Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 13:56:33 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 13:55:29 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 13:55:01 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 13:54:14 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 13:54:01 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 13:53:45 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 13:53:31 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 13:53:18 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 13:50:46 edycja dokumentu
Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap robót budowlanych Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2022-04-13 11:15:16 dodanie dokumentu
Nr 88/2016 Starosty Słupskiego z dnia 6 października 2016 roku w sprawie organizacji i trybu dokonywania opisów stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 10:35:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie opisów stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 10:34:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie opisów stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 10:26:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie opisów stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 10:14:03 edycja dokumentu
Nr 27/2019 Starosty Słupskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 10:11:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 10:09:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2020 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej druków ścisłego zarachowania Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 10:05:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2020 Starosty Słupskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 10:05:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 10:03:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową - I etap prac budowlanych Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 09:51:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie opisów stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-13 09:50:40 dodanie dokumentu
Zaproszenie na 38 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 20 kwietnia 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-04-12 13:50:56 dodanie dokumentu
Zaproszenie na 32 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego w dniu 19 kwietnia 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-04-12 13:37:08 dodanie dokumentu
Nr 53/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 roku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 12:00:58 dodanie dokumentu
Nr 52/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 12:00:03 dodanie dokumentu
Nr 51/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 46/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym dla środków przeznaczonych na świadczenia przysługujące opiekunom tymczasowym ustanowionym dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 11:57:07 dodanie dokumentu
Nr 50/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 11:55:47 dodanie dokumentu
Nr 49/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2022 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 11:54:57 dodanie dokumentu
Protokół nr 36/2022 Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu z dnia 23 lutego 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-04-12 10:10:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w użyczenie Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 09:49:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 09:49:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 09:49:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 09:49:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Słupskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa przeznaczoną do oddania w użyczenie Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 09:48:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 09:47:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Słupskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Słupsku na kadencję w latach 2019-2023 Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 09:46:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku Edyta Sobieska-Leśniańska 2022-04-12 09:46:05 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - kwiecień 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-04-12 09:41:45 edycja dokumentu
Zaproszenie na 21 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego w dniu 19 kwietnia 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-04-12 09:40:49 dodanie dokumentu
Protokół nr 31/2022 Komisji Polityki Społecznej z dnia 21 lutego 2022 r. Miłosz Chojnacki 2022-04-11 15:12:11 dodanie dokumentu