Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nr 127/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:09:44 dodanie dokumentu
Nr 126/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2014 rok Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:08:47 dodanie dokumentu
Nr 125/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie użyczenia nieruchomości z zasobu Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:07:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.211.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany decyzji nr 211/13 z dnia 22 kwietnia 2013 roku dotyczącej pozwolenia na budowę sie wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnnych wielorodzinnych na działkach nr: 747, 748, 746, 749, 289/10, 289/9, 288/5, 288/34, 288/35, 288/7 w miejscowości Siemianice, w obrębie Siemianice, w gminie Słupsk, zmiana dotyczy trasy na działce nr 288/35 Sebastian Wójcik 2014-01-07 15:04:21 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjny Sebastian Wójcik 2014-01-03 11:19:01 edycja dokumentu
Wyniki prac komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wspieranie zadania publicznego powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w Przytocku Sebastian Wójcik 2014-01-03 10:12:03 dodanie dokumentu
System Zarządzania Jakością Sebastian Wójcik 2014-01-03 10:06:26 edycja dokumentu
System Zarządzania Jakością Sebastian Wójcik 2014-01-03 10:06:03 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pełnienia funkcji dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2014-01-02 15:14:45 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe jako osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty Sebastian Wójcik 2014-01-02 15:12:57 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr FN/3/2013 w sprawie rozłożenia na raty należności od *....... z tytułu nienależnie pobranego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej na działce *.... zawarte w dniu 12.12.2013 r. Sebastian Wójcik 2014-01-02 14:45:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1048.1.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 60, 61, 67, 71/1, 64/22, 74/14 w miejscowości Rumsko, w obrębie Rumsko, w gminie Główczyce oraz na działkach nr: 93/1, 94, 9, 47, 84 w miejscowości Równo, w obrębie Równo, w gminie Główczyce Sebastian Wójcik 2014-01-02 14:21:52 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2014-01-02 14:08:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.1041.3.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na przebudowę stawu - zbiornika ppoż. wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa chodników, placów zabaw, ogrodzenia i elementów małej architektury) na działkach nr: 139, 140, 141/1, 141/2, 166 w miejscowości Bierkowo, obręb Bierkowo, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2014-01-02 13:33:07 dodanie dokumentu
Nabór na inspektora w Wydziale Organizacyjnym Sebastian Wójcik 2014-01-02 13:00:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1043.1.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci gazowej dn 63PE wraz z przyłączem na działkach: 357, 356/5, w miejscowości Redzikowo, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2013-12-31 10:42:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1005.3.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działkach nr: 8, 46, 50, 53 w miejscowości Warcimino, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2013-12-31 10:41:38 dodanie dokumentu
Nr 98/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2010 Starosty Słupskiego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-31 09:07:23 dodanie dokumentu
NR 97/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2010 Starosty Słupskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-12-31 09:06:21 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2013-12-30 13:00:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1084.2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 797, 820, 805, 793, 922, 970, 971, w miejscowości Przewłoka, w obrębie Przewłoka, w gminie Ustka Sebastian Wójcik 2013-12-30 12:22:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ŚR-II.6341.127.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego wykonanywanego na potrzeby gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 700 MPa relacji Szczecin-Gdańsk na terenie powiatu słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-30 10:46:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/317/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-30 09:05:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Sebastian Wójcik 2013-12-30 08:03:00 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe old Sebastian Wójcik 2013-12-29 21:57:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 Sebastian Wójcik 2013-12-27 15:02:17 dodanie dokumentu
Porozumienie ORVI/1/2013 zawarte w dniu 20 grudnia 2013 roku pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Sebastian Wójcik 2013-12-27 10:57:02 dodanie dokumentu
Porozumienie nr 8/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 18.12.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Krapkowickim Sebastian Wójcik 2013-12-27 10:55:29 dodanie dokumentu
Porozumienie nr 7/2013 w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku z siedzibą w Ustce oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte w dniu 12.12.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Wągrowieckim Sebastian Wójcik 2013-12-27 10:54:08 dodanie dokumentu
Aneks nr 1 z dnia 29 listopada 2013 roku do porozumienia z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadań z zakresu edukacji publicznej Gminie Główczyce Sebastian Wójcik 2013-12-27 10:52:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1070.1.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na demontaż istniejącej stacji transformatorowej oraz budowę nowej stacji transformatorowej, budowę linii kablowej 15 kV oraz linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Kępice Sebastian Wójcik 2013-12-24 10:45:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.1027.3.2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV na działkach: 74/6, 105/2, 131, 281, w miejscowości Zagórzyca, gminie Damnica Sebastian Wójcik 2013-12-24 10:41:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.1021.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Łosinie na działce nr 6/5 w obrębie Łosino, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-24 10:38:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.980.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi, na działkach nr: 127/1, 62/1, 52/17 w miejscowości Machowino, obręb Machowino, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2013-12-24 10:35:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII/2013 sesji Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-12-23 14:19:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.1058.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 64/16 i 1534 w miejscowości Kobylnicy, obręb Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-12-23 13:51:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.1033.2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej z przpompownią ścieków oraz budową dróg wewnętrznych dla zespołu budynków mieszkalno-rekreacyjnych na działkach nr: 13/1, 12/1, 17, 174/3, 247/7, 247/9, 247/28, 247/18, 247/19, 248, 247/5, 247/26, 247/27, 247/29, 247/30, 247/31, 247/32 w miejscowości Rowy, obręb Rowy, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2013-12-23 13:49:42 dodanie dokumentu
Nr 119/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu słupskiego Sebastian Wójcik 2013-12-23 13:45:28 edycja dokumentu
Nr XXVIII/322/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:58:39 dodanie dokumentu
Nr XXVIII/321/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok Sebastian Wójcik 2013-12-23 11:57:45 dodanie dokumentu