Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
2023 Rozeznanie rynku - usuwanie statków 2023-09-13 07:46:40 Minął termin składania ofert
2023 GAZ - Rozeznanie rynku 2023-08-30 11:32:46 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci komputerowej LAN w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2023-07-27 12:33:27 Minął termin składania ofert
Szacowanie wartości zamówienia - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci komputerowej LAN w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2023-07-04 13:44:02 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja placówki opiekuńczo wychowawczej "Dom przy Głogowej" w Słupsku wraz z dokumentacją projektową 2023-06-22 14:15:07 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat". Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. 2023-06-07 17:06:07 Minął termin składania ofert
Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie Powiatu Słupskiego 2023-05-18 14:37:38 Minął termin składania ofert
Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku - czerwiec 2023 / maj 2024 2023-04-17 14:44:58 Minął termin składania ofert
Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2023-03-30 14:28:37 Minął termin składania ofert
Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 2023-03-13 13:07:30 Minął termin składania ofert
Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim 2023-02-23 14:23:05 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat". Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1. 2023-02-09 10:45:17 Minął termin składania ofert
Szacowanie wartości zamówienia - usługi stwierdzenia zgonu 2023-02-08 08:27:01 Minął termin składania ofert
Dostawa tablic rejestracyjnych 2022-12-22 15:18:27 Minął termin składania ofert
Usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji 2022-12-16 11:25:42 Minął termin składania ofert
Usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji 2022-11-30 09:58:04 Minął termin składania ofert
Zakup taboru dla publicznego zbiorowego transportu drogowego powiatu słupskiego 2023-01-24 14:53:08 Minął termin składania ofert
Dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14 2022-10-28 13:49:35 Minął termin składania ofert
Szacowanie kosztów usunięcia statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupskiego 2022-09-13 10:36:38 Minął termin składania ofert
Szacowanie kosztów zadania polegającego na kompleksowej dostawie gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-09-06 13:51:51 Minął termin składania ofert
Szacowanie kosztów założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla Miasta i Gminy Kępice 2022-09-06 13:52:24 Minął termin składania ofert
Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. 2022-07-15 14:40:49 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce 2022-07-26 14:43:36 Minął termin składania ofert
Założenie baz danych BDOT 500 i GESUT - Gmina Dębnica Kaszubska 2022-08-31 12:53:16 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową" 2022-06-22 14:48:45 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie nawierzchni utwardzonych w ramach I etapu realizacji zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku". 2022-06-22 14:49:04 Minął termin składania ofert
Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2022-06-29 14:22:02 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku 2022-07-06 15:12:43 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce 2022-06-09 09:52:42 Minął termin składania ofert
Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-05-19 11:29:17 Minął termin składania ofert
Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. 2022-05-06 13:26:17 Minął termin składania ofert
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych 2022-05-06 11:34:59 Minął termin składania ofert
Usługi związane z wysyłką korespondencji 2021-12-17 12:19:22 Minął termin składania ofert
Dostawa tablic rejestracyjnych 2021-12-30 14:34:23 Minął termin składania ofert
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku. 2021-11-30 14:50:28 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-10-21 11:45:21 Minął termin składania ofert
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich 2021-11-09 14:08:38 Minął termin składania ofert
Roboty budowlane w ramach zadania pn. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową 2021-10-12 13:37:13 Minął termin składania ofert
Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Słupsku. 2021-09-22 13:02:44 Minął termin składania ofert
Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów klasy I 2022-06-17 09:37:29 Minął termin składania ofert
Roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-07-30 14:26:38 Minął termin składania ofert
Roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" 2021-09-02 13:39:41 Minął termin składania ofert
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową 2021-07-22 14:13:43 Minął termin składania ofert
Szacowanie kosztów usunięcia statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupskiego 2022-09-06 13:52:58 Minął termin składania ofert
Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż. 2021-06-16 11:42:54 Minął termin składania ofert
Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. 2021-05-07 11:53:08 Minął termin składania ofert
Dostawa samochodu dostawczego typu VAN 2021-03-03 14:47:02 Minął termin składania ofert
Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (dron) wraz z osprzętem i akcesoriami 2021-04-06 14:53:35 Minął termin składania ofert
Dostawa agregatów prądotwórczych 2021-04-22 14:29:19 Minął termin składania ofert
OR.272.10.2020.VI Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego 2021-07-22 14:25:37 Minął termin składania ofert
OR.272.9.2020.VI - Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego 2021-04-12 14:37:07 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoścci Zamawiająego 2020-12-14 15:05:46 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku 2021-07-05 14:19:35 Minął termin składania ofert
Dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic pojazdów wycofanych z użytku 2020-12-23 12:58:04 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2020-11-23 18:23:11 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową 2020-10-06 09:40:37 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ?Dom przy Tetmajera? w Przewłoce 2020-09-07 14:36:09 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usługi żywienia z możliwością dzierżawy kuchni wraz zapleczem wyposażonej w urządzenia i sprzęt." 