Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Powiat Słupski

|--- Dane teleadresowe

|--- Starosta

|--- Podstawy prawne działania powiatu

|--- Statut Powiatu Słupskiego

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego

            |--- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

            |--- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

            |--- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

            |--- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

            |--- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

            |--- Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

            |--- Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

            |--- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

            |--- Zespół Placówek Oświatowych w Ustce

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

            |--- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |--- Starostwo Powiatowe w Słupsku

            |--- Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci

|--- Spółki prawa handlowego

|--- Organy Powiatu

      |--- Zarząd Powiatu

            |--- Kompetencje Zarządu Powiatu

            |--- Tryb działania Zarządu Powiatu

            |--- Skład Zarządu V kadencji (2014-2018)

            |--- Skład Zarządu IV kadencji (2010-2014)

      |--- Rada Powiatu

            |--- Rada Powiatu IV kadencji (2010-2014)

                  |--- Przewodniczący Rady

                  |--- Radni

                        |--- Sławomir Ziemianowicz

                              |--- Sławomir Ziemianowicz

                        |--- Barbara Zawadzka

                        |--- Andrzej Zawada

                        |--- Piotr Wszółkowski

                        |--- Andrzej Wojtaszek

                        |--- Arkadiusz Walach

                        |--- Edward Sasko

                        |--- Lidia Rynda

                        |--- Barbara Podruczna - Mocarska

                        |--- Walentyna Małek

                        |--- Ewa Lewkowicz

                        |--- Bogumiła Lenard

                        |--- Andrzej Kordylas

                        |--- Zdzisław Kołodziejski

                        |--- Zbigniew Kamiński

                        |--- Stanisław Gosławski

                        |--- Paweł Gonera

                        |--- Andrzej Bury

                        |--- Marcin Białas

                        |--- Ireneusz Bejnarowicz

            |--- Kompetencje Rady Powiatu

            |--- Rada Powiatu VI kadencji (2018-2023)

                  |--- Radni Powiatu VI Kadencji (2018-2023)

                  |--- Komisje Rady Powiatu

                        |--- Terminarz posiedzeń Komisji

                              |--- 2022 rok

                                    |--- luty 2022

                                    |--- marzec 2022 r.

                                    |--- kwiecień 2022 r.

                                    |--- maj 2022 r.

                              |--- 2021 rok

                                    |--- luty 2021

                                    |--- marzec 2021

                                    |--- kwiecień 2021

                                    |--- maj 2021

                                    |--- czerwiec 2021

                                    |--- sierpień 2021 r

                                    |--- wrzesień 2021 r.

                                    |--- październik 2021 r.

                                    |--- listopad 2021 r.

                                    |--- grudzień 2021 r.

                              |--- 2020 rok

                                    |--- styczeń 2020

                                    |--- grudzień 2020

                                    |--- listopad 2020

                                    |--- październik 2020

                                    |--- wrzesień 2020

                                    |--- sierpień 2020

                                    |--- czerwiec 2020

                                    |--- maj 2020

                                    |--- kwiecień 2020

                                    |--- marzec 2020

                                    |--- luty 2020

                              |--- 2019 rok

                                    |--- grudzień 2019

                                    |--- listopad 2019

                                    |--- październik 2019

                                    |--- wrzesień 2019

                                    |--- sierpień 2019

                                    |--- czerwiec 2019

                                    |--- maj 2019

                                    |--- kwiecień 2019

                                    |--- marzec 2019

                                    |--- luty 2019

                                    |--- styczeń 2019

                              |--- 2018 rok

                                    |--- grudzień 2018

                        |--- Protokoły Komisji Rady Powiatu

                              |--- 2018

                              |--- 2022

                              |--- 2021

                              |--- 2020

                              |--- 2019

                  |--- Wiceprzewodniczący Rady

                  |--- Przewodniczący Rady - Jan Olech

                  |--- Sesje Rady Powiatu

                        |--- Uchwały Rady Powiatu Słupskiego

                              |--- Uchwały Rady Powiatu Słupskiego VI Kadencji

                        |--- Imienny wykaz głosowań

                        |--- Protokoły Sesji Rady Powiatu

                              |--- 2022 rok

                              |--- 2021 rok

                              |--- 2020 rok

                              |--- 2019 rok

                              |--- 2018 rok

                        |--- Terminarz Sesji Rady Powiatu

            |--- Rada Powiatu V kadencji (2014-2018)

