Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:18:41 edycja dokumentu
Nabór na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i budżetu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:12:23 dodanie dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:09:55 edycja dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:09:26 edycja dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:08:18 edycja dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:07:57 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:05:21 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Starosty Słupskiego pn. "DAJĘ RADOŚĆ" Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:03:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:02:33 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Słupskiego, przeznaczonych do oddania w najem Sebastian Wójcik 2014-01-14 11:01:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:59:56 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu słupskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2015 r. Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:56:44 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 10 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:53:44 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 stycznia 2014 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:52:15 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Zarządu Powiatu zaopiniowany 9 stycznia 2014 roku w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu Sebastian Wójcik 2014-01-14 10:52:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1057.3.2013 z dnia 13 stycznia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem na dz. nr: 66/1, 75, 351/2, 352 w miejscowości Krępa, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-13 13:40:35 dodanie dokumentu
NR 4/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-13 13:32:53 dodanie dokumentu
NR 4/2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2007 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie dostępu do informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-13 10:01:19 dodanie dokumentu
NR 3/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-13 09:59:55 edycja dokumentu
NR 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-13 09:59:31 edycja dokumentu
NR 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Celów jakościowych dla Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-13 09:59:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB.I.C.6740.1056.3.2013 z dnia 10 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę słupa linii napowietrznej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0.4 kV, linii kablowej 0.4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr: 135/1, 161/2, 184, 187 wraz z demontażem słupa linii napowietrznej 15 kV na dz. nr 135/1 w miejscowości Stara Dąbrowa, w obrębie Damnica, gminie Damnica. Marcin Fąfara 2014-01-13 09:19:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.1088.2013 z dnia 10 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kablowej 0.4 kV, na działkach nr: 122, 89, 90, 88/19, 88/20, w miejscowości Objazda, w obrębie Objazda, w gminie Ustka. Marcin Fąfara 2014-01-13 09:16:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.1092.2013 z dnia 10 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kablowej 0,4 kV, na działkach nr: 233/6, 77/2 w miejscowości Smołdziński Las, w obrębie Smołdziński Las, w gminie Smołdzino. Marcin Fąfara 2014-01-13 09:14:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1031.3.2013 z dnia 10 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej na działce nr 80 w miejscowości Niewiarowo, w obrębie Siemianice, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-10 14:57:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.2-1.2013 z dnia 9 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę parkingu na cmentarzu, na działkach nr: 6/10 i 6/24 w miejscowości Jezierzyce, w obrębie Jezierzyce w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-09 14:59:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1014.2013 z dnia 9 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Potęgowie na działkach nr: 229, 688, 691, 692, 694, 767 w obrębie Potęgowo, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2014-01-09 14:56:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1067.1.2013 z dnia 9 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr: 37, 60/3, 56/3, 56/8 w miejscowości Strzelino, w obrębie Strzelino, w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-09 14:54:36 dodanie dokumentu
NR 3/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:55:59 dodanie dokumentu
NR 2/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:54:32 dodanie dokumentu
NR 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Celów jakościowych dla Starostwa Powiatowego w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:53:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1095.1.2013 z dnia 8 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej, na działkach nr: 595, 336, 307/193, 307/194 w miejscowości Sieminaice, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:49:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1060.1.2013 z dnia 8 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem, na działkach nr: 338/54, 338/5, 338/60, 338/61, 338/79 w miejscowości Siemianice, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-09 13:43:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1001.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii napowietrznej 0,4 kV oraz linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 40, 101/1, 101/2, 102/4, 4162/4 w Dąbrównie, obręb Dąbrówno, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2014-01-08 11:00:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.1000.2013 z dnia 3 stycznia 2014 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "budowa drogi gminnej dla ruchu pieszego i rowerowego Łupawa-Malczkowo" na działkach numer: 257/1, 257/2 w obrębie Łupawa, oraz na działkach (powstających w wyniku podziału nieruchomości) nr: 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1 w obrębie Łupawa, w gminie Potęgowo Sebastian Wójcik 2014-01-08 10:58:38 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr FN/1/SP/2013 w sprawie umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu położonego w *........ zawarte w dniu 31.12.2013 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego a *........ Sebastian Wójcik 2014-01-08 10:54:36 dodanie dokumentu
Porozumienie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Powiatu Słupskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, funkcjonujących na terenie Miasta Słupska zawarte pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-08 10:46:32 dodanie dokumentu
Porozumienie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Słupskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Słupsku zawarte pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-08 10:44:51 dodanie dokumentu
Zalecenia pokontrolne z dnia 11 grudnia 2013 roku z prawidłowości prowadzenia ewidencji wyposażenia w 2013 roku przez Oddział Gospodarczy Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:20:23 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych oraz sposobu naliczenia godzin ponadwymiarowych nauczycielom w roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:17:52 dodanie dokumentu