Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Powiat Słupski

|--- Dane teleadresowe

|--- Starosta

|--- Podstawy prawne działania powiatu

|--- Statut Powiatu Słupskiego

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- Jednostki organizacyjne Powiatu Słupskiego

            |--- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

            |--- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

            |--- Zespół Placówek Oświatowych w Ustce

            |--- Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku

            |--- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy

            |--- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

            |--- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

            |--- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

            |--- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

            |--- Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

            |--- Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci

            |--- Starostwo Powiatowe w Słupsku

|--- Spółki prawa handlowego

|--- Organy Powiatu

      |--- Zarząd Powiatu

            |--- Kompetencje Zarządu Powiatu

            |--- Tryb działania Zarządu Powiatu

      |--- Rada Powiatu

            |--- Kompetencje Rady Powiatu

            |--- Rada Powiatu VI kadencji (2018-2023)

                  |--- Radni Powiatu VI Kadencji (2018-2023)

                  |--- Komisje Rady Powiatu

                        |--- Terminarz posiedzeń Komisji

                              |--- 2023 rok

                                    |--- luty 2023

                                    |--- marzec 2023

                                    |--- kwiecień 2023 r.

                                    |--- maj 2023 r.

                                    |--- czerwiec 2023 r.

                                    |--- lipiec 2023 r.

                                    |--- sierpień 2023 r.

                                    |--- wrzesień 2023 r.

                              |--- 2022 rok

                                    |--- luty 2022

                                    |--- marzec 2022 r.

                                    |--- kwiecień 2022 r.

                                    |--- maj 2022 r.

                                    |--- czerwiec 2022 r.

                                    |--- sierpnień 2022

                                    |--- wrzesień 2022

                                    |--- październik 2022

                                    |--- listopad 2022 r

                                    |--- grudzień 2022 r.

                              |--- 2021 rok

                                    |--- luty 2021

                                    |--- marzec 2021

                                    |--- kwiecień 2021

                                    |--- maj 2021

                                    |--- czerwiec 2021

                                    |--- sierpień 2021 r

                                    |--- wrzesień 2021 r.

                                    |--- październik 2021 r.

                                    |--- listopad 2021 r.

                                    |--- grudzień 2021 r.

                              |--- 2020 rok

                                    |--- styczeń 2020

                                    |--- grudzień 2020

                                    |--- listopad 2020

                                    |--- październik 2020

                                    |--- wrzesień 2020

                                    |--- sierpień 2020

                                    |--- czerwiec 2020

                                    |--- maj 2020

                                    |--- kwiecień 2020

                                    |--- marzec 2020

                                    |--- luty 2020

                              |--- 2019 rok

                                    |--- grudzień 2019

                                    |--- listopad 2019

                                    |--- październik 2019

                                    |--- wrzesień 2019

                                    |--- sierpień 2019

                                    |--- czerwiec 2019

                                    |--- maj 2019

                                    |--- kwiecień 2019

                                    |--- marzec 2019

                                    |--- luty 2019

                                    |--- styczeń 2019

                              |--- 2018 rok

                                    |--- grudzień 2018

                        |--- Protokoły Komisji Rady Powiatu

                              |--- 2018

                              |--- 2023

                              |--- 2022

                              |--- 2021

                              |--- 2020

                              |--- 2019

                  |--- Wiceprzewodniczący Rady

                  |--- Przewodniczący Rady - Jan Olech

                  |--- Sesje Rady Powiatu

                        |--- Uchwały Rady Powiatu Słupskiego

                              |--- Uchwały Rady Powiatu Słupskiego VI Kadencji

                        |--- Imienny wykaz głosowań

                        |--- Protokoły Sesji Rady Powiatu

                              |--- 2023 rok

                              |--- 2022 rok

                              |--- 2021 rok

                              |--- 2020 rok

                              |--- 2019 rok

                              |--- 2018 rok

                        |--- Plany Sesji Rady Powiatu Słupskiego

                              |--- 2023 r.

