Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty Uchwał Zarządu Powiatu

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2023 roku 2023-01-23 09:06:02
katalog Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2022 roku 2022-01-05 12:00:46
katalog Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2021 roku 2021-01-05 10:20:40
katalog Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2020 roku 2020-01-09 11:04:29
katalog Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2019 roku 2019-01-04 12:20:45
katalog Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2018 roku 2018-01-04 14:21:23
katalog Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2017 roku 2017-01-03 13:35:01
katalog Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2016 roku 2016-01-12 10:33:02
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2015 rok 2015-12-29 07:51:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu "Kierunek aktywność" 2015-12-29 07:46:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu słupskiego 2015-12-16 11:41:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-12-08 09:29:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2015-12-07 14:32:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2015-12-07 14:31:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 grudnia 2015 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Slupsku oraz jednostki organizacyjne Powiatu Slupskiego 2015-12-07 11:45:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-12-01 14:51:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 30 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2015-12-01 14:49:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia woli nieodplatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku na rzecz Powiatu Słupskiego 2015-12-01 14:47:22
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-11-24 15:04:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia procedury i zasad płatności za wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości będących własnością Powiatu Słupskiego oraz określenia wysokości stawek czynszu z tego tytułu 2015-11-24 14:44:14
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 393/2010 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2015-11-24 14:41:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 27/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie Powiatu Słupskiego 2015-11-24 12:38:54
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 listopada 2015 roku w sprawie zasad płatności za ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz za zajęcie terenu położonego poza granicami pasa drogowego dróg publicznych na nieruchomościach będących własnością Powiatu Słupskiego 2015-11-24 12:37:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych 2015-11-24 12:29:35
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2015-11-24 12:27:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2015 rok 2015-11-17 09:02:26
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Slupskiego na 2016 rok 2015-11-12 09:31:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2015-11-12 09:24:35
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2015-11-12 09:23:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 listopada 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnemu Domów dla Dzieci 2015-11-03 09:28:48
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod haslem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV" i powołania komisji konkursowej 2015-11-03 09:25:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 października 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/2015 Zarządu Powiatu Slupskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie umorzenia należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 2015-11-03 09:18:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Słupskiego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-11-03 09:12:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 października 2015 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 26/2015 Zarządu Powiatu Slupskiego w sprawie ustalenia cennika usług najmu świadczonych w Starostwie Powiatowym w Slupsku oraz udzielenia upoważnienia do nieodpłatnego udostępniania sal 2015-11-03 09:05:43
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 października 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku do zawierania ugód administracyjnych w imieniu Powiatu Słupskiego (1179G) 2015-10-21 11:15:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 października 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku do zawierania ugód administracyjnych w imieniu Powiatu Słupskiego (1120G) 2015-10-21 11:12:49
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod haslem "DBAM O ZDROWIE - NIE PALĘ PAPIEROSÓW" - edycja 2015 i powołania komisji konkursowej 2015-10-16 07:55:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 października 2015 roku w sprawie umorzenia należności za wyżywienie byłych wychowanków Mlodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce , przy ul. Wróblewskiego 5. 2015-10-16 07:53:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-09-30 10:30:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 września 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania porozumień przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Slupsku 2015-09-25 15:29:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 września 2015 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą dzialalnością Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2015-09-25 15:27:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2015-09-25 15:25:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 września 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Slupskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy" 2015-09-25 15:24:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-09-15 14:35:09
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych 2015-09-11 08:46:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 września 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Kępice 2015-09-08 10:50:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej (Powiat Sławieński droga 3717Z) 2015-09-07 12:02:27
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej (Powiat Sławieński droga 3719Z) 2015-09-07 11:59:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 1 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej (Powiat Sławieński) 2015-09-04 14:58:54
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 1 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych (Powiat Bytowski) 2015-09-04 14:56:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 1 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych (Gmina Ustka) 2015-09-04 14:54:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-09-04 13:53:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 sierpnia 2015 roku w sprawie powolania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Slupskiego w kategorii za wyniki w nauce oraz w kategorii za osiągnięcia w nauce 2015-08-31 10:29:23
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-08-26 12:28:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2015-08-12 12:08:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2015-08-12 12:07:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2015-08-12 12:02:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia Pani Marii Janusz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy i powierzenia jej stanowiska dyrektora placówki 2015-08-12 10:09:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-08-10 13:03:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku do zawierania ugód administracyjnych w imieniu Powiatu Słupskiego 2015-08-10 11:36:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2015-08-10 11:35:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-07-27 12:44:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2015-07-27 12:42:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 lipca 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2015-07-27 12:40:48
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ogłoszonego 16 lipca 2015 roku 2015-07-27 12:39:55
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Slupsku do zawierania ugód administracyjnych w imieniu Powiatu Słupskiego 2015-07-22 08:09:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2015-07-22 08:06:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 lipca 2015 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Powiatu Słupskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-07-22 08:04:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 lipca 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego , przeznaczonych do oddania w najem 2015-07-22 08:02:52
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży 2015-07-22 08:01:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2015-07-15 10:46:09
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 lipca 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2015-07-15 09:28:31
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-06-24 09:20:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2015 roku w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2015-06-16 08:09:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 146/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku 2015-06-16 08:07:41