                  |--- Sesje Rady Powiatu

                        |--- Protokoły Sesji Rady Powiatu

                              |--- 2013 rok

                              |--- 2018 rok

                              |--- 2017 rok

                              |--- 2016 rok

                              |--- 2015 rok

                              |--- 2014 rok

                        |--- Projekty Protokołów Sesji Rady Powiatu

                        |--- Terminarz Sesji Rady Powiatu

                  |--- Komisje Rady Powiatu

                        |--- Terminarz posiedzeń Komisji

                              |--- 2018 rok

                                    |--- październik 2018

                                    |--- wrzesień 2018

                                    |--- sierpień 2018

                                    |--- czerwiec 2018

                                    |--- maj 2018

                                    |--- kwiecień 2018

                                    |--- marzec 2018

                                    |--- luty 2018

                              |--- 2017 rok

                                    |--- grudzień 2017

                                    |--- listopad 2017

                                    |--- październik 2017

                                    |--- wrzesień 2017

                                    |--- sierpień 2017

                                    |--- lipiec 2017

                                    |--- czerwiec 2017

                                    |--- maj 2017

                                    |--- kwiecień 2017

                                    |--- marzec 2017

                                    |--- luty 2017

                                    |--- styczeń 2017

                              |--- 2016 rok

                                    |--- grudzień 2016

                                    |--- listopad 2016

                                    |--- październik 2016

                                    |--- wrzesień 2016

                                    |--- sierpień 2016

                                    |--- czerwiec 2016

                                    |--- maj 2016

                                    |--- kwiecień 2016

                                    |--- marzec 2016

                                    |--- luty 2016

                                    |--- styczeń 2016

                              |--- 2015 rok

                                    |--- Grudzień 2015

                                    |--- Listopad 2015

                                    |--- Październik 2015

                                    |--- Wrzesień 2015

                                    |--- Sierpień 2015

                                    |--- Czerwiec 2015

                                    |--- Maj 2015

                                    |--- Kwiecień 2015

                                    |--- Marzec 2015

                                    |--- Luty 2015

                                    |--- Styczeń 2015

                              |--- 2014 rok

                                    |--- Grudzień 2014

                                    |--- Listopad 2014

                                    |--- Październik 2014

                                    |--- Wrzesień 2014

                                    |--- Czerwiec 2014

                                    |--- Maj 2014

                                    |--- Kwiecień 2014

                                          |--- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego

                                    |--- Marzec 2014

                                    |--- Luty 2014

                                    |--- Styczeń 2014

                              |--- 2013 rok

                                    |--- Grudzień 2013

                                    |--- Listopad 2013

                                    |--- Październik 2013

                                    |--- Wrzesień 2013

                                    |--- Sierpień 2013

                        |--- Protokoły Komisji Rady Powiatu

                              |--- 2018

                              |--- 2017

                              |--- 2016

                              |--- 2015

                              |--- 2014

                              |--- 2013

                  |--- Radni Powiatu V kadencji

                  |--- Wiceprzewodniczący Rady

                  |--- Przewodniczący Rady

|--- Interpelacje i zapytania radnych

      |--- Interpelacje i zapytania radnych VI kadencji (2018-2023)

            |--- Sławomir Ziemianowicz

            |--- Aldona Szostakiewicz

                  |--- Zapytanie z dnia 15.02.2021 r.

            |--- Anna Pietrzak

                  |--- Zapytanie z dnia 30.01.2019 r.

            |--- Zbigniew Kamiński

|--- Sprawozdania z działalności Zarządu

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2021 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2020 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2017 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2016 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2015 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2014 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2013 roku

|--- Strategie i plany rozwoju

      |--- Projekt zaktualizowanego \"Słupskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej\"

|--- Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska

      |--- Związki i stowarzyszenia, do których należy Powiat Słupski

      |--- Współpraca partnerska

            |--- Powiat Bełchatowski

            |--- Powiat Cieszyński

            |--- Powiat Herzogtum Lauenburg Niemcy (Kreis Herzogtum Lauenburg)

      |--- REJESTR STOWARZYSZEŃ POWIATU SŁUPSKIEGO

            |--- UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

            |--- STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

            |--- Stowarzyszenia w Powiecie Słupskim

            |--- KLUBY SPORTOWE W KRS

            |--- Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych rejestrowanych przed 20 maja 2016 r.

            |--- EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

            |--- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

      |--- POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

      |--- SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY

      |--- PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO

      |--- TRYB POZAKONKURSOWY 19a

            |--- Możliwość zgłaszania uwag do ofert

      |--- WYNIKI KONKURSÓW

            |--- Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

            |--- Wspieranie wykonania w 2021 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

            |--- Działania na rzecz pomocy społecznej

            |--- Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

            |--- Działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki

            |--- Działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami

            |--- Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego

            |--- Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego

      |--- OGŁOSZENIA KONKURSOWE

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2022 rok

      |--- KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

            |--- PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK

            |--- PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 ROK

      |--- WNIOSKI DO POBRANIA

|--- Organy Opiniodawczo - Doradcze

Mienie Powiatu

|--- Mienie powiatu

Budżet Powiatu

|--- Budżet powiatu

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2007 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2008 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2009 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2010 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2011 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2012 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2013 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2022 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2021 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2020 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2019 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2018 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2017 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2016 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2015 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2014 rok