                        |--- Terminarz Sesji Rady Powiatu

|--- Interpelacje i zapytania radnych

      |--- Interpelacje i zapytania radnych VI kadencji (2018-2023)

            |--- Sławomir Ziemianowicz

            |--- Aldona Szostakiewicz

                  |--- Zapytanie z dnia 15.02.2021 r.

            |--- Anna Pietrzak

                  |--- Zapytanie z dnia 30.01.2019 r.

            |--- Marek Kołtun

            |--- Zbigniew Kamiński

|--- Sprawozdania z działalności Zarządu

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2023 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2021 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2020 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2019 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2017 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2016 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2015 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2014 roku

      |--- Sprawozdania z działalności Zarządu w 2013 roku

|--- Strategie i plany rozwoju

|--- Związki, stowarzyszenia i współpraca partnerska

      |--- Związki i stowarzyszenia, do których należy Powiat Słupski

      |--- Współpraca partnerska

            |--- Powiat Bełchatowski

            |--- Powiat Cieszyński

            |--- Powiat Herzogtum Lauenburg Niemcy (Kreis Herzogtum Lauenburg)

      |--- REJESTR STOWARZYSZEŃ POWIATU SŁUPSKIEGO

            |--- UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

            |--- STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

            |--- Stowarzyszenia w Powiecie Słupskim

            |--- KLUBY SPORTOWE W KRS

            |--- Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych rejestrowanych przed 20 maja 2016 r.

            |--- EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

            |--- OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

      |--- POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

      |--- SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY

      |--- PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO

      |--- TRYB POZAKONKURSOWY 19a

            |--- Możliwość zgłaszania uwag do ofert

      |--- WYNIKI KONKURSÓW

            |--- Działania z zakresu pieczy zastępczej

            |--- Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

            |--- Wspieranie wykonania w 2021 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

            |--- Działania na rzecz pomocy społecznej

            |--- Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

            |--- Działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki

            |--- Działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami

            |--- Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego

            |--- Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego

      |--- OGŁOSZENIA KONKURSOWE

            |--- Otwarte konkursy ofert - 2022 rok

      |--- KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

            |--- PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK

      |--- WNIOSKI DO POBRANIA

|--- Organy opiniodawczo - doradcze

Budżet Powiatu

|--- Budżet powiatu

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2007 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2008 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2009 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2010 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2011 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2012 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2013 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2023 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2022 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2021 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2020 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2019 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2018 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2017 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2016 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2015 rok

      |--- Budżet Powiatu Słupskiego na 2014 rok

|--- Wieloletnia prognoza finansowa

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2023 rok

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2022 rok

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021 rok

Mienie Powiatu

|--- Mienie powiatu

Sesje Rady Powiatu

|--- Transmisje obrad sesji

|--- Transmisja na żywo

|--- Nagrania z sesji

|--- Portal Mieszkańca

|--- Klauzula informacyjna RODO

Raport o stanie Powiatu Słupskiego

|--- Raport o stanie powiatu

Starostwo Powiatowe

|--- Regulamin Organizacyjny

|--- Informacje o wydziałach

      |--- Obsługa Prawna

      |--- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

      |--- Audyt Wewnętrzny

      |--- Inspektor Ochrony Danych

      |--- Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

      |--- Służba BHP

      |--- Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji

      |--- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

      |--- Wydział Środowiska i Rolnictwa

      |--- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

      |--- Wydział Geodezji i Kartografii

      |--- Wydział Architektoniczno - Budowlany

      |--- Wydział Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Wydział Polityki Społecznej

      |--- Wydział Finansowo - Budżetowy

      |--- Wydział Organizacyjny

      |--- Sekretarz Powiatu

|--- Kodeks etyki

Komunikacja i drogownictwo

|--- Umów się na wizytę

|--- Status prawa jazdy

|--- Status dowodu rejestracyjnego

|--- Stacje Kontroli Pojazdów

|--- Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców

      |--- Statystyka zdawalności w 2023 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2022 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2021 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2020 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2019 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2018 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2017 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2016 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2015 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2014 roku

