Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konsultacje

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka 2022-04-20 10:42:53
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-20 10:41:59
dokument Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030 2022-02-10 10:46:11
dokument Protokół z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania części działki nr 12/1 w Lubuczewie w formie obiektu kulturalno-rekreacyjnego 2021-05-20 15:02:59
dokument Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego dotyczących zagospodarowania terenu w Lubuczewie - dokument stracił ważność 2021-04-29 15:27:10
dokument Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 25 lutego 2021 roku projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie okresowych stypendiów sportowych - dokument stracił ważność 2021-02-25 10:01:07
dokument ANKIETA na temat zagospodarowania (urządzenia) części działki nr 300/1 obręb geodezyjny Ustka w formie terenu ogrodu - wewnętrznego placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustce - dokument stracił ważność 2018-03-20 08:09:18
dokument OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 12 października 2017 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok 2017-10-12 15:16:57
dokument OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 16 marca 2017 roku projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 - dokument stracił ważność 2017-03-17 13:16:44
dokument OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 25 listopada 2016 roku projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych 2016-11-25 13:28:10
dokument OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 29 września 2016 roku projektu Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 - 2020 - dokument stracił ważność 2016-10-03 12:36:26
dokument Wyniki konsultacji programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-09-28 14:12:37
dokument OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 26 sierpnia 2016 roku projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok - dokument stracił ważność 2016-08-26 14:49:17
dokument Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie konsultacji z powiatową radą działalności pożytku publicznego z dnia 26 lutego 2016r. 2016-02-29 15:05:29
dokument Wyniki konsultacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016 - 2018 2016-02-11 15:06:49
dokument W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi... - dokument stracił ważność 2016-02-05 14:52:50