Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Anna Lewicka 2021-11-23 12:23:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2022 roku Anna Lewicka 2021-11-23 12:23:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Anna Lewicka 2021-11-23 12:22:22 dodanie dokumentu
Anna Czupajło 2021-11-23 09:31:13 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-11-22 15:45:26 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-11-22 15:10:03 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-11-22 14:55:54 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-11-22 14:52:49 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-11-22 14:44:42 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-11-22 14:39:34 edycja dokumentu
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-11-22 12:53:21 edycja dokumentu
Dostawa tablic rejestracyjnych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-11-22 12:51:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Słupskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-11-22 12:15:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-11-22 12:15:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2021 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji powiatowego konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w powiecie słupskim" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-11-22 12:13:56 dodanie dokumentu
Dostawa tablic rejestracyjnych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-11-22 10:11:01 edycja dokumentu
Uchwała nr 115/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok Marcin Fąfara 2021-11-22 07:49:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-11-19 13:55:36 dodanie dokumentu
Nr 117/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-11-19 12:47:33 dodanie dokumentu
Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym Miłosz Chojnacki 2021-11-19 10:22:55 edycja dokumentu
Porozumienia zawierane przez Powiat Słupski, zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym Miłosz Chojnacki 2021-11-19 10:22:33 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko ds. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Sebastian Wójcik 2021-11-18 14:57:01 dodanie dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Miłosz Chojnacki 2021-11-18 14:19:44 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2021-11-18 13:48:32 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2021-11-18 13:47:53 dodanie dokumentu
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-11-18 13:14:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1110/2021 r. z dnia 17 listopada 2021 r. udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: rozbudowę zakładu AJ Fabryka Mebli o halę produkcyjną z częścią socjalną, komunikacją wewnętrzną z miejscami postojowymi, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę: silosu na trociny, filtrów, murku oporowego oraz trafostacji kontenerowej; inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 7/40 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-11-18 11:49:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1110/2021 r. z dnia 17 listopada 2021 r. udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: rozbudowę zakładu AJ Fabryka Mebli o halę produkcyjną z częścią socjalną, komunikacją wewnętrzną z miejscami postojowymi, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę: silosu na trociny, filtrów, murku oporowego oraz trafostacji kontenerowej; inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 7/40 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-11-18 11:48:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1110/2021 r. z dnia 17 listopada 2021 r. udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: rozbudowę zakładu AJ Fabryka Mebli o halę produkcyjną z częścią socjalną, komunikacją wewnętrzną z miejscami postojowymi, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowę: silosu na trociny, filtrów, murku oporowego oraz trafostacji kontenerowej; inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 7/40 w miejscowości Redzikowo, w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-11-18 11:48:47 dodanie dokumentu
Zaproszenie na 13 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 25 listopada 2021 roku Anna Lewicka 2021-11-18 10:54:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-11-18 10:54:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2021 Starosty Słupskiego z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-11-18 10:53:24 dodanie dokumentu
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-11-18 10:00:30 edycja dokumentu
Wezwanie do odbioru rzeczy Mirosław Górak 2021-11-18 08:29:36 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIII/2021 Sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2021 r. Anna Lewicka 2021-11-17 13:46:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku Aneta Zakrzewska 2021-11-17 11:26:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2021 Starosty Słupskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych Aneta Zakrzewska 2021-11-17 11:12:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr 115/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2022 rok Marcin Fąfara 2021-11-17 10:41:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 108/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku Marcin Fąfara 2021-11-17 10:40:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 114/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego. Mirosław Górak 2021-11-17 09:13:49 usunięcie dokumentu