)

Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 10 grudnia 2019r. w sprawie obowiązujących w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 6044; z dnia 17.12.2019r.)

Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 10 grudnia 2019r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2020 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 6024; z dnia 17.12.2019r.)

Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 24 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5146; z dnia 21.11.2019r.)

Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 24 października 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5153; z dnia 21.11.2019r.)

Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4689; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4688; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XL/376/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4687; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4686; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn."Bilet" (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4685; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4672; z dnia 24.10.2019r.)

Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 28 maja 2019r. w sprawie pozbawienia części drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3002; z dnia 18.06.2019r.)

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Słupskiego z 28 maja 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2019 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3001; z dnia 18.06.2019r.)
 

2018 rok

Uchwała Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2019 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 382; z dnia 21.01.2019r.)

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 5262 z dnia 28.12.2018r.)

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 168; z dnia 10.01.2019r.)

Uchwała Nr XLVIII/437/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3832; z dnia 11.10.2018r.)

Uchwała Nr XLVIII/436/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatków za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3837; z dnia 11.10.2018r.

Uchwała Nr XLVIII/435/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2018 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3819; z dnia 10.10.2018r.)

Uchwała Nr XLVIII/434/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2018r. w sprawie obowiązujących w 2019 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3828; z dnia 10.10.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/427/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3570; z dnia 14.09.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/425/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3547; z dnia 11.09.2018r.)
Uchwała Nr XLVI/426/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3573; z dnia 14.09.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/423/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3582; z dnia 19.09.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/422/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę nr XXV/228/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3581; z dnia 19.09.2018r.)

Uchwała Nr XLVI/421/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3580; z dnia 19.09.2018r.)

Uchwała Nr XLIV/415/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 21 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2973; z dnia 24.07.2018r.)

Uchwała Nr XLIV/414/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 21 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2680; z dnia 06.07.2018r.)

Uchwała Nr XLII/403/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 24 kwietnia 2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty środków publicznych stanowiących dochody budżetu Powiatu Słupskiego instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2161; z dnia 24.05.2018r.)

Uchwała Nr XLII/397/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 24 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2120; z dnia 24.05.2018r.)

Uchwała Nr XL/376/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1250; z dnia 30.03.2018r.)

Uchwała Nr XL/374/2018 Rady Powiatu Słupskiego z 27 lutego 2018r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1251; z dnia 30.03.2018r.)

2017 rok
Uchwała Nr XXXVII/363/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2018 rok (Dz.U.Woj.Pom. poz. 318; z dnia 29.01.2018r.)

Uchwała Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017r. w sprawie określenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 319; z dnia 29.01.2018r.)

Uchwała Nr XXXVII/355/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka (Dz.U.Woj.Pom. poz. 168; z dnia 16.01.2018r.)

Uchwała Nr XXXVII/354/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 15 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 357; z dnia 31.01.2018r.)

Uchwała Nr XXXVI/336/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 30 listopada 2017r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2018 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4481; z dnia 13.12.2017r.)

Uchwała Nr XXXV/324/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 30 października 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/230/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4084; z dnia 29.11.2017r.)

Uchwała Nr XXXV/322/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 30 października 2017r. w sprawie obowiązujących w 2018 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4177; z dnia 04.12.2017r.)

Uchwała Nr XXXIV/318/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 26 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3564; z dnia 17.10.2017r.)

Uchwała Nr XXXIV/313/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 26 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3537; z dnia 12.10.2017r.)

Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2017 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3297; z dnia 21.09.2017r.)

Uchwała Nr XXXI/296/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2932; z dnia 04.08.2017r.)

Uchwała Nr XXIX/279/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 25 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku ( Dz.U.Woj.Pom. poz. 1889; z dnia 19.05.2017r.)

Uchwała Nr XXVIII/256/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1629; z dnia 10.05.2017r.)

Uchwała Nr XXVII/250/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 21 lutego 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ( Dz.U.Woj.Pom. poz. 1036; z dnia 24.03.2017r.)

Uchwała Nr XXVII/249/2017 Rady Powiatu Słupskiego z 21 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1035; z dnia 24.03.2017r.)

2016 rok
Uchwała Nr XXV/240/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2017 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 86; z dnia 10.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 274; z dnia 23.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/230/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 31; z dnia 03.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/229/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 30; z dnia 03.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych (Dz.U.Woj.Pom. poz. 87; z dnia 10.01.2017r.)

