Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sposób stanowienia aktów prawnych

Zgodnie z Rozdziałem X Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku w Starostwie obowiązuje następujący tryb tworzenia projektów uchwał Rady Powiatu oraz projektów aktów prawnych Zarządu Powiatu i Starosty oraz sposób ich realizacji:

1. Prawo występowania z wnioskiem o wydanie aktu prawnego przysługuje:

1) Staroście,
2) Wicestaroście,
3) Sekretarzowi,
4) Skarbnikowi,
5) naczelnikom wydziałów.

2. Projekty aktów prawnych przygotowują naczelnicy wydziałów na podstawie polecenia Starosty bądź z własnej inicjatywy w przypadkach, gdy wynika to z przepisów lub potrzeby uregulowania sprawy.

3. Starosta może powołać zespół do opracowania projektu aktu prawnego.

4. Projekty aktów prawnych opracowują w ramach swojej właściwości, uzgadniają i wnoszą pod obrady Zarządu naczelnicy wydziałów.

5. Za stronę prawną i formalną projektów aktów prawnych odpowiedzialni są radcowie prawni.

6. Projekt aktu prawnego opracowuje się według przepisów określających zasady techniki prawodawczej.

7. Projekt aktu prawnego wnoszony jest do rozpatrzenia przez Zarząd za pośrednictwem Sekretarza.

8. Sekretarz, za zgodą Starosty może wycofać projekt aktu prawnego, jeżeli nie odpowiada on określonym w niniejszym Regulaminie wymaganiom.

9. Sekretarz przekazuje członkom Zarządu i stałym uczestnikom posiedzeń Zarządu, wnoszone pod obrady projekty aktów prawnych w terminie nie krótszym niż trzy dni przed datą posiedzenia, przy czym skrócenie tego terminu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.

10. W uzasadnionych przypadkach, w celu należytego przygotowania aktów prawnych wniesionych pod obrady Zarządu, mogą być organizowane konferencje przygotowawcze, w których uczestniczą wnioskodawcy i inne zainteresowane osoby. O zwołaniu konferencji decyduje Sekretarz, który przewodniczy konferencji.
11. Wnioski i ustalenia przyjęte podczas konferencji przygotowawczej powinny być zgłoszone przez wnioskodawcę, w formie nowego projektu aktu prawnego lub autopoprawki albo też w protokole rozbieżności.  

12. Projekty uchwał pod obrady Rady kieruje Zarząd, z wyjątkiem projektów uchwał dotyczących funkcjonowania Rady i których odrębny tryb procedowania wynika z ustaw szczególnych.

13. Zarządzenia wydaje Starosta na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

14. Rejestr zarządzeń Starosty prowadzi Wydział Organizacyjny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 03-07-2013 13:27:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Zakrzewska 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Wójcik 25-05-2018 13:40:18