Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Konsultacje projektu przeciwdziałania przemocy 2021-04-01 13:57:07
dokument Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2021-02-11 15:07:00
dokument Konsultacje Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej 2021-02-08 12:57:49
dokument Konsultacje Projektu Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2021?2025? 2021-01-28 15:03:00
dokument Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych 2020-12-22 10:34:54
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO nr AB.6740.1100.2020.IV-A z dnia 14 grudnia 2020r.- Zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 1012/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej nr 120006G Zagórzyczki- Stara Dąbrowa". - dokument stracił ważność 2020-12-21 15:05:03
dokument Wyniki prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu słupskiego w 2021 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2020-12-11 10:04:09
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2021 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2020-11-12 15:22:49
dokument Ostateczne wyniki konkursu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-10-22 15:07:04
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizatora w 2020 roku Programu Profilaktyki Boreliozy w Powiecie Słupskim 2020-10-02 13:14:41
dokument Częściowe wyniki konkursu na wspieranie wykonania w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-09-22 11:44:05
dokument Otwarty konkurs ofert na realizatora w 2020 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim" 2020-08-28 14:22:54
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresy pomocy społecznej 2020-08-28 10:28:58
dokument ZAWIADOMIENIE o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Łebień - dokument stracił ważność 2020-07-31 14:43:45
dokument ZAWIADOMIENIE o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych - dokument stracił ważność 2020-07-24 14:46:12
dokument Wyniki konkursu z zakresu dofinansowania wkładu własnego na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 2020-07-09 14:39:30
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.) 2020-07-08 14:51:30
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków 2020-07-08 14:50:18
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2020-06-23 07:58:56
dokument Wyniki oceny merytorycznej wniosków na "Dofinansowanie wkładu własnego" 2020-06-18 09:30:28
dokument Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2020-04-30 08:23:21
dokument Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu opieki nad zabytkami 2020-04-30 08:22:23
dokument Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i sztuki 2020-04-30 08:21:39
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku 2020-03-13 17:10:12
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy - dokument stracił ważność 2020-01-27 13:24:56
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach Powiatu Słupskiego 2019-11-28 15:15:07
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograńczonego na zbycie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (SL1S/00101684/5) 2019-11-28 15:07:00
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograńczonego na zbycie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (SL1S/00096143/2) 2019-11-28 15:04:23
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ?Nie daj się zaskoczyć osteoporozie!? 2019-10-31 14:59:53
dokument Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2020 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2019-10-31 11:51:30
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na szacowanie pojazdów i maszyn, których właścicielem stał się Skarb Państwa - dokument stracił ważność 2019-10-28 15:00:06
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka nr działek 103/33, 103/35, 103/36. III przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206. 2019-10-28 11:33:23
dokument Zapytanie ofertowe - utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku - dokument stracił ważność 2019-10-21 10:04:36
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, że dnia 15 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/36 o pow. 0,1949 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, II ustny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. - dokument stracił ważność 2019-10-16 12:32:39
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, że dnia 15 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/35 o pow. 0,1972 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, II ustny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. - dokument stracił ważność 2019-10-16 12:29:33
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego informuje, że dnia 15 października 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/33 o pow. 0,1629 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, II ustny przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. - dokument stracił ważność 2019-10-16 12:23:53
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn.: "I Turniej Piłki nożnej Energa Cup w Słupsku" 2019-10-04 11:38:35
dokument Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 20 września 2019 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 2019-09-23 08:22:17
dokument OBWIESZCZENIE nr GD.ZUZ.3.421.539.2019.PS Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek APION Sp. z o.o. (ul. Sienkiewicza 9, 76-200 Słupsk) - dokument stracił ważność 2019-09-09 14:13:24
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, nr 103/33,103/35,103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. - dokument stracił ważność 2019-09-02 14:33:24
dokument OBWIESZCZENIE nr GD.ZUZ.3.421.410.2019.MW Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: że w dniu 12 sierpnia 2019 r. na wniosek Ośrodka Hodowli Pstrąga w Gogolewie Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Boya Żelińskiego 2, 76-200 Słupsk) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego... - dokument stracił ważność 2019-08-26 11:34:23
dokument informacji o przyznanych stypendiach osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2019-08-20 09:49:40
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizatora w 2019 roku Programu profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim 2019-08-01 14:08:01
dokument W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały powodziowe rurociągów oraz przepustów i obiektów mostowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obiektu budowlanego, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych oraz na usługę wodną, niezbędnych do realizacji inwestycji pn. ?Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka" , proszę o umieszczenie na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupsku, a także na BIP Starostwa Powiatowego w Słupsku, załączonego obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w w/w przedmiocie. - dokument stracił ważność 2019-07-23 13:36:12
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, informuje o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2019-07-22 15:57:09