|--- Wieloletnia prognoza finansowa

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2022 rok

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021 rok

Raport o stanie Powiatu Słupskiego

|--- Raport o stanie powiatu

Sesje Rady Powiatu

|--- Transmisje obrad sesji

|--- Transmisja na żywo

|--- Portal Mieszkańca

|--- Klauzula informacyjna RODO

Starostwo Powiatowe

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Informacje o wydziałach

      |--- Obsługa Prawna

      |--- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

      |--- Rzecznik Prasowy

      |--- Audyt Wewnętrzny

      |--- Inspektor Ochrony Danych

      |--- Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

      |--- Służba BHP

      |--- Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |--- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

      |--- Wydział Środowiska i Rolnictwa

      |--- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

      |--- Wydział Geodezji i Kartografii

      |--- Wydział Architektoniczno - Budowlany

      |--- Wydział Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Wydział Edukacji

      |--- Wydział Polityki Społecznej

      |--- Wydział Finansowo - Budżetowy

      |--- Skarbnik Powiatu

      |--- Wydział Organizacyjny

      |--- Wydział Obsługi Zarządu i Promocji

      |--- Sekretarz Powiatu

|--- Kodeks etyki

Poradnik dla mieszkańców

|--- Klauzule informacyjne obowiązujące w Starostwie

|--- Dane osobowe

|--- Biuro Obsługi Mieszkańców

|--- Poradnictwo konsumenckie

|--- Rejestracja Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

|--- Status dowodu rejestracyjnego

|--- Status prawa jazdy

|--- Procedury i Wnioski

|--- Informacje dla osób niesłyszących

|--- Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

|--- Spotkania ze Starostą

|--- Korespondencja elektroniczna

|--- Ankieta Oceny Usług

Akty prawne

|--- Uchwały Rady Powiatu

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu

      |--- 2013 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

|--- Projekty Uchwał Rady Powiatu

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2022 roku

      |--- Projekty uchwał Rady Powiatu z 2021 roku

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2020 roku<\b>

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2019 roku

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2018 roku

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2017 roku

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2016 roku

|--- Uchwały Zarządu Powiatu

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu

      |--- 2013

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

|--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2022 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2021 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2020 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2019 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2018 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2017 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2016 roku

|--- Zarządzenia Starosty

      |--- Zarzadzenie Starosty z 2022 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2021 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2020 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2019 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2018 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2017 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2016 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2015 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2014 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2013 roku

|--- Porozumienia

      |--- Porozumienia

            |--- Porozumienia 2020

            |--- Porozumienia 2019

            |--- Porozumienia 2018

            |--- Porozumienia 2017

            |--- Porozumienia 2016

            |--- Porozumienia 2013-2015

|--- Serwis Dziennika Ustaw

|--- Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

      |--- Archiwalne uchwały

|--- Serwis Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

|--- Serwis Monitora Polskiego

|--- Sposób stanowienia aktów prawnych

Rejestr umów

|--- Rejestr umów

|--- Umowy 2017-2019

      |--- Umowy

            |--- Umowy 2020

            |--- Umowy 2019

            |--- Umowy 2018

            |--- Umowy 2017

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna

|--- Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

|--- Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2022 rok

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2021 rok

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2020 rok

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2019 rok

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2018 rok

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2017 rok

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2016 rok

|--- Zapisy na bezpłatne usługi

Ogłoszenia

|--- Platforma zakupowa

|--- Informacje o zgłoszeniach budowy

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2022 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2021 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2020 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2019 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2018 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2017 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2016 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2015 rok

|--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2022

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2021

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2020

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2019

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2018

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2017

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2016

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2015

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2013/2014

            |--- 2013 r.

|--- Ogłoszenia

|--- Nieruchomości

|--- Konsultacje

Praca w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

      |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. płac i finansów oświaty w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy

      |--- Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce

      |--- Nabór na stanowisko ds. oświaty w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko księgowej/księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kancelarii i kadr w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |--- Konkurs na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

      |--- Konkurs na dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

      |--- Konkurs na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

      |--- Nabór na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

      |--- Nabór na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Praca w Starostwie

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. polityki społecznej w Oddziale Promocji w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. dochodów Skarbu Państwa i sum depozytowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. promocji powiatu w Oddziale Promocji w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. promocji powiatu w Oddziale Promocji w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału Promocji w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Geodety Powiatowego

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen nieruchomości w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Geodety Powiatowego

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej wydatków oraz dochodów Starostwa w Wydziale Finansowo- Budżetowym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na stanowisko ds. prowadzenia baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na stanowisko ds. obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

      |--- Nabór na stanowisko ds. zamówień w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Biurze Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Biurze Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

      |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi rady powiatu w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko ds. ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi rady powiatu w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na stanowisko ds. płac, ewidencji środków trwałych Powiatu i Skarbu Państwa oraz wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na stanowisko ds. promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zaangażowania i ewidencji księgowej wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko ds. użytkowania wieczystego i umów cywilnoprawnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy nr 1 ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. polityki transportowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku

      |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na stanowisko ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko ds. kancelarii i kadr w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ochrony przed hałasem i promieniowaniem w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ochrony przed hałasem i promieniowaniem

      |--- Nabór na stanowisko ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |--- Nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko ds. oświaty w Wydziale Edukacji

