Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem z dniem 01.09.2021 r. stanowiska p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy Sebastian Wójcik 2021-10-05 11:21:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem w dniu 13.09.2021 r. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2021-10-05 11:19:34 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem z dniem 01.09.2021 r. stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce Sebastian Wójcik 2021-10-05 11:19:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem w dniu 13.09.2021 r. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2021-10-05 11:16:50 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem w dniu 13.09.2021 r. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2021-10-05 11:16:15 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2021-10-05 11:14:12 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Sebastian Wójcik 2021-10-05 11:13:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 991/2021 z dnia 4 października 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cichej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk wraz z oświetleniem drogowym i kanałem technologicznym. Kamila Wogiel 2021-10-05 09:34:10 dodanie dokumentu
Nr XXV/250/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Słupskiego Miłosz Chojnacki 2021-10-05 09:18:00 edycja dokumentu
Nr XXV/250/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Słupskiego Miłosz Chojnacki 2021-10-05 09:17:06 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 73/2021 Starosty Słupskiego z dnia 1 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2021-10-04 15:08:49 edycja dokumentu
zarządzenie Nr 79/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2021-10-04 15:07:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2021-10-04 15:06:56 edycja dokumentu
zarządzenie Nr 79/2021 Starosty Słupskiego z dnia 4 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2021-10-04 15:05:26 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-04 14:11:40 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-04 14:03:15 edycja dokumentu
Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów klasy I Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-04 13:47:15 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2021 r. Monika Majewska 2021-10-04 10:08:46 edycja dokumentu
Anna Czupajło 2021-10-01 13:46:05 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2021 r. Beata Barabasz 2021-10-01 08:55:46 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XXVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2021-09-30 14:07:15 usunięcie dokumentu
Nr 97/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-09-30 13:55:38 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2021-09-30 13:51:39 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2021-09-30 13:50:38 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2021-09-30 13:49:14 edycja dokumentu
Nr XXXII/322/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2021-09-30 11:26:44 dodanie dokumentu
Nr XXXII/321/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Anna Lewicka 2021-09-30 11:25:08 dodanie dokumentu
Nr XXXII/320/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)" Anna Lewicka 2021-09-30 11:22:50 dodanie dokumentu
Nr XXXII/319/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)" Anna Lewicka 2021-09-30 11:21:28 dodanie dokumentu
Nr XXXII/318/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka)" Anna Lewicka 2021-09-30 11:19:55 dodanie dokumentu
Nr XXXII/317/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice)" Anna Lewicka 2021-09-30 11:08:35 dodanie dokumentu
Nr XXXII/316/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska)" Anna Lewicka 2021-09-30 11:07:00 dodanie dokumentu
Nr XXXII/315/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica)" Anna Lewicka 2021-09-30 11:05:30 dodanie dokumentu
Nr XXXII/313/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo- Gminny" Anna Lewicka 2021-09-30 11:04:06 edycja dokumentu
Nr XXXII/314/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica)" Anna Lewicka 2021-09-30 11:03:52 edycja dokumentu
Nr XXXII/314/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica)" Anna Lewicka 2021-09-30 11:03:35 dodanie dokumentu
Nr XXXII/313/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo- Gminny" Anna Lewicka 2021-09-30 11:01:49 dodanie dokumentu
Nr XXXII/312/2021 Rady Powiatu Słupskiego z 28 września 2021 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo-Gminny" Anna Lewicka 2021-09-30 10:59:28 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2021-09-30 10:45:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk), reprezentowanego przez pełnomocnika p.Bartłomieja Szendoła (,,ŚRODOWISKO" Bartłomiej Szendoł, ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko Biała), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: 1. wykonania urządzeń wodnych tj. przebudowy rowów melioracyjnych na terenie rezerwatu "Bagna Izbickie" polegającej na wykonaniu przegród ziemnych (45), drewnianych (15), drewniano-ziemnych (33) oraz zablokowania 4 przepustów w obrębach ewidencyjnych: Ciemino (dz. nr 110/1, 111, 112/1, 150/1, 151/1, 152/1, 154, 155/1, 157, 159/1, 183/1, 187, 188/4, 195/1; Izbica (dz. nr 16/1, 17/1, 23/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 450/1, 451, 454, 456; Skórzyno (dz. nr 18/3, 19, 254, 255/1), gm. Główczyce), 2. szczególnego korzystania z wód polegającego na zatrzymaniu wody w rowach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie badań hydrologicznych wraz z dokumentacją techniczną zastawek, przegród i zasypań w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH 220001 w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód". Marcin Fąfara 2021-09-29 10:15:23 edycja dokumentu