Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nr 58/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-06-14 15:41:56 edycja dokumentu
Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-06-14 15:40:35 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - czerwiec 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-06-14 14:34:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie na 25 posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego 21 maja 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-06-14 14:29:51 dodanie dokumentu
Protokół nr 27/2021 Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu z dnia 19 maja 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-06-14 10:27:37 dodanie dokumentu
Protokół nr 24/2021 Komisji Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-06-14 10:26:06 edycja dokumentu
Protokół nr 24/2021 Komisji Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-06-14 10:25:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słupskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok Anna Lewicka 2021-06-14 09:53:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2021-06-14 09:51:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1200G, 1201G, 1198G, 1191G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce) Anna Lewicka 2021-06-14 09:49:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1130G Anna Lewicka 2021-06-14 09:42:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2021 roku programu polityki zdrowotnej Anna Lewicka 2021-06-14 09:37:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach Anna Lewicka 2021-06-14 09:34:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie umorzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,,Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" oraz nadania jej statutu Anna Lewicka 2021-06-14 09:01:19 dodanie dokumentu
2020 aspekty społeczne - sprawozdanie za 2020 rok Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-06-11 14:12:59 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2021 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Marcin Fąfara 2021-06-11 12:54:51 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2021-06-11 12:01:24 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2021-06-11 12:01:09 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2021-06-11 12:00:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2021-06-11 12:00:33 edycja dokumentu
Od dnia 14 czerwca br. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ponownie będą działać stacjonarnie. Zapraszamy osoby uprawnione do korzystania z usług w siedzibach punktów. Aneta Zakrzewska 2021-06-11 11:54:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 087/p122/O/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 r. - wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji. Mirosław Górak 2021-06-11 11:43:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr 087/p122/O/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2021 r. - wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji. Mirosław Górak 2021-06-11 11:43:18 dodanie dokumentu
Nr 60/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-06-11 11:02:12 dodanie dokumentu
Nr 59/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-06-11 11:01:21 dodanie dokumentu
Nr 58/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-06-11 10:59:35 dodanie dokumentu
Nr 57/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia ul. Cyprysowej w miejscowości Przewłoka do kategorii drogi gminnej Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-06-11 10:57:57 dodanie dokumentu
Nr 56/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia ul. Jodłowej w miejscowości Dębina do kategorii drogi gminnej Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-06-11 10:56:47 dodanie dokumentu
Nr 55/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2021 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-06-11 10:55:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych zgłoszonych a trybie artykułu 19a w 2021 roku Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmioty, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl. Uwagi do oferty może składać każdy do dnia 21 czerwca 2021 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: akardas@powiat.slupsk.pl ( skan z podpisem). Anna Tates-Kardaś 2021-06-11 10:24:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych zgłoszonych a trybie artykułu 19a w 2021 roku Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmioty, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl. Uwagi do oferty może składać każdy do dnia 21 czerwca 2021 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: akardas@powiat.slupsk.pl ( skan z podpisem). Anna Tates-Kardaś 2021-06-11 10:23:40 dodanie dokumentu
Aktywni dla społeczności - oferta realizacji zadania publicznego Anna Tates-Kardaś 2021-06-11 10:18:49 usunięcie dokumentu
Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego Anna Tates-Kardaś 2021-06-11 10:18:47 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie (ponowne) o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej wraz z infrastrukturą, niezbędnej do obsługi dz. nr 156/112 w miejscowości Płaszewko, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-06-11 10:13:31 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci w Wydziale Geodezji i Kartografii Sebastian Wójcik 2021-06-11 09:31:01 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci w Wydziale Geodezji i Kartografii Sebastian Wójcik 2021-06-11 09:30:16 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia baz danych przestrzennych w Wydziale Geodezji i Kartografii Sebastian Wójcik 2021-06-11 09:24:30 dodanie dokumentu
Wydział Geodezji i Kartografii Marcin Fąfara 2021-06-10 11:50:10 edycja dokumentu
Wydział Geodezji i Kartografii Marcin Fąfara 2021-06-10 11:49:21 edycja dokumentu
Zaproszenie na posiedzenie 17 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 16.06.2021 r. Anna Lewicka 2021-06-10 11:15:33 edycja dokumentu