Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/269/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" Anna Lewicka 2021-12-15 10:07:38 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/269/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" Anna Lewicka 2021-12-15 10:03:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/342/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Ustka na realizację działań związanych z promocją projektu oraz promocją produktu turystycznego w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" Anna Lewicka 2021-12-15 09:55:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXV/245/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn.,,Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030" Anna Lewicka 2021-12-15 09:53:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno- Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)" Anna Lewicka 2021-12-15 09:46:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1176/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo I o mocy do 1MW na działkach nr: 257 i 258, w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-12-15 09:45:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1175/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo II o mocy do 1MW na działce nr 258 w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-12-15 09:45:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1177/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo IV o mocy do 1MW na działce nr 259/8, w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk Kamila Wogiel 2021-12-15 09:45:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)" Anna Lewicka 2021-12-15 09:44:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)" Anna Lewicka 2021-12-15 09:44:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1177/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo IV o mocy do 1MW na działce nr 259/8, w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk Kamila Wogiel 2021-12-15 09:43:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1175/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo II o mocy do 1MW na działce nr 258 w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-12-15 09:42:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1153G na terenie miejscowości Słonowice Anna Lewicka 2021-12-15 09:42:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia Gminie Kobylnica zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1153G na terenie miejscowości Słonowice Anna Lewicka 2021-12-15 09:42:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1176/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo I o mocy do 1MW na działkach nr: 257 i 258, w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-12-15 09:41:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1176/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo I o mocy do 1MW na działkach nr: 257 i 258, w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-12-15 09:41:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 1176/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielichowo I o mocy do 1MW na działkach nr: 257 i 258, w miejscowości Wielichowo, w obrębie ewidencyjnym Wielichowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2021-12-15 09:41:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Anna Lewicka 2021-12-15 09:40:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Anna Lewicka 2021-12-15 09:37:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku Anna Lewicka 2021-12-15 09:31:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w powiecie słupskim na lata 2021 - 2024 Anna Lewicka 2021-12-15 09:30:13 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XXXV_358_2021 Anna Lewicka 2021-12-14 14:38:41 dodanie dokumentu
Wyniki głosowania_uchwała_XXXV_357_2021 Anna Lewicka 2021-12-14 14:37:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2021 Starosty Słupskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Aneta Zakrzewska 2021-12-14 12:32:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.6821.8.2021.V z dnia 14 grudnia 2021 roku dotyczy działki nr 26/2, położona w obrębie Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska. Mirosław Górak 2021-12-14 11:13:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr GN.6821.8.2021.V z dnia 14 grudnia 2021 roku dotyczy działki nr 26/2, położona w obrębie Gałęzów, gm. Dębnica Kaszubska. Mirosław Górak 2021-12-14 10:53:30 dodanie dokumentu
Nr 129/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-14 10:21:49 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - listopad 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-12-14 10:21:01 edycja dokumentu
Nr 128/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-14 10:20:37 dodanie dokumentu
Nr 127/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia składników majątkowych Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-14 10:19:13 dodanie dokumentu
Nr 126/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w obrębie miejscowości Biesowice, do kategorii dróg gminnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-14 10:16:46 dodanie dokumentu
Nr 125/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Małgorzacie Duda - Banach - dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-14 10:14:26 dodanie dokumentu
Nr 124/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Bożenie Szycko - po. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-14 10:12:41 edycja dokumentu
Nr 124/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia Bożenie Szycko - po. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-14 10:12:19 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-12-14 09:56:03 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-12-14 09:34:08 edycja dokumentu
Protokół nr 29/2021 Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-12-14 08:26:47 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2021-12-13 13:25:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Anna Lewicka 2021-12-13 13:24:48 dodanie dokumentu
Protokół nr 29/2021 Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-12-13 10:25:33 dodanie dokumentu