Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Słupski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków oraz dochodów starostwa w Wydziale Finansowo- Budżetowym Sebastian Wójcik 2021-10-13 14:19:07 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków oraz dochodów starostwa w Wydziale Finansowo- Budżetowym Sebastian Wójcik 2021-10-13 14:11:29 dodanie dokumentu
Anna Czupajło 2021-10-13 13:02:02 edycja dokumentu
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1M/00012093/9. II przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 (II piętro). Wadium należy wpłacać do dnia 22 listopada 2021 roku. Mirosław Górak 2021-10-13 09:14:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-12 14:19:43 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie artykułu 19a przez Klub Tańca Sportowego "Paktan" na organizację zadania pn. Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich - Memoriał Elzbiety Zięciak publicznychu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmioty, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl. Termin zgłaszania uwag upływa 29 października 2021 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: akardas@powiat.slupsk.pl ( skan z podpisem). Anna Tates-Kardaś 2021-10-12 14:17:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie artykułu 19a przez Klub Tańca Sportowego "Paktan" na organizację zadania pn. Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich - Memoriał Elzbiety Zięciak publicznychu. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmioty, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupskiego, na tablicach informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz na stronie internetowej www.powiat.slupsk.pl. Termin zgłaszania uwag upływa 29 października 2021 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: akardas@powiat.slupsk.pl ( skan z podpisem). Anna Tates-Kardaś 2021-10-12 14:17:18 edycja dokumentu
Roboty budowlane w ramach zadania pn. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-12 13:37:13 edycja dokumentu
Roboty budowlane w ramach zadania pn. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-12 13:36:54 edycja dokumentu
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-12 12:54:26 dodanie dokumentu
Roboty budowlane w ramach zadania pn. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-12 10:05:13 edycja dokumentu
Zaproszenie na 27 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 19 października 2021 r. Anna Lewicka 2021-10-12 09:55:00 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - październik 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-12 09:32:16 edycja dokumentu
Zaproszenie na 32 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu w dniu 20 października 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-12 09:29:54 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - październik 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-12 07:44:24 edycja dokumentu
Zaproszenie na 28 posiedzenie Komisji Polityki Społecznej na dzień 18 października 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-12 07:43:46 dodanie dokumentu
Protokół nr 27/2021 Komisji Polityki Społecznej z dnia 20 września 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-12 07:41:01 dodanie dokumentu
Projekt uchwały rady powiatu Słupskiego zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego Anna Lewicka 2021-10-11 14:50:58 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań- Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska)" Anna Lewicka 2021-10-11 14:49:24 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)" Anna Lewicka 2021-10-11 14:49:07 edycja dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)" Anna Lewicka 2021-10-11 14:48:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań- Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska)" Anna Lewicka 2021-10-11 14:47:15 dodanie dokumentu
Protokół nr 30/2021 z Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu z dnia 22 września 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-11 08:14:16 dodanie dokumentu
Nr 98/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok Edyta Sobieska-Leśniańska 2021-10-08 14:29:45 dodanie dokumentu
Wydział Architektoniczno - Budowlany Sebastian Wójcik 2021-10-08 10:42:03 edycja dokumentu
Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-08 09:58:52 edycja dokumentu
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. Monika Majewska 2021-10-07 15:13:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Słupsku na 2021 rok Aneta Zakrzewska 2021-10-07 13:56:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" Aneta Zakrzewska 2021-10-07 13:34:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Aneta Zakrzewska 2021-10-07 13:34:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy - III etap robót budowlano-konserwatorskich Aneta Zakrzewska 2021-10-07 13:33:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2021 Starosty Słupskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pn. "Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową" Aneta Zakrzewska 2021-10-07 13:25:52 dodanie dokumentu
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - październik 2021 r. Miłosz Chojnacki 2021-10-07 12:48:04 edycja dokumentu
Roboty budowlane w ramach zadania pn. Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową Marzena Harnaszkiewicz-Więckowska 2021-10-07 12:10:33 edycja dokumentu
Zaproszenie na 11 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 14 października 2021 roku Anna Lewicka 2021-10-07 12:06:59 edycja dokumentu
Zaproszenie na 18 posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji 14 października 2021 r. Anna Lewicka 2021-10-07 12:06:14 edycja dokumentu
Zaproszenie na 18 posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji 14 października 2021 r. Anna Lewicka 2021-10-07 12:05:23 edycja dokumentu
Zaproszenie na 18 posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji 14 października 2021 r. Anna Lewicka 2021-10-07 12:05:01 edycja dokumentu
Zaproszenie na 18 posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji 14 października 2021 r. Anna Lewicka 2021-10-07 12:04:37 dodanie dokumentu
SKARGI I WNIOSKI Mirosław Górak 2021-10-07 11:48:02 edycja dokumentu