Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Strategie i plany rozwoju

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030 2023-04-07 11:49:23
dokument Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030 2023-04-07 11:46:29
dokument Lokalny Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn."Bilet" 2019-10-09 15:25:59
dokument Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu słupskiego na lata 2019-2024 2019-10-09 15:25:23
dokument Program polityki zdrowotnej 2019 2019-10-09 15:24:34
dokument Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2019/2020 2019-10-09 15:24:02
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 22 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego" 2018-03-14 10:38:38
dokument SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2015 ROK 2016-06-07 13:31:34
dokument UCHWAŁA NR XVI/142/2016 w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016-2018 2016-04-20 15:16:17
dokument UCHWAŁA NR XIII/116/2015 w sprawie Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2016-04-20 15:14:23
dokument PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK 2015-10-21 10:20:41
dokument Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015 2015-10-19 10:21:19
dokument Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku 2014-11-13 12:27:49
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022 (aktualizacja listopad 2013) 2014-05-15 08:27:25
dokument Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022 2014-05-15 08:25:52
dokument Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2013-2015 2014-01-29 11:30:30
dokument Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2016 2014-01-29 11:28:14
dokument Program współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok 2014-01-29 11:26:57
dokument Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 2014-01-29 11:25:44
dokument Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla powiatu słupskiego na lata 2013-2020 2014-01-29 11:23:49
dokument Program współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok 2013-07-17 15:10:22
dokument Plan rozwoju lokalnego Powiatu Słupskiego wraz z wieloletnim planem inwestycyjnym do roku 2013 2013-07-03 13:40:04
dokument Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu do roku 2011 2013-07-03 14:02:42
dokument Słupski Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej 2013-07-03 14:04:21
dokument Program współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok 2013-07-03 14:05:43