Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym

Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym

Lp.

Nr porozumienia

Data zawarcia/wygaśnięcia porozumienia

Strony porozumienia

Przedmiot porozumienia

Termin zapłaty/rozliczenia

Treść porozumienia

1. Porozumienie 28.04.2023 r. Gmina Ustka

Powiat Słupski
w sprawie uregulowania statusu drogi stanowiącej ulicę Bosmańską, położonej w obrębie geodezyjnym Lędowo   Porozumienie
2. Porozumienie 30.01.2023 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska   Porozumienie
3.

Aneks nr 1

 

Porozumienie

16.02.2023 r.

 

23.01.2023 r.

Miasto Ustka

 

Powiat Słupski

powierzenia Powiatowi Słupskiemu zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicą Koszarową stanowiącą drogę gminną nr 100051G  

Aneks nr 1

 

Porozumienie

4. Porozumienie 30.12.2022 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska 31.01.2024 r. Porozumienie
5. Porozumienie 1/2022 20.05.2022 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

Gmina Miasto Ustka

Gmina Słupsk

Gmina Kobylnica

Gmina Ustka

Gmina Dębnica Kaszubska

Gmina Damnica

w sprawie  współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk- Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych   Porozumienie
6. Porozumienie Nr RPI.7134.3.2020.II 10.06.2022 r.

Zarząd Powiatu Słupskiego

Burmistrz Miasta Ustka

Przekazanie spraw związanych z zarządzaniem ulicą Kopernika 10.06.2022 r.- 30.09.2022 r. Porozumienie
7. Porozumienie Nr RPI.031.1.2022.II z dnia 18 maja 2022 r. 18.05.2022 r. Zarząd Powiatu Słupskiego

 

w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą  powiatową nr 1105G

30.04.2025 r. Porozumienie
8. Porozumienie  MEiN/2022/DWEW/1327 21.04.2022 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki  Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

 Powiat Słupski

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem"

I transza  do 30 dni od podpisania porozumienia

II transza w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę i sprawdzenia częściowego

III transza w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę II sprawozdania częściowego

IV transza w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę II sprawozdania częściowego

V transza w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę IV sprawozdani częściowego

 

Porozumienie
9.

Aneks nr 1

 

 

 

 

 

 

Porozumienie Nr RPI.031.3.2021.II

10.11.2022 r.

 

 

 

 

 

 

3.03.2022 r.

Gmina Kobylnica

Powiat Słupski

do porozumienia nr RPI.031.3.2021.II z dnia 3 marca 2022 w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1153G

 

w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica zadania publicznego polegającego na zarządzaniu  drogą powiatową nr 1153G

 

 

 

 

Aneks

 

 

 

 

 

Porozumienie

10. Porozumienie Nr  2- ZISS-2022 3.01.2022 r.- 15.04.2022 r.

Miasto Słupsk

 

Powiat Słupski

 

w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu, w ramach projektu ,,Zdrowie- Mama i Ja", badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego

 

 do 31.01.2022 r.

 

Porozumienie

11. Porozumienie Nr 10/2021 z 10 listopada 2021 r. 10.11.2021 r. - 31.12.2021 r. (z zastrzeżeniem postanowień umownych wykraczających poza ten okres)

Wojewoda Pomorski

 

Powiat Słupski

powierzenie zadań, przyznanie dotacji i ustalenie wzajemnych obowiązków w zakresie udostępnienia pomieszczeń na potrzeby kwarantanny 31 stycznia 2022 r. Porozumienie
12.

 

Aneks Nr 1

 

 

 

 

 

 

Porozumienie RPI.7130.1.2021.II

 

15.09. 2021 r.

 

 

 

 

 

 

2.09.2021 r.

 

 

Gmina Słupsk

Powiat Słupski

 

 

 

 

 

 

Gmina Słupsk

Powiat Słupski

do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowym na terenie Gminy Słupsk

w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1130G

 

Aneks

 

 

 

 

Porozumienie

13.

Aneks nr 1

 

Porozumienie 

01.02.2022 r.

 

22.03.2021 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

Gmina Miasto Ustka

Gmina Słupsk

Gmina Kobylnica

Gmina Ustka

Gmina Dębnica Kaszubska

Gmina Damnica

w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk na lata 2021 - 2030  

Aneks nr 1

 

Porozumienie

14. Porozumienie NR RPI.031.2.2020.II 7.01.2021 r.

Powiat Słupski

Gmina Słupsk

w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Słupsk 31 grudnia 2030 r. Porozumienie
15. Porozumienie Nr 7- ZISS- 2020 22.12.2020 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

 

w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu, w ramach projektu ,,Zdrowie- Mama i Ja", badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego

I transza

10 000,00 zł do 15.02.2021 r.

II transza

10 000,00 zł do 30.07.2021 r.

Porozumienie
16. Porozumienie 31.08.2020 r.

Województwo Pomorskie

Powiat Słupski

 

 

 

w sprawie wyrażenia woli współpracy  Województwa Pomorskiego z Powiatem Słupskim przy realizacji regionalnego programu polityki zdrowotnej o nazwie ,,Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka"

31 grudnia 2020 r. Porozumienie

17.

