Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nieruchomości

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk. Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 (II piętro). 2023-05-10 13:41:24
dokument OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - działki obręb Bierkowo-Strzelino. 2023-05-05 12:55:22
dokument UCHWAŁA NR 35/2023 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2023-03-14 11:11:07
dokument UCHWAŁA NR 34/2023 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2023-03-14 11:10:14
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych. GN.3033.1.35.2022.IV - dokument stracił ważność 2022-11-15 13:40:33
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/16 o pow. 0,1101 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SLlS/00110412/4. 2022-11-09 14:07:12
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/15 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SLlS/00110412/4. 2022-11-09 14:06:15
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/14 o pow. 0,1664 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 43 7 /20 o pow. O, 1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1S/00110412/4. 2022-11-09 14:05:10
dokument Obwieszczenie GN.683.41.2021.V z dnia 12 października 2022 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument stracił ważność 2022-10-12 10:41:26
dokument Obwieszczenie GN.683.39.2021.V z dnia 12 października 2022 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument stracił ważność 2022-10-12 10:39:53
dokument Obwieszczenie GN-V.683.38.2018 z dn. 26.09.2022 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - o wydaniu 26 września 2022 roku decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działki nr 129/1 o powierzchni 0,0052 ha, położonej w obrębie Sierakowo, gm. Kobylnica, objętej decyzją Starosty Słupskiego nr 660/2018 z 7 września 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino?. 2022-09-26 12:06:07
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00110412/4. 2022-09-14 12:33:51
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/16 o pow. 0,1101 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 43 7 /20 o pow. O, 1519 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SLlS/00110412/4. 2022-08-31 15:23:55
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/15 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437 /20 o pow. O, 1519 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1S/00110412/4. 2022-08-31 15:23:01
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/14 o pow. 0,1664 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1S/00110412/4 2022-08-31 15:21:56
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3 2022-08-11 15:19:17
dokument IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3 - dokument stracił ważność 2022-07-04 08:26:35
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00110412/4. - dokument stracił ważność 2022-07-04 07:57:48
dokument Obwieszczenie GN.683.18.2021.V z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - dokument stracił ważność 2022-06-29 10:17:47
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych. Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku 2022-06-13 12:30:06
dokument Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 2022-05-26 11:30:28
dokument Zarządzenie nr 33/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 14:30:16
dokument Zarządzenie nr 34/2022 Starosty Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny własności nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny 2022-05-16 14:29:10
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym za działkę nr 191/10 o powierzchni 0,0120 ha, położoną w mieście Kępice - pismo nr GN.683.18.2021.V z 16 maja 2022 roku. - dokument stracił ważność 2022-05-16 12:53:15
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.21.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/19 o po w. 0,1037 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. - dokument stracił ważność 2022-04-28 15:25:52
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.20.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/18 o po w. 0,1050 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. - dokument stracił ważność 2022-04-28 15:24:06
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.19.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/17 o po w. 0,1079 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. - dokument stracił ważność 2022-04-28 15:20:43
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1M/00012772/3 2022-04-27 11:28:37
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/10 o pow. 0,1015 ha, pismo nr GN.6840.12.2022.VII z dnia 21 kwietnia 2022 r. - dokument stracił ważność 2022-04-21 14:49:53
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/9 o pow. 0,1132 ha, pismo nr GN.6840.11.2022.VII z dnia 21 kwietnia 2022 r. - dokument stracił ważność 2022-04-21 14:46:33
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/8 o pow. 0,1087 ha, pismo nr GN.6840.10.2022.VII z dnia 21 kwietnia 2022 r. - dokument stracił ważność 2022-04-21 14:43:45
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z 14 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.9.2022.VII - III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 109/9 o pow. 0,5928 ha, położonej w obrębie Warcino. - dokument stracił ważność 2022-04-15 11:42:50
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3. - dokument stracił ważność 2022-03-21 09:39:10
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.683.39.2021.V z 15 marca 2022 roku dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczonej jako działka nr 900. - dokument stracił ważność 2022-03-15 10:44:19
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.683.39.2021.V z 15 marca 2022 roku, dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczonej jako działki nr 896 i 912. - dokument stracił ważność 2022-03-15 10:36:28
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej nr działki 109/9, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1M/00012093/9. - dokument stracił ważność 2022-03-09 13:06:05
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek o nr 437/17, 437/18, 437/19 niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00110412/4. - dokument stracił ważność 2022-03-09 13:01:05
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek o nr 437/8, 437/9, 437/10 niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00110412/4. - dokument stracił ważność 2022-03-09 12:57:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.6821.8.2021.V z 9 marca 2022 roku w sprawie zobowiązania właściciela lub osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska, oznaczonej jako działka nr 26/2 o powierzchni 0,30 ha, księga wieczysta nr SL1S/00029307/0, w celu wykonania czynności związanych z remontem elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV. - dokument stracił ważność 2022-03-09 12:09:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym, nr GN-V.683.74.2018 z 8 marca 2022 roku w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działki nr 90/33 o powierzchni 0,0136 ha, położonej w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica. - dokument stracił ważność 2022-03-08 09:42:37
dokument Ogłoszenie GN.6821.8.2021.V z dn. 16.02.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - na wniosek pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Oddział w Koszalinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udostępnienia Spółce, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/2, położona w obrębie Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska, księga wieczysta nr SL1S/00029307/0, w celu wykonania czynności związanych z remontem urządzeń linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV poprzez wymianę przewodów o łącznej długości 145 m wraz z czterema stanowiskami słupowymi - dokument stracił ważność 2022-02-16 12:19:33
