Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Klauzula informacyjna dotycząca Facebooka Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-02 09:25:21 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca Facebooka Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-02 09:24:44 usunięcie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca Facebooka Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-02 09:24:05 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej zawiadamia o wydaniu w dniu 1 września 2022r. pozwolenia na budowę nr 618/2022 na budowę : wylęgarni, podchowalni i zespołu stawów rybackich w systemie recyrkulacyjnym ( kanały, systemy napowietrzana, czyszczenia wody w oparciu o mikrosita i biofiltry wraz z systemem unieszkodliwiania osadów ), laguny, zbiornika kriogenicznego z parownicą i płytami fundamentowymi, zbiorników sedymentacyjnych ? separatorów odpadów wraz ze zbiornikiem na tlen ciekły oraz ujęcia i poboru wody do hodowli ( tj. przyłączem doprowadzającym wodę technologiczną, przyłączem odprowadzającym wodę z hodowli na lagunę, przyłączem odprowadzającym wodę ze zbiorników sedymentacyjnych na lagunę, przyłączem odprowadzającym oczyszczone wody poprodukcyjne do odbiornika ) oraz przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji energetycznej; inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Skórowo Stare, na działce nr 49, w obrębie ewidencyjnym Skórowo Stare, w gminie Potęgowo. Beata Barabasz 2022-09-01 13:57:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr: 219/1, 219/3 i 920 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2022-09-01 12:42:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia procedury realizacji świadczeń wypłacanych opiekunom tymczasowym dzieci, które przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-09-01 08:13:02 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/16 o pow. 0,1101 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 43 7 /20 o pow. O, 1519 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SLlS/00110412/4. Marcin Fąfara 2022-08-31 15:23:55 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/15 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437 /20 o pow. O, 1519 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1S/00110412/4. Marcin Fąfara 2022-08-31 15:23:01 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/14 o pow. 0,1664 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1S/00110412/4 Marcin Fąfara 2022-08-31 15:21:56 dodanie dokumentu
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Słupskim Marcin Fąfara 2022-08-31 14:56:23 edycja dokumentu
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Słupskim Marcin Fąfara 2022-08-31 14:56:20 usunięcie załacznika
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Słupskim Marcin Fąfara 2022-08-31 14:56:12 edycja dokumentu
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Słupskim Marcin Fąfara 2022-08-31 14:55:58 edycja dokumentu
Założenie baz danych BDOT 500 i GESUT - Gmina Dębnica Kaszubska Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-08-31 12:53:16 edycja dokumentu
Protokół nr 17/2022 z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego w dniu 23 czerwca 2022 roku Anna Lewicka 2022-08-31 12:22:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w dniu 23 czerwca 2022 roku Anna Lewicka 2022-08-31 12:19:46 dodanie dokumentu
Petycja nr 2/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. (data wpływu: 27 lipca 2022 r.) w sprawie nie wydania Gminie Ustka zezwolenia na wycinkę drzew rosnących przy ul. Wyspiańskiego w Przewłoce. Marcin Fąfara 2022-08-31 10:17:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2022-08-31 09:34:20 edycja dokumentu
Nr 118/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-08-31 08:37:40 dodanie dokumentu
Nr 117/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-08-31 08:36:32 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_436_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 08:17:55 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_435_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 08:16:34 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_434_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 08:15:24 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_433_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 08:13:53 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_432_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 08:12:04 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_431_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 08:10:41 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_430_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 07:59:39 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_429_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 07:59:11 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_428_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 07:57:27 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XLV_427_2022 Anna Lewicka 2022-08-31 07:56:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania petycji według właściwości. Anna Lewicka 2022-08-30 15:09:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-08-30 11:47:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-08-30 11:45:58 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Powiatu Słupskiego w okresie od 27 czerwca do 28 sierpnia 2022 roku oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych na ostatniej sesji Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-08-30 10:01:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 604/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej"; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 102, 103/1, 103/5, 255/1, 261, 574/1 w miejscowości Redęcin, w obrębie ewidencyjnym Redęcin, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2022-08-30 09:47:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 604/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej"; inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr: 102, 103/1, 103/5, 255/1, 261, 574/1 w miejscowości Redęcin, w obrębie ewidencyjnym Redęcin, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2022-08-30 09:47:10 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Jakub Kozłowski 2022-08-29 15:45:06 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Jakub Kozłowski 2022-08-29 15:42:15 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. Jakub Kozłowski 2022-08-29 15:36:40 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku decyzji nr 617/2022 udzielającej pozwolenia na budowę zbiornika na magazynowanie nawozów płynnych; inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 2/5, 5/3 i 5/8 w miejscowości Jezierzyce, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2022-08-26 14:38:41 dodanie dokumentu