      |--- Statystyka zdawalności w 2013 roku

|--- Parking Starosty

Poradnik dla mieszkańców

|--- Biuro Obsługi Mieszkańców

|--- Dane osobowe

|--- Klauzule informacyjne obowiązujące w Starostwie

      |--- Klauzule informacyjne obowiązujące w Starostwie Powiatowym w Słupsku

            |--- Wydział Komunikacji i Drogownictwa

            |--- Wydział Polityki Społecznej

|--- Poradnictwo konsumenckie

|--- Procedury i Wnioski

|--- Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

|--- Spotkania ze Starostą

|--- Korespondencja elektroniczna

|--- Transport zwłok i stwierdzanie zgonów

Akty prawne

|--- Uchwały Rady Powiatu

      |--- 2013 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

|--- Projekty Uchwał Rady Powiatu

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2023 roku

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2022 roku

      |--- Projekty uchwał Rady Powiatu z 2021 roku

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2020 roku<\b>

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2019 roku

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2018 roku

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2017 roku

      |--- Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2016 roku

|--- Uchwały Zarządu Powiatu

      |--- 2013

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

|--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2023 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2022 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2021 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2020 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2019 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2018 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2017 roku

      |--- Projekty Uchwał Zarządu Powiatu z 2016 roku

|--- Zarządzenia Starosty

      |--- Zarządzenia Starosty z 2023 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2022 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2021 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2020 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2019 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2018 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2017 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2016 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2015 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2014 roku

      |--- Zarządzenia Starosty z 2013 roku

|--- Porozumienia

|--- Serwis Dziennika Ustaw

|--- Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

|--- Serwis Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

|--- Serwis Monitora Polskiego

|--- Sposób stanowienia aktów prawnych

Rejestr umów

|--- Rejestr umów

|--- Umowy 2017-2019

      |--- Umowy

            |--- Umowy 2020

            |--- Umowy 2019

            |--- Umowy 2018

            |--- Umowy 2017

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

|--- Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

|--- Nieodpłatna Pomoc Prawna i Edukacja Prawna

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2023 rok

      |--- Klauzule informacyjne

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2022 rok

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna na 2021 rok

|--- Zapisy na bezpłatne usługi

Ogłoszenia

|--- Platforma zakupowa

|--- Informacje o zgłoszeniach budowy

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2023 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2022 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2021 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2020 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2019 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2018 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2017 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2016 rok

      |--- Informacje o zgłoszeniach budowy - 2015 rok

|--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2023

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2022

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2021

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2020

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2019

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2018

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2017

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2016

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2015

      |--- Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje - 2013/2014

            |--- 2013 r.

|--- Ogłoszenia

|--- Nieruchomości

|--- Konsultacje

      |--- Konsultacje dotyczące szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi...

      |--- Konsultacje dotyczące Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016 - 2018

      |--- Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie konsultacji z powiatową radą działalności pożytku publicznego z dnia 26 lutego 2016 r.

      |--- Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

      |--- Konsultacje dotyczące projektu Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 - 2020

      |--- Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych

      |--- Konsultacje dotyczące projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020

      |--- Konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

      |--- Konsultacje na temat zagospodarowania (urządzenia) części działki nr 300/1 obręb geodezyjny Ustka w formie terenu ogrodu - wewnętrznego placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustce

      |--- Konsultacje dotyczące zagospodarowania terenu w Lubuczewie

      |--- Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie okresowych stypendiów sportowych

      |--- Konsultacje projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030

      |--- Konsultacje Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka

      |--- Konsultacje Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

      |--- Konsultacje dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego

      |--- Konsultacje dotyczące projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030

      |--- Konsultacje dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

      |--- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka

      |--- Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Praca w Starostwie

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. kadr w Dziale Sekretarza Powiatu

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. transportu i pojazdów usuniętych z dróg w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne wieloosobowe ds. ewidencji budżetowej Starostwa w Wydziale Finansowo - Budżetowym

      |--- Nabór na wolne wieloosobowe ds. ewidencji budżetowej Starostwa w Wydziale Finansowo - Budżetowy

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko zastępca skarbnika - główny księgowy Starostwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. dochodów Skarbu Państwa i sum depozytowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. dochodów Skarbu Państwa i sum depozytowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. dochodów Skarbu Państwa i sum depozytowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. promocji powiatu w Oddziale Promocji w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. promocji powiatu w Oddziale Promocji w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy kierownika Oddziału Promocji w Wydziale Polityki Społecznej

