Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Sebastian Wójcik 2022-04-21 11:03:48 usunięcie załacznika
Korekta do oświadczenia majątkowego z 23.04.2013 roku Sebastian Wójcik 2022-04-21 11:03:41 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Sebastian Wójcik 2022-04-21 11:03:27 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Sebastian Wójcik 2022-04-21 11:03:14 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Sebastian Wójcik 2022-04-21 11:03:01 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Sebastian Wójcik 2022-04-21 11:02:45 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Sebastian Wójcik 2022-04-21 11:02:25 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko. Kamila Wogiel 2022-04-21 09:53:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w dniu 28 kwietnia 2022 roku Anna Lewicka 2022-04-21 09:06:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w dniu 24 marca 2022 roku Anna Lewicka 2022-04-21 09:05:12 edycja dokumentu
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka Marcin Fąfara 2022-04-20 10:42:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Fąfara 2022-04-20 10:41:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 052/p122/R/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Marcin Fąfara 2022-04-20 10:38:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2022-04-20 10:04:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Anna Lewicka 2022-04-20 10:03:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/305/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na ,,Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno'' Anna Lewicka 2022-04-20 10:01:48 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka'' Anna Lewicka 2022-04-20 09:59:31 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - kwiecień 2022 r. Magdalena Szymańska 2022-04-20 09:40:51 edycja dokumentu
Uchwała nr 41/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok Marcin Fąfara 2022-04-20 08:56:14 edycja dokumentu
Uchwała nr 14/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021 roku Marcin Fąfara 2022-04-20 08:56:00 edycja dokumentu
Uchwała nr 13/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 108/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2021 roku Marcin Fąfara 2022-04-20 08:55:30 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Sebastian Wójcik 2022-04-20 08:14:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2022 Starosty Słupskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-20 08:08:04 dodanie dokumentu
XLI Sesja Rady Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2022-04-19 15:31:03 dodanie dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-19 15:04:13 usunięcie załacznika
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-19 15:03:23 usunięcie załacznika
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-19 15:03:17 usunięcie załacznika
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-19 15:03:04 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-19 15:02:49 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-19 15:02:31 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-15 12:44:15 edycja dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z 14 kwietnia 2022 r. nr GN.6840.9.2022.VII - III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 109/9 o pow. 0,5928 ha, położonej w obrębie Warcino. Mirosław Górak 2022-04-15 11:42:50 dodanie dokumentu
Nr 61 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do przedkładania sprawozdań z realizacji środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-15 09:54:44 edycja dokumentu
Nr 120 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zawierania porozumień przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-15 09:54:24 edycja dokumentu
Nr 130 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-15 09:54:04 edycja dokumentu
Nr 76 z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-15 09:53:34 edycja dokumentu
Nr 54/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-15 09:51:34 edycja dokumentu
Nr 5/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo - wychowawczymi Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-15 09:40:53 edycja dokumentu
Nr 55/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-15 09:39:44 edycja dokumentu
Nr 4/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do występowania przed Sądem I i II instalacji Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-15 09:37:56 edycja dokumentu