Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie na 40 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu w dniu 22 czerwca 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-06-15 07:44:25 dodanie dokumentu
Zaproszenie na 34 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństw Publicznego w dniu 21 czerwca 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-06-15 07:43:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 9:00, w miejscowości Charnowo na działkach nr 153/4, 150/6, 149, 153/5 rozpoczną się prace geodezyjne mające na celu ustalenie przebiegu granic ww działek ewidencyjnych nr: 153/4, 150/6, 149, 153/5 w obrębie ewidencyjnym Charnowo, Gmina Ustka z działkami sąsiednimi nr: 153/6, 154/1, 154/2, 148 (wg danych EGiB własność nieżyjącego Józefa Skolimowskiego), 309,150/5 w obrębie ewidencyjnym Charnowo oraz działką nr 288/1 w obrębie ewidencyjnym Wodnica. Marcin Fąfara 2022-06-14 15:22:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Charnowo na działkach nr 153/4, 150/6, 149, 153/5 rozpoczną się prace geodezyjne mające na celu ustalenie przebiegu granic ww działek ewidencyjnych nr: 153/4, 150/6, 149, 153/5 w obrębie ewidencyjnym Charnowo, Gmina Ustka z działka- mi sąsiednimi nr: 153/6, 154/1, 154/2, 148 (wg danych EGiB własność nieżyjącego Józe­fa Skolimowskiego), 309,150/5 w obrębie ewidencyjnym Charnowo oraz działką nr 288/1 w obrębie ewidencyjnym Wodnica. Marcin Fąfara 2022-06-14 14:12:20 dodanie dokumentu
Anna Czupajło 2022-06-13 14:16:41 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2022-06-13 13:58:12 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Anna Lewicka 2022-06-13 13:28:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2022-06-13 13:27:17 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok Anna Lewicka 2022-06-13 13:25:50 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2022-06-13 13:19:10 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Ustka na realizację działań związanych z promocją projektu oraz promocją produktu turystycznego w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 "Partnerstwo Gminy Ustka" Anna Lewicka 2022-06-13 13:17:23 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych. Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku Marcin Fąfara 2022-06-13 12:30:06 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok Anna Lewicka 2022-06-13 12:09:42 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" Anna Lewicka 2022-06-13 12:08:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" Anna Lewicka 2022-06-13 12:07:51 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" Anna Lewicka 2022-06-13 12:07:34 dodanie dokumentu
Protokół nr 33/2022 Komisji Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-06-13 12:05:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" Anna Lewicka 2022-06-13 12:03:46 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" Anna Lewicka 2022-06-13 12:02:57 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)'' Anna Lewicka 2022-06-13 12:01:32 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)'' Anna Lewicka 2022-06-13 12:01:05 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" Anna Lewicka 2022-06-13 11:59:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" Anna Lewicka 2022-06-13 11:59:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030" Anna Lewicka 2022-06-13 11:55:36 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - czerwiec 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-06-13 11:40:08 edycja dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - czerwiec 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-06-13 11:39:38 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030" Anna Lewicka 2022-06-13 11:38:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia ,,Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021" Anna Lewicka 2022-06-13 11:37:40 edycja dokumentu
Zaproszenie na 35 posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 20 czerwca 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-06-13 11:37:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia ,,Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021" Anna Lewicka 2022-06-13 11:36:50 dodanie dokumentu
Nr 93/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-06-13 09:42:23 dodanie dokumentu
Nr 92/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert polegającym na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2022-2025 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-06-13 09:41:43 dodanie dokumentu
Anna Czupajło 2022-06-13 09:38:54 edycja dokumentu
Protokół nr 33/2022 Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 24 maja 2022 r. Anna Lewicka 2022-06-13 08:40:59 dodanie dokumentu
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - KWIECIEŃ- MAJ 2022 Mirosław Górak 2022-06-13 08:09:15 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową" Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-06-10 14:41:06 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową" Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-06-10 14:40:55 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową" Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-06-10 14:40:00 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: "Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. waz z dokumentacją projektową" Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-06-10 14:39:32 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-06-10 10:08:18 edycja dokumentu