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na wolne stanowisko ds. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Geodety Powiatowego

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen nieruchomości w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

      |--- Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Geodety Powiatowego

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej wydatków oraz dochodów Starostwa w Wydziale Finansowo- Budżetowym

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na stanowisko ds. prowadzenia baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Kartografii

      |--- Nabór na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

      |--- Nabór na stanowisko ds. obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

      |--- Nabór na stanowisko ds. zamówień w Wydziale Organizacyjnym

|--- Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych

Praca w jednostkach organizacyjnych Powiatu

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

      |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |--- Nabór na stanowisko księgowej/księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. administracji i oświaty w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. płac i finansów oświaty w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy

      |--- Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce

      |--- Nabór na stanowisko ds. oświaty w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko księgowej/księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kancelarii i kadr w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

      |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

      |--- Konkurs na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

      |--- Konkurs na dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

      |--- Konkurs na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

      |--- Nabór na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

      |--- Nabór na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Oświadczenia majątkowe

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną

            |--- Tomasz Kowalczyk - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

            |--- Maciej Chaberski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

            |--- Sandra Joanna Winnicka - dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

            |--- Piotr Rachwalski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

            |--- Anna Marta Dadel - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

            |--- Mariusz Smoliński - dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

      |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

            |--- Oświadczenia majątkowe 2022 rok

                  |--- Miłosz Kuligowski

                  |--- Paweł Kądziela

                  |--- Mariusz Ożarek

                  |--- Bożena Szycko

                  |--- Małgorzata Duda-Banach

                  |--- Jolanta Kamińska\

                  |--- Katarzyna Ozimek

                  |--- Iwona Wojtkiewicz

                  |--- Anetta Pirka

                  |--- Aurelia Anioł

                  |--- Monika Bill

                  |--- Marek Król

                  |--- Krzysztof Surowiec

                  |--- Urszula Dąbrowska

                  |--- Bożena Szycko

            |--- Oświadczenia majątkowe 2021 rok

                  |--- Miłosz Kuligowski

                  |--- Paweł Kądziela

                  |--- Mariusz Ożarek

                  |--- Bożena Szycko

                  |--- Małgorzata Duda-Banach

                  |--- Jolanta Kamińska

                  |--- Katarzyna Ozimek

                  |--- Iwona Wojtkiewicz

                  |--- Anetta Pirka

                  |--- Aurelia Anioł

                  |--- Monika Bill

                  |--- Marek Król

                  |--- Krzysztof Surowiec

                  |--- Urszula Dąbrowska

                  |--- Bożena Szycko

                  |--- Małgorzata Hajko

                  |--- Małgorzata Alina Duda-Banach

            |--- Oświadczenie majątkowe 2020 rok

                  |--- Paweł Kądziela

                  |--- Mariusz Ożarek

                  |--- Małgorzata Hajko

                  |--- Jolanta Kamińska

                  |--- Katarzyna Ozimek

                  |--- Iwona Wojtkiewicz

                  |--- Anetta Pirka

                  |--- Aurelia Anioł

                  |--- Monika Bill

                  |--- Marek Król

                  |--- Urszula Dąbrowska

                  |--- Małgorzata Duda-Banach - dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Krzysztof Surowiec - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

                  |--- Miłosz Kuligowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |--- Ewa Młynarczyk

                  |--- Andrzej Adamski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |--- Monika Jurek

                  |--- Jacek Koryczan

            |--- Oświadczenie majątkowe 2019 rok

                  |--- Andrzej Adamski

                  |--- Paweł Kądziela

                  |--- Mariusz Ożarek

                  |--- Małgorzata Hajko

                  |--- Katarzyna Ozimek

                  |--- Jolanta Kamińska

                  |--- Iwona Wojtkiewicz

                  |--- Aurelia Anioł

                  |--- Marek Król

                  |--- Ewa Młynarczyk

                  |--- Urszula Dąbrowska

                  |--- Katarzyna Ozimek

                  |--- Józef Masłowski

                  |--- Jacek Koryczan

                  |--- Anetta Pirka - dyrektor Centrum Usług Wspólnych

                  |--- Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

                  |--- Łukasz Stanisławski - p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Magdalena Kanios-Kuśmira - dyrektor DPS Lubuczewo

