Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-04-09 17:34:20 edycja dokumentu
Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-04-09 17:31:36 edycja dokumentu
Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-04-09 17:31:24 edycja dokumentu
Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-04-09 17:31:06 edycja dokumentu
Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-04-09 17:30:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB.6740.111.2021.VI z dnia 9 kwietnia 2021 roku o wydaniu w dniu 9 kwietnia 2021 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "budowa drogi ulicy Wesołej w miejscowości Korzybie w gminie Kępice " Marcin Fąfara 2021-04-09 11:37:40 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - kwiecień 2021 r. Beata Barabasz 2021-04-09 09:05:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)" Anna Lewicka 2021-04-09 08:53:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/246/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej 212 na odcinku Bytów - Korzybie w ramach zadania pn. ?Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 212 Bytów -Korzybie" Anna Lewicka 2021-04-09 08:52:45 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/202/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)" Anna Lewicka 2021-04-09 08:52:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: Nadleśnictwo Warcino i Nadleśnictwo Trzebielino środków na finansowanie inwestycji pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II", Anna Lewicka 2021-04-09 08:50:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r." Anna Lewicka 2021-04-09 08:49:01 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)", Anna Lewicka 2021-04-09 08:48:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" Anna Lewicka 2021-04-09 08:48:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)", Anna Lewicka 2021-04-09 08:48:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" Anna Lewicka 2021-04-09 08:46:47 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" Anna Lewicka 2021-04-09 08:46:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2021 r." Anna Lewicka 2021-04-09 08:44:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany nazwy , siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. ,,Centrum Edukacji Regionalnej" Anna Lewicka 2021-04-09 08:43:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany nazwy , siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. ,,Centrum Edukacji Regionalnej" Anna Lewicka 2021-04-09 08:42:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany nazwy , siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. ,,Centrum Edukacji Regionalnej" Anna Lewicka 2021-04-09 08:42:20 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - kwiecień 2021 r. Monika Majewska 2021-04-09 08:21:33 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - kwiecień 2021 r. Monika Majewska 2021-04-09 08:17:41 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - kwiecień 2021 r. Monika Majewska 2021-04-09 08:06:56 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-04-08 14:03:34 dodanie dokumentu
Nr 24/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-04-08 14:01:37 dodanie dokumentu
Nr 23/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-04-08 13:59:34 dodanie dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Anna Tates-Kardaś 2021-04-08 10:38:05 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Anna Tates-Kardaś 2021-04-08 10:37:44 usunięcie załacznika
Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-04-07 14:30:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB.6740.94.2021.IV o wydaniu w dniu 30.03.2021 r. o wydaniu decyzji nr 1074-/2019/2021 z dnia 30 marca 2021 roku, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ??Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino, Gmina Słupsk? w miejscowości Bydlino na działkach nr: 90, 74/2,101/4,91/1 92/3, 92/5,96/5, 96/7, 84/1, 514/1, 98/8, 99/3, 86/9, 100/17, 100/19, 101/4, 85/3 w obrębie ewidencyjnym Bydlino, w jednostce ewidencyjnej Słupsk. Mirosław Górak 2021-04-07 14:27:38 dodanie dokumentu
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka Marcin Fąfara 2021-04-07 13:53:12 edycja dokumentu
Wezwanie do odbioru rzeczy Sebastian Wójcik 2021-04-07 12:24:30 edycja dokumentu
Wezwanie do odbioru rzeczy Sebastian Wójcik 2021-04-07 12:22:50 edycja dokumentu
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2021-04-07 11:53:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-04-07 09:39:51 dodanie dokumentu
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2021-04-07 08:44:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 22/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok Sebastian Wójcik 2021-04-07 08:32:05 dodanie dokumentu
Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (dron) wraz z osprzętem i akcesoriami Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-04-06 14:53:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Słupskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok Aneta Zakrzewska 2021-04-06 14:44:15 dodanie dokumentu