Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Sebastian Wójcik 2023-05-30 09:35:07 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - maj 2023 r. Monika Majewska 2023-05-30 08:56:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w dniu 6 czerwca 2023 roku Anna Lewicka 2023-05-30 08:20:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków graficznych oraz ustalenia przebiegu granic nieruchomości stanowiącej własność zapisaną w KW SL 1M/00011414/9 oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 92 obręb Darnowo, gm. Kępice z działkami przyległymi o numerach 64, 78/1, 78/2, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 82, 83, 85, 86, 89, 438/2, 438/9, 438/10, 438n, 438/11, 439/4, 444/3 położonymi w obrębie Damowo, gm. Kępice. Marcin Fąfara 2023-05-29 14:20:33 dodanie dokumentu
Raport o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 r. Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 11:03:02 dodanie dokumentu
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:53:12 dodanie dokumentu
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:50:32 usunięcie dokumentu
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2018 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:50:02 edycja dokumentu
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2019 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:49:42 edycja dokumentu
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2020 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:49:30 edycja dokumentu
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:49:17 edycja dokumentu
Raport o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 r. Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:48:56 edycja dokumentu
Raport o Stanie Powiatu Słupskiego za 2020 r. Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:48:47 edycja dokumentu
Raport o Stanie Powiatu Słupskiego za 2019 r. Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:48:37 edycja dokumentu
Raport o Stanie Powiatu Słupskiego za 2018 r. Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 10:48:23 edycja dokumentu
Nr 77/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 09:51:27 dodanie dokumentu
Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 09:48:49 edycja dokumentu
Nr 76/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 09:47:53 edycja dokumentu
Nr 76/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 09:44:07 dodanie dokumentu
Nr 75/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 09:13:14 edycja dokumentu
Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 09:12:51 edycja dokumentu
Nr 75/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 09:10:08 dodanie dokumentu
Nr 74/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 08:58:16 dodanie dokumentu
Nr 73/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 r." Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 08:35:34 edycja dokumentu
Nr 73/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 r." Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 08:35:20 dodanie dokumentu
Nr 72/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 08:24:15 dodanie dokumentu
Nr 71/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 08:20:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową przebiegającą przez miejscowość Redzikowo na odcinku od granic miasta Słupska do drogi krajowej S6 Miłosz Chojnacki 2023-05-29 08:12:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska wobec inicjatywy Rady Gminy Słupsk dotyczącej przystąpienia do zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk Miłosz Chojnacki 2023-05-29 08:07:21 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk Miłosz Chojnacki 2023-05-29 08:07:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska wobec inicjatywy Rady Gminy Słupsk dotyczącej przystąpienia do zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk Miłosz Chojnacki 2023-05-29 08:05:16 dodanie dokumentu
Nr 70/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Potęgowo na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030" Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-29 08:00:12 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LVI_539_2023 Anna Lewicka 2023-05-29 07:57:08 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LVI_538_2023 Anna Lewicka 2023-05-29 07:54:48 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LVI_537_2023 Anna Lewicka 2023-05-29 07:54:18 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LVI_536_2023 Anna Lewicka 2023-05-29 07:53:45 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LVI_535_2023 Anna Lewicka 2023-05-29 07:53:15 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LVI_534_2023 Anna Lewicka 2023-05-29 07:52:44 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LVI_533_2023 Anna Lewicka 2023-05-29 07:52:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-05-26 15:00:06 edycja dokumentu