Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania części działki nr 12/1 w Lubuczewie w formie obiektu kulturalno-rekreacyjnego Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:13:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego dotyczących zagospodarowania terenu w Lubuczewie Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:12:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach z dnia 25 lutego 2021 roku projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie okresowych stypendiów sportowych Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:11:32 edycja dokumentu
ANKIETA na temat zagospodarowania (urządzenia) części działki nr 300/1 obręb geodezyjny Ustka w formie terenu ogrodu - wewnętrznego placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustce Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:10:37 edycja dokumentu
ANKIETA na temat zagospodarowania (urządzenia) części działki nr 300/1 obręb geodezyjny Ustka w formie terenu ogrodu - wewnętrznego placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustce Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:10:03 edycja dokumentu
ANKIETA na temat zagospodarowania (urządzenia) części działki nr 300/1 obręb geodezyjny Ustka w formie terenu ogrodu - wewnętrznego placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustce Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:09:34 edycja dokumentu
ANKIETA na temat zagospodarowania (urządzenia) części działki nr 300/1 obręb geodezyjny Ustka w formie terenu ogrodu - wewnętrznego placu przy ul. Kościuszki 2a w Ustce Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:09:13 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 12 października 2017 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:08:12 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 16 marca 2017 roku projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:07:12 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 25 listopada 2016 roku projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:06:10 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 29 września 2016 roku projektu Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2017 - 2020 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:05:22 edycja dokumentu
Wyniki konsultacji programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:04:28 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 26 sierpnia 2016 roku projektu Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:03:46 edycja dokumentu
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie konsultacji z powiatową radą działalności pożytku publicznego z dnia 26 lutego 2016 r. Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:02:34 edycja dokumentu
Wyniki konsultacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016 - 2018 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:01:23 edycja dokumentu
W sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi... Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 15:00:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 14:49:40 edycja dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą OOŚ Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 14:49:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 14:47:59 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 14:46:45 edycja dokumentu
Sprawozdanie z konsultacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą OOŚ Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 14:45:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie powiatu słupskiego Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 14:44:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-30 14:42:50 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - styczeń 2022 r. Elżbieta Sulima 2022-09-30 12:22:05 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - marzec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 15:08:35 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 15:05:08 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 14:31:54 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 14:06:45 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 14:06:10 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 12:56:45 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 12:51:31 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 12:45:12 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - marzec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 12:20:53 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-09-29 11:52:36 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-09-29 11:51:35 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 11:49:15 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-09-29 11:45:20 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-29 11:28:49 edycja dokumentu
Nr 62/2017 Starosty Słupskiego z dnia 19 września 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu Słupskiego Aneta Zakrzewska 2022-09-29 11:23:53 edycja dokumentu
Nr 77/2013 z dnia 16 października 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku Aneta Zakrzewska 2022-09-29 11:16:49 edycja dokumentu