Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Słupskiego 2024-05-10 09:25:58
Procedura wystawienia karty zgonu i powołania koronera 2023-10-31 11:45:50
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2023 r. 2023-10-09 08:40:24
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za I półrocze 2023 roku 2023-09-11 08:09:57
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2023 r. 2023-09-08 10:25:50
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - SIERPIEŃ 2023 2023-09-04 11:34:39
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC 2023 2023-09-04 11:33:13
Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem znaków granicznych działek ewidencyjnych nr: 533/24, 533/25, 533/26 położonych w obrębie ewidencyjnym Główczyce [0001] w gminie Główczyce z działkami ewidencyjnymi nr: 9, 423/3, 533/7, 533/16, 533/18 2023-08-16 14:19:59
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2023 r. 2023-08-08 10:32:49
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2023 roku 2023-07-24 15:20:26
Plan Sesji Rady Powiatu Słupskiego na 2023 r. 2023-07-21 10:02:11
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2023 r. 2023-07-14 13:32:01
Plan audytu na 2023 rok 2023-06-28 10:38:29
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, będącej własnością Powiatu Słupskiego 2023-06-22 10:13:30
Dyżury specjalistyczne 2023-06-20 14:45:50
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/14 o pow. 0,1664 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. 2023-06-15 13:33:41
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/16 o pow. 0,1101 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego. 2023-06-15 13:32:36
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2023 r. 2023-06-13 14:52:15
Klauzula informacyjna - sprawy konsumenckie 2023-06-06 13:54:38
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - MAJ 2023 2023-06-06 09:24:32
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-05-29 10:53:12
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - maj 2023 r. 2023-05-09 11:10:54
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2023 roku 2023-04-21 10:47:27
Sprawozdania za I kwartał 2023r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS 2023-04-21 10:45:01
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - kwiecień 2023 r. 2023-04-11 10:49:45
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030 2023-04-07 11:46:29
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Główczyce obręb Klęcino. 2023-04-03 13:40:40
Klauzula informacyjna dotycząca spraw związanych z prawem jazdy 2023-03-27 13:24:54
Klauzula informacyjna dotycząca spraw związanych z rejestracją pojazdów 2023-03-27 13:23:09
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - marzec 2023 r. 2023-03-09 09:08:49
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LUTY 2023 2023-03-01 12:03:02
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - STYCZEŃ 2023 2023-03-01 12:02:27
Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami 2023-02-20 09:03:04
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzień 01.01.2023 r. 2023-02-14 15:11:30
INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC ZARZĄDU I RADY POWIATU SŁUPSKIEGO PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ W 2022 ROKU 2023-02-14 12:58:18
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za II półrocze 2022 roku 2023-02-10 12:47:49
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - luty 2023 r. 2023-02-06 08:48:23
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - styczeń 2023 r. 2023-01-09 09:22:41
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku 2023-01-05 14:43:50
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku 2023-01-05 14:43:09
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - GRUDZIEŃ 2022 2023-01-02 09:57:34
Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych 2023 2022-12-30 10:58:02
HARMONOGRAM - PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2023 ROKU 2022-12-29 11:10:31
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LISTOPAD 2022 2022-12-19 13:39:35
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - PAŹDZIERNIK 2022 2022-12-19 13:37:38
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2022 r. 2022-12-08 08:38:26
Wyniki prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu słupskiego w 2023 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, ogłoszonym 3 listopada 2022 roku, zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 roku 2022-12-05 12:38:22
Wyniki prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu słupskiego w 2023 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, ogłoszonym 3 listopada 2022 roku, zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2022 roku 2022-12-02 15:17:30
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Główczyce obręb Ciemino 2022-11-16 15:25:02
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - listopad 2022 r. 2022-11-10 11:34:10
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/16 o pow. 0,1101 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 2022-11-09 14:07:12
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/15 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437/20 o pow. 0,1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer 2022-11-09 14:06:15
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gmina Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/14 o pow. 0,1664 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 43 7 /20 o pow. O, 1591 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 2022-11-09 14:05:10
Informacja Starosty Sławieńskiego w sprawie złożenia wniosku o wpis na listę biegłych w postępowaniach administracyjnych. 2022-10-26 13:37:00
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2022 roku 2022-10-25 14:28:19
Sprawozdania za III kwartał 2022r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2022-10-24 12:27:31
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - WRZESIEŃ 2022 2022-10-18 12:22:47
Zaproszenie Starosty Sławieńskiego skierowane do klasyfikatorów gruntów w związku z prowadzoną procedurą mającą na celu utworzenie listy klasyfikatorów gruntów, biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie: - ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - sporządzania opinii dotyczących projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 2022-10-13 11:44:44
klauzula RODO - dane od instytucji 2022-10-07 14:32:09
klauzula RODO - dane od osoby 2022-10-07 14:30:56
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2022 r. 2022-10-07 10:20:08
Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego 2022-10-03 10:30:17
Klauzula informacyjna dotycząca petycji 2022-09-29 11:09:37
Klauzula informacyjna dotycząca Facebooka 2022-09-28 09:59:15
Klauzula informacyjna dla pracownika 2022-09-28 09:53:22