            |--- Oświadczenia majątkowe 2018 rok

                  |--- Andrzej Adamski - Powiatowy Inspektor - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

                  |--- Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |--- Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |--- Małgorzata Hajko - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |--- Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

                  |--- Józef Masłowski - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

                  |--- Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku

                  |--- Aurelia Anioł - dyrektor Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce

                  |--- Marek Król - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

                  |--- Ewa Młynarczyk - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

                  |--- Urszula Dąbrowska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |--- Elżbieta Domańska - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Magdalena Kanios-Kuśmira - dyrektor DPS Lubuczewo

                  |--- Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Radosław Szycko - p.o. dyrektora DPS Lubuczewo

                  |--- Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

            |--- Oświadczenia majątkowe 2017 rok

                  |--- Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |--- Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |--- Małgorzata Hajko - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |--- Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

                  |--- Józef Masłowski - Dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |--- Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku

                  |--- Aurelia Anioł - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Ustce

                  |--- Marek Król - Dyrektor DPS Machowinko

                  |--- Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |--- Urszula Dąbrowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |--- Mariusz Smoliński - Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

                  |--- Józef Masłowski - Dyrektor ZSOiT w Ustce

            |--- Oświadczenia majątkowe 2016 rok

                  |--- Paweł Kądziela - dyrektor PUP Słupsk

                  |--- Mariusz Ożarek - dyrektor ZDP Słupsk

                  |--- Izabela Krawczyk - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

                  |--- Józef Masłowski - Dyrektor ZSOiT w Ustce

                  |--- Aurelia Anioł - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Ustce

                  |--- Monika Bill - Dyrektor DPS Lubuczewo

                  |--- Marek Król - Dyrektor DPS Machowinko

                  |--- Ewa Młynarczyk - Dyrektor DPS Machowino

                  |--- Urszula Dąbrowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

                  |--- Małgorzata Hajko - Dyrektor SOSW w Damnicy

                  |--- Iwona Wojtkiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku

                  |--- Jolanta Kamińska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

                  |--- Mirosława Sawicka-Glinka - p.o. dyrektora SOSW w Damnicy

                  |--- Maria Janusz - Dyrektor SOSW w Damnicy

            |--- Oświadczenia majątkowe 2015 rok

      |--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 rok

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Aleksandra Dyś

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

                  |--- Paweł Bojkowski

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Sylwia Duch

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Martyna Wieczorek

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Katarzyna Nowakowska

                  |--- Sylwia Ostaszkiewicz

                  |--- Katarzyna Zagożdżon

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Marcin Grzybiński

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Marek Janta Lipiński

                  |--- Elżbieta Skupińska

                  |--- Andrzej Kopiniak

                  |--- Beata Życka

                  |--- Joanna Góralska

                  |--- Elżbieta Sulima

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Paweł Bojkowski

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Kamil Kirko

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewski

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Martyna Wieczorek

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Katarzyna Zagożdżon

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Marcin Grzybiński

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Marek Janta Lipiński