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wygaszenia w części decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 04.10.2013 r. znak DROŚ-A.7322.115.2013/EC 2019-07-16 12:30:32
dokument Starosta Powiatu Słupskiego przypomina, iż w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). - dokument stracił ważność 2019-07-12 08:33:26
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2019-07-12 08:25:35
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.) 2019-07-09 14:33:26
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków 2019-07-09 14:24:35
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr 103/33, 103/35, 103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. - dokument stracił ważność 2019-07-08 11:11:51
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO z siedzibą w Słupsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2019 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz podniesienie świadomości mieszkańców powiatu słupskiego na temat zapobiegania tej chorobie 2019-07-05 12:52:32
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujścia w Wierzchucinie - dokument stracił ważność 2019-07-01 15:53:30
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujścia w Sobieńczycach - dokument stracił ważność 2019-07-01 15:49:32
dokument Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór prac konserwatorskich i robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" 2019-06-24 15:59:47
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej niżej wymienionych nieruchomości dla wskazanego celu/zadania. GN-IV.3033.1.43.2019 2019-06-05 07:56:44
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. ,,Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów prLeciwpożarowych" - zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiekcie pałacowym w zespole pałacowo-parkowym w Damnicy, wpisanym do rejestru zabytków pod. numerem A-1148 2019-05-31 15:32:20
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku informuje, że decyzją znak: GD.ZUZ.3.421.29.2019.ASK z dnia 22.05.2019r. Gminie Miastu Ustka (ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka) udzielono pozwolenia wodnoprawnego ... - dokument stracił ważność 2019-05-29 10:40:12
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu prowadzonego na wspieranie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2019-04-26 13:13:06
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego dot. GN-IV.3033.1.28.2019. - dokument stracił ważność 2019-04-12 10:18:03
dokument Wyniki konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.: "Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego" 2019-03-25 09:50:00
dokument Informacja o przyznanych stypendiach osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2019-03-18 15:40:06
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w roku 2019 - akcje promujące wolontariat na terenie powiatu słupskiego 2019-03-18 15:22:37
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu prowadzonego na wspieranie realizacji w 2019 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacji zabytków 2019-03-18 15:20:52
dokument Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019 - działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.) 2019-03-18 15:18:46
dokument Wyniki konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Działania adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami. 2019-03-18 14:22:34
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek PKP Linie Kolejowe S.A., działających przez pełnomocnika Damiana Zielińskiego postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego... 2019-03-18 13:41:37
dokument WYNIKI PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA OGŁOSZONEGO 25 stycznia 2019 ROKU 2019-03-08 13:28:19
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Campy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego" 2019-02-28 15:25:40
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2019 roku" - dokument stracił ważność 2019-02-05 08:52:35
dokument OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 16 stycznia 2019 roku projektu Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2019 -2020 2019-01-17 07:58:19
dokument Wyniki konkursu na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023 2019-01-02 09:27:51
dokument Wyniki prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu słupskiego w 2019 roku z zakresu idzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatleskiego oraz edukacji prawnej ogłoszonym 8 listopada 2018 roku zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 roku 2018-12-14 10:56:20
dokument Informacja o wyniku zapytania ofertowego Nr PS.033-2.6.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2018-12-11 12:38:00
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2018-11-22 15:20:55
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2019 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2018-11-08 14:12:41
dokument Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2018-11-02 12:07:10
dokument Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy" 2018-10-25 13:32:52
dokument Wyniki konkursu na realizację zadania Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych wraz z uroczystością wręczenia Honorowych Statuetek Starosty Słupskiego "Daję Radość" 2018-10-19 10:56:46
dokument Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 2018-10-12 08:55:13
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków w 2018 roku 2018-10-05 11:50:13
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa) w 2018 roku 2018-10-05 11:48:17
dokument WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT z zakresu ochrony i promocji zdrowia na Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego ogłoszonego 26 stycznia 2018 roku 2018-10-02 15:18:45
dokument ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr GN-I.6812.2.2018 z dnia 21 września 2018 roku. Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wykonawstwo budowlane, tj. realizacja robót związanych z naprawą pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A - 1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0,0687 ha w obr. nr 6 miasta Słupsk, KW Nr SL1S/00046765/3, stanowiącym własność Powiatu Słupskiego. 2018-09-26 13:35:09
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dotyczy działki nr 296, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2018-09-26 09:31:45
dokument Informacja dla rzeczoznawców 2018-09-26 07:52:09
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wykonawstwo budowlane, tj. realizacja robót związanych z naprawą pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A - 1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0,0687 ha w obr. nr 6 miasta Słupsk - dokument stracił ważność 2018-09-24 14:05:10
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/67 2018-09-19 15:08:37
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2018-09-12 14:34:42
