Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdania za I kwartał 2022r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S Sebastian Wójcik 2022-05-04 11:02:02 edycja dokumentu
Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-05-02 11:21:33 edycja dokumentu
Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-05-02 11:21:21 edycja dokumentu
Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-05-02 11:21:09 edycja dokumentu
Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-05-02 11:20:46 edycja dokumentu
Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-05-02 11:20:36 edycja dokumentu
Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-05-02 11:19:57 edycja dokumentu
Sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-05-02 08:27:11 dodanie dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-29 14:36:25 edycja dokumentu
Nr XLI/407/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2022-04-29 11:37:58 dodanie dokumentu
Nr XLI/406/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Anna Lewicka 2022-04-29 11:36:49 dodanie dokumentu
Nr XLI/405/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/305/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na "Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno" Anna Lewicka 2022-04-29 11:35:27 dodanie dokumentu
Nr XLI/403/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/338/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1147G na odcinku Ciecholub-granica powiatu - Etap II (gmina Kępice)" Anna Lewicka 2022-04-29 11:33:48 edycja dokumentu
Nr XLI/404/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska)" Anna Lewicka 2022-04-29 11:33:33 dodanie dokumentu
Nr XLI/403/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/338/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1147G na odcinku Ciecholub-granica powiatu - Etap II (gmina Kępice)" Anna Lewicka 2022-04-29 11:31:28 dodanie dokumentu
Nr XLI/402/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu Słupsk zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupsk-Ustka Anna Lewicka 2022-04-29 10:23:34 dodanie dokumentu
Nr XLI/401/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. sprawie powierzenia Miastu Słupsk zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupsk-Ustka Anna Lewicka 2022-04-29 10:16:30 dodanie dokumentu
Nr XLI/400/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G Anna Lewicka 2022-04-29 10:15:20 dodanie dokumentu
Nr XLI/399/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Rejonu rożyszczeńskiego - społeczności lokalnej Ukrainy Anna Lewicka 2022-04-29 10:08:36 dodanie dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-29 10:05:06 edycja dokumentu
Nr 73/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-29 08:58:43 dodanie dokumentu
Nr 72/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-29 08:55:06 dodanie dokumentu
Nr 71/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3562Z na odcinku Policko-Wyszebórz Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-29 08:52:02 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.21.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/19 o po w. 0,1037 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. Mirosław Górak 2022-04-28 15:25:52 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.19.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/17 o po w. 0,1079 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. Mirosław Górak 2022-04-28 15:24:33 edycja dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.20.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/18 o po w. 0,1050 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. Mirosław Górak 2022-04-28 15:24:06 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.19.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/17 o po w. 0,1079 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. Mirosław Górak 2022-04-28 15:21:57 edycja dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 28 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.19.2022.VII nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/17 o po w. 0,1079 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. Mirosław Górak 2022-04-28 15:20:43 dodanie dokumentu
Protokół nr 15/2022 z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego w dniu 24 marca 2022 roku Anna Lewicka 2022-04-28 13:52:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-28 10:04:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie Starostwa Powiatowego w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-28 10:03:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku decyzji nr 304/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Bierkowie, gmina Słupsk". Kamila Wogiel 2022-04-28 09:52:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w dniu 28 kwietnia 2022 roku Anna Lewicka 2022-04-28 08:20:17 usunięcie dokumentu
Protokół nr 21/2022 Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 19 kwietnia 2022 r. Anna Lewicka 2022-04-28 08:19:20 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2022 Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-27 13:29:17 edycja dokumentu
Nr 126/2019 Starosty Słupskiego z dnia 7 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-27 12:40:46 edycja dokumentu
NR 76/2019 Starosty Słupskiego z dnia 4 lipca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Słupskiego Nr 56/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-27 12:40:29 edycja dokumentu
Nr 94/2018 Starosty Słupskiego z dnia 22 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-27 12:40:03 edycja dokumentu
Nr 58/2018 Starosty Słupskiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie Starosty Słupskiego Nr 53/2016 Starosty Słupskiego z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-27 12:39:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji przechowywania depozytów w Starostwie Powiatowym w Słupsku i prowadzenia ich rejestru Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-27 12:38:33 edycja dokumentu