                  |--- Elżbieta Skupińska

                  |--- Andrzej Kopiniak

                  |--- Joanna Góralska

                  |--- Elżbieta Sulima

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Beata Życka

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Sylwia Ostaszkiewicz

                  |--- Katarzyna Nowakowska

                  |--- Zbigniew Marian Babiarz-Zych

                  |--- Sylwia Duch

                  |--- Aleksandra Staniuk

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Aneta Truszkowska

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Martyna Wieczorek

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Marcin Grzybiński

                  |--- Zbigniew Babiarz-Zych

                  |--- Katarzyna Zagożdżon

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Marek Janta-Lipiński

                  |--- Elżbieta Skupińska

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Andrzej Kopiniak

                  |--- Joanna Góralska

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Elżbieta Sulima

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Katarzyna Mielniczek

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Zbigniew Babiarz-Zych

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Katarzyna Mielniczek

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Aleksandra Staniuk

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Joanna Góralska

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Marcin Grzybiński

                  |--- Marek Janta Lipiński

                  |--- Elżbieta Skupińska

                  |--- Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |--- Ewa Czyż

                  |--- Barbar Butrym

                  |--- Małgorzata Senior-Nowak

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Miłosz Chojnacki

                  |--- Katarzyna Zagożdżon

                  |--- Zbigniew Babiarz-Zych

                  |--- Katarzyna Śmietana

                  |--- Anna Jagiełło

                  |--- Dominika Piasecka

                  |--- Beata Formella

                  |--- Faustyna Tomaszewska

                  |--- Hanna Błencka

                  |--- Elżbieta Sulima

                  |--- Andrzej Kopiniak

                  |--- Joanna Góralska

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Martyna Wieczorek

                  |--- Eugenia Gwoździak

                  |--- Małgorzata Furtak

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Beata Formella

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Sylwia Korzeniowska-Przywara

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Faustyna Tomaszewska

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Małgorzata Senior-Nowak

                  |--- Dominika Piasecka

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Anna Jagiełło

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Hanna Błencka

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |--- Katarzyna Śmietana

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Barbara Butrym

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Teresa Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Adam Staniuk

                  |--- Jolanta Szmakow

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Katarzyna Mielniczek

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Aleksandra Staniuk

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Ewa Czyż

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Gabriela Dąbrowska

                  |--- Jolanta Szmakow

                  |--- Katarzyna Kroplewska

                  |--- Beata Formella

                  |--- Irena Buciarska

                  |--- Elżbieta Matuszewska

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Dominika Lickiewicz

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Sylwia Korzeniowska-Przywara

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Faustyna Tomaszewska

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Aleksandra Czarny

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Małgorzata Senior-Nowak

                  |--- Dominika Piasecka

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Anna Jagiełło

                  |--- Małgorzata Furtak

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Hanna Błencka

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |--- Katarzyna Śmietana

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Barbara Butrym

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Grażyna Welnic

                  |--- Barbara Szymańska

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Adriana Teresa Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Aleksandra Staniuk

