Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie ŚR-II.6341.127.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego wykonanywanego na potrzeby gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 700 MPa relacji Szczecin-Gdańsk na terenie powiatu słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-30 10:46:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/317/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-30 09:05:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Sebastian Wójcik 2013-12-30 08:03:00 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2013-12-29 21:57:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 Sebastian Wójcik 2013-12-27 15:02:17 dodanie dokumentu
Porozumienie ORVI/1/2013 zawarte w dniu 20 grudnia 2013 roku pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Sebastian Wójcik 2013-12-27 10:57:02 dodanie dokumentu
Porozumienie nr 8/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 18.12.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Krapkowickim Sebastian Wójcik 2013-12-27 10:55:29 dodanie dokumentu
Porozumienie nr 7/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 12.12.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Wągrowieckim Sebastian Wójcik 2013-12-27 10:54:08 dodanie dokumentu
Aneks nr 1 z dnia 29 listopada 2013 roku do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadań z zakresu edukacji publicznej Gminie Główczyce Sebastian Wójcik 2013-12-27 10:52:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1070.1.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na demontaż istniejącej stacji transformatorowej oraz budowę nowej stacji transformatorowej, budowę linii kablowej 15 kV oraz linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Kępice Sebastian Wójcik 2013-12-24 10:45:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1027.3.2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV na działkach: 74/6, 105/2, 131, 281, w miejscowości Zagórzyca, gminie Damnica Sebastian Wójcik 2013-12-24 10:41:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1021.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Łosinie na działce nr 6/5 w obrębie Łosino, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-24 10:38:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.980.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi, na działkach nr: 127/1, 62/1, 52/17 w miejscowości Machowino, obręb Machowino, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2013-12-24 10:35:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII/2013 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-12-23 14:19:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.1058.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 64/16 i 1534 w miejscowości Kobylnicy, obręb Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-23 13:51:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.1033.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej z przpompownią ścieków oraz budową dróg wewnętrznych dla zespołu budynków mieszkalno-rekreacyjnych na działkach nr: 13/1, 12/1, 17, 174/3, 247/7, 247/9, 247/28, 247/18, 247/19, 248, 247/5, 247/26, 247/27, 247/29, 247/30, 247/31, 247/32 w miejscowości Rowy, obręb Rowy, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2013-12-23 13:49:42 dodanie dokumentu
Nr 119/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-23 13:45:28 edycja dokumentu
Nr XXVIII/322/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:58:39 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/321/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:57:45 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/320/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:56:48 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/319/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:55:21 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:45:57 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/317/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:44:59 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/316/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:44:03 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/315/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:43:21 edycja dokumentu
Nr XXVIII/315/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:43:12 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/314/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:42:12 edycja dokumentu
Nr XXVIII/314/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:41:56 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/313/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/341/2010 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:41:17 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/312/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Powiatem Lubańskim Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:39:16 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/311/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytulem "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego" Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:37:47 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:35:18 edycja dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:32:30 edycja dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:31:29 edycja dokumentu
Nr XXVIII/310/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych zmienioną uchwałą Nr XXVI/281/2013 z dnia 24 września 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:28:44 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/309/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:27:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1063.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Reblinku na działce nr 68/2 w obrębie Reblino, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-20 15:04:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1036.2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, przyłącza kablowego 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz złącza kablowego SN 15 kV, w Kobylnicy na działkach nr: 141/1, 141/2, 87/4, 87/5, 142/1, 137, 136/3 w obrębie Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-20 15:03:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1035.2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Damno na działkach nr: 65, 77, w obrębie Damno, gmina Damnica Sebastian Wójcik 2013-12-20 15:01:31 dodanie dokumentu
Nr 124/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-20 08:06:44 dodanie dokumentu