dokument Obwieszczenie GN-V.683.53.2020 z dnia 17 stycznia 2022 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Kobylnica działek: nr 745/9 o powierzchni 0,0246 ha oraz nr 745/10 o powierzchni 0,0195 ha, położonych w obrębie Kobylnica, gm. Kobylnica, objętych decyzją Starosty Słupskiego nr 752/2020 z 28 września 2020 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej - sięgacza w miejscowości Kobylnica". 2022-01-17 13:09:47
dokument Informacja GN-II.6840.6.2020 z dnia 21 grudnia 2021r. o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie udziału Skarbu Państwa w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19/5 o pow. 0,0420 ha. położonej w obrębie Wytowno, gm. Ustka. powiat słupski. województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00035562/0. 2021-12-21 14:56:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz wygaśnięcia decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN-V.6821.16.2016 z 21 grudnia 2021 roku dotyczy działki położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej numerem 296. - dokument stracił ważność 2021-12-21 13:59:50
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.6821.8.2021.V z dnia 14 grudnia 2021 roku dotyczy działki nr 26/2, położona w obrębie Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2021-12-14 10:53:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN-V.683.73.2018 z dnia 8 grudnia 2021 r. dot. działki nr 90/31 o powierzchni 0,0098 ha, położonej w obrębie Kończewo. - dokument stracił ważność 2021-12-08 12:04:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN.683.13.2021.V z dnia 2 grudnia 2021 roku dotyczy działki nr 106/12 o powierzchni 0,0012 ha, położonej w obrębie Dobrzęcino, gm. Kobylnica. - dokument stracił ważność 2021-12-02 13:23:10
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 83/4 o pow. 0,3106 ha, położonej w obrębie Rzuszcze, gm. Główczyce, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1 S/00008820/9. 2021-12-01 13:32:19
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz decyzji o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości - decyzji nr GN-V.6821.16.2016 z 18 października 2016 roku o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 296, poprzez udzielenie ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie zezwolenia na założenie, przeprowadzenie i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w postaci dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, - decyzji nr GN-V.6821.16.1.2016 z 20 października 2016 roku o udzieleniu ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie, po wydaniu decyzji nr GN.V.6821.6.2016 z 18 października 2016 roku o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 296, w celu założenia, przeprowadzenia i utrzymania przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w postaci dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV. - dokument stracił ważność 2021-11-30 09:23:45
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nr GN.6840.6.2021.VII z dnia 24 listopada 2021 r. dot. działki 109/9 o pow. 0,5928 ha, położonej w obrębie Warcino. - dokument stracił ważność 2021-11-26 10:52:18
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nr GN.6840.8.2021.II z dnia 24 listopada 2021 r. dot.działki nr: 104/2 o pow. 0,3485 ha - Warcino - dokument stracił ważność 2021-11-26 10:49:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN-V.683.16.2020 z dnia 23 listopada 2021 roku. - dokument stracił ważność 2021-11-23 13:05:01
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie udziału Skarbu Państwa w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19/5 o pow. 0,0420 ha, położonej w małej osadzie Dalmierz Przewłocki, obręb Wytowno, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2021-11-08 13:09:26
dokument Starosta Słupski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rzuszcze, gmina Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00008820/ - dokument stracił ważność 2021-10-18 13:33:36
dokument Starosta Słupski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3. - dokument stracił ważność 2021-10-18 13:32:15
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1M/00012093/9. II przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 (II piętro). Wadium należy wpłacać do dnia 22 listopada 2021 roku. - dokument stracił ważność 2021-10-13 09:14:18
dokument Ogłoszenie GN.683.13.2021.V z dnia 6 października 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym za działkę nr 106/12 o powierzchni 0,0012 ha, położoną w obrębie Dobrzęcino, gm. Kobylnica, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Słupskiego, w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobrzęcino, gmina Kobylnica". - dokument stracił ważność 2021-10-06 11:51:31
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą współwłasność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży 2021-09-23 13:53:13
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, nr działek 437/5, 437/6, 437/7 - dokument stracił ważność 2021-09-23 07:41:53
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka numer 437/11 o pow. 0,1017 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, nr GN.6840.9.2021.VII z 15 września 2021 roku. - dokument stracił ważność 2021-09-16 11:14:03
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka numer 437/12 o pow. 0,1081 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, nr GN.6840.9.2021.VII z 15 września 2021 roku. - dokument stracił ważność 2021-09-16 10:57:54
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka numer 437/13 o pow. 0,1264 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki numer 437/20 o pow. 0,1591 ha, nr GN.6840.9.2021.VII z 15 września 2021 roku. - dokument stracił ważność 2021-09-16 10:51:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 142/1 o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN.683.20.2021.V z 14 września 2021 roku - dokument stracił ważność 2021-09-14 12:28:41
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 3 września 2021 roku nr GN.6840.8.2021.VII przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/3 o pow. 0,3678 ha, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk. - dokument stracił ważność 2021-09-06 15:22:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 31 sierpnia 2021 roku nr GN.683.22.2021.V poprzez zmniejszenie się wartości nieruchomości położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 148. - dokument stracił ważność 2021-08-31 14:10:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 31 sierpnia 2021 roku nr GN.683.21.2021.V poprzez zmniejszenie się wartości nieruchomości położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 296. - dokument stracił ważność 2021-08-31 14:06:10
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 190/2 o pow. 0,1190 ha, położonej w obrębie Wierzchocino, gm. Smołdzino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00009381/6. - dokument stracił ważność 2021-08-31 08:08:10
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 109/9 o pow. 0,5928 ha, położonej w obrębie Warcino, gm. Kępice, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1M/00012093/9. - dokument stracił ważność 2021-08-24 15:04:34
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr GN.6840.7.2021.II, I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Warcino. - dokument stracił ważność 2021-08-24 14:31:13
dokument Obwieszczenie GN-V.683.123.2018 z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Słupski działki nr 5/48 o powierzchni 0,0106 ha, położonej w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, objętej decyzją Starosty Słupskiego nr 660/20 I 8 z 7 września 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 11570 na odcinku Łosino-Barcino". - dokument stracił ważność 2021-08-23 11:11:41
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 17 sierpnia 2021 roku nr GN.683.22.2021.V dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 148. - dokument stracił ważność 2021-08-17 11:35:55
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 17 sierpnia 2021 roku nr GN.683.21.2021.V dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 296. 2021-08-17 11:29:03
