Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie AB.I.C.6740.1056.3.2013 z dnia 10 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupa linii napowietrznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, linii kablowej 0.4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr: 135/1, 161/2, 184, 187 wraz z demontażem słupa linii napowietrznej 15 kV na dz. nr 135/1 w miejscowości Stara Dąbrowa, w obrębie Damnica, gminie Damnica. Marcin Fąfara 2014-01-13 09:19:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.1088.2013 z dnia 10 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kablowej 0.4 kV, na działkach nr: 122, 89, 90, 88/19, 88/20, w miejscowości Objazda, w obrębie Objazda, w gminie Ustka. Marcin Fąfara 2014-01-13 09:16:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.1092.2013 z dnia 10 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr: 233/6, 77/2 w miejscowości Smołdziński Las, w obrębie Smołdziński Las, w gminie Smołdzino. Marcin Fąfara 2014-01-13 09:14:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1031.3.2013 z dnia 10 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej na działce nr 80 w miejscowości Niewiarowo, w obrębie Siemianice, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-10 14:57:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.2-1.2013 z dnia 9 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę parkingu na cmentarzu, na działkach nr: 6/10 i 6/24 w miejscowości Jezierzyce, w obrębie Jezierzyce w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-09 14:59:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1014.2013 z dnia 9 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Potęgowie na działkach nr: 229, 688, 691, 692, 694, 767 w obrębie Potęgowo, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2014-01-09 14:56:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1067.1.2013 z dnia 9 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr: 37, 60/3, 56/3, 56/8 w miejscowości Strzelino, w obrębie Strzelino, w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-09 14:54:36 dodanie dokumentu
NR 3/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:55:59 dodanie dokumentu
NR 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:54:32 dodanie dokumentu
NR 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Celów jakościowych dla Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:53:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1095.1.2013 z dnia 8 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej, na działkach nr: 595, 336, 307/193, 307/194 w miejscowości Sieminaice, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:49:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1060.1.2013 z dnia 8 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem, na działkach nr: 338/54, 338/5, 338/60, 338/61, 338/79 w miejscowości Siemianice, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:43:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1001.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii napowietrznej 0,4 kV oraz linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 40, 101/1, 101/2, 102/4, 4162/4 w Dąbrównie, obręb Dąbrówno, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2014-01-08 11:00:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1000.2013 z dnia 3 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "budowa drogi gminnej dla ruchu pieszego i rowerowego Łupawa-Malczkowo" na działkach numer: 257/1, 257/2 w obrębie Łupawa, oraz na działkach (powstających w wyniku podziału nieruchomości) nr: 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1 w obrębie Łupawa, w gminie Potęgowo Sebastian Wójcik 2014-01-08 10:58:38 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr FN/1/SP/2013 w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w *........ zawarte w dniu 31.12.2013 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego a *........ Sebastian Wójcik 2014-01-08 10:54:36 dodanie dokumentu
Porozumienie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska zawarte pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-08 10:46:32 dodanie dokumentu
Porozumienie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Słupskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Słupsku zawarte pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-08 10:44:51 dodanie dokumentu
Zalecenia pokontrolne z dnia 11 grudnia 2013 roku z prawidłowości prowadzenia ewidencji wyposażenia w 2013 roku przez Oddział Gospodarczy Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:20:23 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych oraz sposobu naliczenia godzin ponadwymiarowych nauczycielom w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:17:52 dodanie dokumentu
Nr 127/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:09:44 dodanie dokumentu
Nr 126/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:08:47 dodanie dokumentu
Nr 125/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie użyczenia nieruchomości z zasobu Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:07:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.211.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 211/13 z dnia 22 kwietnia 2013 roku dotyczącej pozwolenia na budowę sie wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnnych wielorodzinnych na działkach nr: 747, 748, 746, 749, 289/10, 289/9, 288/5, 288/34, 288/35, 288/7 w miejscowości Siemianice, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk, zmiana dotyczy trasy na działce nr 288/35 Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:04:21 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjny Sebastian Wójcik 2014-01-03 11:19:01 edycja dokumentu
Wyniki prac komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wspieranie zadania publicznego powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w Przytocku Sebastian Wójcik 2014-01-03 10:12:03 dodanie dokumentu
System Zarządzania Jakością Sebastian Wójcik 2014-01-03 10:06:26 edycja dokumentu
System Zarządzania Jakością Sebastian Wójcik 2014-01-03 10:06:03 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2014-01-02 15:14:45 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe jako osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty Sebastian Wójcik 2014-01-02 15:12:57 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr FN/3/2013 w sprawie rozłożenia na raty należności od *....... z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej na działce *.... zawarte w dniu 12.12.2013 r. Sebastian Wójcik 2014-01-02 14:45:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1048.1.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 60, 61, 67, 71/1, 64/22, 74/14 w miejscowości Rumsko, w obrębie Rumsko, w gminie Główczyce oraz na działkach nr: 93/1, 94, 9, 47, 84 w miejscowości Równo, w obrębie Równo, w gminie Główczyce Sebastian Wójcik 2014-01-02 14:21:52 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2014-01-02 14:08:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1041.3.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę stawu - zbiornika ppoż. wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa chodników, placów zabaw, ogrodzenia i elementów małej architektury) na działkach nr: 139, 140, 141/1, 141/2, 166 w miejscowości Bierkowo, obręb Bierkowo, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-02 13:33:07 dodanie dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-02 13:00:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1043.1.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej dn 63PE wraz z przyłączem na działkach: 357, 356/5, w miejscowości Redzikowo, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2013-12-31 10:42:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1005.3.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr: 8, 46, 50, 53 w miejscowości Warcimino, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2013-12-31 10:41:38 dodanie dokumentu
Nr 98/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2010 Starosty Słupskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-31 09:07:23 dodanie dokumentu
NR 97/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-31 09:06:21 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2013-12-30 13:00:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1084.2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 797, 820, 805, 793, 922, 970, 971, w miejscowości Przewłoka, w obrębie Przewłoka, w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2013-12-30 12:22:03 dodanie dokumentu