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2018-09-12 14:32:10
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68 2018-09-12 14:28:27
dokument Informacja o wyniku zapytania ofertowego Nr RPI-II.042.1.11.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego" 2018-09-11 10:07:17
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 - dokument stracił ważność 2018-08-22 09:54:33
dokument Starosta Słupski informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (II przetarg nieograniczony - działki nr 344/4 i 344/5 położone w obrębie Wrzeście-Kępno, działka 204/2 położona w obrębie Widzino ) - dokument stracił ważność 2018-08-17 12:31:23
dokument Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN-V.6821.2.2018 - dokument stracił ważność 2018-08-17 12:21:33
dokument Rusza program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim - 2018. 2018-08-17 08:39:29
dokument Informacja o wyniku zapytania ofertowego na dostawę doposażenia Pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. 2018-08-13 15:14:20
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizatora w 2018 roku Programu Profilaktyki Boreliozy w powiecie słupskim 2018-08-10 12:31:46
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (III i IV przeterg nieograniczony - Dębina) 2018-08-07 07:44:39
dokument Zapytanie ofertowe na renowację dwóch tarasów w budynku przy ul. Lotha 25A w Słupsku - dokument stracił ważność 2018-08-06 15:46:05
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Różowa Plaża - promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi" 2018-08-03 11:10:37
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Poznajmy swoje korzenie" 2018-07-20 09:43:18
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków 2018-07-19 14:59:41
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Powiat Słupski zaprasza do składania ofert na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 - dokument stracił ważność 2018-07-13 14:58:20
dokument Wyniki konkursu z zakresu wspierania wykonywania zadań publicznych w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2018-07-13 14:52:39
dokument OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. " W SIECI WOLONTARIATU - AKTYWNY POWIAT " - dokument stracił ważność 2018-07-13 13:38:13
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO z siedzibą w Słupsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz podniesienie świadomości mieszkańców powiatu słupskiego na temat zapobiegania tej chorobie - dokument stracił ważność 2018-07-06 11:10:13
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 896 i 912, położone w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej 15 kV nr 600 "Dębnica Kaszubska - Krzynia" w magistrali linii od słupa nr 3 do słupa nr 27, gmina Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2018-05-22 09:04:33
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 5 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. III przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 w dniu 27 czerwca 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 22 czerwca 2018r. - dokument stracił ważność 2018-05-21 10:52:55
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 2 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. przetarg odbył się w dniu 24 kwietnia 2018r., ww. postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym. IV Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 w dniu 12 września 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 7 września 2018r. - dokument stracił ważność 2018-05-21 10:46:23
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 4 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. III przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206, w dniu 29 sierpnia 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 24 sierpnia 2018r. - dokument stracił ważność 2018-05-21 10:32:36
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr sprawy GN-V.6821.19.2017 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-04-12 12:40:05
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr sprawy GN-V.6821.18.2017 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-04-12 12:39:01
dokument Zapytanie ofertowe na remont około 19,00 m2 parkietu wraz z listwami podłogowymi w pomieszczeniu biurowym nr 06 w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 2018-04-06 08:44:01
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w roku 2018 - akcje promujące wolontariat na terenie powiatu słupskiego 2018-03-20 14:59:33
dokument Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzctwa narodowego w roku 2018 na realizację zadań publicznych na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.) 2018-03-20 14:57:59
dokument Wyniki konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: "Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego" 2018-03-19 09:49:09
dokument Ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka 2018-03-19 08:30:09
dokument Wyniki konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 2018-03-09 12:04:24
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - 4 zadania - dokument stracił ważność 2018-03-07 14:16:35
dokument Informacja o wyborze oferty na dostawę wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 2018-02-14 14:06:33
dokument Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 9 lutego 2018 roku projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 - 2020 2018-02-12 14:58:59
dokument Zmiana w treści zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 2018-02-07 14:13:43
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2018 roku" 2018-02-01 14:54:34
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 2018-01-31 10:59:10
dokument Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 2018-01-25 15:24:58
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 3 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2018-01-24 10:54:01
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 9 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2018-01-24 10:47:28
dokument WYNIKI PRAC Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonym 15 listopada 2017 roku zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 roku - dokument stracił ważność 2017-12-15 10:45:02
dokument Starosta Słupski ogłasza zapytanie ofertowe z zakresu świadczenia usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Słupskiego - dokument stracił ważność 2017-11-24 10:12:26
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2018 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2017-11-15 14:39:47
dokument I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Damnica, gm. Damnica, dla osób które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej. Działka nr 319, o powierzchni 2,6694ha, nr KW SL1S/00059346/4. - dokument stracił ważność 2017-11-13 08:40:39
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych wartości rynkowej praw do nieruchomości położonych w obrębach Głobino, Płaszewko, Przewłoka... - dokument stracił ważność 2017-10-31 12:40:39
