Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konsultacje

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Konsultacje dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-05 08:33:32
katalog Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka 2023-04-12 14:31:04
katalog Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok 2022-10-14 14:50:47
katalog Konsultacje dotyczące projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030 2022-09-30 14:35:57
katalog Konsultacje dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego 2022-09-30 14:35:42
katalog Konsultacje Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 2022-09-30 14:35:29
katalog Konsultacje Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka 2022-09-30 14:35:12
katalog Konsultacje projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030 2022-09-30 14:34:51
katalog Konsultacje dotyczące zagospodarowania terenu w Lubuczewie 2022-09-30 15:12:01
katalog Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie okresowych stypendiów sportowych 2022-09-30 15:10:58
katalog Konsultacje na temat zagospodarowania (urządzenia) części działki nr 300/1 obręb geodezyjny Ustka w formie terenu ogrodu - wewnętrznego placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustce 2022-09-30 15:08:29
katalog Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 2022-09-30 15:07:34
katalog Konsultacje dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 2022-09-30 15:06:32
katalog Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych 2022-09-30 15:05:44
katalog Konsultacje dotyczące projektu Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 - 2020 2022-09-30 15:04:49
katalog Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2022-09-30 15:02:54
katalog Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie konsultacji z powiatową radą działalności pożytku publicznego z dnia 26 lutego 2016 r. 2022-09-30 15:01:42
katalog Konsultacje dotyczące Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016 - 2018 2022-09-30 15:00:39
katalog Konsultacje dotyczące szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi... 2022-09-30 14:58:45