Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Komitetu Doradczego ZIT MOF Słupsk - Ustka Sebastian Wójcik 2022-05-27 13:21:39 dodanie dokumentu
Nr 87/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-27 11:55:27 edycja dokumentu
Nr 87/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-27 11:28:13 dodanie dokumentu
Nr 86/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-27 11:27:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/2022 Sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. Anna Lewicka 2022-05-27 09:49:40 dodanie dokumentu
Raport o stanie Powiatu 2021 rok Sebastian Wójcik 2022-05-27 09:43:06 dodanie dokumentu
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 rok Sebastian Wójcik 2022-05-27 09:42:00 dodanie dokumentu
Nr 85/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-27 08:55:53 dodanie dokumentu
Nr 84/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 r." Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-27 08:55:07 dodanie dokumentu
Nr 83/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-27 08:54:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie procedury zarządzania projektem pn. "Budowa amfiteatru z zadaszoną sceną, zapleczem oraz widownią przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 15:30:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 15:29:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie "Systemu Zarządzania Starostwem" w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 15:29:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 15:27:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 15:26:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2022 Starosty Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 15:25:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonego w trybie artykułu 19a w 2022 roku. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmioty, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl. Uwagi do oferty może składać każdy do dnia 2 czerwca 2022 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: tjusiewicz@powiat.slupsk.pl Mirosław Górak 2022-05-26 15:12:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonego w trybie artykułu 19a w 2022 roku. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmioty, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl. Uwagi do oferty może składać każdy do dnia 2 czerwca 2022 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: tjusiewicz@powiat.slupsk.pl Mirosław Górak 2022-05-26 15:12:21 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonego w trybie artykułu 19a w 2022 roku. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmioty, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl. Uwagi do oferty może składać każdy do dnia 2 czerwca 2022 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: tjusiewicz@powiat.slupsk.pl Mirosław Górak 2022-05-26 15:12:13 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonego w trybie artykułu 19a w 2022 roku. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmioty, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl. Uwagi do oferty może składać każdy do dnia 2 czerwca 2022 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: tjusiewicz@powiat.slupsk.pl Mirosław Górak 2022-05-26 15:11:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.05.2022 r. nr GD.RUZ.4210.36.2022.3.EL Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, przejścia infrastruktury przez wody płynące w ramach przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: Węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Leśnice (z węzłem)". Mirosław Górak 2022-05-26 15:05:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.05.2022 r. nr GD.RUZ.4210.48.2022.3.EL Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych, odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do urządzenia wodnego, trwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych w ramach przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: Węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Leśnice (z węzłem)". Mirosław Górak 2022-05-26 15:04:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.05.2022 r. nr GD.RUZ.4210.48.2022.3.EL Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych, odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do urządzenia wodnego, trwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych w ramach przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: Węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Leśnice (z węzłem)". Mirosław Górak 2022-05-26 15:04:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.05.2022 r. nr GD.RUZ.4210.36.2022.3.EL Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, przejścia infrastruktury przez wody płynące w ramach przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: Węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Leśnice (z węzłem)". Mirosław Górak 2022-05-26 15:01:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.436.2022.VI z dnia 26 maja 2022 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SLU0203A wieża typu MONOBOT X-54 o wys. całkowitej 55,3 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 218/6, 218/7 i 218/9 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica. Kamila Wogiel 2022-05-26 13:16:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego AB.6740.436.2022.VI z dnia 26 maja 2022 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SLU0203A wieża typu MONOBOT X-54 o wys. całkowitej 55,3 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 218/6, 218/7 i 218/9 w miejscowości Kobylnica, w obrębie ewidencyjnym Kobylnica, w gminie Kobylnica. Kamila Wogiel 2022-05-26 13:16:50 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko ds. polityki społecznej w Oddziale Promocji w Wydziale Polityki Społecznej Sebastian Wójcik 2022-05-26 12:44:16 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy ds. promocji powiatu w Oddziale Promocji w Wydziale Polityki Społecznej Sebastian Wójcik 2022-05-26 12:37:36 dodanie dokumentu
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych do postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Słupskiego lub Zarząd Powiatu Słupskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Marcin Fąfara 2022-05-26 11:30:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, nr GD.RUZ.4210.36.2022.3.EL z dnia 18.05.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, przejścia infrastruktury przez wody płynące w ramach przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: Węzeł Skórowo ( bez węzła) - węzeł Leśnice ( z węzłem)". Kamila Wogiel 2022-05-26 11:06:21 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, nr GD.RUZ.4210.36.2022.3.EL z dnia 18.05.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, przejścia infrastruktury przez wody płynące w ramach przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: Węzeł Skórowo ( bez węzła) - węzeł Leśnice ( z węzłem)". Kamila Wogiel 2022-05-26 11:03:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, nr GD.RUZ.4210.36.2022.3.EL z dnia 18.05.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, przejścia infrastruktury przez wody płynące w ramach przedsięwzięcia pn." Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: Węzeł Skórowo ( bez węzła) - węzeł Leśnice ( z węzłem)". Kamila Wogiel 2022-05-26 11:03:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 08:42:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 08:41:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 08:40:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 08:39:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 r." Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 08:37:35 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 r." Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-05-26 08:37:21 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID nr 353/2022 z dnia 20.05.2022r. pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego - zagospodarowanie terenu ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" Elżbieta Sulima 2022-05-26 08:09:10 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID nr 353/2022 z dnia 20.05.2022r. pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego - zagospodarowanie terenu ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach" Elżbieta Sulima 2022-05-26 08:08:58 edycja dokumentu