Klauzula informacyjna dla osoby starającej się o zatrudnienie 2022-09-28 09:51:54
Wydział Finansowo-Budżetowy 2022-09-26 14:23:18
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2022 r. 2022-09-12 09:43:06
Konkurs z zakresu zdrowia publicznego pn. "Przesiewowe badania w przychodniach mobilnych dla 10 gmin z Powiatu Słupskiego tj.: gminy Kobylnica, gminy Damnica, gminy Słupsk, gminy Główczyce, gminy Smołdzino, gminy Dębnica Kaszubska, gminy Potęgowo, gminy Ustka, miasta i gminy Ustka, miasta i gminy Kępice". 2022-09-08 15:15:33
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC- SIERPIEŃ 2022 2022-09-07 08:54:55
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/16 o pow. 0,1101 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 43 7 /20 o pow. O, 1519 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą num 2022-08-31 15:23:55
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Lubuczewo, gm. Słupsk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 437/15 o pow. 0,1023 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/12 części w prawie własności działki nr 437 /20 o pow. O, 1519 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową, będącej własnością Powiatu Słupskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nume 2022-08-31 15:23:01
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Warcino, gmina Kępice, powiat słupski, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1M/00012772/3 2022-08-11 15:19:17
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2022 r. 2022-08-04 10:09:42
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za I półrocze 2022 roku 2022-07-19 09:05:11
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ 2022-07-14 12:45:27
KLAUZULA INFORMACYJNA STAROSTY SŁUPSKIEGO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ 2022-07-14 12:44:18
Klauzula informacyjna dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej - system teleinformatyczny 2022-07-14 11:55:01
Klauzula informacyjna dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej - oświadczenia 2022-07-14 11:46:14
Klauzula informacyjna dla osoby występującej z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej 2022-07-12 13:56:25
Klauzula informacyjna dotycząca skarg i wniosków 2022-07-12 13:55:29
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu 2022-07-12 13:49:57
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2022 r. 2022-07-12 08:10:48
Ogólna klauzula informacyjna 2022-07-11 13:43:25
Rozstrzygnięcie konkursu - Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo ? wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci 2022-07-07 13:51:38
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - CZERWIEC 2022 2022-07-07 07:35:33
Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych. Starosta Słupski zaprasza do składania ofert na sporządzenie operatów szacunkowych określenia wartości rynkowej prawa własności Skarbu Państwa do nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wg tabeli w załączniku 2022-06-13 12:30:06
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - KWIECIEŃ- MAJ 2022 2022-06-13 08:09:15
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2022 r. 2022-06-08 10:19:31
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - maj 2022 r. 2022-05-11 09:53:31
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Warcino, gmina Kępice, dla której Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1M/00012772/3 2022-04-27 11:28:37
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka 2022-04-20 10:42:53
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - kwiecień 2022 r. 2022-04-11 11:10:19
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - MARZEC 2022 2022-04-11 08:04:53
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 23/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2022-03-28 09:12:30
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2022-03-15 11:43:52
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - marzec 2022 r. 2022-03-14 10:32:48
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - marzec 2022 r. 2022-03-01 08:51:13
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2021 roku 2022-02-25 11:04:24
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzień 01.01.2022 r. 2022-02-16 10:01:09
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - luty 2022 r. 2022-02-16 08:59:46
INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC ZARZĄDU I RADY POWIATU SŁUPSKIEGO PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ W 2021 ROKU 2022-02-15 10:59:53
Stan na 31.12.2021 r. zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty 2022-02-02 12:54:31
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - luty 2022 r. 2022-01-31 14:11:06
Zasady dostępu do informacji publicznej 2022-01-27 13:52:34
Informacje publiczne niezamieszczone w BIP 2022-01-26 15:18:05
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2022-01-26 12:33:23
Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych 2022 2022-01-25 11:49:24
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za II półrocze 2021 roku 2022-01-24 14:46:59
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2021 2022-01-14 13:59:57
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku 2022-01-12 11:36:43
Informacja GN-II.6840.6.2020 z dnia 21 grudnia 2021r. o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie udziału Skarbu Państwa w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19/5 o pow. 0,0420 ha. położonej w obrębie Wytowno, gm. Ustka. powiat słupski. województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00035562/0. 2021-12-21 14:56:02
Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dnia 7 grudnia 2021 r. na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego. 2021-12-17 08:47:33
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - grudzień 2021 r. 2021-12-16 08:02:38
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2021 r. 2021-12-03 14:15:13
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 83/4 o pow. 0,3106 ha, położonej w obrębie Rzuszcze, gm. Główczyce, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SL 1 S/00008820/9. 2021-12-01 13:32:19
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2021 roku 2021-11-17 08:59:10
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - listopad 2021 r. 2021-11-08 10:23:05
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - listopad 2021 r. 2021-11-03 09:44:02
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH z dnia 22 października 2021 roku projektu Programu współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 22 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r. Opinie należy przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk lub drogą elektroniczną na adre 2021-10-22 14:19:57
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - WRZESIEŃ 2021 2021-10-20 14:57:51