dokument Wyniki pracy komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia ogłoszonego 19 stycznia 2017 roku 2017-10-27 14:19:25
dokument Powiatowy konkurs fotograficzny - "Przyroda powiatu w obiektywie-edycja 2017" - informacja o rozstrzygnięciu konkursu. 2017-10-25 10:58:40
dokument Wyniki pracy komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia ogłoszonego 19 stycznia 2017 roku 2017-10-02 14:46:08
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dot. sprawy GN-IV.3033.1.45.2017 2017-09-27 13:13:39
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, Starosta Słupski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone jako działki nr 20Ş6,äB2pžeXŠ‰gni 0,001'ha oraz działkę or 206/10 ľŚpo,ëUr{chnh 0,G”44"ha,!poł„7onf w nbrębe ťlrdna Mała, gm. Smołdzino, którÝł;¨áoSD-áłL2sHUěů się własnością Powiatu Słupskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. 2017-09-21 08:30:18
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Gala Wolontariatu 2017- aktywny powiat" 2017-09-18 15:20:57
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów i nauczycieli - uczestników projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-09-11 13:34:41
dokument Informacja o wyniku postępowania na wykonanie przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego - część dotycząca utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2017-08-30 14:39:21
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotu zamówienia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego - część dotycząca utworzenia pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2017-08-09 12:47:14
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów i nauczycieli - uczestników projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2017-08-09 11:22:34
dokument OGŁOSZENIE O WYBORACH DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2017-2020 - dokument stracił ważność 2017-08-03 12:41:09
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dot. sprawy GN-IV.3033.1.32.2017 - dokument stracił ważność 2017-07-26 14:42:27
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza: ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2017-07-24 12:48:39
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku programu profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim 2017-07-18 14:26:06
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę reklam "Promocja Powiatu Słupskiego poprzez sport w dyscyplinie piłka koszykowa mężczyzn" 2017-07-10 11:41:18
dokument Zapytanie ofertowe na usługę reklam "Promocja Powiatu Słupskiego poprzez sport w dyscyplinie piłka koszykowa mężczyzn" 2017-07-04 12:48:04
dokument Ogłoszenie o częściowych wynikach konkursu prowadzonego (w trybie ciągłym) na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 2017-06-29 13:23:33
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłoszonego 14 czerwca br. 2017-06-28 12:19:15
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr: 103/35, 103/36, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2017-06-21 09:17:04
dokument Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - dokument stracił ważność 2017-06-20 09:49:44
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-06-14 14:04:05
dokument Wyniki pracy komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego 19 stycznia 2017 roku 2017-06-12 09:55:42
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora w 2017 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku boreliozy oraz podniesienie świadomości mieszkańców powiatu słupskiego na temat zapobiegania tej chorobie 2017-06-02 13:00:22
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 30 mara 2017 roku 2017-05-26 12:30:01
dokument Wyniki konsultacji projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 -2020 2017-04-19 10:52:52
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 245/1, o powierzchni 0,0016 ha, położona w obrębie Podole Małe. - dokument stracił ważność 2017-03-28 10:02:23
dokument PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 22 marca 2017 roku. W celu zamówienia: dostawa nowych pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-03-23 10:35:23
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok - dokument stracił ważność 2017-03-20 14:10:11
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - z dnia 14 marca 2017 roku, nr RPI-III.042.2.6.2017 na dostawę nowych pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy" ... - dokument stracił ważność 2017-03-14 14:38:58
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - z dnia 13 marca 2017 roku, nr GN-IV.3033.1.6.2017 dotyczące przesłania cen ofertowych (brutto) sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych dla poszczególnych celów/zadań - (szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym) - dokument stracił ważność 2017-03-14 10:04:47
dokument Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2017-03-08 13:38:54
dokument Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-03-08 13:38:19
dokument Informacja o wyniku postępowania w sprawie świadczenia usług usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu na 2017 rok 2017-03-08 13:35:21
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2017-03-06 09:49:40
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-02-27 16:02:16
dokument Częściowe wyniki prac komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu słupskiego na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu ogłoszonego dnia 19 stycznia 2017 roku 2017-02-27 08:06:09
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2017-02-15 13:23:16
dokument Zapytanie ofertowe w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2017-02-13 11:24:56
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego wyboru Wykonawcy na druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2017 roku 2017-02-07 11:21:48
dokument Zapytanie ofertowe w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-02-02 10:02:27
dokument Powiat Słupski ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie wykupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce) w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-01-23 14:14:00
dokument Zapytanie ofertowe na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2017 roku" 2017-01-20 12:00:24
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Słupsku. - dokument stracił ważność 2017-01-18 14:55:41
dokument INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dotycząca postępowania na usługi pocztowe świadczone na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym - dokument stracił ważność 2017-01-04 13:48:32
dokument PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2017 ROKU HARMONOGRAM udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-12-22 15:11:01
dokument Wynik prac Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Słupskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonego 10 listopada 2016 r. zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 roku 2016-12-22 15:09:59
