Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Opłaty skarbowe Sebastian Wójcik 2014-01-23 14:39:02 edycja dokumentu
Nr 9/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Sebastian Wójcik 2014-01-23 13:31:05 dodanie dokumentu
Spotkania ze Starostą Sebastian Wójcik 2014-01-23 13:05:26 edycja dokumentu
Ankieta oceny usług Sebastian Wójcik 2014-01-23 13:01:30 edycja dokumentu
Ankieta oceny usług Sebastian Wójcik 2014-01-23 13:00:53 dodanie dokumentu
Formularze elektroniczne Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:57:29 dodanie dokumentu
Korespondencja elektroniczna Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:56:39 dodanie dokumentu
Spotkania ze Starostą Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:56:01 edycja dokumentu
Spotkania ze Starostą Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:55:28 dodanie dokumentu
Rejestracja Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:52:32 dodanie dokumentu
Rejestracja Interesantów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:51:03 edycja dokumentu
Rejestracja Interesantów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:48:33 dodanie dokumentu
Biuro Obsługi Mieszkańców Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:46:10 edycja dokumentu
Biuro Obsługi Mieszkańców Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:45:47 edycja dokumentu
Biuro Obsługi Mieszkańców Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:44:54 edycja dokumentu
Biuro Obsługi Mieszkańców Sebastian Wójcik 2014-01-23 12:44:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.7.2.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego na działce 116, w miejscowości Damnica, obr. Damnica, gmina Damnica Sebastian Wójcik 2014-01-22 14:47:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1.2.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej NN 0,4 kV na działkach nr: 41/9, 41/23, 467 wraz ze złączami kablowymi do dz. nr: 462, 461, 460, 463, 464, 465, 466, 459 w miejscowości Przyjezierze, obr. Biesowice, gmina Kępice Sebastian Wójcik 2014-01-22 14:46:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1.2.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej NN 0,4 kV na działkach nr: 41/9, 41/23, 467 wraz ze złączami kablowymi do dz. nr: 462, 461, 460, 463, 464, 465, 466, 459 w miejscowości Przyjezierze, obr. Biesowice, gmina Kępice Sebastian Wójcik 2014-01-22 14:45:56 dodanie dokumentu
Wyniki konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w sprawie projektu aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022 wraz z aktualizacją prognozy oddziaływania na środowisko Sebastian Wójcik 2014-01-22 09:05:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonanie weryfikacji raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego za 2013 rok Sebastian Wójcik 2014-01-21 14:28:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Sebastian Wójcik 2014-01-21 07:54:00 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego Sebastian Wójcik 2014-01-21 07:52:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1026.2013 z dnia 16 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej MRw-bpp 20/1000-3/3P, linii kablowej 0,4 kV w Chlewnicy na działkach nr: 39/19, 39/22, 39/25 w obrębie Chlewnica, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2014-01-20 13:53:12 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego styczeń 2014 r. Sebastian Wójcik 2014-01-20 13:28:23 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sebastian Wójcik 2014-01-20 13:26:43 dodanie dokumentu
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna Marcin Fąfara 2014-01-17 15:19:02 edycja dokumentu
Przetarg na dostawę artykułów biurowych, piśmiennych, akcesoriów do czyszczenia komputerów, płyt, wkładów drukujących i papieru kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-17 14:49:58 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok Marcin Fąfara 2014-01-17 08:37:36 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok Marcin Fąfara 2014-01-17 08:36:50 dodanie dokumentu
Nr 8/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-17 08:21:39 dodanie dokumentu
Nr 7/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Sebastian Wójcik 2014-01-17 08:21:01 dodanie dokumentu
Nr 5/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych Sebastian Wójcik 2014-01-17 08:20:14 edycja dokumentu
Nr 6/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2015 r. Sebastian Wójcik 2014-01-17 08:19:50 dodanie dokumentu
Nr 5/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych Sebastian Wójcik 2014-01-17 08:18:43 dodanie dokumentu
Nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem Sebastian Wójcik 2014-01-17 08:17:55 dodanie dokumentu
Nr 3/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2014-01-17 08:16:31 dodanie dokumentu
Nr 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "DAJĘ RADOŚĆ" Sebastian Wójcik 2014-01-17 08:15:01 dodanie dokumentu
Nr 1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-17 08:14:07 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjny Marcin Fąfara 2014-01-16 13:21:25 edycja dokumentu