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - październik 2021 r. 2021-10-06 14:24:05
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - wrzesień 2021 r. 2021-10-06 10:49:43
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2021 r. 2021-10-06 09:07:20
Uchwały Zarządu Powiatu 2021-09-21 09:03:37
Projekty uchwał Zarządu Powiatu 2021-09-21 09:01:59
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - SIERPIEŃ 2021 2021-09-10 09:20:24
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2021 r. 2021-09-08 09:10:14
Wydział Organizacyjny 2021-09-02 09:08:59
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2021 r. 2021-08-19 10:20:15
Wspieranie wykonania w 2021 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2021-08-18 12:37:09
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Słupskiego - sierpień 2021 r. 2021-08-16 10:55:26
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC 2021 2021-08-06 13:54:53
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - KWIECIEŃ-CZERWIEC 2021 2021-08-06 13:53:18
Inspektor Ochrony Danych 2021-07-28 11:20:52
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2021 roku 2021-07-20 10:28:39
Sprawozdania za II kwartał 2021r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2021-07-20 10:25:47
Stan na 30.06.2021 r. zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty 2021-07-15 08:47:03
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za I półrocze 2021 roku 2021-07-07 12:23:36
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - lipiec 2021 r. 2021-07-01 12:05:21
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - czerwiec 2021 r. 2021-07-01 12:03:35
2020 aspekty społeczne - sprawozdanie za 2020 rok 2021-06-11 14:12:59
WYNIKI PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SŁUPSKIEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB 2021-05-25 14:28:25
Raport o Stanie Powiatu Słupskiego za 2020 r. 2021-05-25 08:53:52
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2020 rok 2021-05-25 08:53:01
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2021-05-24 10:52:31
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - maj 2021 r. 2021-05-11 14:05:15
wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami 2021-05-07 08:35:50
BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiat słupski - sporządzony na dzień 31-12-2020 r. 2021-05-04 08:49:08
wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 2021-04-23 08:25:29
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2021 roku 2021-04-22 16:18:30
Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-04-21 12:22:30
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - STYCZEŃ-MARZEC 2021 2021-04-14 09:48:51
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - kwiecień 2021 r. 2021-04-02 09:54:15
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2021-03-31 14:25:50
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2021-03-31 14:24:00
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2021-03-24 15:12:40
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej 24.03.2021 r. 2021-03-16 12:37:51
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego 2021-03-16 09:39:44
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego 2021-03-16 09:30:26
Klauzula informacyjna oświadczenia majątkowe 2021-03-09 08:41:35
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - marzec 2021 r. 2021-03-05 09:12:49
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2020 roku 2021-03-02 11:27:00
Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającej uchwałę nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2021-02-11 15:07:00
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku 2021-02-11 09:46:17
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku 2021-02-11 09:44:42
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzień 01.01.2021 r. 2021-02-09 14:16:51
INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC ZARZĄDU I RADY POWIATU SŁUPSKIEGO PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ W 2020 ROKU 2021-02-08 14:39:03
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. kancelarii i kadr w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2021-02-08 12:59:14
Konsultacje Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej 2021-02-08 12:57:49
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - luty 2021 r. 2021-02-08 09:12:33
Klauzula informacyjna RODO 2021-02-01 12:02:06
Plan postępowań o udzielenie zmówień publicznych w roku 2021 2021-01-28 14:27:53
Projekt uchwały w sprawie trybu wyboru członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-01-26 15:01:44
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za II półrocze 2020 roku 2021-01-19 14:28:53
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020 2021-01-18 12:48:32
Poradnictwo konsumenckie 2021-01-15 12:03:06
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - styczeń 2021 r. 2021-01-08 09:37:30
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi rady powiatu w Wydziale Organizacyjnym 2020-12-30 11:23:46
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT SŁUPSKI 2020-12-28 12:41:02
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej - 28.12.2020 r. 2020-12-21 15:44:39
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu - 28.12.2020 r. 2020-12-21 14:32:18
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego 2020-12-21 12:55:36
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - grudzień 2020 r. 2020-12-07 11:29:20
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC-PAŹDZIERNIK 2020 2020-11-30 08:17:47
XXIII sesja Rady Powiatu Słupskiego 2020-11-24 14:52:09
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 listopada 2020 r. 2020-11-17 09:34:02
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego z dnia 23 listopada 2020 r. 2020-11-17 09:28:46
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego listopad 2020 r. 2020-11-17 09:14:39
WYKRESLENIE Z EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2020-10-30 10:15:23
ZAMIESZCZENIE W EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ZMIENIONYCH DANYCH 2020-10-30 09:37:42
ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH 2020-10-30 09:34:52
WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH 2020-10-30 08:58:12
WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH 2020-10-30 08:57:10
WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 2020-10-30 08:55:56
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UTWORZENIE STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 2020-10-30 08:46:47
UZYSKANIE WYCIĄGU Z EWIDENCJI KLUBÓW SPRTOWYCH ( DOT. UKS I KLUBÓW SPORTOWYCH) 2020-10-30 08:42:09
WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH ( DOT. KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH) 2020-10-30 08:40:59
