Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Sebastian Wójcik 2013-10-11 15:21:34 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Sebastian Wójcik 2013-10-11 15:21:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.739.3.2013 z dnia 8 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji zaniżanej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią oraz przyłączami na działkach nr: 98/5, 98/6, 99/1, 99/5, 282, 266, 263, 1/9, 1/10 w miejscowości Głobino, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-11 10:40:08 dodanie dokumentu
Nr 74/2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-10-11 10:38:45 edycja dokumentu
Nr 74/2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie powołania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania na terenie Powiatu Słupskiego Sebastian Wójcik 2013-10-11 10:38:34 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 października 2013 roku w sprawie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku Sebastian Wójcik 2013-10-10 13:38:32 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku Sebastian Wójcik 2013-10-10 13:37:38 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 października 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Sebastian Wójcik 2013-10-10 12:53:33 dodanie dokumentu
Nr 94/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok Sebastian Wójcik 2013-10-10 11:24:10 dodanie dokumentu
Nr 93/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie odwołania dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce Sebastian Wójcik 2013-10-10 11:23:21 dodanie dokumentu
Nr 92/2013 z dnia 9 października 2013 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze powiatowych samorządowych instytucji kultury powiatu słupskiego Sebastian Wójcik 2013-10-10 11:22:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.859.1.2013 z dnia 9 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem na działkach nr: 166, 171/2, 172, 178 w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-10 11:21:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.858.2.2013 z dnia 9 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej na działkach nr: 48, 61/1 w miejscowości Stanięcino, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-10 11:19:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.855.1.2013 z dnia 9 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr: 323/13, 323/14, 323/24 w rejonie miejscowości Włynkówko, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-10 11:17:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.854.1.2013 z dnia 9 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działce nr 676/2 w rejonie miejscowości Krępa, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-10 11:15:57 dodanie dokumentu
Aneks Nr 3 do Porozumienia zawartego 30 września 2010 roku w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2014 roku, tj. w okresie trwania kadencji zawarty w dniu 7 października 2013 roku pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Miasto Ustka Sebastian Wójcik 2013-10-10 09:42:15 dodanie dokumentu
Aneks Nr 3 do Porozumienia zawartego 12 sierpnia 2010 roku w sprawie współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce od dnia 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2014 roku, tj. w okresie trwania kadencji zawarty w dniu 4.10.2013 roku pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Ustka Sebastian Wójcik 2013-10-10 09:40:48 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr 2/N/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku zawarte pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim Sebastian Wójcik 2013-10-10 09:36:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-A.6740.815.2013 z dnia 7 października 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę wiaty na cele rekreacyjne, na działce numer 334/1 w obrębie Nieckowo, gmina Potęgowo Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:51:22 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr ZKO/4/2013 zawarte 8 października 2013 roku pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk w sprawie przekazania przez Powiat dotacji celowej Miastu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:28:30 dodanie dokumentu
Aneks Nr 1 z dnia 30 września 2013 roku do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia warunków powierzenia przez Powiat Słupski zadania z zakresu edykacji publicznej Gminie Smołdzino zawarty pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Smołdzino Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:26:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.736.3.2013 z dnia 4 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą - "Budowa ścieżki rowerowej i remont ul. Grodzkiej w Bierkowie" Etap V - budowa miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ul. Grodzkiej na działkach nr: 240, 247 w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:20:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.733.3.2013 z dnia 4 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą - Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:19:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.734.3.2013 z dnia 4 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą - Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:18:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.735.3.2013 z dnia 4 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą - "Budowa ścieżki rowerowej i remont ul. Grodzkiej w Bierkowie" Etap III - budowa budowa zatoki autobusowej na działkach nr: 139, 140, 209, 166 w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:18:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.734.3.2013 z dnia 4 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą - Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:17:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.733.3.2013 z dnia 4 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą - Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:16:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.732.3.2013 z dnia 4 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą - "Budowa ścieżki rowerowej i remont ul. Grodzkiej w Bierkowie" Etap VI - budowa stacyjki rowerowej wraz z drogą wewnętrzną i parkingiem na działkach nr: 240, 243/1, 246, 247 w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:14:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AB-I-D.6740.648.3.2013 z dnia 4 października 2013 roku o wydaniu decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej 15 kV na działkach nr: 23/32, 23/34, 23/36 w miejscowości Bydlino, gm. Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-08 13:13:00 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr 4/2013 w sprawie przyjęcia dziacka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte 27.09.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-07 12:33:42 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr 3/2013 w sprawie przyjęcia dziacka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte 27.09.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-07 12:32:58 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr 2/2013 w sprawie przyjęcia dziacka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte 27.09.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-07 12:32:25 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr 1/2013 w sprawie przyjęcia dziacka do placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie zawarte 27.09.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk Sebastian Wójcik 2013-10-07 12:31:46 dodanie dokumentu
Porozumienie zawarte w dniu 27.09.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Białogardzkim w sprawie przyjęcia dziacka do niezawodowej rodziny zastępczej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Sebastian Wójcik 2013-10-07 12:29:23 dodanie dokumentu
Porozumienie zawarte w dniu 27.09.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Białogardzkim w sprawie przyjęcia dziacka do niezawodowej rodziny zastępczej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Sebastian Wójcik 2013-10-07 12:28:54 dodanie dokumentu
Porozumienie zawarte w dniu 27.09.2013 r. pomiędzy Powiatem Słupskim a Powiatem Białogardzkim w sprawie przyjęcia dziacka do niezawodowej rodziny zastępczej oraz ustalenia warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie Sebastian Wójcik 2013-10-07 12:28:17 dodanie dokumentu
Porozumienie Nr 1/N/2012 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku zawarte pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim Sebastian Wójcik 2013-10-07 12:26:14 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 30 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok Sebastian Wójcik 2013-10-07 09:54:42 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 30 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok Sebastian Wójcik 2013-10-07 09:54:27 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 30 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok Sebastian Wójcik 2013-10-07 09:53:53 edycja dokumentu