dokument Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku" - dokument stracił ważność 2016-12-16 13:43:43
dokument Wyniki oceny merytorycznej konkursu pn.: "Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci" 2016-12-16 10:30:11
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 103/34 w obrębie Dębina, gm. Ustka - GN-I.6840.10.2016 - dokument stracił ważność 2016-12-14 13:18:20
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 103/33 w obrębie Dębina, gm. Ustka - GN-I.6840.10.2016 - dokument stracił ważność 2016-12-14 13:17:40
dokument Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-12-05 14:42:59
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupskiego w 2017 roku z zakresu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej 2016-11-14 14:49:47
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2016-10-31 12:08:37
dokument Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia p.poż. budynku pałacu w Damnicy, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2016-10-26 15:34:25
dokument Zapytanie ofertowe Powiat Słupski zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej opracowania dokumentacji budowlano wykonawczej na wymianę pieców gazowych w kotłowni Starostwa Powiatowego w Słupsku. - dokument stracił ważność 2016-10-05 12:14:46
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie ujętym w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonanej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, zawierającej następujące elementy - dokument stracił ważność 2016-09-29 14:03:30
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu technologicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" - dokument stracił ważność 2016-09-12 10:07:15
dokument Zapytanie ofertowe- wykonanie projektu technologicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" - dokument stracił ważność 2016-08-25 11:10:03
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Efektywne przekazywanie wiedzy - wizyty studyjne organizacji pozarządowych z powiatu słupskiego" - dokument stracił ważność 2016-07-08 14:27:12
dokument Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizatora programu profilaktyki zdrowotnej - wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim, obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV u mieszkańców powiatu słupskiego w wieku 18-66 lat - osób z grupy podwyższonego ryzyka 2016-07-08 12:12:19
dokument Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pod nazwą "Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego" 2016-07-04 08:56:33
dokument Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 19 maja br. 2016-07-01 11:27:44
dokument Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV 2016-06-17 10:09:01
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych - dokument stracił ważność 2016-06-17 09:25:52
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: promocja i organizacja wolontariatu; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32 - Gala Wolontariatu 2016 2016-06-10 11:47:05
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - "Ku Wolności" 2016-06-10 11:45:53
dokument Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej 2016-06-10 11:43:39
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębach: Objazda, Widzino, Wrzeście - Kępno 2016-05-31 14:18:38
dokument Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2016 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim", obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV 2016-05-20 12:11:10
dokument Informacja o wyborze oferty na wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" 2016-05-13 14:12:38
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu o roboczym tytule "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" 2016-05-04 14:56:09
dokument Informacja o wyborze oferty na wykonanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" 2016-04-25 15:19:11
dokument OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU ofert na realizację zadań publicznych z zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2016-04-25 11:02:18
dokument Informacja o wyborze oferty dotyczącej 1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku"; 2) sprawowania nadzoru autorskiego; 3) przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) wg załączonego wzoru; 4) przekazywanie niezbędnych danych do sporządzenia studium wykonalności 2016-04-25 10:10:57
dokument Informacja o przyznaniu dotacji przez Zarząd Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Ratownictwo i ochrona ludności" 2016-04-22 12:16:21
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Słupskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni biogazowej zlokalizowanej w miejscowości Darżyno, gm. Potęgowo. - dokument stracił ważność 2016-04-20 11:52:25
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowościach, obrębach: Objazda, Widzino, Wrzeście - Kępno. - dokument stracił ważność 2016-04-20 11:25:10
dokument OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - dokument stracił ważność 2016-04-19 09:36:14
dokument OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU prowadzonego (w trybie ciągłym) na wspieranie realizacji w 2016 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego" 2016-04-15 09:14:25
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku" 2016-04-13 11:33:33
dokument Zapytanie ofertowe na 1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na zadanie pn. "Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku"; 2) sprawowania nadzoru autorskiego; 3) przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) wg załączonego wzoru; 4) przekazywanie niezbędnych danych do sporządzenia studium wykonalności 2016-04-06 15:30:11
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dostosowania budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-03-23 15:15:59
dokument Powiat Słupski oferuje do oddania w najem lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku (najem lokalu na czas nieoznaczony) - dokument stracił ważność 2016-03-23 14:35:32
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2016 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia (Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych kształtujących zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego) - dokument stracił ważność 2016-03-14 15:28:13
dokument W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w 2016 roku z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2016-03-14 13:37:54
dokument Ogłoszenie o aukcji samochodu osobowego marki Skoda Superb na dzień 14 marca 2016 r. 2016-03-07 10:18:22
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-03-03 13:21:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu "Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego" 2016-03-03 13:19:24
dokument Ogłoszenie o aukcji samochodu osobowego marki Skoda Superb na dzień 4 marca 2016r. 2016-02-29 12:58:19
dokument Wyniki konkursu z zakresu upowszechniania dóbr kultury z dnia 26 lutego 2016r. 2016-02-29 12:54:06
dokument Wyniki konkursu z zakresu promocji i ochrony zdrowia z dnia 26 lutego 2016r. 2016-02-29 12:53:13