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2015-06-16 08:06:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 maja 2015 roku w sprawie powolania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2015-05-28 10:12:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 25/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2015-05-25 12:07:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 maja 2015 roku w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2015-05-25 12:06:22
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 maja 2015 roku w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2015-05-25 12:05:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-05-25 09:27:25
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 maja 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2015-05-25 09:26:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 maja 2015 roku w sprawie złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów Zakładu Usług Wodnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2015-05-12 15:13:09
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2015-05-12 15:12:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku 2015-05-12 15:10:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2015 roku programu polityki zdrowotnej oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2015-05-05 11:02:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-04-28 13:11:13
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2015 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2015-04-28 13:10:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego 2015-04-14 12:39:12
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 30/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu "Aktywizacja osób mlodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (1)" 2015-04-14 09:46:41
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminu i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników podległych jednostek 2015-04-14 09:45:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego 2015-04-14 09:43:48
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w skład mienia Powiatu Słupskiwgo nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych 2015-04-14 09:42:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok 2015-03-18 13:30:49
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 marca 2015 roku w sprawie udziełenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2015-03-17 09:01:25
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 marca 2015 roku w sprawie udziełenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego 2015-03-17 08:59:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu "Aktywizacja osób mlodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (1)" 2015-03-17 08:57:16
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2015-03-17 08:55:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 marca 2015 roku w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu i w budżecie Powiatu Słupskiego 2015-03-09 11:00:35
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 lutego 2015 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Slupskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-03-09 10:58:49
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Słupskiego na lata 2015-2017 2015-03-03 14:31:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 lutego 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2015-03-03 14:29:25
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia cennika uslug najmu świadczonych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz udzielenia upoważnienia do nieodpłatnego udostępniania sal. 2015-03-03 14:28:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Lokalnego Zespołu dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 2015-02-23 14:31:26
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-02-23 14:18:55
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 lutego 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczączej dróg gminnych 2015-02-23 14:15:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-02-10 08:41:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału w 2015 roku środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2015-02-09 13:27:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2015-01-30 09:10:10
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-01-20 09:06:28
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych 2015-01-20 09:03:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2015-01-15 15:06:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu slupskiego do zaciągania z obowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zaplaty upływa w 2016 r. 2015-01-15 15:04:37
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2015 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2015-01-15 14:57:48
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 stycznia 2015 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2015 rok 2015-01-13 10:11:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 stycznia 2015 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem 2015-01-13 10:09:12
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2014 rok 2014-11-25 09:51:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na świadczenie kompleksowych uslug związanych z pelnieniem funkcji agenta emisj i obligacji komunalnych 2014-11-18 09:43:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 listopada 2014 roku w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na świadczenie kompleksowych uslug związanych z pelnieniem funkcji agenta emisj i obligacji komunalnych 2014-11-18 09:42:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-11-18 09:32:31
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV" oraz powołania komisji konkursowej 2014-10-29 09:44:30
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 października 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2014-10-29 09:41:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-10-29 09:38:47
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2014 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nałeżności budżetowych 2014-10-29 09:36:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 października 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2014-10-29 09:18:15
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021" 2014-10-21 11:25:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-10-21 11:22:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizatora w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego oraz powołania komisji Konkursowej opiniującej oferty 2014-10-07 10:21:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 15 września 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontynuacji projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" 2014-09-29 11:45:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-09-23 08:51:38
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 września 2014 roku w sprawie wyrażenia woli zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 2014-09-08 13:49:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 września 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do reprezentowania i składania oswiadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w zakresie przygotowania i realizacji projektu "Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk" 2014-09-08 13:47:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 września 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oswiadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu " Utworzenie Centrum Integracji Społecznej Promyk" 2014-09-08 13:42:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 września 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2014-09-08 10:43:26
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 1 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego ogłoszonego 21 sierpnia 2014 roku 2014-09-02 09:41:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku na rzecz Powiatu Słupskiego 2014-09-02 09:30:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-08-25 14:47:50
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2014-08-25 14:46:37
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2014-08-25 14:44:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-08-18 14:02:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie powołania Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej 2014-08-18 14:01:28
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczących dróg powiatowych 2014-08-18 13:58:59
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2014-08-11 11:36:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 sierpnia 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2014-08-11 11:34:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 sierpnia 2014 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2018 2014-08-11 11:33:12
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 17 lipca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia ruchomego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 2014-07-22 10:32:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego ogłoszonego 17 kwietnia 2014 roku 2014-07-22 08:57:37
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości odszkodowania 2014-07-22 08:54:07