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W POWIECIE SŁUPSKIM 2020-10-29 12:42:50
SPOSÓB UDZIELANIA WSPARCIA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM 2020-10-29 11:31:09
Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego 2020-10-29 11:24:07
Ostateczne wyniki konkursu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-10-22 15:07:04
Stan na 30.09.2020 r. zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty 2020-10-22 14:35:22
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2020 roku 2020-10-22 09:13:15
Sprawozdania za III kwartał 2020r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2020-10-22 09:12:45
XXII sesja Rady Powiatu Słupskiego 2020-10-20 14:54:06
Posiedzenie komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 21 października 2020 r. 2020-10-19 12:55:02
Posiedzenie komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu z dnia 21 października 2020 r. 2020-10-19 12:51:17
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego październik 2020 r. 2020-10-19 12:46:16
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 2020-10-16 09:09:29
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Widzino, gmina Kobylnica 2020-10-14 13:39:27
Informacja o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wrzeście - Kępno, gmina Słupsk 2020-10-14 13:38:10
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - październik 2020 r. 2020-10-12 09:36:24
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii 2020-10-06 11:39:06
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 2020-09-28 10:24:05
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - wrzesień 2020 r. 2020-09-23 15:00:21
XXI sesja Rady Powiatu Słupskiego 2020-09-23 08:32:28
Częściowe wyniki konkursu na wspieranie wykonania w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 2020-09-22 11:44:05
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Słupskiego na dzień 23 września 2020 roku 2020-09-17 08:03:43
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 22 września 2020 roku 2020-09-17 08:02:39
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 21 września 2020 roku 2020-09-17 08:01:53
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU działka 103/33 obręb Dębina 2020-09-16 14:58:00
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU działka 103/35 obręb Dębina 2020-09-16 14:56:55
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU działka 103/36 obręb Dębina 2020-09-16 14:55:26
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego wrzesień 2020 r. 2020-09-15 14:06:49
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii 2020-09-04 07:44:29
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2020-09-03 08:10:44
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresy pomocy społecznej 2020-08-28 10:28:58
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 25 sierpnia 2020 roku 2020-08-24 07:53:17
Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 94/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2020-08-21 13:09:55
XX sesja Rady Powiatu Słupskiego 2020-08-19 12:12:46
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 18 sierpnia 2020 roku 2020-08-11 11:39:00
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 17 sierpnia 2020 roku 2020-08-10 14:09:25
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - sierpień 2020 r. 2020-08-10 13:50:45
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2020 roku 2020-07-24 08:25:08
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LUTY-CZERWIEC 2020 2020-07-15 11:41:22
Wyniki konkursu z zakresu dofinansowania wkładu własnego na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 2020-07-09 14:39:30
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Lipiec 2020 r. 2020-07-08 14:53:30
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, wydawnictwa itp.) 2020-07-08 14:51:30
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków 2020-07-08 14:50:18
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za I półrocze 2020 roku 2020-07-06 11:36:01
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Słupskiego w 2019 roku 2020-06-29 09:51:15
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 30 czerwca 2020 roku 2020-06-24 11:13:51
XIX sesja Rady Powiatu Słupskiego 2020-06-24 08:22:36
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu Słupskiego w 2019 roku 2020-06-23 09:17:52
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi rady powiatu w Wydziale Organizacyjnym 2020-06-22 13:25:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Słupskiego na dzień 24 czerwca 2020 roku 2020-06-17 07:43:05
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego czerwiec 2020 r. 2020-06-16 09:28:44
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 22 czerwca 2020 roku 2020-06-16 07:47:49
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Czerwiec 2020 r. 2020-06-09 12:31:13
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 28 maja 2020 roku 2020-05-26 15:01:15
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Maj 2020 r. 2020-05-20 10:14:52
XVIII sesja Rady Powiatu Słupskiego 2020-05-14 14:49:08
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 20 maja 2020 r. 2020-05-13 11:59:27
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego maj 2020 r. 2020-05-12 14:27:24
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 maja 2020 roku 2020-05-12 12:31:58
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 19 maja 2020 roku 2020-05-12 12:30:19
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2020 roku 2020-05-11 13:42:15
Sprawozdania za I kwartał 2020r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2020-05-11 13:39:42
Pismo GN-VI.1710.1.2020 z dnia 8 maja 2020 r. dot. wystąpienia pokontrolnego NSP-VI.431.1.2019.AnB z dnia 9 stycznia 2020r. 2020-05-11 13:35:57
Pismo GN-VI.1710.1.2020 z dnia 7 lutego 2020 r. dot. wystąpienia pokontrolnego NSP-VI.431.1.2019.AnB z dnia 9 stycznia 2020r. 2020-05-11 13:35:05
Informacja o zmianie kwietniowej kontroli Komisji Rewizyjnej 2020-04-29 15:24:37
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Kwiecień 2020 r. 2020-04-15 12:04:50
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO: ds. płac, ewidencji środków trwałych Powiatu i Skarbu Państwa oraz wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Finansowo- Budżetowym 2020-03-26 15:05:07
HARMONOGRAM PRACY NPP W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 2020-03-18 13:08:06
Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 25 marca 2020 r. 2020-03-18 07:23:18
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku 2020-03-13 17:10:12
informacja o przełożeniu posiedzeń komisji i sesji 2020-03-12 10:51:28
Informacja o przełożeniu posiedzeń komisji 2020-03-12 10:50:11
Informacja o rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, działka 103/36, obręb Dębina, gm. Ustka 2020-03-11 15:36:54