dokument Wyniki prac Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2016-02-22 13:51:05
dokument CZĘŚCIOWE WYNIKI PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SŁUPSKIEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU OGŁOSZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2016 ROKU 2016-02-19 14:35:56
dokument OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - dokument stracił ważność 2016-02-15 08:50:08
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadnia publicznego w 2016 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2016-02-12 13:31:33
dokument Zapytanie ofertowe na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2016 roku" 2016-01-27 14:45:09
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania w 2016 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - dokument stracił ważność 2016-01-22 09:38:14
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek w 2016 roku dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2016-01-20 12:40:50
dokument W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-01-15 11:14:27
dokument Informacja o wyniku postępowania w sprawie świadczenia usług pocztowych 2015-12-21 14:13:51
dokument Informacja o wyniku postępowania w sprawie świadczenia usług usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu 2015-12-18 15:10:00
dokument Wynik prac Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Słupskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszonego 5 listopada 2015 r. zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015 roku 2015-12-04 10:22:37
dokument Wyniki konsultacji Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-11-19 11:38:41
dokument INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacje typu "budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii" 2015-11-16 15:15:56
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Marynarki Polskiej 2-4 w miejscowości Ustka dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00058493/2. - dokument stracił ważność 2015-11-09 09:46:31
dokument Zmiana zapytania ofertowego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino-Smołdzino" 2015-11-06 14:54:50
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - dokument stracił ważność 2015-11-06 08:49:10
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupskiego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej 2015-11-05 15:21:33
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino-Smołdzino" - dokument stracił ważność 2015-11-04 15:06:33
dokument Ogłoszenie dotyczące zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Mikołaj z Nadzieją". 2015-11-02 14:16:13
dokument Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzeżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce" 2015-10-30 11:20:41
dokument Wyniki konsultacji projektu Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2015 - 2018 2015-10-22 14:01:49
dokument Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie" 2015-10-14 14:25:19
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 16 lipca 2015 roku. 2015-10-14 12:05:39
dokument Konsultacje Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-10-09 14:57:13
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) na wykonanie instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na odnawialne źródła energii dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie" - dokument stracił ważność 2015-10-01 10:36:51
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) na wykonanie docieplenia stropodachu, wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją kolektorów słonecznych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce ul. Wróblewskiego 5, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją solarną w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce" - dokument stracił ważność 2015-10-01 10:31:53
dokument Otwarty konkurs ofert na "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinasnowanych z funduszy Uni Europejskiej i innych funduszy" - dokument stracił ważność 2015-10-01 08:30:03
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1. - dokument stracił ważność 2015-09-14 12:08:00
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. ogłoszonego 16 lipca 2015 r. 2015-09-11 14:37:42
dokument Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2015-2018 - dokument stracił ważność 2015-09-10 14:55:33
dokument Ogłoszenie Starosty Słupskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2015-09-09 10:12:51
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok - dokument stracił ważność 2015-09-01 08:37:39
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 596 w obrębie Dębina, gm. Ustka - GN-I.6840.8.2015 - dokument stracił ważność 2015-08-27 13:40:29
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2015 roku 2015-08-13 09:10:38
dokument Zaproszenie Wojewody Pomorskiego do współpracy kierowane do rzeczoznawców majątkowych 2015-08-06 08:51:08
dokument Protokół z przeprowadzonego wywiadu cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 EURO w celu zamówienia "nadzór nad przeprowadzeniem fumigacji oraz impregnacji owadobójczej" przeprowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2015-07-30 14:05:21
dokument Protokół z przeprowadzonego wywiadu cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 EURO w celu zamówienia "przeprowadzenie fumigacji oraz impregnacji owadobójczej" przeprowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2015-07-30 14:03:43
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok - dokument stracił ważność 2015-07-21 08:14:57
dokument Zapytanie ofertowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy zwraca się do potencjalnych oferentów o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej opisanego przedmiotu zamówienia: - Nadzór nad przeprowadzeniem fumigacji oraz impregnacji owadobójczej - dezynsekcji więźby dachowej, połaci dachu oraz podłogi na strychu (wraz z wieżyczkami), jak również impregnacji ognioochronnej w obiekcie pałacowym SOSW im. MP w Damnicy przy ul. Korczaka 1... - dokument stracił ważność 2015-07-20 13:47:41
dokument Zapytanie ofertowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy zwraca się do potencjalnych oferentów o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej opisanego przedmiotu zamówienia: -Przeprowadzenie fumigacji oraz impregnacji owadobójczej - dezynsekcji więźby dachowej, połaci dachu oraz podłogi na strychu (wraz z wieżyczkami), jak również impregnacji ognioochronnej w obiekcie pałacowym SOSW im. MP w Damnicy przy ul. Korczaka 1... - dokument stracił ważność 2015-07-20 13:45:11
dokument Drugi Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - dokument stracił ważność 2015-07-17 15:01:50
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku ogłoszonego 1 czerwca 2015 roku 2015-07-17 08:59:38
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór nad robotami budowlanymi w ramach wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego" 2015-07-16 09:11:16