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 17 sierpnia 2021 roku nr GN.683.20.2021.V dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej jako działka nr 142/1. - dokument stracił ważność 2021-08-17 11:23:46
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych. Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku. - dokument stracił ważność 2021-07-27 14:48:08
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wierzchocino, gmina Smołdzino, nr działki 190/2 - dokument stracił ważność 2021-07-19 08:47:26
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, nr działki 104/2 - dokument stracił ważność 2021-07-19 08:44:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.52.2017 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - dokument stracił ważność 2021-07-14 10:48:52
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, nr działki 109/9 - dokument stracił ważność 2021-07-14 10:47:23
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, nr działek 437/11, 437/12, 437/13 2021-07-14 10:46:12
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, nr działek 437/5, 437/6, 437/7 2021-07-14 10:45:10
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, nr działki 437/3 - dokument stracił ważność 2021-07-14 10:43:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN.683.4.2021.V z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym - dokument stracił ważność 2021-07-13 11:03:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN.6821.6.1.2021.V z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - dokument stracił ważność 2021-07-09 14:15:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN.6821.6.2021.V z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. - dokument stracił ważność 2021-07-09 14:13:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.109.2018 z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym. - dokument stracił ważność 2021-07-08 13:18:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.103.2018 z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym. - dokument stracił ważność 2021-07-08 13:17:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.124.2018 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym. - dokument stracił ważność 2021-07-07 13:52:24
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 30 czerwca 2021 r. nr GD.ZUZ.3.4210.857.2020. PSz.KM.MW udzielającej Gminie Miasto Ustka (ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3, 76- 270 Ustka), pozwolenia wodnoprawnego... - dokument stracił ważność 2021-07-06 13:04:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr GN-V.683.125.2018 z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym. - dokument stracił ważność 2021-07-06 12:56:35
dokument Ogłoszenie GN.6821.6.2021.V z dnia 23 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2021-06-23 10:05:25
dokument Ogłoszenie GN.683.4.2021.V z dnia 23 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Objazda, gm. Ustka. - dokument stracił ważność 2021-06-23 09:59:38
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2021-05-24 10:52:31
dokument INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU pismo z dnia 21 maja 2021 roku nr GN.6840.4.2021. VII - dokument stracił ważność 2021-05-21 14:29:17
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako - działka nr 90/31 położona w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica, - działka nr 90/33 położona w obrębie Kończewo, gm. Kobylnica, - działka nr 5/40 położona w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, - działka nr 5/44 położona w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, - działka nr 5/48 położona w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, - działka nr 5/52 położona w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, - działka nr 51/4 położona w obrębie Kuleszewo, gm. Kobylnica, - działka nr 129/1 położona w obrębie Sierakowo, gm. Kobylnica. - dokument stracił ważność 2021-05-04 09:42:17
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 22/10 położona w obrębie Bierkowo, gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2021-05-04 09:38:30
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działki nr 745/9 oraz 745/10 położone w obrębie Kobylnica, gm. Kobylnica - dokument stracił ważność 2021-05-04 09:37:16
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr. 66/6 położoną w obrębie Głobino, gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2021-05-04 09:35:38
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działka nr 100/1 położonych w obrębie Wodnica, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2021-04-16 09:04:37
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka - dokument stracił ważność 2021-04-07 11:53:27
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk - dokument stracił ważność 2021-04-07 08:44:31
dokument Wykaz nieruchomości Powiatu Słupskiego przeznaczonych do zbycia w obrębie Warcino, gmina Kępice - dokument stracił ważność 2021-03-31 14:30:30
dokument Wykaz nieruchomości Powiatu Słupskiego przeznaczonych do zbycia w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk - dokument stracił ważność 2021-03-31 14:29:24
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2021-03-31 14:25:50
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2021-03-31 14:24:00
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2021-03-24 15:12:40
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk - dokument stracił ważność 2021-02-15 10:28:28
dokument II Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica - dokument stracił ważność 2021-02-15 10:25:19
dokument Protokół z przetargu pisemnego na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Skarbu Państwa 2020-11-09 12:37:04
dokument INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Starosta Słupski informuje, że dnia 14 października 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 212/1 o pow. 0,1302 ha. położonej w obrębie Pobłocie. - dokument stracił ważność 2020-10-21 12:18:26
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2020-10-14 13:39:27
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2020-10-14 13:38:10
dokument Przetarg nieograniczony na sprzedaż zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, stanowiących własność Skarbu Państwa 2020-10-14 12:38:40
dokument INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU działka 103/33 obręb Dębina 2020-09-16 14:58:00
dokument INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU działka 103/35 obręb Dębina 2020-09-16 14:56:55
dokument INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU działka 103/36 obręb Dębina 2020-09-16 14:55:26
dokument UCHWAŁA NR 106/2020 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 10 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w najem lokal użytkowy, położony w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 2020-09-11 11:33:10
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2020-09-02 08:11:29
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2020-09-02 08:10:19
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pobłocie, gmina Główczyce 2020-09-02 08:08:55
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 94/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2020-08-21 13:09:55
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w Lubuczewie 2020-07-02 11:05:01
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - OGŁASZA V USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2020-06-22 13:57:22
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Starosty Słupskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do zbycia (4 działki) - dokument stracił ważność 2020-06-19 10:14:38
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - GN-IV.3033.1.36.2020 (8 zadań) - dokument stracił ważność 2020-06-04 09:33:47
dokument Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 25 marca 2020 r. 2020-03-18 07:23:18
