Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W związku z art. 152b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Starosta Słupski udostępnia na stronie podmiotowej urzędu następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia:

  1. zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2;
  2. informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 o:
    • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
    • zakończeniu eksploatacji instalacji;
    • zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c;
  3. sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4, a w przypadku jego braku zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b;
  4. uwagi, o których mowa w ust. 3, oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, o których mowa w ust. 6.

Zgodnie z art. 152b ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska - organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa wart. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

Powyższe uwagi wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana będzie niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą. Podmioty prowadzące instalację mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania (zgodnie z art. 152b ust. 4, 5, 6 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Aktualizacja danych dla stacji bazowej SLU2101B Sycewice.pdf (PDF, 11.91Mb) 2021-12-23 14:21:35 5 razy
2 Informacja o zmianie danych dla instalacji Nr 31809 (N!41809)GSL USTKA SZPITAL.pdf (PDF, 4.39Mb) 2021-12-23 10:22:45 7 razy
3 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU4402A Kczewo.pdf (PDF, 4.86Mb) 2021-12-21 11:12:34 5 razy
4 Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczneSLU6301A Kwakowo.pdf (PDF, 5.15Mb) 2021-12-17 08:58:01 7 razy
5 Aktualizacja danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLI0101A Ustka.pdf (PDF, 6.23Mb) 2021-12-08 12:39:31 8 razy
6 Informacja o zmianie danych dla instalacji SLU0104A Ul. Kolorowa, Ustka.pdf (PDF, 5.82Mb) 2021-11-26 13:49:25 17 razy
7 Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT44707 SMOŁDZINO.pdf (PDF, 4.28Mb) 2021-11-23 09:31:13 21 razy
8 Zgłoszenie instalacji SLU3301C Wytowno.pdf (PDF, 4.88Mb) 2021-11-17 08:19:26 18 razy
9 Aktualizacja danych dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU0102A.pdf (PDF, 5.33Mb) 2021-11-16 14:37:27 20 razy
10 Informacja o zmianie danych dla instalacji wytwarzającej pole elektomagnetyczne BT42452 KĘPICE WIEŻA.pdf (PDF, 4.77Mb) 2021-11-16 09:11:12 20 razy
11 Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczneSLU0502A.pdf (PDF, 6.11Mb) 2021-11-15 13:45:22 20 razy
12 Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU0021A.pdf (PDF, 5.45Mb) 2021-11-15 13:44:56 20 razy
13 Informacja o zmianie parametrów instalacji RTON Lębork Skórowo Nowe.pdf (PDF, 6.74Mb) 2021-11-12 13:56:39 23 razy
14 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM -stacja elektroenergetyczna GPZ Rowy.pdf (PDF, 7.23Mb) 2021-11-03 09:31:53 26 razy
15 Aktualizacja danych dla stacji bazowej SLU0302.pdf (PDF, 5.08Mb) 2021-10-21 12:18:09 21 razy
16 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - GPZ Obłęże.pdf (PDF, 3.94Mb) 2021-10-13 13:02:02 32 razy
17 Informacja o zmianie danych dla instalacji BT44545 BARCINO.anonymised.anonymised.anonymised.pdf (PDF, 4.39Mb) 2021-10-01 13:46:05 28 razy
18 Zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia instalacji SLU4201A.pdf (PDF, 256.87Kb) 2021-09-29 09:18:14 26 razy
19 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - linia110kV Rowy-Ustka Wierzbięcino.pdf (PDF, 16.32Mb) 2021-09-29 08:46:02 33 razy
20 Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji (41051N!)ROWY17(GSL_USTKA_ROWY17).pdf (PDF, 414.16Kb) 2021-09-20 08:30:40 28 razy
21 Zgłoszenie instalacji SLU4201A Kusowo.pdf (PDF, 4.12Mb) 2021-09-15 10:36:20 33 razy
22 Informacja o zmianie danych dla stacji bazowej telefonii komórkowej SLU0701B, Damnica.pdf (PDF, 5.02Mb) 2021-09-07 14:04:09 30 razy
23 Informacja o zmianie danych dla instalacji (41878N!) ROWY WIEZA.pdf (PDF, 4.38Mb) 2021-07-30 10:44:26 51 razy
