Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym

Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym

Lp.

Nr porozumienia

Data zawarcia/wygaśnięcia porozumienia

Strony porozumienia

Przedmiot porozumienia

Termin zapłaty/rozliczenia

Treść porozumienia

1 Porozumienie 30.01.2023 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska   Porozumienie
2. Porozumienie 23.01.2023 r.

Miasto Ustka

Powiat Słupski

powierzenia Powiatowi Słupskiemu zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicą Koszarową stanowiącą drogę gminną nr 100051G   Porozumienie
3. Porozumienie 30.12.2022 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska 31.01.2024 r. Porozumienie
4. Porozumienie 1/2022 20.05.2022 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

Gmina Miasto Ustka

Gmina Słupsk

Gmina Kobylnica

Gmina Ustka

Gmina Dębnica Kaszubska

Gmina Damnica

w sprawie  współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk- Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych   Porozumienie
5. Porozumienie Nr RPI.7134.3.2020.II 10.06.2022 r.

Zarząd Powiatu Słupskiego

Burmistrz Miasta Ustka

Przekazanie spraw związanych z zarządzaniem ulicą Kopernika 10.06.2022 r.- 30.09.2022 r. Porozumienie
6. Porozumienie Nr RPI.031.1.2022.II z dnia 18 maja 2022 r. 18.05.2022 r. Zarząd Powiatu Słupskiego

 

w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą  powiatową nr 1105G

30.04.2025 r. Porozumienie
7. Porozumienie  MEiN/2022/DWEW/1327 27.04.2022 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki  Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

 Powiat Słupski

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem"

I transza  do 30 dni od podpisania porozumienia

II transza w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę i sprawdzenia częściowego

III transza w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę II sprawozdania częściowego

IV transza w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę II sprawozdania częściowego

V transza w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę IV sprawozdani częściowego

 

Porozumienie
8.

Aneks nr 1

 

 

 

 

 

 

Porozumienie Nr RPI.031.3.2021.II

10.11.2022 r.

 

 

 

 

 

 

3.03.2022 r.

Gmina Kobylnica

Powiat Słupski

do porozumienia nr RPI.031.3.2021.II z dnia 3 marca 2022 w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1153G

 

w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica zadania publicznego polegającego na zarządzaniu  drogą powiatową nr 1153G

 

 

 

 

Aneks

 

 

 

 

 

Porozumienie

9. Porozumienie Nr  2- ZISS-2022 3.01.2022 r.- 15.04.2022 r.

Miasto Słupsk

 

Powiat Słupski

 

w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu, w ramach projektu ,,Zdrowie- Mama i Ja", badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego

 

 do 31.01.2022 r.

 

Porozumienie

10. Porozumienie Nr 10/2021 z 10 listopada 2021 r. 10.11.2021 r. - 31.12.2021 r. (z zastrzeżeniem postanowień umownych wykraczających poza ten okres)

Wojewoda Pomorski

 

Powiat Słupski

powierzenie zadań, przyznanie dotacji i ustalenie wzajemnych obowiązków w zakresie udostępnienia pomieszczeń na potrzeby kwarantanny 31 stycznia 2022 r. Porozumienie
11.

 

Aneks Nr 1

 

 

 

 

 

 

Porozumienie RPI.7130.1.2021.II

 

15.09. 2021 r.

 

 

 

 

 

 

2.09.2021 r.

 

 

Gmina Słupsk

Powiat Słupski

 

 

 

 

 

 

Gmina Słupsk

Powiat Słupski

do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowym na terenie Gminy Słupsk

w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1130G

 

Aneks

 

 

 

 

Porozumienie

12.

Aneks nr 1

 

Porozumienie 

01.02.2022 r.

 

22.03.2021 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

Gmina Miasto Ustka

Gmina Słupsk

Gmina Kobylnica

Gmina Ustka

Gmina Dębnica Kaszubska

Gmina Damnica

w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupsk na lata 2021 - 2030  

Aneks nr 1

 

Porozumienie

13. Porozumienie NR RPI.031.2.2020.II 7.01.2021 r.

Powiat Słupski

Gmina Słupsk

w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Słupsk 31 grudnia 2030 r. Porozumienie
14. Porozumienie Nr 7- ZISS- 2020 22.12.2020 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

 

w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu, w ramach projektu ,,Zdrowie- Mama i Ja", badań USG stawów biodrowych u niemowląt będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego

I transza

10 000,00 zł do 15.02.2021 r.

II transza

10 000,00 zł do 30.07.2021 r.

Porozumienie
15. Porozumienie 31.08.2020 r.

Województwo Pomorskie

Powiat Słupski

 

 

 

w sprawie wyrażenia woli współpracy  Województwa Pomorskiego z Powiatem Słupskim przy realizacji regionalnego programu polityki zdrowotnej o nazwie ,,Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka"

31 grudnia 2020 r. Porozumienie

16.

Porozumienie Nr 7/2020 z 28 kwietnia 2020 r.

28.04.2020 r.

