Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nr 83/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zamiany nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa a osobami fizycznymi Marcin Fąfara 2013-11-18 14:35:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.966.1.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV oraz przebudowy przyłącza kablowego na działkach nr: 71, 103/1, 103/2, 556/4, 599, 613, 615 w miejscowości Główczyce, gminie Główczyce Marcin Fąfara 2013-11-15 13:54:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.969.1.2013 z dnia 14 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej 15 kV na działkach nr: 67 i 72 w miejscowości Rumsko, obręb Rumsko, gminie Główczyce Marcin Fąfara 2013-11-15 13:44:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.776-5.2012 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 754/12 z dnia 28 września 2012 roku dotyczącą pozwolenia na przebudowę dróg gminnych niepublicznych, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie parkingów - ETAP I - na działkach nr: 389/1, 379/1, 388/2, 386/1, 556/4, 407/2, 387/2, 406/1, 407/1, 400, 389/2 w miejscowości Główczyce, gminie Główczyce, zmiana dotyczy klasyfikacji dróg - przebudowa dróg publicznych Marcin Fąfara 2013-11-15 13:42:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.896.3.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego na działkach nr: 266 i 65/15 w miejscowości Wrzeście-Kępno, obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk Marcin Fąfara 2013-11-15 13:38:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.909.2.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę drogi gminnej na działkach nr: 103 i 154/1 w miejscowości Strzelinko, obrębie Strzelinko, gm. Słupsk. Marcin Fąfara 2013-11-15 13:35:41 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki Marcin Fąfara 2013-11-15 13:30:25 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych zmienioną uchwałą Nr XXVI/281/2013 z dnia 24 września 2013 roku Marcin Fąfara 2013-11-15 13:26:45 dodanie dokumentu
Nr 100/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok Marcin Fąfara 2013-11-15 13:20:56 dodanie dokumentu
Nr 99/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Marcin Fąfara 2013-11-15 13:19:25 dodanie dokumentu
Porozumienie nr 1/2013 zawarte w dniu 6.11.2013 r. pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie ustalenia wysokości wydatków na utrzymanie dziecka, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Słupska, zamieszkiwało na terenie Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-11-14 11:48:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-11-14 08:26:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2013-11-14 08:25:00 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Fąfara 2013-11-13 15:09:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.967.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15.0,4 kV oraz przyłącza kablowego 0,4 kV wraz zez złączem licznikowym 0,4 kV na działkach nr: 6 w Dębnicy Kaszubskiej, obrębie Dębnica Kaszubska, 17 i 4/29 w Skarszewie, obręb Skarszów, gminie Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2013-11-13 14:48:28 dodanie dokumentu
Protokół nr 6/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 października 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-11-13 14:35:50 dodanie dokumentu
System Zarządzania Jakością Sebastian Wójcik 2013-11-13 14:33:49 edycja dokumentu
System Zarządzania Jakością Sebastian Wójcik 2013-11-13 14:33:01 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2013-11-13 13:59:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2013-11-13 13:59:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2013-11-13 13:59:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.842.2013 z dnia 12 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Reblinko na działkach nr: 63/2, 63/3, obrębie Reblino, gminie Kobylnica Marcin Fąfara 2013-11-13 13:13:59 dodanie dokumentu
Spółki prawa handlowego Marcin Fąfara 2013-11-13 10:23:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.947.2013 z dnia 12 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi, na działkach nr: 31, 29/5, w miejscowości Niewiarowo, obręb Siemianice, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2013-11-12 14:48:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.957.2013 z dnia 12 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi, na działkach nr: 5/2, 5/17, 5/21, 5/26, w miejscowości Redzikowo, obręb Redzikowo, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2013-11-12 13:37:58 dodanie dokumentu
Oddział Promocji i Współpracy Sebastian Wójcik 2013-11-12 10:04:11 edycja dokumentu
Oddział Promocji i Współpracy Marcin Fąfara 2013-11-12 09:11:58 edycja dokumentu
Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Marcin Fąfara 2013-11-12 09:11:41 edycja dokumentu
Oddział Promocji i Współpracy Marcin Fąfara 2013-11-12 09:07:12 edycja dokumentu
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Marcin Fąfara 2013-11-08 12:04:22 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ nr 6/2013 z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 24 października 2013 roku Marcin Fąfara 2013-11-08 12:00:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.877.2013 z dnia 5 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 63/7 i 63/15 w obrębie Dębnica Kaszubska, gminie Dębnica Kaszubska. Marcin Fąfara 2013-11-08 11:24:23 dodanie dokumentu
Nr 82/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-11-07 14:12:43 edycja dokumentu
Nr 82/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia ilości etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-11-07 14:10:28 dodanie dokumentu
Nr 81/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-11-07 14:08:37 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjny Sebastian Wójcik 2013-11-07 13:23:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.854.3.2013 z dnia 7 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działce nr 676/2 w rejonie miejscowości Krępa, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-11-07 11:57:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.501.4.2011 z dnia 7 listopada 2013 roku o wydaniu decyzcji administracyjnej zmieniającej decyzję nr 44/11 z dnia 6 lipca 2011 roku dotyczącej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z wpustami do działek nr 279/8 - 279/12 w miejscowości Wielichowo, gminie Słupsk na działkach nr: 225/2, 279/4, 279/8, 279/13, 295, zmiana dotyczy trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wpustami na działkach nr: 279/1, 295 Sebastian Wójcik 2013-11-07 11:56:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.501.4.2011 z dnia 7 listopada 2013 roku o wydaniu decyzcji administracyjnej zmieniającej decyzję nr 44/11 z dnia 6 lipca 2011 roku dotyczącej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z wpustami do działek nr 279/8 - 279/12 w miejscowości Wielichowo, gminie Słupsk na działkach nr: 225/2, 279/4, 279/8, 279/13, 295, zmiana dotyczy trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z wpustami na działkach nr: 279/1, 295 Sebastian Wójcik 2013-11-07 11:55:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.868.2013 z dnia 5 listopada 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi, na działkach nr: 33/2, 33/21, 33/22, 37/1, 460/4, 460/10, 460/11, w miejscowości Rowy, obręb Rowy, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2013-11-07 11:53:45 dodanie dokumentu