Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:16:38 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/341/2010 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:15:14 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki Sebastian Wójcik 2013-12-06 14:11:32 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-06 13:53:51 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sebastian Wójcik 2013-12-06 13:37:32 dodanie dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-06 13:34:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1027.1.2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV na działkach: 74/6, 105/2, 131, 281, w miejscowości Zagórzyca, gminie Damnica Sebastian Wójcik 2013-12-06 11:15:29 dodanie dokumentu
Przetarg na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-05 14:50:27 dodanie dokumentu
Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych wpisanych do ewidencji Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-05 13:16:54 edycja dokumentu
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-05 13:16:15 edycja dokumentu
Protokół z kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji wyposażenia w 2013 roku przez Oddział Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-05 12:47:27 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 grudnia 2013 roku w sprawie przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sebastian Wójcik 2013-12-03 09:00:06 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-12-03 08:57:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1014.2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Potęgowie na działkach nr: 229, 688, 691, 692, 694, 767 w obrębie Potęgowo, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2013-12-02 13:57:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1014.2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Potęgowie na działkach nr: 229, 688, 691, 692, 694, 767 w obrębie Potęgowo, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2013-12-02 13:57:27 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 29 listopada 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2013-12-02 13:55:33 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjny Sebastian Wójcik 2013-12-02 09:32:47 edycja dokumentu
Wydział Organizacyjny Sebastian Wójcik 2013-12-02 09:31:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.929.3.2013 z dnia 28 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej 15 kV oraz linii kablowej 0,4 kV na działce nr 156/17 w miejscowości Płaszewko, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-11-29 13:29:33 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sebastian Wójcik 2013-11-29 12:04:06 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sebastian Wójcik 2013-11-29 11:50:38 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Sebastian Wójcik 2013-11-29 11:48:59 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Sebastian Wójcik 2013-11-29 11:47:24 dodanie dokumentu
Protokół nr 7/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-11-29 11:42:55 dodanie dokumentu
Nr 109/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-11-29 08:31:11 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Powiatem Lubańskim Sebastian Wójcik 2013-11-29 08:27:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1008.1.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na działkach: 233/10, 248, 266/1, 266/2, 266/3 wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym do działek nr 266/1, 266/2, 266/3 w miejscowości Siemianice, obr. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-11-28 11:09:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1008.1.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na działkach: 233/10, 248, 266/1, 266/2, 266/3 wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym do działek nr 266/1, 266/2, 266/3 w miejscowości Siemianice, obr. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-11-28 11:09:16 dodanie dokumentu
NR 89/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-11-28 11:04:56 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr. 2551 o pow. 0,0540 ha, dz. nr 2552 o pow. 0,0681 ha, dz. nr 2553 o pow. 0,0778 ha stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1 Marcin Fąfara 2013-11-27 15:18:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.910.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na demontaż i budowę linii kablowej 15 kV w Kobylnicy na działkach nr: 656, 175/1, 174, obręb Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-11-27 13:31:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1003.1.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej nn 0,4 kV na działkach: 8, 46, 50, 53 wraz ze złączem kablowym do działki 7/4 w miejscowości Warcimino, obr. Potęgowo Sebastian Wójcik 2013-11-27 13:29:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1004.1.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 2/190 w miejscowości Bydlino, w obrębie Bydlino, w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2013-11-27 13:28:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1003.1.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr: 2 i 3/2 w miejscowości Wielka Wieś PGR, w obrębie Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce Sebastian Wójcik 2013-11-27 13:26:39 dodanie dokumentu
NR 15/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-11-27 12:00:35 edycja dokumentu
NR 88/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-11-27 11:57:52 edycja dokumentu
NR 88/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-11-27 11:56:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1001.2013 z dnia 25 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii napowietrznej 0,4 kV oraz linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 40, 101/1, 101/2, 102/4, 4162/4 w Dąbrównie, obręb Dąbrówno, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2013-11-26 13:30:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.980.2013 z dnia 26 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi, na działkach nr: 127/1, 62/1, 52/17 w miejscowości Machowino, obręb Machowino, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2013-11-26 13:28:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.837.2013 z dnia 25 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV i przyłącza kablowego w miejscowości Ciemino na działkach nr: 49/1, 54/3, 57/3, 57/4, 225, 226, 61/2, obręb Ciemino, gmina Główczyce Sebastian Wójcik 2013-11-26 13:25:50 dodanie dokumentu