      |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

      |--- Nabór na stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

      |--- Nabór na stanowisko ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na podinspektora ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ochrony przed hałasem i promieniowaniem w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na informatyka w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na stanowisko głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |--- Nabór na stanowisko głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |--- Nabór na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce

      |--- Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |--- Nabór na stanowisko głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu i Promocji

      |--- Nabór na kierownicze stanowisko sekretarza powiatu

      |--- Nabór na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce

      |--- Nabór na stanowisko głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |--- Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowych i gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy

      |--- Nabór na specjalistę ds. prowadzenia numerycznej bazy danych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. zaangażowania i ewidencji księgowej wydatków starostwa oraz ewidencji budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na inspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na informatyka w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. programów ochrony środowiska, kart wędkarskich, sprzętu pływającego i archiwizacji w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na podinspektora ds. płac, ewidencji środków trwałych Powiatu i Skarbu Państwa oraz wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na informatyka w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na inspektora/podinspektora w ramach wieloosobowego stanowiska ds. zamówień i obsługi w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na młodszego referenta w ramach wieloosobowego stanowiska ds. zamówień i obsługi w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |--- Nabór na podinspektora podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Edukacji

      |--- Nabór na podinspektora podinspektora ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Edukacji

      |--- Nabór na podinspektora ds. ewidencji księgowej i sum depozytowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora ds. dochodów Starostwa i windykacji należności w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy naczelnika Wydziału Edukacji

      |--- Nabór na podinspektora ds. kultury i ochrony zabytków w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

      |--- Nabór na stanowisko ds. rozwoju w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. zamówień i obsługi w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Kierownika Oddziału Zamówień i Obsługi w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |--- Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na księgowego ds. ewidencji księgowej wydatków Starostwa i dochodów zasobu geodezyjnego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |--- Nabór na podinspektora ds. personalnych w komórce Sekretarza Powiatu

      |--- Nabór na inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na podinspektora ds. ewidencji księgowej wydatków Starostwa i dochodów zasobu geodezyjnego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na referenta w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Bursztynowej 12

      |--- Nabór na księgowego ds. ewidencji księgowej wydatków Starostwa i dochodów zasobu geodezyjnego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora ds. ewidencji księgowej wydatków Starostwa i dochodów zasobu geodezyjnego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na 2 wolne stanowiska pracy: specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na inspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na podinspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziale Promocji i Współpracy

      |--- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Ustce ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko głównego księgowego

      |--- Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

      |--- Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

      |--- Nabór na kierownicze stanowisko pracy głównego księgowego w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na specjalistę ds. prowadzenia numerycznej bazy danych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na specjalistę ds. BHP

      |--- Nabór na starszego specjalistę ds. BHP

      |--- Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy

      |--- Nabór na podinspektora ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na inspektora ds. weryfikacji zbiorów danych i materiałów przekazywanych do zasobu w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na specjalistę ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na specjalistę ds. administracyjnej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Ustce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. płac oraz rozliczeń placówek opiekuńczo - wychowawczych

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |--- Nabór na specjalistę w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |--- Nabór na kierownicze stanowisko pracy Sekretarza Powiatu

      |--- Nabór na inspektora ds. organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci z siedzibą w Ustce

      |--- Nabór na dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci z siedzibą w Ustce

      |--- Nabór na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na inspektora ds. organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na inspektora ds. obronności w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności

      |--- Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy instruktora w Centrum Edukacji Regionalnej

      |--- Nabór na młodszego referenta ds. księgowości budżetowej w zakresie wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

      |--- Konkurs na wolne kierownicze stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

      |--- Nabór na inspektora ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w Wydziale Geodezji i Kartografii

            |--- Nabór na inspektora ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko Geodety Powiatowego

      |--- Nabór na inspektora ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na podinspektora ds. planowania budżetu i realizacji zmian w toku wykonywania budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na podinspektora ds. prowadzenia numerycznej bazy danych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na podinspektora ds. geologii i górnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na zastępcę naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziale Promocji i Współpracy

      |--- Nabór na podinspektora ds. geologii i górnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

      |--- Nabór na podinspektora ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziale Promocji i Współpracy

      |--- Nabór na podinspektora ds. oświaty w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na podinspektora ds. rejestracji zgłoszeń i operatów przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na kierownika Oddziału Promocji i Współpracy w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

|--- Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych

Oświadczenia majątkowe

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną

            |--- Sandra Joanna Winnicka - dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

            |--- Piotr Rachwalski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

            |--- Anna Marta Dadel - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

            |--- Mariusz Smoliński - dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

            |--- Mirosław Kaźmierski - Prezes Zarządu PKS Słupsk S.A.