dokument V ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka... - dokument stracił ważność 2015-07-15 08:00:48
dokument Nadzór robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8" 2015-06-30 15:25:07
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/47 o pow.0,1269 ha - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:48:03
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/46 o pow.0,1127 ha - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:45:41
dokument Ogłoszenie o wyborach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2017 2015-06-15 13:29:03
dokument Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2015-06-09 10:05:36
dokument Drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2015-06-02 13:33:54
dokument Wyniki konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017 2015-05-13 15:28:14
dokument Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2015 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim" obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV" 2015-05-12 11:45:38
dokument IV ustne przetargi nieograniczone 11-24 czerwca 2015r. na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka 2015-05-06 11:48:23
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego informuje - w dniach od 4 do 11 maja 2015 r. przeprowadzone będą w formie wyrażenia pisemnej opinii konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 - dokument stracił ważność 2015-05-04 13:42:01
dokument Wykaz uwag i propozycji przekazanych przez organizacje pozarządowe w trakcie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2015-04-29 08:03:13
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki numer 2551 o pow. 0,0540 ha w obrębie m. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-27 10:22:02
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki numer 2552 o pow. 0,0681 ha w obrębie m. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-27 10:20:04
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki numer 2553 o pow. 0,0778 ha w obrębie m. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-27 10:18:00
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego dnia 3 lutego 2015 roku 2015-04-20 15:48:04
dokument Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-04-20 15:43:27
dokument Wyniki prac drugiego posiedzenia komisji konkursowej ds. otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku 2015-04-20 09:53:34
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłoszonego dnia 3 lutego 2015 roku 2015-04-20 09:46:59
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2015-04-09 11:17:00
dokument Wyniki pracy komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 2015 r. 2015-04-03 11:04:56
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/43 w obrębie Dębina, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-01 14:37:59
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/42 w obrębie Dębina, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-01 14:37:28
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/41 w obrębie Dębina, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-01 14:34:52
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/40 w obrębie Dębina, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-01 14:31:59
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 596 w obrębie Dębina, gm. Ustka 2015-03-24 15:31:15
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 595 w obrębie Dębina, gm. Ustka 2015-03-24 15:30:07
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 18 marca 2015 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2015-03-20 09:03:56
dokument Wyniki prac Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2015-03-05 13:40:24
dokument Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2015 r. 2015-02-27 14:16:35
dokument Informacja o wyborze oferty na opracowanie audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego 2015-02-18 12:56:43
dokument Zaproszenie do składania ofert na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2015 roku" - dokument stracił ważność 2015-02-10 15:14:12
dokument Zmiana do zapytania ofertowego na wykonanie audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego 2015-02-10 09:59:53
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - dokument stracił ważność 2015-02-06 08:16:41
dokument Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert na 2015 rok - dokument stracił ważność 2015-02-04 14:23:45
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2015-02-04 12:32:51
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek w 2015 roku dla Starostwa Powiatowego w Słupsku - dokument stracił ważność 2015-01-19 14:46:44
dokument Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek w 2015 roku dla Starostwa Powiatowego w Słupsku - dokument stracił ważność 2015-01-19 12:18:24
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- CPV 70220000-9 - dokument stracił ważność 2014-12-24 10:51:52
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok - dokument stracił ważność 2014-12-22 10:05:17
dokument I Powiatowy kulig drezynowy - oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym - dokument stracił ważność 2014-11-14 14:26:49
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego 2014-11-07 13:21:54
dokument Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV". - dokument stracił ważność 2014-11-03 08:31:32
dokument WYNIKI pracy komisji konkursowej na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2014-10-30 10:49:52
dokument Informacja o wyborze oferty na opracowanie graficzne projektu firmowej kartki okolicznościowej bożonarodzeniowej oraz kalendarza ściennego trójdzielnego na rok 2015 2014-10-27 13:16:45
dokument Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2014-10-23 14:32:59
dokument Zapytanie ofertowe na "Opracowanie graficzne projektu firmowej kartki okolicznościowej bożonarodzeniowej oraz kalendarza ściennego trójdzielnego" 2014-10-16 15:19:21
dokument Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok. 2014-10-13 15:05:19
dokument Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2014 r. programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV" 2014-10-13 11:50:08
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku" 2014-10-13 09:47:30
dokument Konsultacje strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020 wraz z diagnozą miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska 2014-10-10 09:22:54
dokument ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Zagórzyca, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2014-10-08 12:42:36
dokument ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2014-09-30 10:13:01
dokument ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Daminica, gmina Damnica - dokument stracił ważność 2014-09-30 10:09:10
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-09-26 13:38:47
dokument Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2014-09-19 10:07:41
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr L/368/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 2014-09-11 15:17:20
