Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-12 09:39:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie ŚR-II.6341.116.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z komunalnego ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Jezierzyce Osiedle Sebastian Wójcik 2013-12-11 14:55:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.969.3.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV na działkach nr: 67 i 72 w miejscowości Rumsko, obręb Rumsko, gminie Główczyce Sebastian Wójcik 2013-12-11 14:11:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.966.3.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy przyłącza kablowego na działkach nr: 71, 103/1, 103/2, 556/4, 599, 613, 615 w miejscowości Główczyce, gminie Główczyce Sebastian Wójcik 2013-12-11 14:10:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1006.2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej w Łosinie, na działkach nr: 31/1, 82, 54/4, 54/22,, w obrębie Łosino, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-11 14:09:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1043.1.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej dn 63PE wraz z przyłączem na działkach: 357, 356/5, w miejscowości Redzikowo, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2013-12-11 14:07:43 dodanie dokumentu
Podstawy prawne działania powiatu Sebastian Wójcik 2013-12-11 13:55:17 edycja dokumentu
Podstawy prawne działania powiatu Sebastian Wójcik 2013-12-11 13:54:37 edycja dokumentu
Podstawy prawne działania powiatu Sebastian Wójcik 2013-12-11 13:52:35 usunięcie załacznika
NR 92/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-11 11:30:05 dodanie dokumentu
NR 91/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych Sebastian Wójcik 2013-12-11 09:12:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.955.2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV w Kobylnicy na działkach nr: 605, 606, 607, obręb Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-10 15:11:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 7/2013 posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 października 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-12-10 13:44:34 dodanie dokumentu
Stowarzyszenia w Powiecie Słupskim Sebastian Wójcik 2013-12-10 13:42:26 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 grudnia 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego ekwiwalentu z tytułu prowadzenia uprawy leśniej Sebastian Wójcik 2013-12-10 11:12:58 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-12-10 10:23:57 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sebastian Wójcik 2013-12-10 10:22:58 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2013-12-10 10:22:02 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr D/S/13/2013 zawarte w dniu 27.11.2013 r. pomiędzy Miastem Chełm a Powiatem Słupskim w sprawie przyjęcia dziecka, warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Sebastian Wójcik 2013-12-09 13:58:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.913.2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na demontaż linii napowietrznej i budowę linii kablowej 0,4 kV, linii napowietrznej 0,4 kV, napowietrznej i kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV w Kczewie na działkach nr: 17/18, 17/22, 17/23, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 57/9, 172, obrębie Kczewo, gminie Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-09 12:20:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.925.2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr: 1279/4, 1280/2, 57, 638, 1276/1, 188/14, 188/11, 188/6, 188/3, 656, 208/1, 208/39, 208/49, obręb Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-09 12:19:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.913.2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na demontaż linii napowietrznej i budowę linii kablowej 0,4 kV, linii napowietrznej 0,4 kV, napowietrznej i kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV w Kczewie na działkach nr: 17/18, 17/22, 17/23, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 57/9, 172, obrębie Kczewo, gminie Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-09 12:19:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.898.2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV i złącz licznikowych w Żelkowie na działkach nr: 191/1, 178, 193/6, obręb Żelkowo, gmina Główczyce Sebastian Wójcik 2013-12-09 12:18:00 dodanie dokumentu
Przetarg na dostawę energii elektrycznej do obiektów które są własnością Powiatu Słupskiego przy ul. Szarych Szeregów 14 i ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-09 11:15:26 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego grudzień 2013 r. Sebastian Wójcik 2013-12-09 11:02:38 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego grudzień 2013 r. Sebastian Wójcik 2013-12-09 11:00:36 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego grudzień 2013 r. Sebastian Wójcik 2013-12-09 10:59:55 dodanie dokumentu
XXVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-09 10:33:39 dodanie dokumentu
NR 90/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:36:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1027.1.2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV na działkach: 74/6, 105/2, 131, 281, w miejscowości Zagórzyca, gminie Damnica Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:31:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.859.2.2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem na działkach nr: 166, 171/2, 172, 178 w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:31:20 dodanie dokumentu
Nr 113/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:28:39 dodanie dokumentu
Nr 110/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:27:54 edycja dokumentu
Nr 111/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:27:44 edycja dokumentu
Nr 112/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wspieranie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:27:38 dodanie dokumentu
Nr 111/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:25:49 edycja dokumentu
Nr 111/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:25:27 dodanie dokumentu
Nr 110/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:24:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:19:28 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytulem "Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego" Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:18:32 dodanie dokumentu