            |--- Piotr Mańka - dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

            |--- Barbara Magdalena Remiszewska - Prezes Zarządu Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna

      |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |--- Oświadczenia majątkowe 2021 rok

                  |--- Miłosz Kuligowski

                  |--- Paweł Kądziela

                  |--- Mariusz Ożarek

                  |--- Bożena Szycko

                  |--- Małgorzata Duda-Banach

                  |--- Jolanta Kamińska

                  |--- Katarzyna Ozimek

                  |--- Iwona Wojtkiewicz

                  |--- Anetta Pirka

                  |--- Aurelia Anioł

                  |--- Monika Bill

                  |--- Marek Król

                  |--- Krzysztof Surowiec

                  |--- Urszula Dąbrowska

                  |--- Bożena Szycko

                  |--- Małgorzata Hajko

                  |--- Małgorzata Alina Duda-Banach

            |--- Oświadczenie majątkowe 2020 rok

                  |--- Paweł Kądziela

                  |--- Mariusz Ożarek

                  |--- Małgorzata Hajko

                  |--- Jolanta Kamińska

                  |--- Katarzyna Ozimek

                  |--- Iwona Wojtkiewicz

                  |--- Anetta Pirka

                  |--- Aurelia Anioł

                  |--- Monika Bill

                  |--- Marek Król

                  |--- Urszula Dąbrowska

                  |--- Małgorzata Duda-Banach - dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Krzysztof Surowiec - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

                  |--- Miłosz Kuligowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |--- Ewa Młynarczyk

                  |--- Andrzej Adamski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |--- Monika Jurek

                  |--- Jacek Koryczan

            |--- Oświadczenie majątkowe 2019 rok

                  |--- Andrzej Adamski

                  |--- Paweł Kądziela

                  |--- Mariusz Ożarek

                  |--- Małgorzata Hajko

                  |--- Katarzyna Ozimek

                  |--- Jolanta Kamińska

                  |--- Iwona Wojtkiewicz

                  |--- Aurelia Anioł

                  |--- Marek Król

                  |--- Ewa Młynarczyk

                  |--- Urszula Dąbrowska

                  |--- Katarzyna Ozimek

                  |--- Józef Masłowski

                  |--- Jacek Koryczan

                  |--- Anetta Pirka - dyrektor Centrum Usług Wspólnych

                  |--- Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

                  |--- Łukasz Stanisławski - p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Magdalena Kanios-Kuśmira - dyrektor DPS Lubuczewo

            |--- Oświadczenia majątkowe 2018 rok

                  |--- Andrzej Adamski - Powiatowy Inspektor - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |--- Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |--- Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |--- Małgorzata Hajko - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |--- Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

                  |--- Józef Masłowski - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

                  |--- Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku

                  |--- Aurelia Anioł - dyrektor Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce

                  |--- Marek Król - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

                  |--- Ewa Młynarczyk - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

                  |--- Urszula Dąbrowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |--- Elżbieta Domańska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Magdalena Kanios-Kuśmira - dyrektor DPS Lubuczewo

                  |--- Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Radosław Szycko - p.o. dyrektora DPS Lubuczewo

                  |--- Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

            |--- Oświadczenia majątkowe 2017 rok

                  |--- Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |--- Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |--- Małgorzata Hajko - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |--- Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

                  |--- Józef Masłowski - Dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |--- Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku

                  |--- Aurelia Anioł - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Ustce

                  |--- Marek Król - Dyrektor DPS Machowinko

                  |--- Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |--- Urszula Dąbrowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |--- Mariusz Smoliński - Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

                  |--- Józef Masłowski - Dyrektor ZSOiT w Ustce

            |--- Oświadczenia majątkowe 2016 rok

                  |--- Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |--- Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |--- Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Józef Masłowski - Dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |--- Aurelia Anioł - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Ustce

                  |--- Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

                  |--- Marek Król - Dyrektor DPS Machowinko

                  |--- Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |--- Urszula Dąbrowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |--- Małgorzata Hajko - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |--- Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku

                  |--- Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

                  |--- Mirosława Sawicka-Glinka - p.o. dyrektora SOSW w Damnicy

                  |--- Maria Janusz - Dyrektor SOSW w Damnicy

            |--- Oświadczenia majątkowe 2015 rok

                  |--- Małgorzata Klemińska - Powiatowy Inspektor - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |--- Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |--- Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |--- Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Słupsk

                  |--- Józef Masłowski - dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |--- Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

                  |--- Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

                  |--- Marek Król - dyrektor DPS Machowinko

                  |--- Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |--- Urszula Dąbrowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |--- Aurelia Anioł - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Ustce

                  |--- Maria Janusz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |--- Janusz Chałubiński - dyrektor PUP Słupsk

                  |--- Władysława Hanuszewicz - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |--- Monika Bill - dyrektor DPS Lubuczewo