dokument Informacja o rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, działka 103/36, obręb Dębina, gm. Ustka 2020-03-11 15:36:54
dokument Informacja o rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, działka 103/35, obręb Dębina, gm. Ustka 2020-03-11 15:36:06
dokument Informacja o rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, działka 103/33, obręb Dębina, gm. Ustka 2020-03-11 15:34:41
dokument Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku do niniejszego zaproszenia oraz sporządzenie operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomość gruntowej oznaczonej jako działka 10/159 o pow. 0,2600 ha, położonej w obrębie Jezierzyce, gmina Słupsk 2020-02-20 15:28:15
dokument STAROSTA SŁUPSKI ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 2020-02-17 15:58:47
dokument STAROSTA SŁUPSKI ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwwa położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00101684/5 2020-02-17 15:52:25
dokument Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem - dokument stracił ważność 2020-02-07 09:44:24
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, nr 103/33,103/35,103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka 2020-02-03 14:44:24
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości - działka 103/36 obręb Dębina 2019-12-05 13:45:01
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości - działka 103/35 obręb Dębina 2019-12-05 13:44:02
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości - działka 103/33 obręb Dębina 2019-12-05 13:42:18
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (SL1S/00101684/5) 2019-11-28 15:09:01
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograńczonego na zbycie własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej (SL1S/00096143/2) 2019-11-28 15:08:21
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka nr działek 103/33, 103/35, 103/36. III przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206. 2019-10-28 11:29:21
dokument Starosta Słupski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk, oraz działki nr 204/2 o pow.0,374 ha w Widzinie - dokument stracił ważność 2019-10-21 12:42:45
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, nr 103/33,103/35,103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. - dokument stracił ważność 2019-09-02 14:31:22
dokument Zarządzenie Starosty Nr 100/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży ( Wrzeście-Kępno działki 344/4, 344/5 ) 2019-08-28 15:48:12
dokument Zarządzenie Starosty Nr 99/2019 Starosty Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do sprzedaży ( Widzino działka 204/2) 2019-08-28 15:46:18
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej o nr 103/36 stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka. 2019-08-23 15:24:30
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej o nr 103/35 stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka. 2019-08-23 15:23:36
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej o nr 103/33 stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka. 2019-08-23 15:23:00
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej i nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości 2019-07-19 09:54:28
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży 2019-07-19 09:53:07
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr 103/33, 103/35, 103/36 stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka. - dokument stracił ważność 2019-07-08 11:09:51
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej niżej wymienionych nieruchomości dla wskazanego celu/zadania. GN-IV.3033.1.43.2019 - dokument stracił ważność 2019-06-05 07:58:26
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia 2019-05-08 15:19:16
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatu szacunkowego określenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego jeziora położonego w obrębie Świecichowo, gmina Damnica oznaczonego jako działka 100/1 o powierzchni 1,5550 ha 2019-05-08 10:21:02
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2019-04-10 14:48:34
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2019-04-10 14:47:21
dokument IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2019-03-04 07:53:44
dokument IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2019-03-04 07:52:50
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2019-01-24 10:38:49
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2019-01-24 10:35:31
dokument Obwieszczenie GN-V.6821.7.1.2017 z dnia 21 grudnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, działka nr 296 2018-12-24 12:04:54
dokument Obwieszczenie GN-V.6821.7.2017 z dnia 21 grudnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawny, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka, działka nr 296 2018-12-24 12:03:05
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk 2018-12-12 08:25:41
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2018-12-12 08:24:53
dokument Ogłoszenie GN-V.6821.7.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działak nr 296, położonej w obrębie Wodnica, gm. Ustka 2018-11-30 13:14:52
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/71 2018-11-28 14:21:50
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/70 2018-11-28 14:20:55
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/69 2018-11-28 14:11:08
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/66 2018-11-28 14:00:28
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/65 2018-11-28 13:59:10
dokument Informacja o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68 2018-11-14 13:11:52
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/61 2018-11-14 13:10:51
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/60 2018-11-14 13:09:35
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/59 2018-11-14 13:08:04
dokument Obwieszczenie GN-V.683.34.2017 z dnia 13.11.2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 3/42, położoną w obrębie Bukówka, gm. Słupsk 2018-11-14 09:13:01
dokument Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-13 11:54:40
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony w dniu 21 listopada 2018r. na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka o nr. 103/65, 103/66, 103/69, 103/70, 103/71 2018-10-01 12:21:35
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza V ustny przetarg nieograniczony w dniu 7 listopada 2018r. na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka o nr. 103/68 2018-10-01 12:16:08
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony w dniu 7 listopada 2018r. na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka o nr. 103/59, 103/60, 103/61 2018-10-01 12:13:37
dokument AKTUALIZACJA -Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 2018-09-28 14:13:29
dokument ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr GN-I.6812.2.2018 z dnia 21 września 2018 roku. Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wykonawstwo budowlane, tj. realizacja robót związanych z naprawą pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A - 1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0,0687 ha w obr. nr 6 miasta Słupsk, KW Nr SL1S/00046765/3, stanowiącym własność Powiatu Słupskiego. 2018-09-26 13:36:48
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wykonawstwo budowlane, tj. realizacja robót związanych z naprawą pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A - 1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0,0687 ha w obr. nr 6 miasta Słupsk 2018-09-24 14:02:26
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/67 2018-09-19 15:07:32
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 3/42, położoną w obrębie Bukówka, gm. Słupsk 2018-09-14 14:09:26
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2018-09-12 14:36:29
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2018-09-12 14:35:22
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68 2018-09-12 12:28:07
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/62 o pow. 0,1680 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka 2018-09-05 13:29:44
