Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 27 września 2021 do 24 października 2021 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji
2 Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Słupskiego oraz określenia zasad jej funkcjonowania
3 Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
4 Sprawozdania za III kwartał 2021r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S
5 Nr 105/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych na terenie gminy Damnica, do kategorii dróg gminnych
6 Nr 104/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych w miejscowości Siemianice, do kategorii dróg gminnych
7 Nr 103/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Słupskiego oraz określenia zasad jej funkcjonowania
8 Nr 102/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
9 Nr 101/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce upoważnienia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w zakresie wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu - "Laboratoria przyszłości"
10 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 22 października 2021 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 22 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r. Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: akardas@powiat.slupsk.pl lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego, pokój nr 01. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.