24 Informacja o zmianie danych dla instlacji (41024N!) BYDLINO2.pdf (PDF, 4.51Mb) 2021-07-30 08:05:14 57 razy
25 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej (41051N!) ROWY17.pdf (PDF, 4.50Mb) 2021-06-21 15:22:25 62 razy
26 Informacja o zmienie danych dla instalacji BT44502 WIKLINO.pdf (PDF, 5.67Mb) 2021-06-09 10:42:51 60 razy
27 Aktualizacja danych dla instlacji SLU3101_A.pdf (PDF, 5.73Mb) 2021-06-02 10:47:31 72 razy
28 Aktualizacja danyh dla instalacji SLU1001_A, Sierakowo Słupskie.pdf (PDF, 6.11Mb) 2021-06-02 08:23:28 59 razy
29 Aktualizacja danych dla stacji bazowej telefonii komórkowej SLU4001A.pdf (PDF, 6.03Mb) 2021-05-31 12:46:01 63 razy
30 Informacja o zmianie danych dla instalacji BT44541 WIDZINO.pdf (PDF, 2.63Mb) 2021-05-11 12:38:40 66 razy
31 Informacja o zmianie danych dla instalacji 31736 GSL_DAMNICA_SKIBIN.pdf (PDF, 760.31Kb) 2021-05-10 09:52:47 69 razy
32 Informacja o zmianie danych dla instalacji BT44201DĘBNICA KASZUBSKA.pdf (PDF, 4.60Mb) 2021-05-07 11:31:55 79 razy
33 Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji BT44216 KORZYBIE.pdf (PDF, 4.43Mb) 2021-04-28 12:13:24 95 razy
34 Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu instalacji BT44324 PODDABIE.pdf (PDF, 4.69Mb) 2021-04-28 12:12:50 76 razy
35 Informacja o zmianie danych dla instalacji 31733 GSL_SMOLDZINO_KOMNINO.pdf (PDF, 725.36Kb) 2021-04-26 08:08:35 81 razy
36 Aktualizacja danych dla instalacji SLU1901A Lubuczewo.pdf (PDF, 4.97Mb) 2021-04-16 15:16:19 88 razy
37 Aktualizacja danych dla instalacji SLU2401B Smołdzino.pdf (PDF, 5.34Mb) 2021-04-12 10:42:29 91 razy
38 Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji SLU3201C (1).pdf (PDF, 5.95Mb) 2021-04-06 11:30:28 102 razy
39 Zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla instalcji SLU 0021A.pdf (PDF, 284.19Kb) 2021-04-06 11:28:23 87 razy
40 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU0021A Włynkówko.pdf (PDF, 4.38Mb) 2021-03-17 12:44:27 89 razy
41 Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu stacji bazowej BT_42480_ROWY PLAŻA.pdf (PDF, 5.13Mb) 2021-03-15 13:39:51 121 razy
42 Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (SLU0104A).pdf (PDF, 5.78Mb) 2021-02-01 13:47:29 121 razy
43 Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej PEM (SLU1801A).pdf (PDF, 4.95Mb) 2021-01-13 12:56:16 140 razy
44 Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej PEM (SLU2201C).pdf (PDF, 5.46Mb) 2021-01-13 12:53:58 140 razy
45 Zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla stacji bazowej SLU0701_B.pdf (PDF, 278.54Kb) 2021-01-07 12:26:27 162 razy
46 Zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla zgłoszenia SLU 4301A.anonymised.pdf (PDF, 625.89Kb) 2020-12-28 13:36:36 141 razy
47 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU0701_B, Damnica.pdf (PDF, 4.77Mb) 2020-12-22 13:50:45 152 razy
48 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (SLU4301A).pdf (PDF, 4.53Mb) 2020-12-10 13:11:25 141 razy
49 Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU0601_C.pdf (PDF, 4.88Mb) 2020-11-30 13:07:19 189 razy
50 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej (41386N!)DEBNICA CENTRUM.pdf (PDF, 4.50Mb) 2020-11-25 14:39:19 166 razy
51 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU1901A.pdf (PDF, 4.70Mb) 2020-11-25 12:20:44 181 razy
52 Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej (41788N!) MOTARZYNO (GSL_DEBNICAKA_MOTARZYNO).pdf (PDF, 705.95Kb) 2020-11-13 13:47:58 158 razy
53 Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji (41732N!) GSL_GLOWCZYCE_POBLOCIE.pdf (PDF, 702.16Kb) 2020-10-30 14:37:04 158 razy
54 Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji (41725N!) KOBYLNICA.pdf (PDF, 700.14Kb) 2020-10-23 09:26:01 172 razy
55 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne SLU2401_B.pdf (PDF, 5.03Mb) 2020-10-22 12:04:28 157 razy
56 Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej PEM SLU3801_A Łupawa.pdf (PDF, 4.87Mb) 2020-10-06 12:43:16 156 razy