Informacja o rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, działka 103/35, obręb Dębina, gm. Ustka 2020-03-11 15:36:06
Informacja o rozstrzygnięciu ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, działka 103/33, obręb Dębina, gm. Ustka 2020-03-11 15:34:41
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 17 marca 2020 roku 2020-03-10 11:18:24
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego marzec 2020 r. 2020-03-10 11:16:19
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 16 marca 2020 roku 2020-03-09 15:06:34
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2020-03-03 14:33:44
Zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2020-03-03 14:32:22
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Marzec 2020 r. 2020-03-02 10:50:35
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej 2020-02-27 14:48:09
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne -załączniki 2020-02-19 10:37:42
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej 2020-02-19 10:10:09
XVII sesja Rady Powiatu Słupskiego 2020-02-19 10:03:03
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego luty 2020 r. 2020-02-17 10:59:00
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Słupskiego na dzień 19 lutego 2020 roku 2020-02-12 09:05:05
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 lutego 2020 roku 2020-02-11 15:00:29
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Luty 2020 r. 2020-02-07 12:30:02
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku w dniu 13 lutego 2020 roku 2020-02-05 15:17:40
INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC ZARZĄDU I RADY POWIATU SŁUPSKIEGO PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ W 2019 ROKU 2020-02-05 14:17:24
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2020-01-28 15:24:59
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzień 01.01.2020 r. 2020-01-23 12:44:05
Zbiór aktów prawa miejscowego 2020-01-21 09:03:20
Stan na 31.12.2019 r. zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty 2020-01-17 13:19:25
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za II półrocze 2019 roku 2020-01-10 14:54:27
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 27 listopada 2019 r. 2020-01-10 11:53:30
HARMONOGRAM - PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2020 ROKU 2020-01-07 08:09:31
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Styczeń 2020 r. 2020-01-03 14:24:59
Prezentacja budżetu Powiatu Słupskiego na 2020 rok 2019-12-30 15:09:50
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 30 grudnia 2019 r. 2019-12-24 09:11:45
XVI sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-12-24 07:42:04
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Grudzień 2019 r. 2019-12-11 13:20:08
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 10 grudnia 2019 r. 2019-12-06 15:20:34
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2019 roku 2019-12-05 14:51:31
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości - działka 103/36 obręb Dębina 2019-12-05 13:45:01
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości - działka 103/35 obręb Dębina 2019-12-05 13:44:02
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie własności do nieruchomości - działka 103/33 obręb Dębina 2019-12-05 13:42:18
XV sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-12-03 15:27:55
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 26 listopada 2019 roku 2019-11-19 10:57:17
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 25 listopada 2019 roku 2019-11-19 09:36:53
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 21 listopada 2019 roku 2019-11-14 11:36:16
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. zaangażowania i ewidencji księgowej wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym 2019-11-13 14:08:03
Zalecenia pokontrolne z kontroli prawidłowości gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie w 2018 roku 2019-11-12 15:13:04
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego na dzień 19 listopada 2019 roku 2019-11-12 11:55:25
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Listopad 2019 r. 2019-11-04 10:59:25
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii 2019-10-23 13:28:40
XIV sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-10-18 13:45:48
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zaangażowania i ewidencji księgowej wydatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym 2019-10-17 14:35:40
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO ds. użytkowania wieczystego i umów cywilnoprawnych 2019-10-17 14:26:51
T e r m i n a r z posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego październik 2019 r. 2019-10-16 15:19:21
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Słupskiego na dzień 23 października 2019 roku 2019-10-16 12:59:10
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 22 października 2019 roku 2019-10-15 09:03:11
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 21 października 2019 roku 2019-10-14 12:41:00
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego na dzień 14 października 2019 roku 2019-10-08 10:32:10
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy nr 1ds. administracji architektoniczno-budowlanej 2019-10-07 15:55:04
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy ds. polityki transportowej w Starostwie Powiatowym w Słupsku 2019-10-01 14:13:54
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2019 r. 2019-10-01 12:37:45
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2019-09-30 11:50:15
Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 maja 2019 roku po kontroli kompleksowej Powiatu Słupskiego przeprowadzonej w okresie od 07.01 do 05.04.2019 r. 2019-09-27 14:06:31
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego na dzień 3 października 2019 roku 2019-09-25 15:25:34
Zalecenia pokontrolne sposobu realizacji polityki kadrowo-płacowej w wybranych obszarach (kary porządkowe, polityka antymobbingowa, akta osobowe), realizacji wytycznych i zaleceń pokontrolnych nr SPO-III.1711.1.2016 oraz organizacji pracy placówki w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-09-23 12:33:30
XIII sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-09-18 09:16:56
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 16 września 2019 roku 2019-09-18 07:48:32
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 2019-09-12 09:40:17
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 września 2019 roku 2019-09-11 08:14:59
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 17 września 2019 roku 2019-09-10 15:22:45
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego wrzesień 2019 r. 2019-09-10 15:20:30
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego na dzień 12 września 2019 roku 2019-09-05 14:43:21
