Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 86/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Mirosław Górak 2021-10-20 08:55:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego. Mirosław Górak 2021-10-20 08:52:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 170/p122/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2021- 2037 Mirosław Górak 2021-10-20 08:50:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 128/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Mirosław Górak 2021-10-20 08:47:25 dodanie dokumentu
Wieloletnia prognoza finansowa (zakładka menu) Mirosław Górak 2021-10-20 08:22:54 dodanie pozycji menu
Mienie Powiatu (zakładka menu) Mirosław Górak 2021-10-20 08:20:35 edycja pozycji menu
Mienie powiatu (zakładka menu) Mirosław Górak 2021-10-20 08:16:32 edycja pozycji menu
Mienie Powiatu Mirosław Górak 2021-10-20 08:15:15 edycja dokumentu
ROZEZNANIE RYNKU Powiat Słupski zwraca się z wnioskiem o oszacowanie kosztów usunięcia statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu słupskiego, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm.). Mirosław Górak 2021-10-19 15:28:17 dodanie dokumentu
XXXIII Sesja Rady Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2021-10-19 15:17:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia Anetcie Pirce upoważnienia do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w zakresie wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu - "Laboratoria przyszłości" Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-19 12:05:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych na ternie gminy Damnica, do kategorii dróg gminnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-19 12:04:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg, zlokalizowanych w miejscowości Siemianice, do kategorii dróg gminnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-19 12:03:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok Aneta Zakrzewska 2021-10-19 10:52:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2021 Starosty Słupskiego z dnia 19 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok Aneta Zakrzewska 2021-10-19 10:51:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Miłosz Chojnacki 2021-10-19 09:27:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Miłosz Chojnacki 2021-10-19 09:25:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Miłosz Chojnacki 2021-10-19 09:23:50 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-19 09:09:03 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-19 09:05:06 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-19 09:01:43 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-19 09:01:04 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-19 08:42:07 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-19 08:40:46 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-19 08:22:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-18 15:10:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-18 15:09:14 usunięcie dokumentu
Nr 100/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-18 15:09:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-18 15:07:59 dodanie dokumentu
Starosta Słupski ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rzuszcze, gmina Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00008820/ Marcin Fąfara 2021-10-18 13:33:36 dodanie dokumentu
Starosta Słupski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3. Marcin Fąfara 2021-10-18 13:32:15 dodanie dokumentu
Nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Sebastian Wójcik 2021-10-18 10:57:21 dodanie dokumentu
Protokół nr 26/2021 Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 24 sierpnia 2021 r. Anna Lewicka 2021-10-18 10:16:30 dodanie dokumentu
Nr 99/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-18 08:21:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-15 09:36:26 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie ŚR.6222.3.2021.II z dn. 14 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji: - do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, - do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu produkcji mączki rybnej i olejów rybnych (działka o numerze ewidencyjnym 250/3 obręb Włynkówko, gm. Słupsk). Marcin Fąfara 2021-10-14 13:31:03 dodanie dokumentu
Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów klasy I Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-14 11:41:50 edycja dokumentu
Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów klasy I Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-14 10:08:58 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr 112/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-14 09:30:26 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2021 r. Magdalena Szymańska 2021-10-13 15:19:21 edycja dokumentu