Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Magdalena Szymańska 2022-01-25 12:29:35 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2021 r. Magdalena Szymańska 2022-01-25 11:54:48 edycja dokumentu
Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych 2021 Marcin Fąfara 2022-01-25 11:49:36 edycja dokumentu
Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych 2022 Marcin Fąfara 2022-01-25 11:49:24 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku Anna Lewicka 2022-01-25 10:47:02 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Magdalena Szymańska 2022-01-25 10:46:11 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - styczeń 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-01-25 09:01:12 edycja dokumentu
Nr 97/2016 Starosty Słupskiego z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia sprawnego działania systemu piewrszej pomocy przedmedycznej oraz apteczek pierwszej pomocy dla interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku Aneta Zakrzewska 2022-01-24 16:02:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zapewnienia sprawnego działania systemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz apteczek pierwszej pomocy (APP) dla interesantów oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku Aneta Zakrzewska 2022-01-24 16:00:27 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Marcin Fąfara 2022-01-24 15:43:50 dodanie dokumentu
Nr 108/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-01-24 15:24:26 edycja dokumentu
Nr 13/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 108/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-01-24 15:22:51 edycja dokumentu
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, Marcin Fąfara 2022-01-24 14:51:12 edycja dokumentu
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za II półrocze 2021 roku Marcin Fąfara 2022-01-24 14:46:59 dodanie dokumentu
Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym Anna Lewicka 2022-01-24 11:50:29 edycja dokumentu
Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym Anna Lewicka 2022-01-24 11:49:37 edycja dokumentu
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, Marcin Fąfara 2022-01-24 11:31:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 024/p122/D/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2022 r. Marcin Fąfara 2022-01-21 13:00:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 024/p122/D/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2022 r. Marcin Fąfara 2022-01-21 12:59:29 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - styczeń 2022 r. Monika Majewska 2022-01-21 11:43:52 edycja dokumentu
Kontrola prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego Magdalena Osman 2022-01-21 11:35:29 edycja dokumentu
Kontrola prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego Magdalena Osman 2022-01-21 11:35:09 dodanie dokumentu
Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024 Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:08:26 dodanie dokumentu
Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:07:22 dodanie dokumentu
Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (działania powinny propagować zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu, w szczególności zwiększenie aktywności fizycznej, racjonalne odżywianie, regularne wizyty profilaktyczne, profilaktykę uzależnień i higienę psychiczną) Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:06:56 dodanie dokumentu
Akcje promujące wolontariat na terenie powiatu słupskiego Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:06:36 dodanie dokumentu
Dofinansowanie wkładu własnego - na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:06:09 edycja dokumentu
Dofinansowanie wkładu własnego - na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:05:57 dodanie dokumentu
Działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:05:24 usunięcie dokumentu
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:05:16 usunięcie dokumentu
Działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami ? edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:05:04 usunięcie dokumentu
Działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:04:58 edycja dokumentu
Działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:04:42 dodanie dokumentu
Działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami ? edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:03:45 dodanie dokumentu
Działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:01:35 dodanie dokumentu
Działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami ? edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:00:11 usunięcie dokumentu
Dofinansowanie wkładu własnego? na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:00:09 usunięcie dokumentu
Promocja i organizacja wolontariatu - akcje promujące wolontariat na terenie powiatu słupskiego Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:00:07 usunięcie dokumentu
Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego (działania powinny propagować zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu, w szczególności zwiększenie aktywności fizycznej, racjonalne odżywianie, regularne wizyty profilaktyczne, profilaktykę uzależnień i higienę psychiczną) Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:00:05 usunięcie dokumentu
Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego Anna Tates-Kardaś 2022-01-21 11:00:03 usunięcie dokumentu