Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa samochodu dostawczego typu VAN 2021-03-03 14:47:02 Minął termin składania ofert
Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (dron) wraz z osprzętem i akcesoriami 2021-04-06 14:53:35 Minął termin składania ofert
Dostawa agregatów prądotwórczych 2021-04-22 14:29:19 Minął termin składania ofert
OR.272.10.2020.VI Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego 2021-07-22 14:25:37 Minął termin składania ofert
OR.272.9.2020.VI - Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego 2021-04-12 14:37:07 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoścci Zamawiająego 2020-12-14 15:05:46 Minął termin składania ofert
Dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic pojazdów wycofanych z użytku 2020-12-23 12:58:04 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2020-11-23 18:23:11 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową 2020-10-06 09:40:37 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ?Dom przy Tetmajera? w Przewłoce 2020-09-07 14:36:09 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce 2020-06-23 14:39:21 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego w zakresie ryzyk majątkowych i odpowiedzialności cywilnej 2019-12-31 12:44:56 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony - Dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów oraz odbiór i złomowanie tablic pojazdów wycofanych z użytku 2019-10-25 15:19:16 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony - II etap robót budowlano-konserwatorskich w ramach zadania pn. "Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową" 2019-10-24 14:16:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach realizacji zadania: "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku" 2019-10-03 15:11:20 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Damnicy wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. A-1148" 2019-04-01 17:45:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy" 2019-06-28 12:56:11 Minął termin składania ofert
Przetarg na zabezpieczenie przeciwpożarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2018-10-25 13:27:52 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk" 2018-07-23 14:12:32 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i szkła laboratoryjnego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2018-04-24 12:28:03 Minął termin składania ofert
Przetarg na dostawę wyposażenia i materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkól Agrotechnicznych w Słupsku oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2017-11-07 13:31:25 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zespołu pałacowo-parkowego w Damnicy wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. A-1148 2017-09-07 12:57:26 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - część dotycząca budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce." 2017-09-06 12:47:15 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - część dotycząca budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce." 2017-09-12 13:56:19 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na likwidację eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego w 2017 roku 2017-06-13 13:23:27 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy Kobylnica i gminy Słupsk wraz z harmonizacją wyników pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym Ewid 2007, część I zamówienia - gmina Kobylnica 2017-06-20 07:56:44 Minął termin składania ofert