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 21 lipca 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2014 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2014-07-22 08:52:08
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-05-19 13:22:55
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 maja 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok 2014-05-19 13:18:17
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2014-05-08 14:34:27
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 maja 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2013 rok 2014-05-08 13:53:41
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Słupskiego 2014-05-08 13:48:08
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-05-08 13:45:41
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2014-04-25 10:22:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021" 2014-04-15 10:54:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujetego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-04-15 10:52:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2014-04-15 10:49:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku 2014-04-07 13:12:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-04-07 13:05:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Powiatu Słupskiego 2014-04-07 12:59:36
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok 2014-03-26 11:05:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 marca 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia w skład mienia Powiatu Słupskiego prawa własności działki 173/1, położonej w Warblewie, gm. Słupsk 2014-03-26 11:04:35
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-03-11 10:09:48
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 16/2014 Zarządu Powiatu z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę 2014-03-06 07:54:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 lutego 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2014-02-24 10:23:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia sposobu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Słupski, na rok szkolny 2014/2015 2014-02-19 09:12:26
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 11 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonego 16 stycznia 2014 roku 2014-02-12 11:38:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 lutego 2014 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę 2014-02-10 12:15:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 7 lutego 2014 roku w sprawie powołania Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej 2014-02-10 12:15:02
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-01-28 10:12:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 stycznia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2014-01-28 10:11:29
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 2014-01-21 07:54:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego 2014-01-21 07:52:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-01-14 11:05:21
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "DAJĘ RADOŚĆ" 2014-01-14 11:03:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-01-14 11:02:33
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem 2014-01-14 11:01:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego 2014-01-14 10:59:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2015 r. 2014-01-14 10:56:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2014-01-14 10:53:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 stycznia 2014 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2014-01-14 10:52:04
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 grudnia 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśniej 2013-12-10 11:12:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-12-10 10:23:57
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2013-12-10 10:22:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2013-12-10 10:22:02
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 grudnia 2013 roku w sprawie przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-12-03 09:00:06
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-12-03 08:57:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 listopada 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce 2013-12-02 13:55:33
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-11-26 08:56:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2013-11-14 08:26:49
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2013-11-14 08:25:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 listopada 2013 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem 2013-11-07 10:35:45
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 61/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji do rekrutacji uczniów do projektu innowacyjnego "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" 2013-11-07 09:09:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 października 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2013-10-29 10:15:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 października 2013 roku w sprawie przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-10-29 10:12:33
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 28 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-10-29 10:10:51
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 października 2013 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze powiatowych samorządowych instytucji kultury powiatu słupskiego 2013-10-04 14:20:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 4 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-10-04 10:21:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 września 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2013-09-11 13:14:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 września 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2013-09-11 13:13:56
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Program ochrony środowiska dla Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020" 2013-09-10 07:45:21
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 3 września 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2013-09-04 11:48:05
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Ustce przy ul. Rumiankowej 2013-08-26 12:38:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-08-26 12:35:40
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 26 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-08-26 12:34:01
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych 2013-08-23 08:51:18
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017 2013-08-19 14:06:42
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 70/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2013-08-19 14:05:11
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Pani Iwony Wojtkiewicz - dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2013-08-19 14:03:26
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi powiatowej 2013-08-19 14:01:23
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej drogi gminnej 2013-08-19 14:00:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2013-08-09 10:07:55
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 8 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2013 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2013-08-08 09:44:20
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2013-08-07 12:55:44
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2013-07-30 11:07:39
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicnzych 2013-07-30 09:59:46
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2013-07-30 09:58:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących określenia zintegrowanych wspólnych działań planowanych do realizacji projektu pn. "Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" 2013-07-30 09:57:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 lipca 2013 r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w czasie nieobecności dyrektora 2013-07-30 09:54:19
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 lipca 2013 r. w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na chleb i wieniec dożynkowy 2013-07-30 09:52:53
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku 2013-07-30 09:51:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do przedkładania sprawozdań z realizacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-07-30 09:50:35
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 22 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia Pani Iwonie Wojtkiewicz stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2013-07-30 09:46:03
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-07-25 08:43:00
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 23 lipca 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2013-07-25 08:41:24
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 16 lipca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg powiatowych 2013-07-17 09:05:22
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 lipca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2013-07-16 13:13:34
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 lipca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej dróg gminnych 2013-07-16 13:12:45