Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na podinspektora ds. geologii i górnictwa w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Sebastian Wójcik 2013-10-17 12:18:43 edycja dokumentu
Nabór na podinspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji - Oddziale Promocji i Współpracy Sebastian Wójcik 2013-10-17 12:18:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.897.2013 z dnia 17 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z siecią wod-kan, przyłączami wod-kan oraz wewnętrzną linią zasilania energetycznego na działkach nr: 323/10 i 323/7 w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-17 12:16:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.897.2013 z dnia 17 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z siecią wod-kan, przyłączami wod-kan oraz wewnętrzną linią zasilania energetycznego na działkach nr: 323/10 i 323/7 w miejscowości Siemianice, gmina Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-17 12:15:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.877.2013 z dnia 16 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV na działkach nr: 63/7 i 63/15 w obrębie Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska Sebastian Wójcik 2013-10-17 12:13:51 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1752 o pow. 0,0250 ha, położonej przy ul. Różanej 17 w obrębie miasta Ustka stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00028433/5 Sebastian Wójcik 2013-10-17 09:09:27 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 290/2, o pow. 0,2440 ha, położonej w obrębie Wielka Wieś, gmina Główczyce, oraz w miejscowości Pobłocie w obrębie geodezyjnym Pobłocie, gmina Główczyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 212/1, o pow. 0,1302 ha Sebastian Wójcik 2013-10-16 14:52:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w ZSOiT w Ustce Sebastian Wójcik 2013-10-16 14:48:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w ZSOiT w Ustce Sebastian Wójcik 2013-10-16 14:45:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.865.2013 z dnia 16 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Kobylnicy przy ulicy Kwiatowej i Krokusowej na działkach nr: 655, 202/10, 202/9, 204/4 w Kobylnicy, obręb Kobylnica, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-10-16 14:42:03 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sebastian Wójcik 2013-10-16 12:33:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.884.2.2013 z dnia 15 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową na działkach nr: 266/1, 9, 10/2 w miejscowości Bruskowo Wielkie, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-16 12:28:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.884.2.2013 z dnia 15 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową na działkach nr: 266/1, 9, 10/2 w miejscowości Bruskowo Wielkie, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-16 12:27:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.819.2.2013 z dnia 15 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi na działkach nr: 90, 96/3, 521 w miejscowości Bydlino, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-16 12:26:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.758.3.2013 z dnia 15 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę drogi gminnej dojazdowej oraz miejsc parkingowych na działkach nr: 329/38, 336 w miejscowości Siemianice, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-16 12:25:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.757.3.2013 z dnia 15 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na działkach nr: 444, 247, 210 w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-16 12:24:14 dodanie dokumentu
Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-10-16 11:33:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.868.2013 z dnia 15 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami licznikowymi, na działkach nr: 33/2, 33/21, 33/22, 37/1, 460/4, 460/10, 460/11, w miejscowości Rowy, obręb Rowy, gmina Ustka Sebastian Wójcik 2013-10-15 14:50:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-B.6740.848.2013 z dnia 15 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 51/1, 51/4, w miejscowości Głobino, obrębie Głobino, gminie Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-15 14:48:37 dodanie dokumentu
Nr 76/2013 z dnia 15 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentów przewidzianych do wyłączenia z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego części dokumentacji z zasobu przejściowego z gminy Słupsk i Gminy Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-10-15 14:45:22 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu VI ustnego przetarg nieograniczonego na zbycie prawa własności działek niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00047406/6 (dz. nr 100/40, 100/41, 100/42, 100/43, 100/44, 100/45, 100/46, 100/47) Sebastian Wójcik 2013-10-15 13:18:44 dodanie dokumentu
Nr 75/2013 z dnia 15 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-10-15 10:59:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.887.1.2013 z dnia 14 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Domaradz gmina Damnica, na działkach nr: 8/17, 10/6, 11/9, 11/10, 11/40 Sebastian Wójcik 2013-10-15 09:24:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.842.2013 z dnia 14 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV w miejscowości Reblinko na działkach 63/2, 63/3, obręb Reblino, gmina Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-10-14 15:06:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.881.1.2013 z dnia 14 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Biesowice gmina Kępice na działkach nr: 94/1, 15/3, 96 Sebastian Wójcik 2013-10-14 15:05:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-C.6740.811.3.2013 z dnia 14 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę gazociągu ś/c w miejscowości Kobylnica na działkach nr: 185/11, 656, 208/1, 208/49, 208/46, 208/44, 208/43, 208/41, 208/42, 208/40, 208/38 zlokalizowanej prz ul. Rataja Sebastian Wójcik 2013-10-14 15:04:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-E.6740.701.2013 z dnia 14 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy na działkach nr: 831/2, 916, 813/11, 813/12, 813/1, 918/3 - obręb Kobylnica Sebastian Wójcik 2013-10-14 15:01:45 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego październik 2013 r. Sebastian Wójcik 2013-10-14 11:31:39 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego październik 2013 r. Sebastian Wójcik 2013-10-14 11:30:46 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sebastian Wójcik 2013-10-14 11:24:21 dodanie dokumentu
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012 rok Sebastian Wójcik 2013-10-14 08:24:35 dodanie dokumentu
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012 rok Sebastian Wójcik 2013-10-14 08:23:41 edycja dokumentu
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012 rok Sebastian Wójcik 2013-10-14 08:23:38 usunięcie załacznika
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012 rok Sebastian Wójcik 2013-10-14 08:21:25 edycja dokumentu
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012 rok Sebastian Wójcik 2013-10-14 08:19:40 edycja dokumentu
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012 rok Sebastian Wójcik 2013-10-14 08:19:37 usunięcie załacznika
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2012 rok Sebastian Wójcik 2013-10-14 08:19:19 dodanie dokumentu
Korekta do oświadczenia majątkowego z 23.04.2013 roku Sebastian Wójcik 2013-10-14 08:18:07 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Sebastian Wójcik 2013-10-11 15:24:38 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Sebastian Wójcik 2013-10-11 15:24:10 dodanie dokumentu