                  |--- Ewa Czyż

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Eugenia Bereszyńska

                  |--- Tomasz Pogorzelski

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Dominika Lickiewicz

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

                  |--- Emilia Woźniak

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Barbara Butrym

                  |--- Małgorzata Jamroz

                  |--- Krystyna Rożek

                  |--- Magdalena Kaczanowska

                  |--- Romualda Szczepaniak

                  |--- Halina Dołżycka

                  |--- Grażyna Ropiak

                  |--- Renata Kołodziejczyk

                  |--- Iwona Mazurek

                  |--- Anna Kierzkowska

                  |--- Grażyna Welnic

                  |--- Aneta Kołodziejska

                  |--- Małgorzata Kargul

                  |--- Armin Biernacki

                  |--- Monika Grabusińska

                  |--- Małgorzata Pater

                  |--- Andrzej Walusiak

                  |--- Regina Trojanowska

                  |--- Aleksandra Staniuk

                  |--- Ewa Czyż

                  |--- Katarzyna Maruszak

                  |--- Eugenia Bereszyńska

                  |--- Tomasz Pogorzelski

                  |--- Ryszard Mąkosa

                  |--- Elżbieta Matuszewska

                  |--- Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk

                  |--- Justyna Dettlaff

                  |--- Sylwia Wróblewska

                  |--- Monika Zieleniewska

                  |--- Tomasz Kroplewski

                  |--- Radosław Kajdas

                  |--- Ewa Muchowska

                  |--- Agnieszka Smuga

                  |--- Aneta Blank-Kornacka

                  |--- Aleksandra Markiewicz

                  |--- Anetta Truszkowska

                  |--- Dominika Piasecka

                  |--- Łukasz Szwedo

                  |--- Małgorzata Senior-Nowak

                  |--- Faustyna Tomaszewska

                  |--- Aleksandra Juszkiewicz

                  |--- Marcin Wilkowski

                  |--- Marcin Białas

                  |--- Hanna Błencka

                  |--- Małgorzata Furtak

                  |--- Anna Jagiełło

                  |--- Sylwia Korzeniowska-Przywara

                  |--- Joanna Pępko

                  |--- Sylwia Stenka

                  |--- Alina Diakun

                  |--- Adriana Teresa Cerkowska-Markiewicz

                  |--- Aneta Borodziuk

                  |--- Marianna Klimczak-Malinowska

                  |--- Małgorzata Gutowska-Szapiel

                  |--- Katarzyna Śmietana

                  |--- Beata Jankiewicz

                  |--- Katarzyna Stachyra

                  |--- Barbara Szymańska

            |--- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

      |--- Skarbnik Powiatu

            |--- Jadwiga Janicka

      |--- Sekretarz Powiatu

            |--- Iwona Wójcik

            |--- Marta Bursztynowicz

      |--- Członkowie Zarządu

            |--- Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu VI kadencji (2018-2023)

                  |--- Marcin Kowalczyk

                  |--- Grzegorz Grabowski

                  |--- Zdzisław Kołodziejski

                  |--- Paweł Lisowski

                  |--- Rafał Konon

            |--- Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu V kadencji (2014-2018)

                  |--- Anna Pietrzak

                  |--- Grzegorz Grabowski

                  |--- Zdzisław Kołodziejski

                  |--- Paweł Michał Lisowski

                  |--- Rafał Konon

                  |--- Paweł Gonera

                  |--- Jan Karol Leonczuk

      |--- Radni

            |--- Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji (2018-2023)

                  |--- Sławomir Ziemianowicz

                  |--- Andrzej Wojtaszek

                  |--- Andrzej Tyszkiewicz

                  |--- Konrad Tymecki

                  |--- Aldona Szostakiewicz

                  |--- Anna Pietrzak

                  |--- Jan Olech

                  |--- Barbara Madejczyk

                  |--- Paweł Lisowski

                  |--- Marcin Kowalczyk

                  |--- Rafał Konon

                  |--- Marek Kołtun

                  |--- Zdzisław Kołodziejski

                  |--- Zbigniew Kamiński

                  |--- Żaneta Jaworska

                  |--- Maria Janusz

                  |--- Teresa Janusewicz

                  |--- Ryszard Hendryk

                  |--- Grzegorz Grabowski

                  |--- Paweł Gonera

                  |--- Piotr Basarab

            |--- Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji (2014-2018)

                  |--- Joanna Chabowska

                  |--- Paweł Gonera

                  |--- Grzegorz Grabowski

                  |--- Maciej Karaś

                  |--- Maria Kobylarz

                  |--- Zdzisław Kołodziejski

                  |--- Marek Kołtun

                  |--- Rafał Konon

                  |--- Andrzej Kordylas

                  |--- Wojciech Krasucki

                  |--- Jan Leonczuk

                  |--- Paweł Lisowski

                  |--- Anna Pietrzak

                  |--- Bożena Przyborowska

                  |--- Edward Sasko

                  |--- Tomasz Świtek

                  |--- Andrzej Zawada

                  |--- Barbara Zawadzka

                  |--- Stanisław Zieliński

                  |--- Sławomir Ziemianowicz

      |--- Przewodniczący Rady Powiatu

            |--- Przewodniczący Rady VI kadencji (2018-2023)

                  |--- Jan Olech

            |--- Przewodniczący Rady V kadencji (2014-2018)

                  |--- Jan Olech

      |--- Wzory oświadczeń majątkowych

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienie publiczne

|--- Plan zamówień

|--- Wewnętrzne uregulowania

Informacje

|--- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

|--- Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów

|--- Opłaty skarbowe

|--- Rejestry, ewidencje i archiwa

|--- Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę

      |--- Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - CZERWIEC 2015

      |--- Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC 2015

|--- Zarządzanie kryzysowe

|--- Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego

|--- Zasady dostępu do informacji publicznej

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|--- Informacje publiczne niezamieszczone w BIP