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działki nr 103/59, 103/60 i 103/61 2018-08-30 11:53:38
dokument Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej niezbędnej do wykonania wymiany pokrycia dachowego na obiekcie wpisanych do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A-1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0,0687 ha w obr. nr 6 miasta Słupsk, KW Nr SL1S/00046765/3, stanowiącym własność Powiatu Słupskiego 2018-08-27 13:58:22
dokument Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 roku o wydaniu decyzji w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN-V.6821.2.2018 - dokument stracił ważność 2018-08-17 12:46:16
dokument Starosta Słupski informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (II przetarg nieograniczony - działki nr 344/4 i 344/5 położone w obrębie Wrzeście-Kępno, działka 204/2 położona w obrębie Widzino ) - dokument stracił ważność 2018-08-17 12:33:48
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (III i IV przeterg nieograniczony - Dębina) 2018-08-07 07:53:16
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Starosta Słupski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udostępnienia wnioskodawcy, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 896 i 912, położone w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska, w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej 15 kV nr 600 "Dębnica Kaszubska - Krzynia" w magistrali linii od słupa nr 3 do słupa nr 27, gmina Dębnica Kaszubska. - dokument stracił ważność 2018-07-25 08:48:16
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności 5 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2018-06-28 10:36:06
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk 2018-06-18 08:10:50
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2018-06-18 08:10:07
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 5 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. III przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 w dniu 27 czerwca 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 22 czerwca 2018r. - dokument stracił ważność 2018-05-21 10:51:59
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 2 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. przetarg odbył się w dniu 24 kwietnia 2018r., ww. postępowania zakończyły się wynikiem negatywnym. IV Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 w dniu 12 września 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 7 września 2018r. - dokument stracił ważność 2018-05-21 10:47:50
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 4 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. III przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 w dniu 29 sierpnia 2018r. Wadium należy wpłacać do dnia 24 sierpnia 2018r. - dokument stracił ważność 2018-05-21 10:33:28
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 204/2 , obręb Widzino 2018-05-18 10:20:39
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 344/4 i 344/5, obręb Wrzeście-Kępno. 2018-05-18 10:14:22
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie opinii o aktualnych średnich stawkach czynszów najmu/dzierżawy/użytkowania 2018-05-16 14:36:42
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68. (nie zostało wniesione ani jedno wadium) 2018-04-25 10:19:15
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/67. (nie zostało wniesione ani jedno wadium) 2018-04-25 10:18:37
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2018-04-18 09:44:30
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk 2018-04-09 08:42:22
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2018-04-09 08:39:52
dokument Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-15 10:44:07
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - 4 zadania - dokument stracił ważność 2018-03-07 14:20:05
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2018-03-02 12:40:04
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2018-03-01 09:28:27
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych GN-IV.3033.1.13.2018 - dokument stracił ważność 2018-02-22 07:58:02
dokument Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę biegłych z zakresu wyceny nieruchomości powoływanych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 2018-02-15 14:15:08
dokument WÓJT GMINY POTĘGOWO OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY POTĘGOWO - TERENY PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE - dokument stracił ważność 2018-02-06 08:43:14
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działka nr 900 i działka nr 896 położonych w obrębie Dębnica Kaszubska, gm. Dębnica Kaszubska - dokument stracił ważność 2018-02-02 07:52:50
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych 2018-01-30 08:27:04
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 3 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2018-01-25 14:36:35
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 9 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2018-01-25 14:33:45
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu dnia 20 grudnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przeprowadzony został I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 319 o pow.2,6694 ha, położonej w obrębie Damnica, gm. Damnica - dokument stracił ważność 2017-12-27 14:46:29
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/68, obręb Dębina. 2017-11-09 11:30:52
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/67, obręb Dębina. 2017-11-09 11:30:07
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych - Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych wartości rynkowej praw do nieruchomości położonych w obrębach Głobino, Płaszewko, Przewłoka... - dokument stracił ważność 2017-10-31 12:41:55
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/64, obręb Dębina. - dokument stracił ważność 2017-10-27 15:06:00
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/63, obręb Dębina. - dokument stracił ważność 2017-10-27 15:05:08
dokument Uchwała Zarządu Powiatu Nr 87 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego 2017-09-29 10:41:20
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dot. sprawy GN-IV.3033.1.45.2017 2017-09-27 13:02:51
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA : ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3, (działki nr 103/63, 103/64, 103/67, 103/68). - dokument stracił ważność 2017-09-25 10:12:53
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 - działki 103/59, 103/60, 103/61, 103/62, 103/63, 103/64 2017-09-05 14:10:27
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2017-08-30 14:54:22
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Machowino, gmina Ustka 2017-08-10 10:59:19
dokument INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103/36 o pow.0,1949 ha. - dokument stracił ważność 2017-08-01 13:13:32
dokument INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 103/35 o pow.0,1972 ha. 2017-08-01 13:06:30
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych dot. sprawy GN-IV.3033.1.32.2017 - dokument stracił ważność 2017-07-26 14:41:16
dokument ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO ogłasza: ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2017-07-24 12:49:49
dokument Informacja o rozstrzygnięciu rokowań na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2553 o pow. 0,0778 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00106089/9 2017-07-19 14:49:19
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych 2017-07-19 11:22:50
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę na czas nieokreślony działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na cele rolne, położonej w obrębie Siecie, gmina Smołdzino 2017-07-05 11:33:13
dokument I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Machowino, gmina Ustka 2017-06-26 14:43:04