Wojewoda Pomorski

Powiat Słupski

w sprawie powierzenia zadań przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie udostępniania pomieszczeń na potrzeby kwarantanny

15 lipca 2020 r.

Porozumienie

17.

Porozumienie  z dnia 23 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Aneks do Porozumienia z dnia 23 grudnia 2019 r.

23.12.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2020 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu badania USG stawów biodrowych u niemowląt w Powiecie Słupskim

I transza

10 000,00 zł do 15.02.2020 r.

II transza

10 000,00 zł do 31.07.2020 r.

 

 

I transza

10 000,00 zł do 31.03.2020 r.

II transza

10 000,00 zł do 31.07.2020 r.

Porozumienie

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks

18.

Porozumienie Nr MEN/2017/DWKI/1687/ z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Aneks nr 1 do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1687 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Aneks nr 2 do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1687 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

 

 

 

7.08.2019 r.

 

 

 

 

17.11.2020 r.

 

 

 

Minister Edukacji Narodowej

Powiat Słupski

 

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki

Powiat Słupski

 

 

 

w sprawie zmiany banku oraz cyfrowego zapisu numeru rachunku bankowego zleceniobiorcy

 

 

Zmiany w umowie

 

Nie ulega zmianie

Porozumienie

 

 

 

Aneks

 

 

 

Aneks nr 2

19.

Porozumienie nr RPI-IV/7134/22/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

11.04.2019 r.

Miasto Ustka

Powiat Słupski

w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Ustka zadania publicznego zarządzania ulicą Kopernika w Ustce, położoną w ciągu drogi powiatowej nr 1197G

15.04.2022 r.

Porozumienie

 

20.

Porozumienie Nr RPI-IV/7134/34/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

Aneks 1 do Porozumienia Nr RPI -IV/7134/34/2019 z 21 grudnia 2018 r.

28.03.2019 r.

Gmina Kępice

Powiat Słupski

w sprawie powierzenia przejęcia przez Gminę Kępice  od Powiatu Słupskiego  zadania zarządzania  publiczną drogą powiatu nr 1164G w  Biesowicach w zakresie  pełnienia  funkcji inwestora  

Porozumienie

 

 

 

Aneks

21.

Porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 r.

 

 

Aneks Nr 3 do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2004 r.

28.03. 2019 r.

Miasto Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Słupskiego

 

 

 

 

 

Aneks

 

22.

Porozumienie z dnia 4 marca 2013 r.

 

 

Aneks do Porozumienia z dnia 4 marca 2013 r.

04.03.2013 r.

 

 

19.02.2019 r.

Wojewoda Pomorski

Powiat Słupski

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej  

Porozumienie

 

 

 

Aneks

 

23.

Porozumienie ED-III/3421/1/2018 z 17 maja 2018 r.

 

 

17.05.2018 r.

Gmina Słupsk

Powiat Słupski

w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski z zakresu edukacji publicznej Gminie Słupsk

 

 

Porozumienie

 

24.

Porozumienie Nr ŚR/031/1/2015 z 29 czerwca 2015 r.

 

Aneks nr 3 z dnia 3 grudnia 2020 r. do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

 

29.06.2015 r.

Miasto Słupsk

 

 

 

Powiat Słupski

 

 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiego

 

Porozumienie

 

 

 

Aneks

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Porozumienie ZIT.pdf (PDF, 347.47Kb) 2022-08-11 10:57:09 104 razy
2 Porozumienie 1.pdf (PDF, 635.73Kb) 2021-02-05 10:38:41 557 razy
3 05_02_2021_10_36_18_Porozumienie.pdf (PDF, 1.66Mb) 2021-02-05 10:36:18 304 razy
4 Aneks.pdf (PDF, 990.83Kb) 2021-02-05 10:30:54 291 razy
5 18_01_2021_13_08_11_Porozumienie.pdf (PDF, 1.66Mb) 2021-01-18 13:08:11 374 razy
6 Anek_nr_3_do_ŚR_031_1_2015.pdf (PDF, 514.66Kb) 2020-12-18 12:27:53 398 razy
7 Aneks nr 2.pdf (PDF, 703.69Kb) 2020-12-09 13:54:56 385 razy
8 07_09_2020_11_44_59_Porozumienie.pdf (PDF, 1.28Mb) 2020-09-07 11:44:59 340 razy
9 Aneks do porozumienia z dnia 23.12.2019.pdf (PDF, 556.75Kb) 2020-08-17 13:49:05 436 razy
10 Porozumienie nr 7_2020 z dnia 28.04.2020r..pdf (, 1.07Mb) 2020-08-17 13:15:14 0 razy
11 Porozumienie nr 72020 z dnia 28.04.2020r..pdf (, 1.07Mb) 2020-08-17 13:12:22 0 razy
12 Porozumienie w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie udostępniania pomieszczeń na potrzeby kwarantanny.pdf (, 1.23Mb) 2020-05-29 13:33:13 0 razy
13 Porozumienie.pdf (, 897.91Kb) 2020-02-12 08:18:56 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Wójcik 27-03-2019 14:47:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Lisowski 27-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Lewicka 01-02-2023 13:49:41