|--- Lobbing

Biuro rzeczy znalezionych

|--- Informacje ogólne

|--- Wezwanie do odbioru rzeczy

|--- Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych

|--- klauzula RODO - dane od osoby

|--- klauzula RODO - dane od instytucji

Petycje

|--- Informacje

|--- Wykaz petycji z 2023 roku

      |--- Petycje do Starosty Słupskiego

      |--- Petycje do Zarządu Powiatu Słupskiego

      |--- Petycje do Rady Powiatu Słupskiego

            |--- Petycja nr 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

|--- Wykaz petycji z 2022 roku

      |--- Petycje do Rady Powiatu Słupskiego

            |--- Petycja nr 1/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. dotycząca wycinki drzew w miejscowości Przewłoka

      |--- Petycje do Zarządu Powiatu Słupskiego

            |--- Petycja nr 2/2022 z dnia 25 maja 2022 roku dotycząca poszerzenia drogi z Machowinka do Poddąbia

            |--- Petycja nr 1/2022 z dnia 1 marca 2022 roku dotycząca remontu odcinka drogi powiatowej nr 1109G

      |--- Petycje do Starosty Słupskiego

|--- Wykaz petycji z 2021 roku

      |--- Wykaz petycji z 2021 roku

            |--- Petycje do Rady Powiatu Słupskiego

            |--- Petycje do Zarządu Powiatu Słupskiego

|--- Wykaz petycji z 2020 roku

      |--- Wykaz petycji z 2020 roku

            |--- Petycje do Rady Powiatu Słupskiego

                  |--- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych przez Radę Powiatu Słupskiego w 2020 roku.

            |--- Petycje do Starosty Słupskiego

                  |--- Petycja nr 1/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku

            |--- Petycje do Zarządu Powiatu Słupskiego

Skargi i wnioski

|--- Skargi i wnioski

Kontrola zarządcza

|--- Kontrola zarządcza

Audyt wewnętrzny

|--- Plany audytu

|--- Sprawozdania z planu audytu

Kontrole

|--- Kontrole

      |--- Regulamin działalności kontrolnej wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku

      |--- Plany kontroli

      |--- Protokoły z kontroli

            |--- Protokoły z kontroli (w tym z kontroli wewnętrznych)

            |--- Własne kontrole jednostek podległych i nadzorowanych

                  |--- 2023 rok

                  |--- 2022 rok

                  |--- 2021 rok

                  |--- 2020 rok

                  |--- 2019 rok

                  |--- 2018 rok

                  |--- 2017 rok

                  |--- 2016 rok

                  |--- 2015 rok

                  |--- 2014 rok

                  |--- 2013 rok

            |--- Kontrole zewnętrzne urzędu własnego

                  |--- Państwowa Straż Pożarna

                  |--- Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

                  |--- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

                  |--- PFRON oddział Pomorski w Gdańsku

                  |--- Archiwum Państwowe Koszalin O/Słupsk

                  |--- Państwowa Inspekcja Pracy

                  |--- NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

                  |--- URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

                  |--- REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

                  |--- URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                  |--- IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU

                  |--- WOJEWODA POMORSKI

                  |--- Minister Pracy i Polityki Społecznej

                  |--- URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

                  |--- POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO

                  |--- POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

                  |--- POMORSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

|--- Kontrole Komisji Rewizyjnej

      |--- Protokoły z Komisji Rewizyjnej

      |--- Zawiadomienia o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego

Środowisko

|--- Nowy System Informacji o Środowisku

|--- System Informacji O Środowisku

|--- Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne

|--- Pozwolenia zintegrowane

|--- Program ochrony środowiska

Wybory samorządowe

|--- Wybory 2018

      |--- POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W SŁUPSKU

            |--- Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu Słupskiego sporządzone dnia 23 października 2018 roku przez Powiatową Komisję Wyborczą w Słupsku

            |--- Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku

      |--- INFORMACJE

|--- Wybory 2014

      |--- Informacje

      |--- Powiatowa Komisja Wyborcza

            |--- Zestawienia wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Powiatu Słupskiego sporządzone dnia 18 listopada 2014 roku przez Powiatową Komisję Wyborczą w Słupsku

            |--- Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku

Archiwum BIP

|--- Archiwalna strona Biuletynu Informacji Publicznej