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza : III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, o nr: 103/35, 103/36, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2017-06-21 11:03:35
dokument Powiat Słupski oferuje do wynajęcia lokale użytkowo/biurowe, położone w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku - dokument stracił ważność 2017-06-20 09:48:42
dokument Rokowania na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2553 o pow. 0,0778 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00106089/9 2017-06-12 11:28:51
dokument Wykaz nieruchomości Powiatu Słupskiego przeznaczonych do oddania w najem - dokument stracił ważność 2017-06-09 12:53:01
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-29 12:36:24
dokument Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych 2017-05-24 10:51:18
dokument I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na cele rolne, położonej w obrębie Siecie, gmina Smołdzino 2017-05-18 12:20:36
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2553 o pow. 0,0778 ha 2017-05-10 10:09:18
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 103/36 o pow. 0,1949 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00109345/3 2017-05-10 10:08:22
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 103/35 o pow. 0,1972 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00109345/3 2017-05-10 10:07:48
dokument Starosta Słupski ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka - dokument stracił ważność 2017-04-03 14:02:30
dokument Starosta Słupski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka - dokument stracił ważność 2017-04-03 14:00:18
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - z dnia 13 marca 2017 roku, nr GN-IV.3033.1.6.2017 dotyczące przesłania cen ofertowych (brutto) sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych dla poszczególnych celów/zadań - (szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym) - dokument stracił ważność 2017-03-14 11:04:34
dokument Decyzja Starosty Słupskiego GN-V.6821.43.1.2016 z 21 lutego 2017 r. zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 143/3 o powierchni 0,59 ha - dokument stracił ważność 2017-02-21 07:57:43
dokument Decyzja Starosty Słupskiego GN-V.6821.43.2016 z 20 lutego 2017 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Charnowo, gm. Ustka, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 143/3 o powierchni 0,59 ha - dokument stracił ważność 2017-02-20 12:17:06
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Widzino, gm. Kobylnica, działka nr 204/2 o pow. 0,3740 2017-01-11 11:46:22
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk, działka nr 344/5 o pow. 0,3619 ha 2017-01-11 11:44:26
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk, działka nr 344/4 o pow. 0,3174 ha 2017-01-11 11:43:23
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2553 o pow. 0,0778 ha 2017-01-11 11:41:05
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument stracił ważność 2016-12-29 12:15:24
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 103/36 o pow. 0,1949 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00109345/3 2016-12-14 09:59:50
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 103/35 o pow. 0,1972 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL1S/00109345/3 2016-12-14 09:59:10
dokument Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - dokument stracił ważność 2016-12-12 11:59:08
dokument Starosta Słupski ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica - dokument stracił ważność 2016-11-30 09:56:11
dokument Starosta Słupski ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk - dokument stracił ważność 2016-11-30 09:49:38
dokument Zarząd Powiatu ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2553 o pow. 0,0778 ha - dokument stracił ważność 2016-11-30 09:08:42
dokument Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3. - dokument stracił ważność 2016-10-31 13:15:15
dokument Informacja o możliwości wynajęcia lokali przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 2016-10-28 12:05:12
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 143/3, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2016-10-26 12:29:55
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 296, położona w obrębie Wodnica, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2016-09-22 13:01:38
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 15/1, położona w obrębie Objazda, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2016-09-22 13:01:00
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 148, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2016-09-22 13:00:11
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 142/1, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2016-09-22 12:57:13
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/43 2016-08-05 10:40:36
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/42 2016-08-05 10:40:15
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/40 2016-08-05 10:39:49
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka działka nr 2553 2016-08-02 13:08:34
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/32 2016-08-02 13:07:24
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/31 2016-08-02 13:06:56
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Objazda, gmina Ustka działka nr 121/1 2016-07-29 14:50:43
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/45 2016-07-29 14:29:05
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 103/44 2016-07-29 14:28:40
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka działka nr 596 2016-07-29 14:27:51
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk działka nr 344/5 2016-07-27 15:18:41
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk działka nr 344/4 2016-07-27 15:18:15
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 103/39 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka 2016-07-26 13:24:48
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 103/38 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka 2016-07-26 13:24:19
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 103/37 o pow. 0,0902 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka 2016-07-26 13:23:43
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00101684/5 2016-07-22 14:36:08
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 142/1, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2016-07-20 08:45:55
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 148, położona w obrębie Charnowo, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2016-07-20 08:45:10
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 15/1, położona w obrębie Objazda, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2016-07-20 08:44:22
dokument Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 296, położona w obrębie Wodnica, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2016-07-20 08:43:18
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Objazda, gmina Ustka, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00060077/7 2016-06-15 11:21:05
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 2016-06-15 11:20:00
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00101684/5 2016-06-15 11:18:45
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 596 o pow. 0,1295 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 2016-06-01 10:12:29
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej przy ulicy Rumiankowej 21 w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2553 o pow. 0,0778 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00106089/9 2016-06-01 10:11:41
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2016-06-01 10:10:38
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębach: Objazda, Widzino, Wrzeście - Kępno 2016-05-31 14:19:13
dokument Informacja z dnia 17 maja 2016 r. o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2553 w Ustce przy ul. Rumiankowej 21 2016-05-17 12:29:28
dokument Informacja z dnia 17 maja 2016 r. o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2552 w Ustce przy ul. Rumiankowej 19 2016-05-17 12:29:03