Uchwała Nr XXV/227/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2017-2020" (Dz.U.Woj.Pom. poz. 403; z dnia 31.01.2017r.)

Uchwała Nr XXIV/224/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/127/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4369; z dnia 09.12.2016r.)

Uchwała Nr XXIII/218/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2016r. w sprawie obowiązujących w 2017 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3704; z dnia 14.11.2016r.)

Uchwała Nr XXII/209/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/168/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3402; z dnia 13.10.2016r.)

Uchwała Nr XXII/208/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3417; z dnia 14.10.2016r.)

Uchwała Nr XIX/191/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2550; z dnia 18.07.2016r.)

Uchwała Nr XVII/169/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1692; z dnia 29.04.2016r.)

Uchwała Nr XVII/168/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1648; z dnia 27.04.2016r.)

Uchwała Nr XVII/167/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1678; z dnia 28.04.2016r.)

Uchwała Nr XVII/153/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1693; z dnia 29.04.2016r.)

Uchwała Nr XVII/152/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca 2016r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1691; z dnia 29.04.2016r.)

2015 rok
Uchwała Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2016 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 589; z dnia 18.02.2016r.)

Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 548; z dnia 17.02.2016r.)

Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg przebiegających przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 625; z dnia 19.02.2016r.)

Uchwała Nr XIII/120/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI/242/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 102; z dnia 15.01.2016r.)

Uchwała Nr XIII/118/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 24 listopada 2015r. w sprawie określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka z rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4055; z dnia 14.12.2015r.)

Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 24 listopada 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3761; z dnia 07.12.2015r.)

Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2015r. sprawie obowiązujących w 2016 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3079; z dnia 08.10.2015r.)

Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/6/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia II grudnia 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2015 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3065; z dnia 07.10.2015r.)

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 25 sierpnia 2015r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3091; z dnia 08.10.2015r.)

Uchwała Nr IX/80/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 29 czerwca 2015r. w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2699; z dnia 21.08.2015r.)

Uchwała Nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1948; z dnia 23.06.2015r.)

Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 28 kwietnia 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1624; z dnia 15.05.2015r.)

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXI/346/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1677; z dnia 22.05.2015r.)

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXI/346/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 1677; z dnia 22.05.2015r.)

Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Powiatu Słupskiego z 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. "Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie" (Dz.U.Woj.Pom. poz. 725; z dnia 11.05.2015r.)

2014 rok
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4428; z dnia 15.12.2014r.)

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2015 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 4429; z dnia 15.12.2014r.)

Uchwała Nr XXXIII/373/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2014r. w sprawie obowiązujących w 2015 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3496; z dnia 17.10.2014r.)

Uchwała Nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3495; z dnia 17.10.2014r.)

Uchwała Nr XXXIII/369/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIIl297/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku Dz.U.Woj.Pom. poz. 3642; z dnia 30.10.2014r.)

Uchwała Nr XXXII/364/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVI/224/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2506; z dnia 23.07.2014r.)

Uchwała Nr XXXI/348/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 27 maja 2014r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu słupskiego" (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2110; z dnia 09.06.2014r.)

Uchwała Nr XXXI/346/2014 Rady Powiatu Słupskiego z 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz.U.Woj.Pom. poz. 2097; z dnia 09.06.2014r.)

2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 (Dz.U.Woj.Pom. poz. 809; z dnia 18.02.2014r.)

Uchwała Nr XXVII/301/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3921; z dnia 14.11.2013r.)

Uchwała Nr XXVII/298/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 29 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3919; z dnia 14.11.2013r.)

Uchwała Nr XXVII/297/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 29 października 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3918; z dnia 14.11.2013r.)

Uchwała Nr XXVII/296/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3920; z dnia 14.11.2013r.)

Uchwała Nr XXVI/279/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 24 września 2013 r. w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj.Pom. poz. 3509; z dnia 10.10.2013r)

Uchwała Nr XXIV/244/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 16 kwietnia 2013 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2210; z dnia 20.05.2013r.)

Uchwała Nr XXIV/242/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 16 kwietnia 2013 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2209; z dnia 20.05.2013r.)

