Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - styczeń 2023 r. Magdalena Szymańska 2023-02-03 10:14:46 edycja dokumentu
Anna Czupajło 2023-02-03 09:57:15 edycja dokumentu
Protokół Nr LI/2023 Sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. Anna Lewicka 2023-02-03 09:51:50 dodanie dokumentu
Nr 15/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 15:03:12 dodanie dokumentu
Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 15:02:25 dodanie dokumentu
Nr 13/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 15:00:37 edycja dokumentu
Nr 13/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 15:00:23 dodanie dokumentu
Nr 12/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 14:53:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2023 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia etapu powiatowego XV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu słupskiego Aneta Zakrzewska 2023-02-02 12:53:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2023 Starosty Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie organizacji konkursu graficznego pn. "Zaprojektuj grafikę promująca 120 lat budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku" Aneta Zakrzewska 2023-02-02 12:36:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 11:17:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 11:13:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 09:52:11 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 09:52:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-02 09:51:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2023 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Aneta Zakrzewska 2023-02-01 15:50:02 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - styczeń 2023 r. Monika Majewska 2023-02-01 15:18:51 edycja dokumentu
Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym Anna Lewicka 2023-02-01 13:49:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie GD.RUZ.4210.225.2022.8.AB z dn. 31.01.2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe obiektu mostowego i rurociągu, usługi wodne oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach inwestycji "Budowa drogi ekspresowej 56 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" w obrębie następujących działek: - 204 ob. Bięcino - 3/11, 4/7, 5/4, 9/7, 9/24, 11, 15/1, 15/2, 21, 22/1, 23, 51, 57 ob. Bobrowniki - 1,2, 6, 7,8/4, 10/2, 13, 14,207,238/1, 268,269,270,271, 272/1, 272/2,273, 274,275,287,288,289, 290/3, 290/4, 290/10, 292, 293, 294/6 ob. Damnica - 218/3 ob. Damnica Leśna - 2, 7 /15, 10, 11, 12, 14/19, 232, 234 ob. Damno - 11, 12, 14, 15, 16, 31, 35, 36 ob. Karzniczka - 7 /3, 12/1, 14/7, 15, 19, 20, 80 ob. Paprzyce - 3/6, 3/258, 7 /3, 7 /5, 7 /6, 7 /64, 19/8, 19/12, 23 ob. Redzikowo - 152/8, 157, 179/7 ob. Sąborze - 8/3, 8/4, 9/1, 10/2, 10/3, 10/5, 11/1, 14/2, 39/5, 39/13, 39/14, 83/12, 83/15 ob. Wielogłowy - 6, 121/2 ob. Wieszyno - 15/3, 31, 33/1, 35, 36, 47, 59 ob. Zagórzyca. Marcin Fąfara 2023-02-01 13:30:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dziennika budowy Aneta Zakrzewska 2023-02-01 12:28:31 edycja dokumentu
Nr 138/2019 Starosty Słupskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dziennika budowy Aneta Zakrzewska 2023-02-01 12:27:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Słupskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dziennika budowy Aneta Zakrzewska 2023-02-01 12:22:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2023 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie przez Wydział Architektoniczno-Budowlany dziennika budowy Aneta Zakrzewska 2023-02-01 12:12:24 dodanie dokumentu
Protokół nr 39/2022 Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 grudnia 2022 r Anna Lewicka 2023-02-01 11:57:41 dodanie dokumentu
Wydział Architektoniczno - Budowlany Sebastian Wójcik 2023-02-01 11:55:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Ustce, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ustce oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustce wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Anna Lewicka 2023-02-01 11:29:53 dodanie dokumentu
Nr 2/2019 Starosty Słupskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Aneta Zakrzewska 2023-02-01 09:28:22 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p n ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Stara Dąbrowa wraz z budową kanalizacji deszczowej?. zlokalizowanej na terenie wymienionych niżej działek: WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ: na działkach nr: 161/2, 164/1, 116/1, 104, 182, 64, 165, 185, 53/3, 163, oraz powstałych w wyniku podziału działkach nr: 201/5, 316/3, 110/6, 110/10, 110/8, 107/5, 107/3, 115/3, 115/5, 114/4, 102/1, 103/1, 105/1, 53/8, 67/1, 68/1, 69/3, 69/4, 52/1, 299/1, 78/7, 78/5) w miejscowości Stara Dąbrowa, w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, w gminie Damnica, ). Anna Gorzelak 2023-02-01 09:25:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2023 Starosty Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Aneta Zakrzewska 2023-02-01 08:10:03 edycja dokumentu
Nr LI/499/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2023-01-31 14:30:46 dodanie dokumentu
Nr LI/498/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Anna Lewicka 2023-01-31 14:29:22 dodanie dokumentu
Nr LI/497/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 24 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Rejonu rożyszczeńskiego - społeczności lokalnej Ukrainy Anna Lewicka 2023-01-31 14:28:16 dodanie dokumentu
Nr LI/496/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 24 stycznia 2023 r. w sprawie Programu dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2023 r. Anna Lewicka 2023-01-31 14:27:02 dodanie dokumentu
Protokół nr 48/2022 Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu z dnia 29 listopada 2022 r. Miłosz Chojnacki 2023-01-31 12:43:58 dodanie dokumentu
Protokół nr 47/2022 Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu z dnia 23 listopada 2022 r. Miłosz Chojnacki 2023-01-31 12:43:01 dodanie dokumentu
Stowarzyszenia w Powiecie Słupskim Mirosław Górak 2023-01-31 10:38:39 edycja dokumentu
Protokół nr 20/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 listopada 2022 r. Anna Lewicka 2023-01-31 07:53:16 dodanie dokumentu
Protokół Nr L/2022 Sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. Anna Lewicka 2023-01-31 07:41:43 dodanie dokumentu
Protokół Nr L/2022 Sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. Anna Lewicka 2023-01-31 07:40:47 usunięcie dokumentu
Protokół Nr L/2022 Sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. Anna Lewicka 2023-01-31 07:40:39 dodanie dokumentu