Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zapytanie ofertowe na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2020 roku" 2020-01-30 15:40:17 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-12-17 08:18:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-11-18 13:47:47 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM zintegrowanej w postaci jednego urzadzenia wraz z usługami 2019-11-18 13:45:29 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 2019-11-18 10:17:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - Nadzór inwestorski nad realizacją II etapu robót budowlano-konserwatorskich elewacji budynku SOSW w Damnicy 2019-10-23 15:02:17 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na roczny i pięcioletni przegląd stanu technicznego budynków Starostwa Powiatowego 2019-09-16 13:52:53 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę serwera wraz z systemem operacyjnym 2019-09-20 08:50:52 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2019-09-03 08:13:47 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup samochodu 9-cio osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy 2019-08-30 14:28:09 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych" - zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiekcie pałacowym w zespole pałacowo-parkowym w Damnicy, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1148. 2019-05-17 09:25:07 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na nadzór nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi "Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" 2019-04-10 14:43:37 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Słupsku 2019-01-17 08:35:12 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na renowację dwóch tarasów w budynku przy ul. Lotha 25A w Słupsku 2018-11-22 13:45:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-11-22 13:00:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na roczny przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Starostwa Powiatowego w Słupsku 2018-11-21 15:03:15 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę mebli - doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-11-27 10:03:02 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na roczny przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów oraz ich otoczenia 2018-11-21 09:48:04 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na remont instalacji odgromowej na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku 2018-11-09 14:23:48 Minął termin składania ofert
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczy: zapytania ofertowego na Remont instalacji odgromowej na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku. 2018-11-09 14:22:55 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na remont instalacji odgromowej na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku 2018-10-26 12:14:38 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 2018-11-14 09:15:09 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie "Termomodernizacji budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku - docieplenie ścian" 2018-10-17 13:27:53 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na remont instalacji odgromowej na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku 2018-10-17 13:19:30 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac budowlano-konserwatorskich na zabytkowym budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku 2018-10-17 13:19:38 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 2018-10-12 08:58:58 Minął termin składania ofert