dokument Informacja z dnia 17 maja 2016 r. o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2551 w Ustce przy ul. Rumiankowej 17 2016-05-17 12:28:09
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowościach, obrębach: Objazda, Widzino, Wrzeście - Kępno. - dokument stracił ważność 2016-04-20 11:24:20
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży (obręb Dębina, gmina Ustka) - dokument stracił ważność 2016-04-15 11:10:52
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00106089/9. - dokument stracił ważność 2016-04-04 13:53:29
dokument Informacja z dnia 27 stycznia 2016r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 40/2 , położonej przy ul. marynarki Polskiej 2-4 w Ustce. - dokument stracił ważność 2016-01-27 13:38:38
dokument Informacja z dnia 16 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 9 , obr. Gogolewko - dokument stracił ważność 2015-12-16 15:20:46
dokument Informacja z dnia 9 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 344/5 , m. Kępno - dokument stracił ważność 2015-12-09 14:18:22
dokument Informacja z dnia 9 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 344/4 , m. Kępno - dokument stracił ważność 2015-12-09 14:16:25
dokument Informacja z dnia 9 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 204/2 , obręb Widzino - dokument stracił ważność 2015-12-09 14:13:44
dokument Informacja z dnia 8 grudnia 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 121/1 , obręb Objazda - dokument stracił ważność 2015-12-09 13:12:45
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Marynarki Polskiej 2-4 w miejscowości Ustka dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00058493/2. - dokument stracił ważność 2015-11-09 09:45:41
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino dz. nr 204/2 oraz Kępno dz. nr 344/4 i 344/5 - dokument stracił ważność 2015-11-02 09:44:38
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Objazda dz. nr 121/1 oraz Gogolewko dz. nr 9 - dokument stracił ważność 2015-11-02 09:38:11
dokument Informacja z dnia 15 października 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2553 w Ustce przy ul. Rumiankowej 21 - dokument stracił ważność 2015-10-16 08:46:19
dokument Informacja z dnia 15 października 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2552 w Ustce przy ul. Rumiankowej 19 - dokument stracił ważność 2015-10-16 08:45:37
dokument Informacja z dnia 15 października 2015r o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 2551 w Ustce przy ul. Rumiankowej 17 - dokument stracił ważność 2015-10-16 08:44:33
dokument Informacja z dnia 24 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/46 w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2015-09-24 14:46:31
dokument Informacja z dnia 24 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/47 w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2015-09-24 14:40:02
dokument Informacja z dnia 17 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/45 w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2015-09-17 14:58:27
dokument Informacja z dnia 17 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/44 w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2015-09-17 14:57:57
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1. - dokument stracił ważność 2015-09-14 12:09:00
dokument dokument Informacja z dnia 10 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/43 w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2015-09-10 15:05:56
dokument Informacja z dnia 10 września 2015r o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/42 w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2015-09-10 15:04:02
dokument Zarządzenie Nr 69 Starosty Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - dokument stracił ważność 2015-08-31 14:57:33
dokument V ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina... - dokument stracił ważność 2015-07-15 08:03:09
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 Starosty Słupskiego z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny na rzecz Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2015-07-14 10:48:21
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 Starosty Słupskiego z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - dokument stracił ważność 2015-07-14 10:47:33
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/47 o pow.0,1269 ha - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:47:27
dokument INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/46 o pow.0,1127 ha - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:44:47
dokument Informacja z dnia 19 czerwca 2015r o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/45 w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2015-06-19 13:26:19
dokument Informacja z dnia 19 czerwca 2015r o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki nr 100/44 w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2015-06-19 13:25:15
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 100/43 o pow. 0,1255 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2015-06-17 09:02:50
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 100/42 o pow. 0,1200 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2015-06-17 09:02:07
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 596 o pow. 0,1295 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2015-06-11 13:33:43
dokument Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2553 o pow. 0,0778 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2015-04-24 11:33:50
dokument Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2552 o pow. 0,0681 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2015-04-24 11:16:01
dokument Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2551 o pow. 0,0540 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2015-04-24 11:14:47
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/49 - dokument stracił ważność 2015-04-21 12:11:05
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/48 - dokument stracił ważność 2015-04-21 12:09:43
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/47 o pow. 0,1269 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2015-04-09 11:21:59
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/46 o pow. 0,1127 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2015-04-09 11:21:17
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/45 o pow. 0,1200 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2015-04-09 11:20:40
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/44 o pow. 0,1237 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2015-04-09 11:19:49
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2015-02-09 11:15:32
dokument VI ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2015-02-09 11:13:17
dokument Informacja o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 2551 o pow. 0,0540 ha, 2552 o pow. 0,0681 ha, 2553 o pow. 0,0778 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2014-12-05 14:33:10
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer: 100/44 o pow. 0,1237 ha, 100/45 o pow. 0,1200 ha, 100/46 o pow. 0,1127 ha, 100/47 o pow. 0,1269 ha, stanowiące własność Powiatu Słupskiego, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2014-12-05 10:00:00
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 594 - dokument stracił ważność 2014-11-28 13:32:29
dokument Informacja o rozstrzygnięciu przetargu - II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 593 - dokument stracił ważność 2014-11-28 13:28:48
dokument Informacja o rozstrzygnięciu z dnia 25 listopada 2014r. - dotyczy II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2014-11-26 14:53:14
dokument Informacja o rozstrzygnięciu z dnia 24 listopada 2014r. - dotyczy II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2014-11-24 11:46:45
dokument Informacja o rozstrzygnięciu z dnia 21 listopada 2014r. - dotyczy II ustnego przetargu nieograniczonnego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2014-11-24 11:42:16
