Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2022 roku Mirosław Górak 2022-07-20 08:52:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego za 2021 rok Magdalena Osman 2022-07-20 08:47:51 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kwartał 2022r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S Mirosław Górak 2022-07-20 08:40:41 edycja dokumentu
Sprawozdania za II kwartał 2022r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S Mirosław Górak 2022-07-20 08:40:22 edycja dokumentu
Sprawozdania za II kwartał 2022r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S Mirosław Górak 2022-07-20 08:40:03 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-07-20 08:10:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2022 Starosty Słupskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2022-07-19 15:24:25 edycja dokumentu
Petycja nr 2/2022 z dnia 25 maja 2022 roku dotycząca podjęcia działań zmierzających do poszerzenia drogi z Machowinka do Poddąbia Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-19 15:23:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2022-07-19 15:22:54 edycja dokumentu
Petycja nr 2/2022 z dnia 25 maja 2022 roku dotycząca podjęcia działań zmierzających do poszerzenia drogi z Machowinka do Poddąbia Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-19 15:22:49 edycja dokumentu
Petycja nr 2/2022 z dnia 25 maja 2022 roku dotycząca podjęcia działań zmierzających do poszerzenia drogi z Machowinka do Poddąbia Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-19 15:22:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2022 Starosty Słupskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie liczby etatów oraz wewnętrznej organizacji wydziałów w Starostwie Powiatowym w Słupsku Aneta Zakrzewska 2022-07-19 15:18:15 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-19 14:59:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-19 14:58:10 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-07-19 11:23:06 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-07-19 11:17:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2022 Starosty Słupskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w użyczenie Aneta Zakrzewska 2022-07-19 11:05:15 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-07-19 10:46:20 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-07-19 10:24:38 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-07-19 10:20:43 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-07-19 10:15:37 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-19 09:46:54 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-19 09:28:55 edycja dokumentu
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za I półrocze 2022 roku Mirosław Górak 2022-07-19 09:05:11 dodanie dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. Monika Majewska 2022-07-19 07:46:56 edycja dokumentu
Wezwanie do odbioru rzeczy Marcin Fąfara 2022-07-18 09:19:54 edycja dokumentu
Nr 105/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-15 14:48:54 dodanie dokumentu
Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-07-15 14:40:49 edycja dokumentu
Nr 104/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-15 14:05:44 edycja dokumentu
Nr 104/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-15 14:05:27 dodanie dokumentu
Nr 103/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-15 14:04:19 dodanie dokumentu
Nr 102/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-15 14:03:14 dodanie dokumentu
Nr 101/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 6/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-15 13:59:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej - Starosta Słupski na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2021 r., poz.735 ze zm. ), art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 5 lipca 2022r. decyzji nr 458/2022 na budowę: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz siecią kanalizacji tłocznej; inwestycja zlokalizowana w miejscowości Obłęże, na działkach nr: 203/13, 203/14, 203/4, w obrębie ewidencyjnym Obłęże, w gminie Kępice. Beata Barabasz 2022-07-15 12:39:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2022 Starosty Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa Aneta Zakrzewska 2022-07-15 08:16:01 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ Aneta Zakrzewska 2022-07-14 12:45:27 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTY SŁUPSKIEGO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ Aneta Zakrzewska 2022-07-14 12:44:18 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej - system teleinformatyczny Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-14 11:55:01 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej - oświadczenia Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-14 11:46:14 dodanie dokumentu
Dane osobowe - informacja Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-07-14 11:33:14 edycja dokumentu