Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Sebastian Wójcik 2014-01-31 10:19:26 edycja dokumentu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Sebastian Wójcik 2014-01-31 10:17:53 dodanie dokumentu
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności Sebastian Wójcik 2014-01-31 10:17:09 edycja dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-31 09:55:32 edycja dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-31 09:54:55 edycja dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-31 09:54:07 edycja dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-31 09:53:26 edycja dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-31 09:08:21 edycja dokumentu
Wydział Architektoniczno - Budowlany Sebastian Wójcik 2014-01-31 08:45:49 edycja dokumentu
Wydział Architektoniczno - Budowlany Sebastian Wójcik 2014-01-31 08:45:11 edycja dokumentu
Wydział Finansowo - Budżetowy Sebastian Wójcik 2014-01-31 08:36:46 edycja dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Marcin Fąfara 2014-01-31 08:10:25 edycja dokumentu
INFORMACJA O SPOSOBIE, ZAKRESIE I TRYBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W SŁUPSKU Sebastian Wójcik 2014-01-31 08:07:30 edycja dokumentu
INFORMACJA O SPOSOBIE, ZAKRESIE I TRYBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W SŁUPSKU Sebastian Wójcik 2014-01-31 08:04:27 edycja dokumentu
Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-31 07:43:48 edycja dokumentu
Wydział Komunikacji i Drogownictwa Sebastian Wójcik 2014-01-31 07:41:47 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-30 15:03:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.9.1.2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę istniejącego mostu (przez rzekę Wieprza) w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w miejscowości Biesowiczki, obr. Biesowice, gmina Kępice Sebastian Wójcik 2014-01-30 14:19:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.6-1.2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę dróg gminnych, na działkach nr: 514/3, 513/4 w miejscowości Siemianice, w obrębie Siemianice, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-30 14:17:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1035.2013 z dnia 30 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Damno na działkach nr: 65, 77, w obrębie Damno, gmina Damnica Sebastian Wójcik 2014-01-30 14:15:06 dodanie dokumentu
Nr 12/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Sylwii Nowosadko zadań doradcy metodycznego w zakresie kształcenia specjalnego Sebastian Wójcik 2014-01-30 14:03:29 dodanie dokumentu
Nr 11/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-30 14:02:21 dodanie dokumentu
Nr 10/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2013 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Sebastian Wójcik 2014-01-30 14:01:37 dodanie dokumentu
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - 2013 Sebastian Wójcik 2014-01-30 13:26:40 dodanie dokumentu
Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-30 12:05:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. leśnictwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-30 12:04:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. leśnictwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-30 12:04:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. leśnictwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-30 12:01:36 dodanie dokumentu
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Sebastian Wójcik 2014-01-30 11:20:54 edycja dokumentu
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Sebastian Wójcik 2014-01-30 11:18:02 edycja dokumentu
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Sebastian Wójcik 2014-01-30 11:17:13 edycja dokumentu
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Sebastian Wójcik 2014-01-30 11:16:53 edycja dokumentu
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Sebastian Wójcik 2014-01-30 10:58:09 edycja dokumentu
NR 8/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Sebastian Wójcik 2014-01-30 10:50:02 dodanie dokumentu
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Sebastian Wójcik 2014-01-30 10:38:54 edycja dokumentu
Poradnictwo konsumenckie Sebastian Wójcik 2014-01-30 08:00:29 edycja dokumentu
Poradnictwo konsumenckie Sebastian Wójcik 2014-01-30 07:59:33 edycja dokumentu
Poradnictwo konsumenckie Sebastian Wójcik 2014-01-30 07:58:24 dodanie dokumentu
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Sebastian Wójcik 2014-01-30 07:57:05 edycja dokumentu
Wydział Organizacyjny Sebastian Wójcik 2014-01-30 07:38:56 edycja dokumentu