dokument Informacja o rozstrzygnięciu - II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina - dokument stracił ważność 2014-11-18 12:09:57
dokument V ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka (ul.Rumiankowa) - dokument stracił ważność 2014-10-13 12:02:19
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka (16 działek) - dokument stracił ważność 2014-10-13 11:57:54
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 2551 o pow. 0,0540 ha, nr 2552 o pow. 0,068 1 ha, nr 2553 o pow. 0,0778 ha,dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SLl 8/00072982/1 - dokument stracił ważność 2014-09-15 09:33:39
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 100/44, 100/45, 100/46, 100/47, stanowiących własność Powiatu Słupskiego - dokument stracił ważność 2014-09-09 13:46:47
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, stanowiących własność Powiatu Słupskiego - dokument stracił ważność 2014-09-04 12:07:15
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 596 o pow. 0,1295 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2014-09-01 11:53:18
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 595 o pow. 0,1404 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2014-09-01 11:52:41
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 594 o pow. 0,0956 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2014-09-01 11:51:56
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 593 o pow. 0,0906 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2014-09-01 11:51:06
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 - dokument stracił ważność 2014-08-28 12:50:13
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 100/48 o pow. 0,1132 ha, dz. nr 100/49 o pow. 0,1147 ha, dz. nr 100/51 o pow. 0,0387 ha, dz. nr 592 o pow. 0,1111 ha, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - dokument stracił ważność 2014-08-26 09:18:14
dokument IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2014-07-21 10:54:08
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 - dokument stracił ważność 2014-07-21 10:48:34
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (16 działek) - dokument stracił ważność 2014-07-21 10:41:37
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2551, 2552, 2553 - dokument stracił ważność 2014-06-30 14:34:56
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1, Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działki nr 2551, 2552, 2553 o łącznej pow. 0,1999 ha, zlokalizowana w południowo zachodniej części miasta Ustka przy ul. Rumiankowej niezabudowana, zadrzewiona i nieuzbrojona. - dokument stracił ważność 2014-05-21 08:29:20
dokument Informacja o rozstrzygnięciu: 1) IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wielka Wieś, gm. Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00006706/0; 2) IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 212/1, o pow. 0,1302 ha, położonej w obrębie Pobłocie, gmina Główczyce, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr SL1S/00008849/8 - dokument stracił ważność 2014-04-14 10:07:54
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kobylnica, gm. Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00107393/0 - dokument stracił ważność 2014-04-14 10:05:20
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 - dokument stracił ważność 2014-04-09 14:04:25
dokument Informacja o rozstrzygnięciu VII ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - działki nr: 100/48, 100/49, 100/51, 592, 593, 594, 595, 596 - dokument stracił ważność 2014-03-17 13:35:36
dokument Informacja o rozstrzygnięciu VII ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - działki nr: 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/46, 100/47 - dokument stracił ważność 2014-03-11 15:07:22
dokument Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr. 2551 o pow. 0,0540 ha, dz. nr 2552 o pow. 0,0681 ha, dz. nr 2553 o pow. 0,0778 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2014-03-06 15:19:36
dokument IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wielka Wieś, gm. Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00006706/0 - dokument stracił ważność 2014-02-28 09:35:22
dokument IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 212/1, o pow. 0,1302 ha, położonej w obrębie Pobłocie, gmina Główczyce, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr SL1S/00008849/8 - dokument stracił ważność 2014-02-28 09:34:19
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Kępno w obrębie Wrzeście - Kępno, gm. Słupsk, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00096143/2 - dokument stracił ważność 2014-02-28 09:33:34
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Kobylnica, gm. Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00107393/0 - dokument stracił ważność 2014-02-28 09:32:43
dokument VII ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - działki nr: 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/46, 100/47 - dokument stracił ważność 2014-01-27 07:41:42
dokument VII ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 - działki nr: 100/48, 100/49, 100/51, 592, 593, 594, 595, 596 - dokument stracił ważność 2014-01-27 07:37:13
dokument II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2014-01-27 07:34:46
dokument Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr. 2551 o pow. 0,0540 ha, dz. nr 2552 o pow. 0,0681 ha, dz. nr 2553 o pow. 0,0778 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2013-11-27 15:18:06
dokument Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetarg nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (dz. nr 100/48, 100/49, 100/51, 592, 593, 594, 595, 596)) - dokument stracił ważność 2013-10-22 14:39:56
dokument I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 - dokument stracił ważność 2013-10-21 08:58:00
dokument Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1752 o pow. 0,0250 ha, położonej przy ul. Różanej 17 w obrębie miasta Ustka stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00028433/5 - dokument stracił ważność 2013-10-17 09:09:27
dokument Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 290/2, o pow. 0,2440 ha, położonej w obrębie Wielka Wieś, gmina Główczyce, oraz w miejscowości Pobłocie w obrębie geodezyjnym Pobłocie, gmina Główczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 212/1, o pow. 0,1302 ha - dokument stracił ważność 2013-10-16 14:52:26
dokument Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetarg nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (dz. nr 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/46, 100/47) - dokument stracił ważność 2013-10-15 13:18:44
dokument III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 290/2, o pow. 0,2440 ha, położonej w obrębie Wielka Wieś, gmina Główczyce, oraz w miejscowości Pobłocie w obrębie geodezyjnym Pobłocie, gmina Główczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 212/1, o pow. 0,1302 ha - dokument stracił ważność 2013-09-13 07:45:59
dokument VI ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (dz. nr 100/48, 100/49, 100/51, 592, 593, 594, 595, 596) - dokument stracił ważność 2013-09-04 07:50:39
dokument VI ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (dz. nr 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/46, 100/47) - dokument stracił ważność 2013-09-04 07:49:07
dokument IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1752 o pow. 0,0250 ha, położonej przy ul. Różanej 17 w obrębie miasta Ustka stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00028433/5 - dokument stracił ważność 2013-09-04 07:46:36
dokument Informacja o rozstrzygnięciu rokowań na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w miejscowości Warcino, gm. Kępice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 121/7 o pow. 0,3385 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miastku prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012093/9. - dokument stracił ważność 2013-07-22 13:49:12