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku" 2014-08-28 09:52:01
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-08-21 14:26:24
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku ogłoszonego 13 maja 2014 roku 2014-08-21 13:29:45
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 17 kwietnia 2014 roku. 2014-08-01 09:23:52
dokument INFORMACJA - Starosty Słupskiego - starosta słupski jako prowadzący Powiatową Bazę Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu powiatu słupskiego w y z n a c z a termin przeprowadzania narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w każdą środę w godz. 10:00 - 14:00 począwszy od 6.08.2014r. Narady koordynacyjne odbywać się będą w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 w pokoju nr 19. 2014-07-30 12:06:08
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku ogłoszonego 13 maja 2014 roku 2014-07-09 09:33:22
dokument Wyniki pracy komisji konkursowej na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2014-05-29 14:29:43
dokument Informacja o wyborze oferty na wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2014-2026 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych 2014-05-29 09:25:56
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-05-23 11:50:38
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2014-2026 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych 2014-05-14 12:42:57
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego - dokument stracił ważność 2014-05-14 12:19:41
dokument Ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka - dokument stracił ważność 2014-04-30 09:09:09
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok - dokument stracił ważność 2014-04-22 09:04:43
dokument Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego - dokument stracił ważność 2014-04-11 08:52:45
dokument Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2014-04-01 13:15:03
dokument Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r). - dokument stracił ważność 2014-03-21 12:17:32
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego dnia 16 stycznia 2014 roku - dokument stracił ważność 2014-03-21 08:59:52
dokument Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 16 stycznia 2014 roku - dokument stracił ważność 2014-03-14 12:19:03
dokument Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2014-03-11 13:10:23
dokument Informacja o wyborze oferty na przygotowanie Studium Wykonalności projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transaportu do ich obsługi" - dokument stracił ważność 2014-03-04 14:54:02
dokument Lista uprawnionych do otrzymania stypendiów sportowych w 2014 r. - dokument stracił ważność 2014-03-03 13:38:14
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej s sportu w 2014 roku ogłoszonego 16 stycznia 2014 roku - dokument stracił ważność 2014-03-03 11:45:46
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dokument stracił ważność 2014-03-03 08:24:03
dokument Zapytanie ofertowe na przygotowanie Studium Wykonalności projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transaportu do ich obsługi" - dokument stracił ważność 2014-02-26 12:36:54
dokument Konsultacje społeczne - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego - dokument stracił ważność 2014-02-26 12:13:03
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku - dokument stracił ważność 2014-02-21 13:28:47
dokument Informacja o wyborze oferty na wykonannie weryfikacji raportu dotyczącego zadania pn. "Termomodernizacja użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego" - dokument stracił ważność 2014-01-31 11:04:24
dokument Zmiana zapytania ofertowego na wykonanie weryfikacji raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego za 2013 rok - dokument stracił ważność 2014-01-23 15:11:12
dokument Wyniki konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w sprawie projektu aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022 wraz z aktualizacją prognozy oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2014-01-22 09:05:22
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie weryfikacji raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego za 2013 rok - dokument stracił ważność 2014-01-21 14:28:49
dokument Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok - dokument stracił ważność 2014-01-17 08:36:50
dokument Wyniki prac komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wspieranie zadania publicznego powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w Przytocku - dokument stracił ważność 2014-01-03 10:12:03
dokument Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) - dokument stracił ważność 2013-12-30 08:03:00
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Powiatu Słupskiego - dokument stracił ważność 2013-11-22 11:16:52
dokument Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w Przytocku - dokument stracił ważność 2013-11-21 15:05:09
dokument Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2013-11-13 15:09:54
dokument Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej ogłoszonego 1 sierpnia 2013 roku - dokument stracił ważność 2013-09-17 08:46:04
dokument Wyniki konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego projektu pn. "Diagnoza ? Strategia ? Inwestycja - Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" - dokument stracił ważność 2013-09-02 13:22:20
dokument Lista stypendystów Starosty Słupskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia w nauce - dokument stracił ważność 2013-08-29 14:17:07
dokument Zapytanie ofertowe na przeprowadznie aktualizacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym aktualizacji opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2013-08-22 13:15:40
dokument Informacja o wyborze oferty na wykonanie filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu pn. "Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - dokument stracił ważność 2013-08-16 14:59:28
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu pn. ?Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dokument stracił ważność 2013-08-06 14:49:52
dokument Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących określenia zintegrowanych wspólnych działań planowanych do realizacji projektu pn. - dokument stracił ważność 2013-08-02 11:47:13
dokument Zapytanie ofertowe na przeprowadznie aktualizacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym aktualizacji opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2013-07-25 14:02:17
dokument Wyniki prac pierwszego posiedzenia komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 6 czerwca 2013 roku - dokument stracił ważność 2013-07-19 11:21:16
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego uchwałą nr 46/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku - dokument stracił ważność 2013-07-19 11:19:52
dokument Wyniki prac z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. - dokument stracił ważność 2013-07-18 15:26:39