Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
obwieszczenie w- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą ?przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, w gminie Słupsk?, w ramach przedmiotowej inwestycji drogowej wykonywane będą roboty budowlane polegające na: przebudowie i rozbudowie drogi wraz z budową kanału technologicznego; budową sieci kanalizacji deszczowej- odwodnienie drogi; budowa sieci elektroenergetycznej0,4 KV oświetleniowej- oświetlenie drogi; zatok autobusowych, zjazdów do posesji, chodników, drogi rowerowej, Wykaz działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: - na działkach nr: 307/201, 307/202, 331/1, 331/3, 331/8, 332/7, 332/9, 332/21, 333/19, 337/1, 337/8, 337/12, 337/14, 338/11, 338/54, 338/61, 338/75, 338/79, 508/4, 510, 511, 512, 513/4, 514/3, 516, 517, 519/1,520/2, 595, 596/7, 598, 599/8, 608/1, 703, 712 w miejscowości Siemianice, w obrębie ewidencyjnym Siemianice, w gminie Słupsk, Wykaz działek powstałych w wyniku podziału: - z działki nr 307/268 na działki nr: 307/269, 307/270, w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - z działki nr 331/1 na działki nr: 331/27, 331/28, w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - z działki nr 331/8 na działki nr: 331/25, 331/26, w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - z działki nr 332/1 na działki nr: 332/49, 332/50, w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - z działki nr 337/8 na działki nr:337/20, 337/21, w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk;- - z działki nr 337/12 na działki nr: 337/18, 337/19, w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - z działki nr 337/14 na działki nr: 337/16, 337/17, w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - z działki nr 338/75 na działki nr: 338/86, 338/87, w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; Wykaz działek podlegających przejęciu: - działka nr 307/269 (przed podziałem 307/268); w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - działka nr 331/27 (przed podziałem 331/1); w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - działka nr 331/25 (przed podziałem 331/8); w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - działka nr 332/49 (przed podziałem 332/1); w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - działka nr 337/18 (przed podziałem 337/12); w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - działka nr 337/16 (przed podziałem 337/14); w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - działka nr 338/86 (przed podziałem 338/75); w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; - działka nr 337/20 (przed podziałem 337/8); w obrębie ewid. Siemianice, w gm. Słupsk; Anna Gorzelak 2023-07-31 12:47:36 dodanie dokumentu
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą ?budowa drogi gminnej w Chlewnicy?, w ramach przedmiotowej inwestycji drogowej wykonywane będą roboty budowlane polegające na: budowie drogi gminnej wraz z budową kanału technologicznego, budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetleniowej - oświetlenie drogowe, Wykaz działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: - na działkach nr: 28/1, 34/2, 38/1, 39/9, 39/10, 39/12, w obrębie ewidencyjnym Chlewnica, w gminie Potęgowo, - na działkach nr: 1/1, 244/6, 245/1, w obrębie ewidencyjnym Darżyno, w gminie Potęgowo - na działkach nr: 757, 758, 767/3, 767/4, 768, w obrębie ewidencyjnym Potęgowo, w gminie Potęgowo Wykaz działek powstałych w wyniku podziału: - z działki nr 768 na działki nr: 768/1, 768/2, 768/3,w obrębie ewid. Potęgowo, w gm. Potęgowo - z działki nr 39/9 na działki nr: 40, 41, w obrębie ewid. Chlewnica, w gminie Potęgowo, - z działki nr 38/1 na działki nr: 38/2, 38/3 w obrębie ewid. Chlewnica, w gminie Potęgowo, - z działki nr 39/10 na działki nr: 39/26, 39/27, 39/28, w obrębie ewid. Chlewnica, w gminie Potęgowo, - z działki nr 39/12 na działki nr:39/29, 39/30, 39/31, w obrębie ewid. Chlewnica, w gminie Potęgowo, - z działki nr 245/1 na działki nr: 245/3, 245/4, 245/5, w obrębie ewid. Darżyno, w gm. Potęgowo; - z działki nr 1/1 na działki nr: 1/2, 1/3, w obrębie ewid. Darżyno, w gm. Potęgowo; Wykaz działek podlegających przejęciu: - działka nr 38/2 (przed podziałem 38/1); w obrębie ewid. Chlewnica, w gm. Potęgowo; - działka nr 39/27 (przed podziałem 39/10); w obrębie ewid. Chlewnica, w gm. Potęgowo; - działka nr 1/2 (przed podziałem 1/1); w obrębie ewid. Darżyno, w gm. Potęgowo; - działka nr 768/2 (przed podziałem 768); w obrębie ewid. Potęgowo, w gm. Potęgowo; Anna Gorzelak 2023-07-31 12:45:28 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?przebudowa i rozbudowa ulicy Kościelnej wraz z budową kanału technologicznego, linii oświetleniowej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezierzyce, w gminie Słupsk Anna Gorzelak 2023-07-31 12:42:56 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 390/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej . ?rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś PGR?. wykaz działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: - na działkach nr: 11, 10/1, 9/3 (przed podziałem działka nr 9/1), 213/2 (przed podziałem działka nr 213/1) 213/3 ( przed podziałem działka nr 213/1, ), w miejscowości Wielka Wieś PGR, w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce; Wykaz działek powstałych w wyniku podziału: - z działki nr 9/1 na działki nr: 9/3 w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce, - z działki nr 213/1 na działki nr: 213/2 i 213/3 w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce, Wykaz działek podlegających przejęciu: - działka nr 9/3 (przed podziałem 9/1); w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce - działka nr 213/2, 213/3 (przed podziałem 213/1); w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce. Anna Gorzelak 2023-07-31 12:39:15 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 390/2023 z dnia 19 lipca 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej . ?rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś PGR?. wykaz działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: - na działkach nr: 11, 10/1, 9/3 (przed podziałem działka nr 9/1), 213/2 (przed podziałem działka nr 213/1) 213/3 ( przed podziałem działka nr 213/1, ), w miejscowości Wielka Wieś PGR, w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce; Wykaz działek powstałych w wyniku podziału: - z działki nr 9/1 na działki nr: 9/3 w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce, - z działki nr 213/1 na działki nr: 213/2 i 213/3 w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce, Wykaz działek podlegających przejęciu: - działka nr 9/3 (przed podziałem 9/1); w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce - działka nr 213/2, 213/3 (przed podziałem 213/1); w obrębie ewidencyjnym Wielka Wieś PGR, w gminie Główczyce. Anna Gorzelak 2023-07-31 12:38:25 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Fąfara 2023-07-31 11:55:28 edycja dokumentu
Plan Sesji Rady Powiatu Słupskiego na 2023 r. Miłosz Chojnacki 2023-07-31 10:10:17 edycja dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Anna Lewicka 2023-07-31 09:37:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla części działki ewidencyjnej nr: 206/1 położonej w obrębie ewidencyjnym: Darżyno [0003] w gminie Potęgowo z działką ewidencyjną nr: 205/1 Marcin Fąfara 2023-07-28 14:54:52 dodanie dokumentu
Nr 101/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Aneta Zakrzewska 2023-07-28 10:03:27 edycja dokumentu
Nr 101/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Aneta Zakrzewska 2023-07-28 10:03:10 edycja dokumentu
Nr 101/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Aneta Zakrzewska 2023-07-28 10:02:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 101/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Aneta Zakrzewska 2023-07-28 10:02:12 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr 101/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Aneta Zakrzewska 2023-07-28 10:02:01 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2023 r. Monika Majewska 2023-07-28 09:58:53 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci komputerowej LAN w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2023-07-27 12:33:27 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sieci komputerowej LAN w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2023-07-27 12:30:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 412/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki - Grapice. Kamila Wogiel 2023-07-27 11:35:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 412/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki - Grapice. Kamila Wogiel 2023-07-27 11:35:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 412/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki - Grapice. Kamila Wogiel 2023-07-27 11:35:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2022 Starosty Słupskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2023-07-27 11:03:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2023 Starosty Słupskiego z dnia 27 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2023-07-27 11:02:22 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2023 r. Magdalena Szymańska 2023-07-27 10:05:41 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - kwiecień 2023 r. Magdalena Szymańska 2023-07-27 10:02:15 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - marzec 2023 r. Magdalena Szymańska 2023-07-27 10:01:51 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej Marcin Fąfara 2023-07-26 11:34:13 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Marcin Fąfara 2023-07-26 11:32:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok Aneta Zakrzewska 2023-07-26 11:18:23 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę: drogi gminnej ( ulica Technologiczna ) wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego; inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 550, 250/4, 251/80, 251/82, 536, 256, 534/1, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk. Marcin Fąfara 2023-07-26 10:30:31 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę: drogi gminnej ( ulica Technologiczna ) wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego; inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 550, 250/4, 251/80, 251/82, 536, 256, 534/1, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk. Marcin Fąfara 2023-07-26 10:30:04 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę: drogi gminnej ( ulica Technologiczna ) wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego; inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Włynkówko na działkach nr: 550, 250/4, 251/80, 251/82, 536, 256, 534/1, w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, w gminie Słupsk. Beata Barabasz 2023-07-26 10:28:24 dodanie dokumentu
Anna Czupajło 2023-07-25 10:43:58 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2023 r. Monika Majewska 2023-07-24 15:45:48 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2023 r. Monika Majewska 2023-07-24 15:30:03 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2023 roku Marcin Fąfara 2023-07-24 15:20:26 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kwartał 2023r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS Marcin Fąfara 2023-07-24 15:19:33 edycja dokumentu
Sprawozdania za II kwartał 2023r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS Marcin Fąfara 2023-07-24 15:19:20 dodanie dokumentu
Petycja nr 1/2023 petycja w sprawie budowy wiatraków w miejscowości Pęplino Elżbieta Sulima 2023-07-24 13:38:25 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2023 petycja w sprawie budowy wiatraków w miejscowości Pęplino Elżbieta Sulima 2023-07-24 13:38:16 edycja dokumentu
Petycja nr 1/2023 petycja w sprawie budowy wiatraków w miejscowości Pęplino Elżbieta Sulima 2023-07-24 13:29:03 usunięcie załacznika