Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 2022 Damnica droga ppoż. 2 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 101KB) 2022-06-23 13:44:59 101KB 48 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 2022 Damnica droga ppoż. 2 - SWZ.docx 2022-06-23 13:44:59 364KB 43 razy
2 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 1 i 2 - formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy.docx 2022-06-23 13:44:59 35.KB 39 razy
3 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 3 - oświadczenie podmiotu trzeciego.docx 2022-06-23 13:44:59 23.KB 35 razy
4 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx 2022-06-23 13:44:59 25.KB 36 razy
5 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 5 - projektowane warunki umowy.docx 2022-06-23 13:44:59 59.KB 41 razy
6 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 6 i 7 - wykaz osób i wykaz robót.docx 2022-06-23 13:44:59 21.KB 37 razy
7 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 8 - oświadczenie z art. 117.docx 2022-06-23 13:44:59 25.KB 39 razy
8 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 9 - Pozwolenie na budowę.pdf 2022-06-23 13:44:59 2.4MB 35 razy
9 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 10 - Projekt budowlany.pdf 2022-06-23 13:46:17 2.0MB 39 razy
10 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 11 - Ekspertyza.pdf 2022-06-23 13:46:17 14.MB 39 razy
11 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 12 - Decyzja PWKZ.pdf 2022-06-23 13:46:17 179KB 35 razy
12 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 13 - Postanowienie PKW PSP.pdf 2022-06-23 13:46:17 1.3MB 37 razy
13 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 14 - Przedmiar robót.pdf 2022-06-23 13:46:17 391KB 40 razy
14 2022 Damnica droga ppoż. 2 - zał. 15 - STWiOR.pdf 2022-06-23 13:46:17 420KB 37 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 2022 Damnica droga ppoż. 2 - informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.docx (DOCX, 317KB) 2022-07-08 10:14:00 317KB 34 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 2022 Damnica droga ppoż. 2 - informacja z otwarcia ofert.docx (DOCX, 322KB) 2022-07-08 14:34:06 322KB 43 razy
Wynik postępowania
1 2022 Damnica droga ppoż. 2 - informacja o wyniku postępowania.docx (DOCX, 322KB) 2022-07-15 14:40:49 322KB 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 23-06-2022 12:43:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 23-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 15-07-2022 14:40:49