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Wrzesień 2019 r. 2019-09-02 07:52:18
informacja o wyniku naboru na stanowisko: ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2019-08-28 09:06:32
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2019 roku 2019-08-27 10:20:07
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za I kwartał 2019 roku 2019-08-27 09:56:59
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej o nr 103/36 stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka. 2019-08-23 15:24:30
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej o nr 103/35 stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka. 2019-08-23 15:23:36
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zbycie prawa własności działki niezabudowanej o nr 103/33 stanowiącą własność Powiatu Słupskiego, położonej w obrębie Dębina, gmina Ustka. 2019-08-23 15:23:00
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ochrony przed hałasem i promieniowaniem w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 2019-08-20 07:39:38
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Sierpień 2019 r. 2019-08-14 10:14:39
Wynik naboru na stanowisko ds. kancelarii i kadr w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2019-08-13 14:17:28
posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 20 sierpnia 2019 roku 2019-08-12 15:40:21
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego sierpień 2019 r. 2019-08-12 15:36:39
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Słupskiego na dzień 21 sierpnia 2019 roku 2019-08-12 15:17:36
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 19 sierpnia 2019 roku 2019-08-12 15:13:23
XI sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-08-01 14:17:39
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej 2019-07-31 15:20:50
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za I półrocze 2019 roku 2019-07-30 10:34:09
Stan na 30.06.2019 r. zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty 2019-07-29 15:16:50
informacja o wyniku naboru na stanowisko: ds. kadr w centrum usług wspólnych powiatu słupskiego 2019-07-22 11:41:40
informacja o wyniku naboru na stanowisko: ds. księgowości budżetowej i płac w centrum usług wspólnych powiatu słupskiego 2019-07-22 11:29:09
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Lipiec 2019 r. 2019-07-02 13:04:02
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Czerwiec 2019 r. 2019-07-02 13:03:06
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2019-07-01 12:50:23
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór prac konserwatorskich i robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" 2019-06-24 15:59:47
X sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-06-18 13:08:09
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 19 czerwca 2019 r. 2019-06-17 12:50:06
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 24 czerwca 2019 roku 2019-06-17 12:45:58
Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych 2019-06-12 13:15:05
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego czerwiec 2019 r. 2019-06-11 15:29:17
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 czerwca 2019 roku 2019-06-11 09:15:45
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Słupskiego za 2018 rok 2019-06-10 13:47:46
Raport o Stanie Powiatu Słupskiego za 2018 r. 2019-06-04 13:36:39
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu 2019-05-29 07:52:42
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii 2019-05-24 09:12:09
Kompetencje Rady Powiatu 2019-05-22 15:00:07
IX sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-05-21 15:23:13
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 23 maja 2019 roku 2019-05-16 12:07:27
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 22 maja 2019 r. 2019-05-14 14:23:59
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego maj 2019 r. 2019-05-13 15:01:20
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 21 maja 2019 roku 2019-05-13 12:57:43
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 20 maja 2019 roku 2019-05-13 12:35:28
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa 2019-04-26 10:05:33
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii 2019-04-24 11:06:46
Ogłoszenie o wyniku naboru na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2019-04-19 13:54:35
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji 2019-04-19 13:51:19
Terminarz 2019-04-19 13:35:48
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 25 kwietnia 2019 roku 2019-04-19 13:29:24
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 26 kwietnia 2019 r. 2019-04-19 13:27:01
VIII sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-04-19 13:23:23
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 24 kwietnia 2019 roku 2019-04-17 13:28:27
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Kwiecień 2019 r. 2019-04-12 13:03:05
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2019-04-10 14:48:34
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2019-04-10 14:47:21
Stan na 31.03.2019 r. zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty 2019-04-10 12:15:42
Ogłoszenie o wyniku naboru na podinspektora ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, ochrony przed hałasem i promieniowaniem w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 2019-04-04 12:14:29
Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu za rok 2018 2019-03-27 08:30:34
Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu za rok 2018 2019-03-27 08:30:15
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o stanie sanitarnym na terenie powiatu za rok 2018 2019-03-27 08:29:45
Wyniki konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.: "Organizacja imprez sportowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego" 2019-03-25 09:50:00
VII sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-03-20 13:33:33
Ogłoszenie o wyniku naboru na informatyka w Wydziale Organizacyjnym 2019-03-20 10:12:29
Informacja o przyznanych stypendiach osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2019-03-18 15:40:06
Wyniki konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Działania adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami. 2019-03-18 14:22:34
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - MARZEC 2018 2019-03-15 12:16:39
Pismo w sprawie wygaśnięcia porozumień z dnia 16.11.2017 r. w sprawie określenia warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci 2019-03-12 13:31:51
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 20 marca 2019 r. 2019-03-12 13:27:02
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 19 marca 2019 roku 2019-03-11 13:33:10
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 marca 2019 roku 2019-03-11 12:34:13