      |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Kamil Kirko

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewski

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Martyna Wieczorek

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Katarzyna Zagożdżon

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Marcin Grzybiński

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Marek Janta Lipiński

                  |--- Elżbieta Skupińska

                  |--- Andrzej Kopiniak

                  |--- Joanna Góralska

                  |--- Elżbieta Sulima

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Beata Życka

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Sylwia Ostaszkiewicz

                  |--- Katarzyna Nowakowska

                  |--- Zbigniew Marian Babiarz-Zych

                  |--- Sylwia Duch

                  |--- Aleksandra Staniuk

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Aneta Truszkowska

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Martyna Wieczorek

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Marcin Grzybiński

                  |--- Zbigniew Babiarz-Zych

                  |--- Katarzyna Zagożdżon

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Marek Janta-Lipiński

                  |--- Elżbieta Skupińska

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Andrzej Kopiniak

                  |--- Joanna Góralska

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Elżbieta Sulima

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Katarzyna Mielniczek

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Zbigniew Babiarz-Zych

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Katarzyna Mielniczek

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Aleksandra Staniuk

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Joanna Góralska

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Marcin Grzybiński

                  |--- Marek Janta Lipiński

                  |--- Elżbieta Skupińska

                  |--- Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |--- Ewa Czyż

                  |--- Barbar Butrym

                  |--- Małgorzata Senior-Nowak

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Miłosz Chojnacki

                  |--- Katarzyna Zagożdżon

                  |--- Zbigniew Babiarz-Zych

                  |--- Katarzyna Śmietana

                  |--- Anna Jagiełło

                  |--- Dominika Piasecka

                  |--- Beata Formella

                  |--- Faustyna Tomaszewska

                  |--- Hanna Błencka

                  |--- Elżbieta Sulima

                  |--- Andrzej Kopiniak

                  |--- Joanna Góralska

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Martyna Wieczorek

                  |--- Eugenia Gwoździak

                  |--- Małgorzata Furtak

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Beata Formella

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Sylwia Korzeniowska-Przywara

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Faustyna Tomaszewska

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Małgorzata Senior-Nowak

                  |--- Dominika Piasecka

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Anna Jagiełło

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Hanna Błencka

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |--- Katarzyna Śmietana

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Barbara Butrym

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Teresa Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Jolanta Szmakow

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Katarzyna Mielniczek

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Aleksandra Staniuk

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Ewa Czyż

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Jolanta Szmakow

                  |--- Katarzyna Kroplewska

                  |--- Beata Formella

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Elżbieta Matuszewska

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Sylwia Korzeniowska-Przywara

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Faustyna Tomaszewska

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Małgorzata Senior-Nowak

                  |--- Dominika Piasecka

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Anna Jagiełło

                  |--- Małgorzata Furtak

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Hanna Błencka

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |--- Katarzyna Śmietana

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Barbara Butrym

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Grażyna Welnic

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Teresa Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Aleksandra Staniuk

                  |--- Ewa Czyż

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Eugenia Bereszyńska

                  |--- Tomasz Pogorzelski

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Dominika Lickiewicz

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Barbara Butrym

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Grażyna Welnic

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Aleksandra Staniuk

                  |--- Ewa Czyż

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Eugenia Bereszyńska

                  |--- Tomasz Pogorzelski

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Elżbieta Matuszewska

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Monika Zieleniewska

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Aleksandra Markiewicz

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Dominika Piasecka

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Małgorzata Senior-Nowak

                  |--- Faustyna Tomaszewska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Hanna Błencka

                  |--- Małgorzata Furtak

                  |--- Anna Jagiełło

                  |--- Sylwia Korzeniowska-Przywara

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Alina Diakun

                  |--- Adriana Teresa Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Marianna Klimczak-Malinowska

                  |--- Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |--- Katarzyna Śmietana

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Barbara Szymańska

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Grażyna Welnic

                  |--- Alina Diakun

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Barbara Butrym

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Aleksandra Staniuk

                  |--- Monika Zieleniewska

                  |--- Ewa Czyż

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Eugenia Bereszyńska

                  |--- Tomasz Pogorzelski

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Elżbieta Matuszewska

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Paweł Kądziela

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Krzysztof Łunkiewicz

                  |--- Urszula Zbrudzewska

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Małgorzata Bujarska

                  |--- Zbigniew Babiarz-Zych

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

                  |--- Emilia Woźniak - starszy specjalista pracy z rodziną Ppowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |--- Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |--- Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |--- Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku

                  |--- Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce

                  |--- Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk

                  |--- Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |--- Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Monika Zieleniewska - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

                  |--- Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu

                  |--- Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  |--- Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

                  |--- Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                  |--- Ryszard Mąkosa - Geodeta Powiatowy

                  |--- Aneta Kołodziejska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Tomasz Pogorzelski - zastępca naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |--- Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |--- Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Joanna Góralska - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

                  |--- Zbigniew Babiarz-Zych - nalczelnik Wydziału Polityki Społecznej

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

                  |--- Zenon Płuciennik - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

                  |--- Emilia Woźniak - starszy specjalista pracy z rodziną Ppowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |--- Anna Grudzińska - główny księgowy PCPR w Słupsku

                  |--- Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |--- Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |--- Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku

                  |--- Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce

                  |--- Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk

                  |--- Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu

                  |--- Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  |--- Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

                  |--- Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |--- Joanna Góralska - inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

                  |--- Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |--- Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                  |--- Monika Zieleniewska - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk - naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

                  |--- Elżbieta Matuszewska - naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Ewa Bednarska - naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |--- Joanna Góralska - z-ca naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

                  |--- Krzysztof Łunkiewicz - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności

                  |--- Eugenia Bereszyńska - naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa

                  |--- Katarzyna Maruszak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  |--- Zenon Płuciennik - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

                  |--- Ewa Czyż - kierownik Oddziału Obsługi Rady i Zarządu

                  |--- Aleksandra Staniuk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Regina Trojanowska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Urszula Zbrudzewska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Jarosław Fronc - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Małgorzata Pater - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Armin Biernacki - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Paweł Kądziela - zastępca dyrektora PUP Słupsk

                  |--- Barbara Szymańska - kierownik Filii PUP w Ustce

                  |--- Alina Diakun - kierownik Działu Obsługi Bezrobotnych w PUP w Słupsku

                  |--- Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Grażyna Welnic - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |--- Anna Kierzkowska - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Iwona Mazurek - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Renata Kołodziejczyk - kierownik ref. ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Grażyna Ropiak - spec. ds. rejestracji bezrobotnych PUP Słupsk

                  |--- Halina Dołżycka - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Romualda Szczepaniak - specjalista ds.rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Magdalena Kaczanowska - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Krystyna Rożek - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Małgorzata Jamroz - specjalista ds.ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Barbara Butrym - spec. ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

                  |--- Anna Grudzińska - główny księgowy PCPR w Słupsku

                  |--- Małgorzata Kargul - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

                  |--- Wioleta Arcimowicz - specjalista ds. rejestracji PUP Słupsk

                  |--- Małgorzata Bujarska - specjalista ds. ewidencji i świadczeń PUP Słupsk

      |--- Skarbnik Powiatu

            |--- Jadwiga Janicka

      |--- Sekretarz Powiatu

            |--- Iwona Wójcik

            |--- Marta Bursztynowicz

            |--- Irena Tkaczuk-Kawalerowicz

      |--- Członkowie Zarządu

            |--- Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu VI kadencji (2018-2023)

                  |--- Marcin Kowalczyk

                  |--- Grzegorz Grabowski

                  |--- Zdzisław Kołodziejski

                  |--- Paweł Lisowski

                  |--- Rafał Konon

            |--- Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu V kadencji (2014-2018)

                  |--- Anna Pietrzak

                  |--- Grzegorz Grabowski

                  |--- Zdzisław Kołodziejski

                  |--- Paweł Michał Lisowski

                  |--- Rafał Konon

                  |--- Paweł Gonera

                  |--- Jan Karol Leonczuk

            |--- Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu IV kadencji (2010-2014)

                  |--- Andrzej Wojtaszek

                  |--- Edward Sasko

                  |--- Walentyna Małek

                  |--- Andrzej Bury

                  |--- Sławomir Ziemianowicz

      |--- Radni

            |--- Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji (2018-2023)

                  |--- Sławomir Ziemianowicz

                  |--- Andrzej Wojtaszek

                  |--- Andrzej Tyszkiewicz

                  |--- Konrad Tymecki

                  |--- Aldona Szostakiewicz

                  |--- Anna Pietrzak

                  |--- Jan Olech

                  |--- Barbara Madejczyk

                  |--- Paweł Lisowski

                  |--- Marcin Kowalczyk

                  |--- Rafał Konon

                  |--- Marek Kołtun

                  |--- Zdzisław Kołodziejski

                  |--- Zbigniew Kamiński

                  |--- Żaneta Jaworska

                  |--- Maria Janusz

                  |--- Teresa Janusewicz

                  |--- Ryszard Hendryk

                  |--- Grzegorz Grabowski

                  |--- Paweł Gonera

                  |--- Piotr Basarab

            |--- Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji (2014-2018)

                  |--- Joanna Chabowska

                  |--- Paweł Gonera

                  |--- Grzegorz Grabowski

                  |--- Maciej Karaś

                  |--- Maria Kobylarz

                  |--- Zdzisław Kołodziejski

                  |--- Marek Kołtun

                  |--- Rafał Konon

                  |--- Andrzej Kordylas

                  |--- Wojciech Krasucki

                  |--- Jan Leonczuk

                  |--- Paweł Lisowski

                  |--- Anna Pietrzak

                  |--- Bożena Przyborowska

                  |--- Edward Sasko

                  |--- Tomasz Świtek

                  |--- Andrzej Zawada

                  |--- Barbara Zawadzka

                  |--- Stanisław Zieliński

                  |--- Sławomir Ziemianowicz

            |--- Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji (2010-2014)

                  |--- Sławomir Ziemianowicz

                  |--- Barbara Zawadzka

                  |--- Andrzej Zawada

                  |--- Piotr Wszółkowski

                  |--- Andrzej Wojtaszek

                  |--- Arkadiusz Walach

                  |--- Edward Sasko

                  |--- Lidia Rynda

                  |--- Barbara Podruczna-Mocarska

                  |--- Walentyna Małek

                  |--- Ewa Lewkowicz

                  |--- Bogumiła Lenard

                  |--- Andrzej Kordylas

                  |--- Zdzisław Kołodziejski

                  |--- Zbigniew Kamiński

                  |--- Stanisław Gosławski

                  |--- Paweł Gonera

                  |--- Andrzej Bury

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Ireneusz Bejnarowicz

      |--- Przewodniczący Rady Powiatu

            |--- Przewodniczący Rady VI kadencji (2018-2023)

