Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
SKARGI I WNIOSKI Mirosław Górak 2021-10-07 11:47:21 usunięcie załacznika
Zaproszenie na 11 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 14 października 2021 roku Anna Lewicka 2021-10-07 08:50:31 dodanie dokumentu
SKARGI I WNIOSKI Mirosław Górak 2021-10-07 08:42:45 edycja dokumentu
Klauzule informacyjne obowiązujące w urzędzie Mirosław Górak 2021-10-07 08:38:51 edycja dokumentu
Klauzule informacyjne obowiązujące w urzędzie Mirosław Górak 2021-10-07 08:38:26 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk), reprezentowanego przez pełnomocnika p.Bartłomieja Szendoła (,,ŚRODOWISKO" Bartłomiej Szendoł, ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko Biała), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: 1. wykonania urządzeń wodnych tj. przebudowy rowów melioracyjnych na terenie rezerwatu "Bagna Izbickie" polegającej na wykonaniu przegród ziemnych (45), drewnianych (15), drewniano-ziemnych (33) oraz zablokowania 4 przepustów w obrębach ewidencyjnych: Ciemino (dz. nr 110/1, 111, 112/1, 150/1, 151/1, 152/1, 154, 155/1, 157, 159/1, 183/1, 187, 188/4, 195/1; Izbica (dz. nr 16/1, 17/1, 23/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 450/1, 451, 454, 456; Skórzyno (dz. nr 18/3, 19, 254, 255/1), gm. Główczyce), 2. szczególnego korzystania z wód polegającego na zatrzymaniu wody w rowach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie badań hydrologicznych wraz z dokumentacją techniczną zastawek, przegród i zasypań w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH 220001 w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód". Sebastian Wójcik 2021-10-07 07:56:30 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - październik 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-06 14:24:05 dodanie dokumentu
Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Geodety Powiatowego Sebastian Wójcik 2021-10-06 12:26:37 edycja dokumentu
Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Geodety Powiatowego Sebastian Wójcik 2021-10-06 12:26:11 edycja dokumentu
Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Geodety Powiatowego Sebastian Wójcik 2021-10-06 12:25:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie GN.683.13.2021.V z dnia 6 października 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym za działkę nr 106/12 o powierzchni 0,0012 ha, położoną w obrębie Dobrzęcino, gm. Kobylnica, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Słupskiego, w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobrzęcino, gmina Kobylnica". Marcin Fąfara 2021-10-06 11:51:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie GN.683.13.2021.V z dnia 6 października 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym w części stanie prawnym za działkę nr 106/12 o powierzchni 0,0012 ha, położoną w obrębie Dobrzęcino, gm. Kobylnica, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Słupskiego, w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dobrzęcino, gmina Kobylnica". Marcin Fąfara 2021-10-06 11:51:31 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 17 lutego 2020 roku Anna Lewicka 2021-10-06 11:06:14 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - wrzesień 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-06 10:57:03 edycja dokumentu
październik 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-06 10:55:24 usunięcie dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - wrzesień 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-06 10:51:24 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - wrzesień 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-06 10:49:43 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Monika Majewska 2021-10-06 09:33:02 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Monika Majewska 2021-10-06 09:32:39 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Sebastian Wójcik 2021-10-06 09:08:16 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Sebastian Wójcik 2021-10-06 09:07:20 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-05 15:15:42 dodanie dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:07:23 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:06:54 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:06:44 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:06:21 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:06:10 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:05:58 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:05:40 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:05:27 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:05:18 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:05:06 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:04:53 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 15:04:41 dodanie dokumentu
Roboty budowlane w ramach zadania pn. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 13:18:45 edycja dokumentu
Roboty budowlane w ramach zadania pn. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 13:18:31 usunięcie załacznika
Sekretarz Powiatu Sebastian Wójcik 2021-10-05 13:12:12 edycja dokumentu
Roboty budowlane w ramach zadania pn. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-05 13:07:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie GD.RUZ.4231.17.5.2021.IG z dnia 23 września 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu w dniu 23.09.2021 r. decyzji kończącej postępowanie administracyjne prowadzone pod znakiem: GD.RUZ.4231.17.4.2021.IG, dotyczące odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wód Polskich w Gdańsku z dnia 24.02.2021 r. znak: GD.ZUZ.3.4210.581.2020.BB udzielającej Energa OZE S.A. pozwolenia wodnoprawnego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne -piętrzenie wód rzeki Łupawy w km 13+600 (wg MPHP 10 OOO) dla Stopnia Wodnego Smołdzino (pkt I), na pobór wód powierzchniowych rzeki Łupawy w km 13+600 dla potrzeb Stopnia Wodnego Smołdzino (pkt li}, korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Łupawy do celów energetyki wodnej na Stopniu Wodnym Smołdzino (pkt Ili) oraz na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migracje ryb (przepławki dla ryb) oraz zachowanie w każdym czasie przepływu nienaruszalnego na rzece Łupawa w km 13+600 dla Stopnia Wodnego Smołdzino (pkt IV). W pkt V rzeczonej decyzji, Dyrektor ZZ WP w Gdańsku określił zobowiązania, natomiast w pkt VI wygasił pozwolenia wodnoprawne (decyzja Starosty Słupskiego nr 93/04 z dnia 16.07.2004, znak ROŚ.lll.6223-41/2 oraz wygaszenia pkt IV decyzji Starosty Słupskiego nr 102/2017 z dnia 15.02.2017 r. znak ŚR-ll.6341.164.2016). Marcin Fąfara 2021-10-05 12:40:20 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2021-10-05 11:48:12 edycja dokumentu