Porozumienie Nr 7/2020 z 28 kwietnia 2020 r.

28.04.2020 r.

Wojewoda Pomorski

Powiat Słupski

w sprawie powierzenia zadań przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie udostępniania pomieszczeń na potrzeby kwarantanny

15 lipca 2020 r.

Porozumienie

18.

Porozumienie  z dnia 23 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Aneks do Porozumienia z dnia 23 grudnia 2019 r.

23.12.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2020 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu badania USG stawów biodrowych u niemowląt w Powiecie Słupskim

I transza

10 000,00 zł do 15.02.2020 r.

II transza

10 000,00 zł do 31.07.2020 r.

 

 

I transza

10 000,00 zł do 31.03.2020 r.

II transza

10 000,00 zł do 31.07.2020 r.

Porozumienie

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks

19.

Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1687/ z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Aneks nr 1 do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1687 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Aneks nr 2 do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1687 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

 

 

7.08.2019 r.

 

 

 

 

17.11.2020 r.

 

 

 

Minister Edukacji Narodowej

Powiat Słupski

 

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki

Powiat Słupski

 

 

 

w sprawie zmiany banku oraz cyfrowego zapisu numeru rachunku bankowego zleceniobiorcy

 

 

Zmiany w umowie

 

Nie ulega zmianie

Porozumienie

 

 

 

Aneks

 

 

 

Aneks nr 2

20.

Porozumienie nr RPI-IV/7134/22/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

11.04.2019 r.

Miasto Ustka

Powiat Słupski

w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Ustka zadania publicznego zarządzania ulicą Kopernika w Ustce, położoną w ciągu drogi powiatowej nr 1197G

15.04.2022 r.

Porozumienie

 

21.

Porozumienie Nr RPI-IV/7134/34/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

Aneks 1 do Porozumienia Nr RPI -IV/7134/34/2019 z 21 grudnia 2018 r.

28.03.2019 r.

Gmina Kępice

Powiat Słupski

w sprawie powierzenia przejęcia przez Gminę Kępice  od Powiatu Słupskiego  zadania zarządzania  publiczną drogą powiatu nr 1164G w  Biesowicach w zakresie  pełnienia  funkcji inwestora  

Porozumienie

 

 

 

Aneks

22.

Porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 r.

 

 

Aneks Nr 3 do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2004 r.

28.03. 2019 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Słupskiego

 

 

 

 

 

Aneks

 

23.

Porozumienie z dnia 4 marca 2013 r.

 

 

Aneks do Porozumienia z dnia 4 marca 2013 r.

04.03.2013 r.

 

 

19.02.2019 r.

Wojewoda Pomorski

Powiat Słupski

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej  

Porozumienie

 

 

 

Aneks

 

24.

Porozumienie ED-III/3421/1/2018 z 17 maja 2018 r.

 

 

17.05.2018 r.

Gmina Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski z zakresu edukacji publicznej Gminie Słupsk

 

 

Porozumienie

 

25.

Porozumienie Nr ŚR/031/1/2015 z 29 czerwca 2015 r.

 

Aneks nr 3 z dnia 3 grudnia 2020 r. do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

 

29.06.2015 r.

Miasto Słupsk

 

 

 

Powiat Słupski

 

 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiego

 

Porozumienie

 

 

 

Aneks

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Porozumienie ZIT.pdf (PDF, 347.47Kb) 2022-08-11 10:57:09 168 razy
2 Porozumienie 1.pdf (PDF, 635.73Kb) 2021-02-05 10:38:41 604 razy
3 05_02_2021_10_36_18_Porozumienie.pdf (PDF, 1.66Mb) 2021-02-05 10:36:18 344 razy
4 Aneks.pdf (PDF, 990.83Kb) 2021-02-05 10:30:54 322 razy
5 18_01_2021_13_08_11_Porozumienie.pdf (PDF, 1.66Mb) 2021-01-18 13:08:11 414 razy
6 Anek_nr_3_do_ŚR_031_1_2015.pdf (PDF, 514.66Kb) 2020-12-18 12:27:53 439 razy
7 Aneks nr 2.pdf (PDF, 703.69Kb) 2020-12-09 13:54:56 418 razy
8 07_09_2020_11_44_59_Porozumienie.pdf (PDF, 1.28Mb) 2020-09-07 11:44:59 383 razy
9 Aneks do porozumienia z dnia 23.12.2019.pdf (PDF, 556.75Kb) 2020-08-17 13:49:05 471 razy
10 Porozumienie nr 7_2020 z dnia 28.04.2020r..pdf (, 1.07Mb) 2020-08-17 13:15:14 0 razy
11 Porozumienie nr 72020 z dnia 28.04.2020r..pdf (, 1.07Mb) 2020-08-17 13:12:22 0 razy
12 Porozumienie w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie udostępniania pomieszczeń na potrzeby kwarantanny.pdf (, 1.23Mb) 2020-05-29 13:33:13 0 razy
13 Porozumienie.pdf (, 897.91Kb) 2020-02-12 08:18:56 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 27-03-2019 14:47:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Lisowski 27-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Miłosz Chojnacki 04-05-2023 13:34:11