Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Monika Majewska 2022-09-13 13:32:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie GD.RUZ.4210. 74.2022.6.AB z dnia 12.09.2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów drogowych nieszczelnych wraz z przepustami, zbiorników infiltracyjnych i infiltracyjna-retencyjnych wraz z wylotami, drenaży w pasie rozdziału, wylotów z kanalizacji deszczowej i drenaży do urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych w związku z inwestycją "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk -Bożepole Wielkie, Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła)-w. Skórowo (z węzłem) od km 16+021.81 do km 29+174.13" w obrębie następujących działek: - 1/28, 1/31, 3/1, 5/19, 5/20, 6/13, 8/1, 8/3, 70, 84, 85, 87, 89, 91, 125, 131/2, 133/2, 134, 139, 141/1 ob. Wiszno - 78/4, 78/7, 79/3, 83/1, 91/11, 95 ob. Rzechcino - 31, 32/1, 34/2, 35/8, 35/10, 36, 133, 134, 135/1, 158, 159, 160 ob. Nieckowo - 3,4,5,6/2,7,8,l2,13,14,16/5,16/10,16/11,l6/12,25,26,36,37/2,38,40/1,56,57/2,75ob.Skórowo Nowe - 3/1, 3/2, 3/3, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/4, 16, 17 /2, 17 /3, 27 /2 ob. Skórowo Stare - 1/24, 1/26, 18/2, 18/4, 18/6, 18/7, 18/17 ob. Węgierskie. Marcin Fąfara 2022-09-13 13:32:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie GD.RUZ.4210. 74.2022.6.AB z dnia 12.09.2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów drogowych nieszczelnych wraz z przepustami, zbiorników infiltracyjnych i infiltracyjna-retencyjnych wraz z wylotami, drenaży w pasie rozdziału, wylotów z kanalizacji deszczowej i drenaży do urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych w związku z inwestycją "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk -Bożepole Wielkie, Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła)-w. Skórowo (z węzłem) od km 16+021.81 do km 29+174.13" w obrębie następujących działek: - 1/28, 1/31, 3/1, 5/19, 5/20, 6/13, 8/1, 8/3, 70, 84, 85, 87, 89, 91, 125, 131/2, 133/2, 134, 139, 141/1 ob. Wiszno - 78/4, 78/7, 79/3, 83/1, 91/11, 95 ob. Rzechcino - 31, 32/1, 34/2, 35/8, 35/10, 36, 133, 134, 135/1, 158, 159, 160 ob. Nieckowo - 3,4,5,6/2,7,8,l2,13,14,16/5,16/10,16/11,l6/12,25,26,36,37/2,38,40/1,56,57/2,75ob.Skórowo Nowe - 3/1, 3/2, 3/3, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/4, 16, 17 /2, 17 /3, 27 /2 ob. Skórowo Stare - 1/24, 1/26, 18/2, 18/4, 18/6, 18/7, 18/17 ob. Węgierskie. Marcin Fąfara 2022-09-13 13:32:12 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu w dniu 18 sierpnia 2022 r. postępowania z wniosku pełnomocnika działającego w imieniu P4 Spółka z o.o., w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SLU6201A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i instalacją zasilającą w miejscowości Kuleszewo, na działce nr 58/2, w obrębie ewidencyjnym Kuleszewo, w gminie Kobylnica. Marcin Fąfara 2022-09-13 13:29:28 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Monika Majewska 2022-09-13 13:08:21 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - listopad 2021 r. Monika Majewska 2022-09-13 13:03:54 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-13 12:38:54 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2022 r. Monika Majewska 2022-09-13 11:26:33 edycja dokumentu
Szacowanie kosztów usunięcia statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupskiego Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-09-13 10:36:38 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - wrzesień 2022 r. Anna Lewicka 2022-09-13 10:16:17 edycja dokumentu
Zaproszenie na 36 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństw Publicznego w dniu 20 września 2022 r. Anna Lewicka 2022-09-13 10:15:29 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-13 09:52:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-13 09:51:10 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-13 09:50:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-13 09:49:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-13 09:48:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B oraz komisyjnego jej zniszczenia Aneta Zakrzewska 2022-09-12 13:42:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B oraz komisyjnego jej zniszczenia Aneta Zakrzewska 2022-09-12 13:42:46 dodanie dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Anna Lewicka 2022-09-12 13:35:25 edycja dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Anna Lewicka 2022-09-12 13:30:54 edycja dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Anna Lewicka 2022-09-12 13:29:19 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-09-12 11:33:15 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - wrzesień 2022 r. Anna Lewicka 2022-09-12 11:18:07 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - wrzesień 2022 r. Anna Lewicka 2022-09-12 11:17:20 dodanie dokumentu
Zaproszenie na 37 posiedzenie Komisji Polityki Społecznej w dniu 19 września 2022 r. Anna Lewicka 2022-09-12 11:13:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski Anna Lewicka 2022-09-12 11:10:53 usunięcie dokumentu
Anna Czupajło 2022-09-12 10:17:42 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-09-12 10:03:32 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-09-12 10:02:47 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-09-12 09:52:59 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2022 r. Marcin Fąfara 2022-09-12 09:43:50 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2022 r. Marcin Fąfara 2022-09-12 09:43:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)'' Anna Lewicka 2022-09-09 13:45:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2022-09-09 13:44:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski Anna Lewicka 2022-09-09 13:43:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. ''Bilet'' Anna Lewicka 2022-09-09 13:42:06 dodanie dokumentu
Nr 122/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-08 15:23:22 dodanie dokumentu
Nr 121/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-08 15:21:59 dodanie dokumentu
Nr 120/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-08 15:20:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-08 15:18:10 dodanie dokumentu