Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Porozumienie nr 6/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 28.10.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Wejherowskim Sebastian Wójcik 2013-11-26 12:20:21 dodanie dokumentu
Nr 87/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-11-26 08:58:22 dodanie dokumentu
Nr 86/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Karty Oceny Ryzyka na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-11-26 08:57:44 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-11-26 08:56:46 dodanie dokumentu
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 100/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok Marcin Fąfara 2013-11-26 08:37:09 edycja dokumentu
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 99/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Marcin Fąfara 2013-11-26 08:36:53 dodanie dokumentu
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 100/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok Marcin Fąfara 2013-11-26 08:31:31 dodanie dokumentu
Nr 86/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Karty Oceny Ryzyka na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-11-25 14:11:50 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-11-25 12:05:45 dodanie dokumentu
Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Sebastian Wójcik 2013-11-25 11:54:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie ŚR-II.6341.116.2013 z dnia 25 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z komunalnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Jezierzyce Osiedle Sebastian Wójcik 2013-11-25 09:46:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.922.2013 z dnia 21 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na działkach nr: 184, 216/1, 216/2, 216/12, 216/16 w miejscowości Machowinko, obręb Machowinko, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2013-11-22 12:49:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-11-22 11:23:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-11-22 11:16:52 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w Przytocku Marcin Fąfara 2013-11-21 15:05:09 dodanie dokumentu
Nr 108/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022 wraz z aktualizacją Prognozy oddziaływania na środowisko Marcin Fąfara 2013-11-21 14:59:51 dodanie dokumentu
Nr 107/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marcin Fąfara 2013-11-21 14:56:33 edycja dokumentu
Nr 107/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marcin Fąfara 2013-11-21 14:55:30 dodanie dokumentu
Nr 106/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Słupskiego na lata 2013-2020 Marcin Fąfara 2013-11-21 14:54:05 dodanie dokumentu
Nr 105/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku Marcin Fąfara 2013-11-21 14:52:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.895.2013 z dnia 21 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi w Kobylnicy na działkach nr: 848/10, 847/7, 846/10, obręb Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-11-21 13:42:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.955.2013 z dnia 20 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV w Kobylnicy na działkach nr: 605, 606, 607, obręb Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-11-21 13:41:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.925.2013 z dnia 20 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr: 1279/4, 1280/2, 57, 638, 1276/1, 188/14, 188/11, 188/6, 188/3, 656, 208/1, 208/39, 208/49, obręb Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-11-21 13:40:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.920.2.2013 z dnia 21 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego na działce nr 111 w miejscowości Wiklino, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2013-11-21 13:37:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ŚR-II.6341.110.2013 z dnia 21 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - studni nr 4 do poboru wody podziemnej, wykonanej na dz. nr 9/37, obręb Dargoleza, gm. Główczyce Sebastian Wójcik 2013-11-21 09:20:46 dodanie dokumentu
Pismo PS.08.4144.48.13 z dnia 15.11.2013 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie wygaśnięcia porozumienia nr 7/2012 zawartego 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej Sebastian Wójcik 2013-11-20 13:58:12 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ nr 7/2013 z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 12 listopada 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-11-20 13:54:45 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 28 listopada 2013 r. Sebastian Wójcik 2013-11-20 12:52:58 dodanie dokumentu
Projekt Protokołu Nr XXVII/2013 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-11-20 12:35:28 dodanie dokumentu
Projekt Protokołu Nr XXVII/2013 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-11-20 09:55:55 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-11-20 09:13:00 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 Sebastian Wójcik 2013-11-20 09:10:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.114-2.2012 z dnia 14 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym - (zmiana rodzaju turbiny wiatrowej, z modelu nr N90/250 LS R100MT IEC3 na model NORDEX N117/2400 oraz zmianę wielkości fundamentu) oraz ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na działkach nr: 63, 64, 65, 68, 126, 127/3, 127/4, 131, 138, 143, 208, 239/1, 279, 286, 303/1, 417, 4, 217/3, 239/1, 240/11, 240/13 - obręb Darżyno, gmina Potęgowo, 31, 37/1, 42, 48, 49, 57, 59, 61, 62/10, 132, 158, 163/2, 164, 189, 194, 195, 220, 62/9 obręb Grąbkowo, gmina Potęgowo, 209/1, 226 obręb Łupawa, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2013-11-20 08:24:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.114-2.2012 z dnia 14 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym - (zmiana rodzaju turbiny wiatrowej, z modelu nr N90/250 LS R100MT IEC3 na model NORDEX N117/2400 oraz zmianę wielkości fundamentu) oraz ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na działkach nr: 63, 64, 65, 68, 126, 127/3, 127/4, 131, 138, 143, 208, 239/1, 279, 286, 303/1, 417, 4, 217/3, 239/1, 240/11, 240/13 - obręb Darżyno, gmina Potęgowo, 31, 37/1, 42, 48, 49, 57, 59, 61, 62/10, 132, 158, 163/2, 164, 189, 194, 195, 220, 62/9 obręb Grąbkowo, gmina Potęgowo, 209/1, 226 obręb Łupawa, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2013-11-19 15:30:29 dodanie dokumentu
Nr 85/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu Sebastian Wójcik 2013-11-19 13:46:12 dodanie dokumentu
Nr 104/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Marcin Fąfara 2013-11-18 14:47:09 dodanie dokumentu
Nr 103/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem Marcin Fąfara 2013-11-18 14:44:58 dodanie dokumentu
Nr 102/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Lokalnego Zespołu dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Marcin Fąfara 2013-11-18 14:43:21 dodanie dokumentu
Nr 101/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 61/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji do rekrutacji uczniów do projektu innowacyjnego "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" Marcin Fąfara 2013-11-18 14:41:02 dodanie dokumentu
Nr 84/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych i kartograficznych Marcin Fąfara 2013-11-18 14:37:12 dodanie dokumentu