Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SKARGI I WNIOSKI

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje ZARZĄDZENIE NR 71/2021 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

 

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

W przypadku niezałatwienia skargi w przepisowym terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi.

W razie niemożności załatwienia wniosku w ustawowym terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Organizacja przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 (I piętro, pok. nr 102) w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do 16.00. W przypadkach, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym od godz. 13.30 do 15.30;

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie zadań wykonywanych przez wydziały odbywa się w tych wydziałach każdego dnia w godzinach pracy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ANALIZA SKARG I WNIOSKÓW ZA 2022 ROK.pdf (PDF, 1.99Mb) 2023-03-02 14:51:10 50 razy
2 12_07_2022_14_30_37_Klauzula informacyjna dotycząca skarg i wniosków.pdf (PDF, 115.37Kb) 2022-07-12 14:30:37 116 razy
3 ANALIZA SKARG I WNIOSKÓW ZA 2021 ROK.pdf (PDF, 288.82Kb) 2022-05-19 09:44:12 132 razy
4 07_10_2021_11_48_02_Klauzula informacyjna dotycząca skarg i wniosków.pdf (, 189.72Kb) 2021-10-07 11:48:02 147 razy
5 06_07_2021_08_00_24_Klauzula informacyjna dotycząca skarg i wniosków.pdf (, 138.07Kb) 2021-07-06 08:00:24 52 razy
6 ANALIZA SKARG I WNIOSKÓW ZA 2020 ROK.PDF (PDF, 1.00Mb) 2021-03-18 13:58:09 335 razy
7 ANALIZA SKARG I WNIOSKÓW ZA 2019 ROK.PDF (PDF, 1.43Mb) 2020-02-07 13:44:49 532 razy
8 Klauzula informacyjna dotycząca skarg i wniosków.pdf (, 189.90Kb) 2020-02-05 12:14:08 315 razy
9 ANALIZA SKARG I WNIOSKÓW ZA 2018 ROK.PDF (PDF, 2.01Mb) 2019-07-10 14:15:30 716 razy
10 ANALIZA SKARG I WNIOSKÓW ZA 2017 ROK.pdf (PDF, 2.92Mb) 2018-02-26 13:19:19 801 razy
11 ANALIZA SKARG I WNIOSKOW ZA 2016 ROK.pdf (PDF, 1.79Mb) 2017-03-21 09:07:53 1052 razy
12 analiza_skarg_wnioskow_i_decyzji_administracyjnych_za_2016_rok.PDF (PDF, 1.79Mb) 2017-03-01 15:14:10 70 razy
13 ANALIZA SKARG, WNIOSKÓW i DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZA 2012 ROK.pdf (PDF, 709.30Kb) 2016-08-30 09:34:32 1127 razy
14 ANALIZA SKARG, WNIOSKÓW i DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZA 2013 ROK.pdf (PDF, 711.67Kb) 2016-08-30 09:34:32 1196 razy
15 ANALIZA SKARG, WNIOSKÓW i DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZA 2014 ROK.pdf (PDF, 715.10Kb) 2016-08-30 09:34:32 1308 razy
16 ANALIZA SKARG, WNIOSKÓW i DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZA 2015 ROK.pdf (PDF, 715.06Kb) 2016-08-30 09:34:32 914 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 30-08-2016 09:20:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Zakrzewska 30-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Górak 02-03-2023 14:51:10