Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-08 15:17:02 dodanie dokumentu
Konkurs z zakresu zdrowia publicznego pn. "Przesiewowe badania w przychodniach mobilnych dla 10 gmin z Powiatu Słupskiego tj.: gminy Kobylnica, gminy Damnica, gminy Słupsk, gminy Główczyce, gminy Smołdzino, gminy Dębnica Kaszubska, gminy Potęgowo, gminy Ustka, miasta i gminy Ustka, miasta i gminy Kępice". Marcin Fąfara 2022-09-08 15:15:51 edycja dokumentu
Konkurs z zakresu zdrowia publicznego pn. "Przesiewowe badania w przychodniach mobilnych dla 10 gmin z Powiatu Słupskiego tj.: gminy Kobylnica, gminy Damnica, gminy Słupsk, gminy Główczyce, gminy Smołdzino, gminy Dębnica Kaszubska, gminy Potęgowo, gminy Ustka, miasta i gminy Ustka, miasta i gminy Kępice". Marcin Fąfara 2022-09-08 15:15:33 dodanie dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Mirosław Górak 2022-09-07 09:14:17 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Mirosław Górak 2022-09-07 09:13:23 usunięcie załacznika
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC- SIERPIEŃ 2022 Mirosław Górak 2022-09-07 08:54:55 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu w dniu 18 sierpnia 2022 r. postępowania z wniosku pełnomocnika działającego w imieniu P4 Spółka z o.o., w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SLU6201A wraz z instalacją radiokomunikacyjną i instalacją zasilającą w miejscowości Kuleszewo, na działce nr 58/2, w obrębie ewidencyjnym Kuleszewo, w gminie Kobylnica. Beata Barabasz 2022-09-07 08:10:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 118/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Marcin Fąfara 2022-09-06 15:25:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 137/p122/B/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2022 r. Marcin Fąfara 2022-09-06 15:24:58 dodanie dokumentu
Szacowanie kosztów usunięcia statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupskiego Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-09-06 13:52:58 edycja dokumentu
Szacowanie kosztów założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla Miasta i Gminy Kępice Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-09-06 13:52:24 edycja dokumentu
Szacowanie kosztów zadania polegającego na kompleksowej dostawie gazu ziemnego wysokometanowego grupa E, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Starostwa Powiatowego w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-09-06 13:51:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-06 12:19:12 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Monika Majewska 2022-09-06 10:41:52 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Monika Majewska 2022-09-06 09:59:40 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Monika Majewska 2022-09-06 09:53:31 edycja dokumentu
Protokół nr 36/2022 Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2022 r. Anna Lewicka 2022-09-06 09:41:29 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 września 2022r. pozwolenia nr 623/2022 na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 10 w miejscowości Reblino, w obrębie ewidencyjnym Reblino, w gminie Kobylnica. Beata Barabasz 2022-09-06 08:30:38 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 września 2022r. pozwolenia nr 622/2022 na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 149, 150/6, 153/4 w miejscowości Charnowo, w obrębie ewidencyjnym Charnowo, w gminie Ustka. Beata Barabasz 2022-09-06 08:28:50 dodanie dokumentu
Protokół nr 22/2022 Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 24 sierpnia 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-09-05 15:00:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem w dniu 31.08.2022 r. terminu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy Sebastian Wójcik 2022-09-05 13:40:23 dodanie dokumentu
Nr XLV/436/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania petycji według właściwości Anna Lewicka 2022-09-05 10:51:41 dodanie dokumentu
Nr XLV/435/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2022-09-05 10:49:48 dodanie dokumentu
Nr XLV/434/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Anna Lewicka 2022-09-05 10:48:21 dodanie dokumentu
Nr XLV/433/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)'' Anna Lewicka 2022-09-05 10:41:45 dodanie dokumentu
Nr XLV/432/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)'' Anna Lewicka 2022-09-05 10:39:44 dodanie dokumentu
Nr XLV/431/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)'' Anna Lewicka 2022-09-05 10:37:57 dodanie dokumentu
Nr XLV/430/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)'' Anna Lewicka 2022-09-05 10:36:21 dodanie dokumentu
Nr XLV/429/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn.,,Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)'' Anna Lewicka 2022-09-05 10:34:42 dodanie dokumentu
Nr XLV/428/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r." Anna Lewicka 2022-09-05 10:18:35 edycja dokumentu
Nr XLV/428/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r." Anna Lewicka 2022-09-05 10:18:11 dodanie dokumentu
Nr XLV/427/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli Anna Lewicka 2022-09-05 10:16:52 dodanie dokumentu
Nr 119/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury realizacji świadczeń wypłacanych opiekunom tymczasowym dzieci, które przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-02 13:56:26 dodanie dokumentu
Petycja nr 1/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. dotycząca wycinki drzew w miejscowości Przewłoka Miłosz Chojnacki 2022-09-02 13:34:56 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. dotycząca wycinki drzew w miejscowości Przewłoka Miłosz Chojnacki 2022-09-02 13:33:37 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. dotycząca wycinki drzew w miejscowości Przewłoka Miłosz Chojnacki 2022-09-02 13:32:27 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. dotycząca wycinki drzew w miejscowości Przewłoka Miłosz Chojnacki 2022-09-02 13:31:36 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. dotycząca wycinki drzew w miejscowości Przewłoka Miłosz Chojnacki 2022-09-02 13:30:43 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. dotycząca wycinki drzew w miejscowości Przewłoka Miłosz Chojnacki 2022-09-02 13:30:13 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. dotycząca wycinki drzew w miejscowości Przewłoka Miłosz Chojnacki 2022-09-02 13:25:32 edycja dokumentu