Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 63/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-05-24 10:56:43
Nr 62/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2024-05-17 14:26:05
Nr 61/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2023 rok 2024-05-17 14:24:07
Nr 60/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-05-17 14:23:16
Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2024-05-17 14:22:22
Nr 58/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2024-05-17 14:21:22
Nr 57/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-04-26 09:13:52
Nr 56/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2024 roku 2024-04-26 09:11:25
Nr 55/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2024 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2024-04-26 09:10:37
Nr 54/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-04-25 08:54:04
Nr 53/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2024-04-18 13:46:47
Nr 52/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2024-04-18 13:46:00
Nr 51/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2024-04-18 13:41:43
Nr 50/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2023 roku 2024-04-12 09:59:55
Nr 49/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki „Funduszu Pomocy” na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2023 roku 2024-04-12 09:55:41
Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2024-04-12 09:49:12
Nr 47/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-04-05 15:04:06
Nr 46/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego „Fundusz Pomocy” 2024-04-05 15:03:08
Nr 45/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Słupskiego w sprawie projektu opracowywanego w odpowiedzi na nabór nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24 ogłoszony w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 2024-04-05 15:01:46
Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2024-04-05 15:00:32
Nr 43/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 118/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie "Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2024-04-05 14:59:26
Nr 42/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2024-04-05 14:58:45
Nr 41/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2023 rok 2024-03-29 18:24:00
Nr 40/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-03-29 14:23:17
Nr 39/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zajęcia stanowiska wobec inicjatywy Rady Gminy Kobylnica w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica 2024-03-27 14:18:40
Nr 38/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Powiatu Słupskiego 2024-03-22 13:06:47
Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zadania: „Inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych na terenie powiatu słupskiego” 2024-03-22 13:05:19
Nr 36/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji do składania i obsługi wniosków o dofinansowanie w aplikacji „Polski Ład" 2024-03-22 13:04:05
Nr 35/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji do składania i obsługi wniosków o dofinansowanie w aplikacji „Polski Ład" 2024-03-22 13:02:40
Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2024-03-19 13:58:10
Nr 33/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-03-19 08:46:49
Nr 32/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie opinii na temat zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi gminnej nr 101807G 2024-03-19 08:46:46
Nr 31/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-03-11 08:49:59
Nr 30/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2024-03-11 08:49:13
Nr 29/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2024 rok 2024-03-04 10:58:58
Nr 28/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-03-04 10:58:28
Nr 27/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2024 r.” oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2024-03-01 09:13:18
Nr 26/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Powiatu Słupskiego utworzonym w celu realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 2024-02-26 14:43:03
Nr 25/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2024-02-26 14:43:00
Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2024-02-26 14:42:55
Nr 23/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-02-15 09:18:33
Nr 22/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupskiego ogłoszonych w 2024 roku 2024-02-15 09:16:01
Nr 21/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3568Z, powiat koszaliński 2024-02-12 11:16:46
Nr 20/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2024-02-12 11:15:16
Nr 19/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2024-02-09 11:15:24
Nr 18/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-02-02 07:56:37
Nr 17/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2024-02-02 07:54:49
Nr 16/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-01-26 08:40:46
Nr 15/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 11/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2024-01-26 08:38:55
Nr 14/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Redzikowo na lata 2024-2027, z perspektywą do roku 2031” 2024-01-26 08:37:36
Nr 13/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2023 roku 2024-01-19 10:54:11
Nr 12/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2024 rok 2024-01-19 10:52:59
Nr 11/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2024-01-19 10:52:00
Nr 10/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2024-01-19 10:50:50
Nr 9/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2024-01-19 10:50:03
Nr 8/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku 2024-01-19 10:49:11
Nr 7/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Słupski za rok 2023 2024-01-19 10:48:22
Nr 6/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024-01-05 09:05:49
Nr 5/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2024-01-08 11:48:17
Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2024-01-05 09:05:36
Nr 3/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2024-01-05 09:05:33
Nr 2/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2024-01-04 08:09:15
Nr 1/2024 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2024 rok 2024-01-04 08:09:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Edyta Sobieska-Leśniańska

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 13:31

Osoba aktualizująca informacje

Edyta Sobieska-Leśniańska

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 13:31