Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 2022 Kochanowskiego 2 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 101KB) 2022-06-23 12:11:18 101KB 49 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 2022 Kochanowskiego 2 - SWZ.docx 2022-06-23 12:11:18 366KB 59 razy
2 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 1 i 2 - formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy.docx 2022-06-23 12:11:18 35.KB 45 razy
3 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 3 - oświadczenie podmiotu trzeciego.docx 2022-06-23 12:11:18 24.KB 41 razy
4 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx 2022-06-23 12:11:18 25.KB 40 razy
5 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 5 - projektowane warunki umowy.docx 2022-06-23 12:11:18 60.KB 43 razy
6 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 6 i 7 - wykaz osób i wykaz robót.docx 2022-06-23 12:11:18 21.KB 41 razy
7 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 8 - oświadczenie z art. 117.docx 2022-06-23 12:11:18 25.KB 39 razy
8 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 9 - Pozwolenie na budowę.pdf 2022-06-23 12:11:18 2.2MB 39 razy
9 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 10 - Projekty budowlane.pdf 2022-06-23 12:12:27 13.MB 41 razy
10 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 11 - Przedmiary robót.pdf 2022-06-23 12:12:27 583KB 46 razy
11 2022 Kochanowskiego 2 - zał. 12 - STWiORB.pdf 2022-06-23 12:12:27 1.0MB 47 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 2022 Kochanowskiego 2 - informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.docx (DOCX, 318KB) 2022-07-08 10:12:27 318KB 56 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 2022 Kochanowskiego 2 - informacja z otwarcia ofert.docx (DOCX, 322KB) 2022-07-08 14:32:21 322KB 96 razy
Wynik postępowania
1 2022 Kochanowskiego 2 - informacja o wyborze oferty - strona postępowania.docx (DOCX, 323KB) 2022-07-26 14:43:36 323KB 41 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 23-06-2022 10:43:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 23-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 26-07-2022 14:43:36