                  |--- Jan Olech

            |--- Przewodniczący Rady V kadencji (2014-2018)

                  |--- Jan Olech

            |--- Przewodniczący Rady IV kadencji (2010-2014)

                  |--- Ryszard Stus

      |--- Wzory oświadczeń majątkowych

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienie publiczne

|--- Plan zamówień

|--- Wewnętrzne uregulowania

Informacje

|--- Biuro Rzeczy Znalezionych

|--- Skargi i wnioski

|--- Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów

|--- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

|--- Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów

|--- Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców

      |--- Statystyka zdawalności w 2021 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2020 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2019 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2018 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2017 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2016 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2015 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2014 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2013 roku

|--- Parking Starosty

|--- Opłaty skarbowe

|--- Rejestry, ewidencje i archiwa

|--- Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę

      |--- Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - CZERWIEC 2015

      |--- Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC 2015

|--- Zarządzanie kryzysowe

|--- Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego

|--- Zasady dostępu do informacji publicznej

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|--- Informacje publiczne niezamieszczone w BIP

|--- Informacja o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

|--- Lobbing

Petycje

|--- INFORMACJE

|--- Wykaz petycji z 2017 roku

      |--- Wykaz petycji z 2017 roku

|--- Wykaz petycji z 2018 roku

      |--- Wykaz petycji z 2018 roku

|--- Wykaz petycji z 2019 roku

      |--- Wykaz petycji z 2019 roku

            |--- Petycje do Rady Powiatu Słupskiego

            |--- Petycje do Zarządu Powiatu Słupskiego

|--- Wykaz petycji z 2020 roku

      |--- Wykaz petycji z 2020 roku

            |--- Petycje do Rady Powiatu Słupskiego

                  |--- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Radę Powiatu Słupskiego w 2020 roku.

            |--- Petycje do Starosty Słupskiego

                  |--- Petycja nr 1/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku

            |--- Petycje do Zarządu Powiatu Słupskiego

|--- Wykaz petycji z 2021 roku

      |--- Wykaz petycji z 2021 roku

            |--- Petycje do Rady Powiatu Słupskiego

            |--- Petycje do Zarządu Powiatu Słupskiego

            |--- Petycje do Starosty Słupskiego

|--- Wykaz petycji z 2022 roku

      |--- Petycje do Rady Powiatu Słupskiego

      |--- Petycje do Zarządu Powiatu Słupskiego

            |--- Petycja nr 1/2022 z dnia 1 marca 2022 roku

      |--- Petycje do Starosty Słupskiego

Kontrola zarządcza

|--- Kontrola zarządcza

Kontrole

|--- Kontrole

      |--- Regulamin działalności kontrolnej wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku

      |--- Plany kontroli

      |--- Protokoły z kontroli

            |--- Protokoły z kontroli (w tym z kontroli wewnętrznych)

            |--- Własne kontrole jednostek podległych i nadzorowanych

                  |--- 2021 rok

                  |--- 2020 rok

                  |--- 2019 rok

                  |--- 2018 rok

                  |--- 2017 rok

                  |--- 2016 rok

                  |--- 2015 rok

                  |--- 2014 rok

                  |--- 2013 rok

            |--- Kontrole zewnętrzne urzędu własnego

                  |--- Państwowa Straż Pożarna

                  |--- Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

                  |--- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

                  |--- PFRON oddział Pomorski w Gdańsku

                  |--- Archiwum Państwowe Koszalin O/Słupsk

                  |--- Państwowa Inspekcja Pracy

                  |--- NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

                  |--- POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

                  |--- URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

                  |--- REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

                  |--- URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                  |--- IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU

                  |--- WOJEWODA POMORSKI

                  |--- Minister Pracy i Polityki Społecznej

                  |--- URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

                  |--- POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

                  |--- POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

                  |--- POMORSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

|--- Kontrole Komisji Rewizyjnej

      |--- Protokoły z Komisji Rewizyjnej

      |--- Zawiadomienia o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego

Środowisko

|--- Nowy System Informacji o Środowisku

|--- System Informacji O Środowisku

|--- Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne

|--- Pozwolenia zintegrowane

WYBORY SAMORZĄDOWE

|--- WYBORY 2018

      |--- POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W SŁUPSKU

            |--- Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu Słupskiego sporządzone dnia 23 października 2018 roku przez Powiatową Komisję Wyborczą w Słupsku

            |--- Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku

      |--- INFORMACJE

|--- WYBORY 2014

      |--- Informacje

      |--- Powiatowa Komisja Wyborcza

            |--- Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu Słupskiego sporządzone dnia 18 listopada 2014 roku przez Powiatową Komisję Wyborczą w Słupsku

            |--- Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku

ARCHIWUM BIP

|--- Archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej