Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Katarzyna Kaczmarek 2022-08-01 13:57:42 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Aneta Zakrzewska 2022-08-01 10:22:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Aneta Zakrzewska 2022-08-01 10:19:41 dodanie dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Anna Lewicka 2022-08-01 08:09:08 edycja dokumentu
Zbiór aktów prawa miejscowego Anna Lewicka 2022-08-01 08:05:41 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Beata Barabasz 2022-07-29 13:35:36 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Kamila Wogiel 2022-07-29 12:39:12 edycja dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - czynności ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 205 w obrębie ewidencyjnym 0013 Stara Dąbrowa, gmina Damnica z działką sąsiednią tj.: 161/2 położoną w obrębie 0013 Stara Dąbrowa. Marcin Fąfara 2022-07-29 11:30:56 dodanie dokumentu
Nr 109/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Aneta Zakrzewska 2022-07-29 07:48:58 dodanie dokumentu
Wydział Polityki Społecznej Marcin Fąfara 2022-07-28 15:15:28 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z nadaniem pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu Słupskiego Marcin Fąfara 2022-07-28 13:57:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie planu kontroli na 2022 r. Aneta Zakrzewska 2022-07-28 12:32:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli na 2022 r. Aneta Zakrzewska 2022-07-28 12:30:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2022 Starosty Słupskiego z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu kontroli na 2022 r. Aneta Zakrzewska 2022-07-28 12:28:34 dodanie dokumentu
obwieszczenie Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2021 r.,735 ze zm.), w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ?O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych? ( j.t. Dz. U z 2022, poz. 176 ), Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Kobylnica z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Głównej pod numerem 20; kod pocztowy 76-251 Kobylnica, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?budowa drogi gminnej , budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 Kv wraz z kanałem technologicznym w miejscowości Płaszewo ? Wykaz działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: - działki nr: 34, 35/3, 35/5 ( powstała z podziału działki nr 35/4), 38, 39/1, 39/8 ( powstała z podziału działki nr 39/2 ), 39/10 ( powstała z podziału działki nr 39/6 ), 40/102 ( powstała z podziału działki nr 40/20 ), 40/104 ( powstała z podziału działki nr 40/21 ), 40/106 ( powstała z podziału działki nr 40/22 ), 40/108 ( powstała z podziału działki nr 40/25 ), 50, 65, 66/2, 95 w obrębie ewidencyjnym Płaszewo, w gminie Kobylnica. Zgodnie z art. 11f ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzja o inwestycji drogowej ustala lokalizację drogi, zatwierdza projekt podziału nieruchomości i jest pozwoleniem na budowę. Beata Barabasz 2022-07-28 11:33:16 dodanie dokumentu
Raport o stanie Powiatu za 2019 rok Marcin Fąfara 2022-07-28 09:09:34 edycja dokumentu
Raport o stanie Powiatu za 2020 rok Marcin Fąfara 2022-07-28 09:09:28 edycja dokumentu
Raport o stanie Powiatu za 2021 rok Marcin Fąfara 2022-07-28 09:09:17 edycja dokumentu
Petycja nr 1 z dnia 28 lutego 2022 r. dotycząca planowanej budowy zakładu odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h na działce nr 7/12 w miejscowości Redzikowo, w obrębie Redzikowo, w gminie Słupsk Marcin Fąfara 2022-07-27 14:56:37 edycja dokumentu
Szacowanie kosztów założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla Miasta i Gminy Kępice Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-07-27 09:21:04 edycja dokumentu
Szacowanie kosztów założenia baz danych BDOT500 i GESUT dla Miasta i Gminy Kępice Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-07-27 09:20:03 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 463/2022 udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego: rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków magazynowych na produkcyjno - magazynowe - zakład kompletacji ram autobusowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, dz. 143/2, 144/2 Kobylnica Elżbieta Sulima 2022-07-26 14:51:20 dodanie dokumentu
Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłoce Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-07-26 14:43:36 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Aneta Zakrzewska 2022-07-26 11:47:09 dodanie dokumentu
Katarzyna Kaczmarek 2022-07-26 11:07:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 lipca 2022 roku decyzji nr 483/2022 udzielającej pozwolenia na budowę: hali magazynowej z zapleczem socjalno ? biurowym, wartowni, pompowni ze zbiornikiem wody pożarowej, wiaty na rowery, szczelnego zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami: wodociągową, wodociągową pożarową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kablową siecią elektroenergetyczną nn/SN, kablową siecią elektroenergetyczną nn-oświetleniową, gazową, stacji regazyfikacji LNG; inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 7/29 w miejscowości Redzikowo, w obrębie Redzikowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2022-07-26 10:53:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 lipca 2022 roku decyzji nr 483/2022 udzielającej pozwolenia na budowę: hali magazynowej z zapleczem socjalno ? biurowym, wartowni, pompowni ze zbiornikiem wody pożarowej, wiaty na rowery, szczelnego zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami: wodociągową, wodociągową pożarową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kablową siecią elektroenergetyczną nn/SN, kablową siecią elektroenergetyczną nn-oświetleniową, gazową, stacji regazyfikacji LNG; inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 7/29 w miejscowości Redzikowo, w obrębie Redzikowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2022-07-26 10:52:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 14 lipca 2022 roku decyzji nr 483/2022 udzielającej pozwolenia na budowę: hali magazynowej z zapleczem socjalno ? biurowym, wartowni, pompowni ze zbiornikiem wody pożarowej, wiaty na rowery, szczelnego zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami: wodociągową, wodociągową pożarową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kablową siecią elektroenergetyczną nn/SN, kablową siecią elektroenergetyczną nn-oświetleniową, gazową, stacji regazyfikacji LNG; inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 7/29 w miejscowości Redzikowo, w obrębie Redzikowo, w gminie Słupsk. Kamila Wogiel 2022-07-26 10:52:32 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mirosław Górak 2022-07-25 11:59:10 edycja dokumentu
Protokół z kontroli stosowania przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (?) oraz zasad obiegu dokumentów, ustalonych zarządzeniem kierownika jednostki Magdalena Osman 2022-07-25 08:37:46 dodanie dokumentu
Nr 108/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-21 14:30:19 dodanie dokumentu
Nr 107/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-21 14:29:40 dodanie dokumentu
Nr 106/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeń majątkowych i OC Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-21 14:28:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2021 Starosty Słupskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany miejsca pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku Aneta Zakrzewska 2022-07-21 13:16:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2022 Starosty Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany miejsca pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku Aneta Zakrzewska 2022-07-21 13:14:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczeniu nowych punktów granicznych - na podstawie art. 14 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz.U. Z 2004 r. Nr 268, poz. 2663) oraz na podstawie materiałów otrzymanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Słupsku zawiadamiam, że w dniu 30.07.2022 roku o godz. 10:00 w miejscu na gruncie zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia nowych punktów granicznych nieruchomości powstałych w wyniku podziału działek 67/32, 67/38, 67/46, 67/52 stanowiących własność zapisaną w KW SL 1 M/00009711/4 oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 67/65, 67/66, 67/69-67/74, obręb Warcino, gm. Kępice z działkami przyległymi o numerach 67/21, 67/30, 67/31, 67/33, 67/36, 67/37, 67/39, 67/45, 67/51, 67/62, 69, położonych w obrębie Warcino, gm. Kępice. Marcin Fąfara 2022-07-21 12:01:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosta Słupski na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2021 r., poz.735 ze zm. ), art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 21 lipca 2022r. pozwolenia na budowę nr 506/2022 na budowę hali magazynowo ? logistycznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Płaszewko na działkach nr: 156/58, 156/59, w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. Beata Barabasz 2022-07-21 11:59:14 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. dochodów Skarbu Państwa i sum depozytowych w Wydziale Finansowo- Budżetowym Marcin Fąfara 2022-07-21 10:24:56 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE z dnia 8 lipca 2022 r. nr GD.ZUZ.3.4210.780.2021.PSz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych drogi krajowej nr 6 na odcinku od km 238+050 do km 238+700 w miejscowości Darżyno. Mirosław Górak 2022-07-20 13:07:59 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-07-20 09:02:45 edycja dokumentu