Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydział Organizacyjny Marcin Fąfara 2014-01-16 13:20:40 edycja dokumentu
NR 5/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i trybu dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-15 15:22:35 edycja dokumentu
NR 5/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i trybu dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-15 15:22:29 usunięcie załacznika
Wydział Organizacyjny Sebastian Wójcik 2014-01-15 15:07:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.2.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr: 127/1, 55/16 w miejscowości Machowino, w obrębie Machowino, w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2014-01-15 14:58:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.2.2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr: 127/1, 55/16 w miejscowości Machowino, w obrębie Machowino, w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2014-01-15 14:56:55 dodanie dokumentu
NR 6/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży Sebastian Wójcik 2014-01-15 13:38:29 dodanie dokumentu
NR 5/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i trybu dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-15 13:37:01 dodanie dokumentu
Zespół Placówek Oświatowych w Ustce Sebastian Wójcik 2014-01-15 12:21:50 edycja dokumentu
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Sebastian Wójcik 2014-01-15 11:21:21 edycja dokumentu
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Sebastian Wójcik 2014-01-15 11:20:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2014-01-15 11:18:34 edycja dokumentu
Aneks Nr 1 z dnia 31.12.2013 r. do Porozumienia Nr D/S/13/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. pomiędzy Miastem Chełm a Powiatem Słupskim Sebastian Wójcik 2014-01-14 15:10:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1006.2013 z dnia 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej w Łosinie, na działkach nr: 31/1, 82, 54/4, 54/22,, w obrębie Łosino, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2014-01-14 14:32:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.976.2013 z dnia 9 stycznia 2014 roku o o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę ulicy Darżyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w Potęgowie na działkach nr: 59, 64/5, 97, 107, 110/6, 111, 126/3, 283, 270/9, 219 w obrębie Potęgowo, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2014-01-14 14:02:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.976.2013 z dnia 9 stycznia 2014 roku o o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę ulicy Darżyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w Potęgowie na działkach nr: 59, 64/5, 97, 107, 110/6, 111, 126/3, 283, 270/9, 219 w obrębie Potęgowo, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2014-01-14 14:02:05 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr PZ/5/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte 03.12.2013 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim Sebastian Wójcik 2014-01-14 13:56:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 016/p126/D/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Słupskiego na lata: 2014-2027 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Sebastian Wójcik 2014-01-14 13:54:25 dodanie dokumentu
Projekt Protokołu Nr XXVIII/2013 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:33:32 dodanie dokumentu
Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:18:41 edycja dokumentu
Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:12:23 dodanie dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:09:55 edycja dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:09:26 edycja dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:08:18 edycja dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:07:57 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:05:21 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "DAJĘ RADOŚĆ" Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:03:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:02:33 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:01:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:59:56 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2015 r. Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:56:44 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:53:44 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 stycznia 2014 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:52:15 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 stycznia 2014 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:52:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1057.3.2013 z dnia 13 stycznia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem na dz. nr: 66/1, 75, 351/2, 352 w miejscowości Krępa, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-13 13:40:35 dodanie dokumentu
NR 4/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-13 13:32:53 dodanie dokumentu
NR 4/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-13 10:01:19 dodanie dokumentu
NR 3/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-13 09:59:55 edycja dokumentu
NR 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-13 09:59:31 edycja dokumentu
NR 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Celów jakościowych dla Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-13 09:59:06 edycja dokumentu