WYNIKI PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DS. OPINIOWANIA OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA OGŁOSZONEGO 25 stycznia 2019 ROKU 2019-03-08 13:28:19
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego na dzień 14 marca 2019 roku 2019-03-07 11:47:19
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego na dzień 7 marca 2019 roku 2019-03-06 10:24:20
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego marzec 2019 r. 2019-03-06 10:22:06
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Marzec 2019 r. 2019-03-06 10:15:59
Informacja o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej 2019-03-01 14:43:53
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - STYCZEŃ 2019 2019-02-25 11:44:14
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za IV kwartał 2018 roku 2019-02-20 10:39:32
Sprawozdania za IV kwartał 2018r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2019-02-20 10:37:45
VI sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-02-20 09:43:13
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego luty 2019 r. 2019-02-12 10:12:53
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 lutego 2019 roku 2019-02-11 15:56:43
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 19 lutego 2019 roku 2019-02-11 14:17:41
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego na dzień 12 lutego 2019 roku 2019-02-11 12:59:14
Wykaz gruntów Powiatu Słupskiego na dzień 01.01.2019 r. 2019-02-11 08:44:03
Zawiadomienie o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w dniu 14 lutego 2019 roku 2019-02-07 12:46:47
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Luty 2019 r. 2019-02-06 13:52:47
PLAN SZEFA OC POWIATU SŁUPSKIEGO W DZIEDZINIE OBRONY CYWILNEJ W 2019 ROKU 2019-02-05 09:29:10
INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC ZARZĄDU I RADY POWIATU SŁUPSKIEGO PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ W 2018 ROKU 2019-02-04 15:22:40
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Słupskim 2019-02-01 13:26:10
HARMONOGRAM - PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2019 ROKU 2019-02-01 08:40:06
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2019-01-24 10:38:49
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2019-01-24 10:35:31
V sesja Rady Powiatu Słupskiego 2019-01-24 08:31:30
Ogłoszenie o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza powiatu 2019-01-23 13:14:50
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku 2019-01-21 14:56:38
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - GRUDZIEŃ 2018 2019-01-21 10:55:51
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu i Promocji 2019-01-14 14:41:05
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za II półrocze 2018 roku 2019-01-14 11:30:15
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 13 grudnia 2018 r. 2019-01-09 15:02:40
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupskiego w dniu 12 grudnia 2018 r. 2019-01-09 15:01:36
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 12 grudnia 2018 r. 2019-01-09 15:00:18
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i BPosiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 11 grudnia 2018 roku 2019-01-09 14:59:20
Wyniki konkursu na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023 2019-01-02 09:27:51
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 18 grudnia 2018 r. 2018-12-17 15:02:38
Wyniki prac komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu słupskiego w 2019 roku z zakresu idzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatleskiego oraz edukacji prawnej ogłoszonym 8 listopada 2018 roku zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Słupskiego na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 roku 2018-12-14 10:36:42
Informacja o wyniku zapytania ofertowego Nr PS.033-2.6.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu słupskiego 2018-12-11 12:38:00
III sesja Rady Powiatu Słupskiego 2018-12-10 13:32:55
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego grudzień 2018 r. 2018-12-06 10:51:22
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LISTOPAD 2018 2018-12-05 12:45:39
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Grudzień 2018 r. 2018-12-04 09:28:48
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 10 grudnia 2018 roku 2018-12-04 07:59:40
Komisje Rady Powiatu 2018-12-04 07:53:33
Zalecenia pokontrolne z kontroli zgodności danych wykazanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy w bazie danych SIO z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej oraz kompletności i poprawności danych zawartych w bazie danych SIO w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ustawy o SIO 2018-11-30 13:27:45
Zalecenia pokontrolne z kontroli zgodności danych wykazanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w bazie danych SIO z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej oraz kompletności i poprawności danych zawartych w bazie danych SIO w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ustawy o SIO 2018-11-30 13:27:14
Zalecenia pokontrolne z kontroli zgodności danych wykazanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku w bazie danych SIO z danymi wynikającymi z dokumentacji źródłowej oraz kompletności i poprawności danych zawartych w bazie danych SIO w odniesieniu do zakresu przedmiotowego ustawy o SIO 2018-11-30 13:25:51
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/71 2018-11-28 14:21:50
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/70 2018-11-28 14:20:55
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/69 2018-11-28 14:11:08
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/66 2018-11-28 14:00:28
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/65 2018-11-28 13:59:10
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że z dniem 14.11.2018 r. wygasło porozumienie nr PZ/10/2018 oraz PZ/11/2018 z dnia 14.11.2018 r., w sprawie określenia warunków pobytu dzieci 2018-11-28 10:18:21
II sesja Rady Powiatu Słupskiego 2018-11-26 08:36:24
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za III kwartał 2018 roku 2018-11-23 09:28:04
Skład Zarządu VI kadencji (2018-2023) 2018-11-22 12:24:25
Radni Powiatu VI kadencji 2018-11-21 13:56:49
Wiceprzewodniczący Rady - Anna Pietrzak 2018-11-21 13:48:11
Wiceprzewodniczący Rady - Andrzej Wojtaszek 2018-11-21 13:44:52
Przewodniczący Rady - Jan Olech 2018-11-21 13:43:11
Starosta Słupski - Paweł Lisowski 2018-11-21 13:41:37
Sprawozdania za III kwartał 2018r. - Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S 2018-11-16 11:05:49
Informacja o rozstrzygnięciu V ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68 2018-11-14 13:11:52
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/61 2018-11-14 13:10:51
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/60 2018-11-14 13:09:35
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/59 2018-11-14 13:08:04