2020-10-26 10:19:34 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2020-07-14 11:17:50 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2020-06-23 14:39:21 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem" 2020-02-04 12:13:25 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2020 roku" 2020-01-30 15:40:17 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług pocztowych 2019-12-31 13:03:07 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-12-17 08:18:32 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego w zakresie ryzyk majątkowych i odpowiedzialności cywilnej 2019-12-31 12:44:56 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-11-18 13:47:47 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM zintegrowanej w postaci jednego urzadzenia wraz z usługami 2019-11-18 13:45:29 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 2019-11-18 10:17:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Nadzór inwestorski nad realizacją II etapu robót budowlano-konserwatorskich elewacji budynku SOSW w Damnicy 2019-10-23 15:02:17 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony - Dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic pojazdów wycofanych z użytku 2019-10-25 15:19:16 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - II etap robót budowlano-konserwatorskich w ramach zadania pn. "Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową" 2019-10-24 14:16:20 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na roczny i pięcioletni przegląd stanu technicznego budynków Starostwa Powiatowego 2019-09-16 13:52:53 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym 2019-09-20 08:50:52 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2019-09-03 08:13:47 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach realizacji zadania: "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku" 2019-10-03 15:11:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach realizacji zadania: "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku" 2019-08-28 15:18:47 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem" 2019-08-23 12:46:54 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2019-08-30 14:28:09 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem". 2019-08-14 11:27:36 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem" 2019-07-04 10:12:08 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych" - zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiekcie pałacowym w zespole pałacowo-parkowym w Damnicy, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1148. 2019-05-17 09:25:07 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na nadzór nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi "Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" 2019-04-10 14:43:37 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy" 2019-06-28 12:46:42 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na dostawę kompleksowego systemu informatycznego obejmującego program finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy oraz elektroniczny obieg dokumentów 2019-05-09 14:33:24 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T dla osób dorosłych - uczestników projektu pn. 2019-04-05 15:17:24 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Damnicy wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. A-1148" 2019-04-01 17:45:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy" 2019-06-28 12:56:11 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy 2019-01-18 13:06:29 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T dla osób dorosłych - uczestników projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-02-11 15:52:10 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-01-17 08:35:12 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku" 2018-12-28 15:06:44 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-11-23 09:16:36 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na renowację dwóch tarasów w budynku przy ul. Lotha 25A w Słupsku 2018-11-22 13:45:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-11-22 13:00:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na roczny przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-11-21 15:03:15 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli - doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-11-27 10:03:02 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na roczny przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów oraz ich otoczenia 2018-11-21 09:48:04 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B i T dla osób dorosłych - uczestników projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-11-29 09:21:40 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na remont instalacji odgromowej na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku 2018-11-09 14:23:48 Minął termin składania ofert
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczy: zapytania ofertowego na Remont instalacji odgromowej na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku. 2018-11-09 14:22:55 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na remont instalacji odgromowej na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku 2018-10-26 12:14:38 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 2018-11-14 09:15:09 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie "Termomodernizacji budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku - docieplenie ścian" 2018-10-17 13:27:53 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na remont instalacji odgromowej na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku 2018-10-17 13:19:30 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku 2018-10-17 13:19:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów, nauczycieli i osób dorosłych - uczestników projektów pn. 1) "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2) "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-10-31 15:12:19 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 2018-10-12 08:58:58 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów, nauczycieli i osób dorosłych - uczestników projektów pn. 1) "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2) "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-10-15 15:29:28 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na renowację dwóch tarasów w budynku przy ul. Lotha 25A w Słupsku 2018-09-10 10:30:04 Minął termin składania ofert
Przetarg na zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2018-10-25 13:27:52 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów, nauczycieli i osób dorosłych - uczestników projektów pn. 1) "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 201-2020 2) "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-08-27 12:39:11 Minął termin składania ofert
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 3 lat, tj. od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. 2018-06-20 13:33:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk" 2018-07-23 14:12:32 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia ofert na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 3 lat, tj. od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. 2018-05-29 10:07:45 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i szkła laboratoryjnego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2018-04-24 12:28:03 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku". 2018-01-05 10:28:53 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów i nauczycieli - uczestników projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-01-05 10:29:12 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę wyposażenia i materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkól Agrotechnicznych w Słupsku oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-11-07 13:31:25 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń i zajęć dla uczniów i nauczycieli - uczestników projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-10-17 15:11:28 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zespołu pałacowo-parkowego w Damnicy wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. A-1148 2017-09-07 12:57:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - część dotycząca budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce." 2017-09-06 12:47:15 Minął termin składania ofert
Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zespołu pałacowo-parkowego w Damnicy wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. A-1148 2017-07-21 14:09:16 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - część dotycząca budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce." 2017-09-12 13:56:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na likwidację eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku 2017-06-13 13:23:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy Kobylnica i gminy Słupsk wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid 2007, część I zamówienia - gmina Kobylnica 2017-06-20 07:56:44 Minął termin składania ofert
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych prowadzonych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 oraz w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-04-12 14:25:24 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" - część dotycząca budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2017-09-04 10:25:46 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynku biurowego Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku" 2017-01-09 09:57:17 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na budowę instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2016-12-02 09:54:18 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie utworzenia bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT dla wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu słupskiego wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid 2007 2016-08-08 14:14:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na likwidację eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego 2016-05-12 09:59:29 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Słupskiego, Lęborskiego oraz wybranych linii łączących obszar Powiatu Słupskiego z Powiatem Bytowskim, Sławieńskim w powiązaniu z miastem Słupsk 2016-06-09 11:28:51 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku 2015-12-15 15:21:48 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Słupskiego 2016-05-12 12:45:49 Minął termin składania ofert
Zapytanie o cenę oraz termin wykonania prac związanych z utworzeniem rejestrów przestrzennych analogowych map zasadniczych w celu konfiguracji hybrydowego zasobu mapowego dla obszaru powiatu słupskiego w systemie EWID2007, w programie TurboEWID wersja 8.5 2015-07-17 11:13:58 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Powiatu Słupskiego w Słupsku 2015-07-08 12:59:04 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego Powiatu Słupskiego w Słupsku 2015-06-10 13:21:19 Minął termin składania ofert
Przetarg na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 2015-07-06 14:55:19 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę fabrycznie nowych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu realizowanej w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi" 2015-06-03 13:54:48 Minął termin składania ofert
Przetarg - likwidacja eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego Numer ogłoszenia: 118782 - 2015 2015-06-11 15:08:10 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę rękawów (zapór) przeciwpowodziowych, sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej oraz samochodu w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi" 2015-05-15 11:04:03 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę fabrycznie nowych rękawów (zapór) przeciwpowodziowych i sprzętu przeciwpowodziowego oraz samochodu terenowego wraz z przyczepą transportową realizowaną w ramach projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi" 2015-03-31 12:12:30 Minął termin składania ofert
Przetarg dotyczy usług pocztowych świadczonych na rzecz zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z opisem przedmiotu 2015-01-19 09:05:50 Minął termin składania ofert
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz w oparciu załączony program funkcjonalno-użytkowy w ramach projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" 2015-02-12 11:02:58 Minął termin składania ofert
Przetarg na termomodernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 2015-05-29 12:15:51 Minął termin składania ofert
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" 2014-10-01 14:26:10 Minął termin składania ofert
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" 2014-10-01 14:24:52 Minął termin składania ofert
Przetarg na "Informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego - operaty prawne części gminy Dębnica Kaszubska (obręby: Brzeziniec, Budowo, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Gałęzów, Kotowo, Krzynia, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niemczewo - Goszczyno, Niepoględzie, Podole Małe, Starnice, Dobra, Gogolewko, Gogolewo) - oraz integracji zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 8.2" 2014-07-03 12:32:56 Minął termin składania ofert
Przetarg na likwidację eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego 2014-05-28 13:33:38 Minął termin składania ofert
Przetarg na usługę druku wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2014 roku 2014-03-19 10:52:04 Minął termin składania ofert
Przetarg na usługę druku wydawnictw, plakatów, ulotek, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2014 roku 2014-02-24 11:38:12 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących i papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku 2014-02-13 12:56:26 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę energii elektrycznej do obiektów które są własnością Powiatu Słupskiego przy ul. Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku 2014-01-29 11:20:25 Minął termin składania ofert
Przetarg na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku 2013-12-18 14:51:49 Minął termin składania ofert
Przetarg na informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego - operaty prawne części gminy Ustka, miasta Ustka - oraz integrację zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 7.9 oraz implementację zeskanowanej dokumentacji archiwalnej 2013-09-11 13:59:00 Minął termin składania ofert
Przetarg na informatyzację części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu powiatu słupskiego - operaty prawne części gminy Ustka, miasta Ustka - oraz integrację zeskanowanych dokumentów z elementami zawartymi w treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym TurboEWID wersja 7.9 oraz implementację zeskanowanej dokumentacji archiwalnej 2013-07-31 13:34:46 Minął termin składania ofert