2012 rok
Uchwała Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2013 rok (Dz.U.Woj. Pom. poz. 671; z dnia 30.01.2013r.)

Uchwała Nr XXI/213/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 18 grudnia 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku (Dz.U.Woj. Pom. poz. 432; z dnia 18.01.2013r.)

Uchwała Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 30 października 2012 r.  w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3826; z dnia  29.11.2012r.)

Uchwała Nr XIX/201/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2012 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słupski (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3183; z dnia 12.10.2012r.)

Uchwała Nr XIX/191/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2012 r.  w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3184; z dnia 12.10.2012r.)

Uchwała Nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 25 września 2012 r.  w sprawie pozbawienia dróg przebiegających przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3164; z dnia 11.10.2012r.)

Uchwała Nr XVIII/188/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2898; z dnia 13.09.2012r.)

Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Powiatu Słupskiego z 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowią…zkowego wymiaru godzin zajęćš niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkoł‚ach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sł‚upski (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3313; z dnia 22.10.2012r.)

2011 rok
Uchwała Nr XIII/124/2011 Rady Powiatu Słupskiego z 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2012 rok (Dz.U.Woj. Pom. poz. 829; z dnia 01.03.2012r.)
Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2012 roku (Dz.U.Woj. Pom. poz. 4188. ; z dnia 28.12.2011r.)

Uchwała Nr X/91/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 4189. ; z dnia 28.12.2011r.)

Uchwała Nr X/90/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3113 ; z dnia 10.11.2011r.)

Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku  w sprawie zmiany uchwały NR VIII/69/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2331 ; z dnia 09.09.2011r.)

Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3389 ; z dnia 5.12.2011r.)

Uchwała Nr VIII/76/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3345 ; z dnia 30.11.2011r.)

Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2331 ; z dnia 09.09.2011r.)

Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2875 ; z dnia 27.10.2011r.)

Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1865 ; z dnia 26.07.2011r.)

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z trenu powiatu słupskiego, osiągającej wysokie wyniki  sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1523 ; z dnia 15.06.2011r.)

Uchwała Nr V/42/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2011 rok  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1523 ; z dnia 15.06.2011r.)

Uchwała Nr V/42/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Słupskiego  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1085 ; z dnia 26.04.2011r.)

Uchwała Nr V/41/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2008 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 07 października 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1245 ; z dnia 12.05.2011r.)

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2011 roku  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1246 ; z dnia 12.05.2011r.)

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, wysokość dodatku za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu słupskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 stycznia 2009 roku (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1061 ; z dnia 22.04.2011r.)

2010 rok

Uchwała Nr L/369/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podległym   (Dz.U.Woj. Pom. poz. 148 ; z dnia 12.01.2011r.)

Uchwała Nr L/368/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przyznawania wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2873 ; z dnia 01.12.2010r.)

Uchwała Nr XLIX/367/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 październik 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 3496 ; z dnia 31.12. 2010r.)

Uchwała Nr XLVIII/365/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2011 roku  (Dz.U.Woj. Pom. poz. 1246 ; z dnia 12.05.2011r.)

Uchwała Nr VXLV/332/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września  2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałami: Nr XXXVIII/285/2009 Rady  Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku, Nr XLII/316/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2010 roku,i Nr XLV/332/2010 Rady Powiatu Słupskiego go z dnia 29 czerwca 2010 roku   (Dz.U.Woj. Pom. poz. 2057 ; z dnia 23.08.2010r.)

Uchwała Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2056 z dnia 23.08.2010r.)

Uchwała Nr XLV/330/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych dla szkół placówek publicznych i niepublicznych zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2086 z dnia 30.08.2010r.)

Uchwała Nr XLII/316/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego- Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałą Nr XXXVII/285/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 r.  (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1299 z dnia 27.05.2010r.)

Uchwała Nr XXXIX/291/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2010 rok (Dz. U. Woj. Pom. poz. 986 z dnia 19.04.2010r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zs_67_2016.pdf (PDF, 210.18Kb) 2020-01-21 09:10:54 474 razy
2 wniosek_udost_informacji_publicznej.pdf (PDF, 149.77Kb) 2020-01-21 09:10:54 443 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 21-01-2020 09:03:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Wójcik 21-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Lewicka 13-04-2023 07:57:47