Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym Anna Lewicka 2020-05-29 13:42:37 edycja dokumentu
Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym Anna Lewicka 2020-05-29 13:39:37 usunięcie załacznika
Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym Anna Lewicka 2020-05-29 13:33:13 edycja dokumentu
Nr 56/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:52:44 dodanie dokumentu
Nr 55/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:52:10 dodanie dokumentu
Nr 54/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:51:40 dodanie dokumentu
Nr 53/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:51:06 dodanie dokumentu
Nr 52/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcie i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego Raportu o stanie Powiatu Słupskiego Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:50:27 dodanie dokumentu
Nr 51/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:49:52 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zgłoszenia członka do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:40:03 dodanie dokumentu
Nabór na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2020-05-29 10:38:49 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania nieobecnego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:37:09 dodanie dokumentu
Nabór na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2020-05-29 10:36:31 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:32:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcie i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego Raportu o stanie Powiatu Słupskiego Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:30:44 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcie i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego Raportu o stanie Powiatu Słupskiego Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:27:58 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:26:01 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 3/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:25:14 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:18:42 usunięcie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr 3/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:18:36 usunięcie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę nr 3/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:15:40 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2020 rok Maciej Wałaszewski 2020-05-29 10:14:05 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli wykorzystania dotacji przez Dom Pomocy Społecznej w Przytocku Maciej Wałaszewski 2020-05-29 08:16:06 edycja dokumentu
Zalecenia pokontrolne z kontroli wykorzystania dotacji przez Dom Pomocy Społecznej w Przytocku Maciej Wałaszewski 2020-05-29 08:15:35 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli wykorzystania dotacji przez Dom Pomocy Społecznej w Przytocku Maciej Wałaszewski 2020-05-29 08:10:15 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Maj 2020 r. Agata Celban 2020-05-28 11:46:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Słupskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych-kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego Aneta Zakrzewska 2020-05-27 15:26:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce Magdalena Czerniej 2020-05-27 14:57:46 usunięcie załacznika
Uchwała Nr 036/p122/R/IIl/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Mirosław Górak 2020-05-27 11:28:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr 036/p122/R/IIl/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Mirosław Górak 2020-05-27 11:27:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych Aneta Zakrzewska 2020-05-27 10:26:04 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Marzec 2020 r. Elżbieta Sulima 2020-05-26 16:49:48 edycja dokumentu
Zalecenia pokontrolne z kontroli sposobu prowadzenia, rozliczania oraz dokumentowania pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne Maciej Wałaszewski 2020-05-26 15:13:37 dodanie dokumentu
Nr 52/2017 Starosty Słupskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej procedury zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz postępowania z kluczami Aneta Zakrzewska 2020-05-26 15:12:04 edycja dokumentu
Protokół kotroli sposobu prowadzenia, rozliczania oraz dokumentowania pełnej inwentaryzacji składnikó majątkowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Maciej Wałaszewski 2020-05-26 15:09:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie procedury określającej sposób zabezpieczenia budynków i pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz postępowania z kluczami Aneta Zakrzewska 2020-05-26 15:07:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Słupskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku Aneta Zakrzewska 2020-05-26 15:03:14 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 28 maja 2020 roku Sebastian Wójcik 2020-05-26 15:01:32 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 28 maja 2020 roku Sebastian Wójcik 2020-05-26 15:01:15 dodanie dokumentu
Nr 69/2019 Starosty Słupskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2020-05-26 15:00:51 edycja dokumentu