57 Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT44541_WIDZINO.pdf (PDF, 4.99Mb) 2020-10-01 11:11:30 186 razy
58 Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej (41045N!).pdf (PDF, 227.76Kb) 2020-09-28 12:09:28 149 razy
59 Sprostowanie do informacji o zmianie danych dla instalacji (41806N!)USTKA WCZASOWA.pdf (PDF, 600.13Kb) 2020-09-17 14:49:21 172 razy
60 Informacja o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu dla instalacji BT43730 STOWIECINO.pdf (PDF, 5.47Mb) 2020-09-17 12:45:27 192 razy
61 Zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla stacji SLU3201 C.anon.pdf (PDF, 787.68Kb) 2020-09-07 09:20:52 185 razy
62 Zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla stacji SLU 0601C.anon.pdf (PDF, 719.30Kb) 2020-09-07 09:20:10 203 razy
63 Zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla stacji SLU0106A.pdf (PDF, 271.97Kb) 2020-08-27 12:30:34 184 razy
64 Informacja o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnej nr BT43207_MOTARZYNO.pdf (PDF, 2.89Mb) 2020-08-24 13:52:20 204 razy
65 Zgłoszenie instalacji wytwarzajcej PEM operatora P4Sp. z o.o. SLU0601_C.pdf (PDF, 4.64Mb) 2020-08-19 08:05:58 189 razy
66 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM operatora P4 Sp z o.o. SLU3201_C.pdf (PDF, 4.72Mb) 2020-08-19 08:05:25 183 razy
67 Zgłoszenie zmian parametrów instalacji wytwarzającej PEM (RTON Słupsk Bierkowo).pdf (PDF, 11.02Mb) 2020-08-17 15:00:15 202 razy
68 Zgłoszenie instalacji -wolnostojącego masztu antenowego (41045N!) ROWY_MOBIL.pdf (PDF, 4.19Mb) 2020-08-13 14:25:39 210 razy
69 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa nr SLU0106_A.pdf (PDF, 4.39Mb) 2020-08-07 13:43:15 189 razy
70 Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr SLU3901A.pdf (PDF, 4.87Mb) 2020-08-05 09:33:45 179 razy
71 Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr BT44961 PŁASZEWKO.pdf (PDF, 4.50Mb) 2020-08-05 09:32:46 177 razy
72 27_07_2020_15_18_22_Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (41806N!) GSL_USTKA_WCZASOWA.pdf (PDF, 614.01Kb) 2020-07-27 15:18:22 204 razy
73 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (41806N!) GSL_USTKA_WCZASOWA.pdf (, 19.53Mb) 2020-07-27 15:11:51 2 razy
74 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokumunikacyjnej (41878N!) ROWY_WIEZA (GSL_USTKA_ROWY3).pdf (PDF, 696.94Kb) 2020-06-30 10:28:07 187 razy
75 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej nr BT44201_DEBNICA_KASZUBSKA.pdf (PDF, 410.99Kb) 2020-06-26 13:09:44 207 razy
76 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 31802(N!41802) GSL_SLUPSK_GALEZINOWO.pdf (PDF, 790.32Kb) 2020-04-29 09:17:41 211 razy
77 Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa SLU1001_A.pdf (PDF, 4.83Mb) 2020-04-16 14:58:28 241 razy
78 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa SLU2502_B.pdf (PDF, 4.43Mb) 2020-04-09 13:49:41 227 razy
79 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 31412 (41412N!) GSL_KOBYLNICA_KCZEWO.pdf (PDF, 3.57Mb) 2020-04-02 14:22:53 245 razy
80 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 31777 (41777N!) GSL_PARCHOWO_NAKLA.pdf (, 4.02Mb) 2020-04-02 14:22:53 0 razy
81 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej 34181 (41390N!) GSL_GLOWCZYCE_POBLOCIE23.pdf (PDF, 3.97Mb) 2020-04-02 14:22:53 235 razy
82 Zgloszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa SLU3502_A, dz. nr 318 obręb Barcino, gm. Kępice.pdf (PDF, 4.35Mb) 2020-03-18 14:38:20 288 razy
83 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej SLU1001_A, dz. nr 108 3 obręb Sierakowo, gm. Kobylnica.pdf (PDF, 5.59Mb) 2020-03-18 14:38:20 254 razy
84 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej SLU4001, dz. nr 75 obręb Strzyżyno, gm. Damnica.pdf (PDF, 5.51Mb) 2020-03-16 14:29:55 270 razy
85 Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej RTON w Bierkowie, gm. Słupsk.pdf (PDF, 4.73Mb) 2020-02-19 10:37:42 296 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kaczmarek 19-02-2020 10:37:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Czupajło 30-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czupajło 23-12-2021 14:21:35