Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na wolne stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Sebastian Wójcik 2021-12-13 08:59:57 dodanie dokumentu
XXXV Sesja Rady Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2021-12-10 14:41:52 edycja dokumentu
XXXV Sesja Rady Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2021-12-10 14:41:42 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Sebastian Wójcik 2021-12-09 13:44:35 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Sebastian Wójcik 2021-12-09 13:35:58 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Sebastian Wójcik 2021-12-09 13:30:20 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Sebastian Wójcik 2021-12-09 13:29:45 edycja dokumentu
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Sebastian Wójcik 2021-12-09 13:22:02 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Sebastian Wójcik 2021-12-09 11:56:32 dodanie dokumentu
Usługi związane z wysyłką korespondencji Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-12-09 11:35:52 edycja dokumentu
Usługi związane z wysyłką korespondencji Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-12-09 11:08:45 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem w dniu 09.11.2021 r. upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty Słupskiego Sebastian Wójcik 2021-12-09 10:38:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-09 10:24:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie użyczenia składników majątkowych Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-09 10:23:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w obrębie miejscowości Biesowice, do kategorii dróg gminnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-09 10:22:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Małgorzacie Duda - Banach - dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-09 10:21:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Bożenie Szycko - po. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-09 10:20:06 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Bożenie Szycko - po. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy upoważnienia do dokonania zakupów w imieniu Powiatu Słupskiego w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-09 10:19:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-08 15:04:45 dodanie dokumentu
Anna Czupajło 2021-12-08 12:39:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN-V.683.73.2018 z dnia 8 grudnia 2021 r. dot. działki nr 90/31 o powierzchni 0,0098 ha, położonej w obrębie Kończewo. Mirosław Górak 2021-12-08 12:05:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN-V.683.73.2018 z dnia 8 grudnia 2021 r. dot. działki nr 90/31 o powierzchni 0,0098 ha, położonej w obrębie Kończewo. Mirosław Górak 2021-12-08 12:05:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN-V.683.73.2018 z dnia 8 grudnia 2021 r. dot. działki nr 90/31 o powierzchni 0,0098 ha, położonej w obrębie Kończewo. Mirosław Górak 2021-12-08 12:04:29 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Monika Majewska 2021-12-07 14:01:33 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego Marcin Fąfara 2021-12-07 13:36:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.581.2020.BB z dnia 3 grudnia 2021 r. oprowadzeniu postępowania administracyjnego, w związku z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GD.RUZ.4231.17.4.2021.IG z 23.09.2021 r. (uchylającej decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku znak: GD.ZUZ.3.4210.581.2020.BB z dnia 24.02.2021 r. i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia), wszczętego na wniosek p. Magdaleny Niśkiewicz (Energa lnvest Sp. z o.o., ul. Arkońska 6,80-387 Gdańsk), działającej z pełnomocnictwa Energa OZE S.A. (al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Marcin Fąfara 2021-12-07 13:34:22 dodanie dokumentu
Dostawa tablic rejestracyjnych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-12-06 13:08:16 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Monika Majewska 2021-12-03 14:41:12 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-12-03 14:35:53 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Marcin Fąfara 2021-12-03 14:18:42 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. Marcin Fąfara 2021-12-03 14:15:13 dodanie dokumentu
Usługi związane z wysyłką korespondencji Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-12-03 12:50:49 edycja dokumentu
Nr 123/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-03 10:37:40 dodanie dokumentu
Nr 122/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-03 10:36:39 dodanie dokumentu
Nr 121/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz udzielenia pełnomocnictw do jego realizacji Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-03 10:35:31 edycja dokumentu
Nr 121/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz udzielenia pełnomocnictw do jego realizacji Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-03 10:34:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do realizacji Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz udzielenia pełnomocnictw do jego realizacji Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-12-03 10:33:43 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Sebastian Wójcik 2021-12-02 14:51:56 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i rekultywacji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Sebastian Wójcik 2021-12-02 14:51:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym w części stanie prawnym nr GN.683.13.2021.V z dnia 2 grudnia 2021 roku dotyczy działki nr 106/12 o powierzchni 0,0012 ha, położonej w obrębie Dobrzęcino, gm. Kobylnica. Mirosław Górak 2021-12-02 13:23:10 dodanie dokumentu