Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego
2 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok
3 w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
4 w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2021 roku
5 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
6 w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Słupskiego"
7 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/212/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Słupsk
8 w sprawie zmiany Uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy Rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Ustka"
9 w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na wykonanie trasy rowerowej R- 10 na terenie Gminy Słupsk w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka"
10 Nr 135/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok