Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 26/2023 Starosty Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie sposobu sporządzania, podpisywania i przechowywania oraz nadzoru nad realizacją umów zawieranych przez Powiat Słupski i Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słupskiego Aneta Zakrzewska 2023-03-02 14:17:34 dodanie dokumentu
Biuro Rzeczy Znalezionych - Informacje ogólne Mirosław Górak 2023-03-02 14:16:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-03-02 12:50:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-03-02 12:49:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-03-02 12:48:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-03-02 12:47:53 dodanie dokumentu
Petycja nr 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności Miłosz Chojnacki 2023-03-02 08:02:45 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - luty 2023 r. Monika Majewska 2023-03-01 13:42:57 edycja dokumentu
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - STYCZEŃ 2023 Kamila Wogiel 2023-03-01 12:21:23 edycja dokumentu
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LUTY 2023 Kamila Wogiel 2023-03-01 12:05:33 edycja dokumentu
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LUTY 2023 Marcin Fąfara 2023-03-01 12:03:02 dodanie dokumentu
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - STYCZEŃ 2023 Marcin Fąfara 2023-03-01 12:02:35 edycja dokumentu
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - STYCZEŃ 2023 Marcin Fąfara 2023-03-01 12:02:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 22 października 2021 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 22 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r. Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: akardas@powiat.slupsk.pl lub złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego, pokój nr 01. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Marcin Fąfara 2023-03-01 11:58:26 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania petycji według właściwości Anna Lewicka 2023-02-28 15:01:04 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LII_504_2023 Anna Lewicka 2023-02-28 14:26:24 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LII_503_2023 Anna Lewicka 2023-02-28 14:25:39 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LII_502_2023 Anna Lewicka 2023-02-28 14:24:58 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LII_501_2023 Anna Lewicka 2023-02-28 14:24:21 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_LII_500_2023 Anna Lewicka 2023-02-28 14:23:12 dodanie dokumentu
Nr 28/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-28 14:18:23 dodanie dokumentu
Nr 27/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie odwołania pełnomocnictw radcy prawnemu zatrudnionemu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-28 14:17:41 dodanie dokumentu
Nr 26/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Świecichowo, gmina Damnica, do kategorii dróg gminnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-28 14:16:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu w dniu 27.02.2023 r. decyzji znak: GD.RUZ.4210.225.2022.10.AB kończącej postępowanie wszczęte na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe obiektu mostowego i rurociągu, prowadzenie robót w wodach, usługi wodne oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych i nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach inwestycji "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk -Bożepole Wielkie, Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska -w. Bobrowniki (z węzłem)", zawierającą rozstrzygniecie Organu w przedmiotowej sprawie. Marcin Fąfara 2023-02-28 14:16:14 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 26 grudnia 2022 do 26 lutego 2023 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-28 12:58:10 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - luty 2023 r. Magdalena Szymańska 2023-02-28 12:16:18 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - luty 2022 r. Miłosz Chojnacki 2023-02-28 09:25:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-27 14:49:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Świeciechowo, gmina Damnica, do kategorii dróg gminnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-27 14:46:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie odwołania pełnomocnictw radcy prawnemu zatrudnionemu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-27 14:45:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego Aneta Zakrzewska 2023-02-27 13:31:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Słupskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad stosowania instrukcji kancelaryjnej, wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz określenia wyjątków od systemu tradycyjnego Aneta Zakrzewska 2023-02-27 13:30:15 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego Marcin Fąfara 2023-02-27 10:07:32 dodanie dokumentu
Nr 25/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2023-02-24 14:09:51 dodanie dokumentu
Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2023-02-23 14:23:05 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - luty 2023 r. Magdalena Szymańska 2023-02-23 13:45:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2023 Starosty Słupskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim" Aneta Zakrzewska 2023-02-23 12:32:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2023 Starosty Słupskiego z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Centrum archiwizacji i cyfryzacji w Powiecie Słupskim" Aneta Zakrzewska 2023-02-23 12:31:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 110/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaskowej wraz z budową kanału technologicznego, budową linii oświetleniowej, budową kanalizacji deszczowej, rozbudową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemianice, w gminie Słupsk". Kamila Wogiel 2023-02-23 08:09:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Swochowo - Bukówka". Kamila Wogiel 2023-02-22 15:14:59 dodanie dokumentu