I sesja Rady Powiatu Słupskiego 2018-11-14 08:37:40
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-11-13 11:54:40
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - PAŹDZIERNIK 2018 2018-11-07 12:03:29
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia numerycznej bazy danych w Wydziale Geodezji i Kartografii 2018-11-07 11:57:13
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 30 października 2018 r. o wygaśnięciu porozumienia nr 36/UMWP/ROPS/RPOT/IŻ zawartego dnia 05.03.2012 r. 2018-11-02 11:59:16
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Listopad 2018 r. 2018-11-02 08:56:42
Ogłoszenie o wyniku naboru na podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 2018-10-30 14:17:38
Wezwanie do odbioru rzeczy 2018-10-25 14:22:22
Wyniki konkursu na realizację zadania Organizacja Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych wraz z uroczystością wręczenia Honorowych Statuetek Starosty Słupskiego "Daję Radość" 2018-10-19 10:56:46
Terminarz dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku w dniach 20-21 października 2018 r. 2018-10-18 15:42:47
Ogłoszenie o wyniku naboru na podinspektora ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 2018-10-16 08:50:58
Ogłoszenie o wyniku naboru na podinspektora ds. zaangażowania i ewidencji księgowej wydatków starostwa oraz ewidencji budżetu w Wydziale Finansowo-Budżetowym 2018-10-16 08:49:10
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 16 października 2018 r. 2018-10-12 15:21:56
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - WRZESIEŃ 2018 2018-10-11 09:46:37
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - LIPIEC, SIERPIEŃ 2018 2018-10-11 09:46:12
XLIX Sesja Rady Powiatu Słupskiego 2018-10-10 09:13:01
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 2018-10-09 13:51:04
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 2018-10-09 13:40:29
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym 2018-10-08 11:51:10
Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Słupsku dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-10-04 13:44:14
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za II kwartał 2018 roku 2018-10-03 14:10:00
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego październik 2018 r. 2018-10-03 09:56:58
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT z zakresu ochrony i promocji zdrowia na Działania promocyjno-profilaktyczne kształtujące zachowania i style życia korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego ogłoszonego 26 stycznia 2018 roku 2018-10-02 15:18:45
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 9 października 2018 roku 2018-10-02 14:01:20
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Październik 2018 r. 2018-10-01 13:37:59
Informacja dla rzeczoznawców 2018-09-26 07:52:09
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na wykonanie naprawy pokrycia dachowego oraz wykonawstwo budowlane, tj. realizacja robót związanych z naprawą pokrycia dachowego na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego pod nr A - 1278, położonym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku, na działce nr 588 o pow. 0,0687 ha w obr. nr 6 miasta Słupsk 2018-09-24 14:02:26
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/67 2018-09-19 15:08:37
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/67 2018-09-19 15:07:32
XLVIII Sesja Rady Powiatu Słupskiego 2018-09-17 12:58:05
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku 2018-09-14 13:15:15
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku 2018-09-12 16:49:55
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2018-09-12 14:36:29
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2018-09-12 14:35:22
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk działka 344/4, 344/5 2018-09-12 14:34:42
Informacja o rozstrzygnięciu II ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Widzino, gm. Kobylnica działka 204/2 2018-09-12 14:32:10
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68 2018-09-12 14:28:27
Informacja o rozstrzygnięciu IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działka 103/68 2018-09-12 12:28:07
Dane teleadresowe Powiatowej Komisji Wyborcza w Słupsku 2018-09-12 09:14:41
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupsku 2018-09-12 07:50:18
Informacja o wyniku zapytania ofertowego Nr RPI-II.042.1.11.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. na dostawę doposażenia pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego" 2018-09-11 10:07:17
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 19 września 2018 r. 2018-09-11 08:43:47
Posiedzenie Komisji Rolnictwa Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 września 2018 roku 2018-09-11 08:42:40
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 17 września 2018 roku 2018-09-11 08:41:16
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 13 września 2018 r. 2018-09-11 08:39:41
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 5 września 2018 r. o wygaśnięciu porozumienia nr PZ/31/12 zawartego dnia 18.06.2012 r. 2018-09-10 14:06:55
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego wrzesień 2018 r. 2018-09-10 13:49:12
XLVII Sesja Rady Powiatu Słupskiego 2018-09-10 13:43:36
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu ograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 103/62 o pow. 0,1680 ha, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka 2018-09-05 13:29:44
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Wrzesień 2018 r. 2018-09-03 15:44:21
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, działki nr 103/59, 103/60 i 103/61 2018-08-30 11:53:38
Kalendarz Wyborczy - Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. (poz. 1561) 2018-08-22 13:30:53
XLVI Sesja Rady Powiatu Słupskiego 2018-08-20 14:05:59
Informacja o wyniku zapytania ofertowego na dostawę doposażenia Pracowni hotelarskiej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. 2018-08-13 15:14:20
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizatora w 2018 roku Programu Profilaktyki Boreliozy w powiecie słupskim 2018-08-10 12:31:46
Terminarz posiedzeń komisji Rady Powiatu Słupskiego sierpień 2018 r. 2018-08-10 12:26:44
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego w dniu 21 sierpnia 2018 r. 2018-08-10 12:23:31
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 20 sierpnia 2018 roku 2018-08-10 12:21:25
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Sierpień 2018 r. 2018-08-07 15:09:57
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 27 lipca 2018 r. o wygaśnięciu porozumienia nr PZ/3/12 zawartego dnia 20.03.2012 r. 2018-08-07 12:57:37
Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (III i IV przeterg nieograniczony - Dębina) 2018-08-07 07:53:16
Zarząd Powiatu Słupskiego informuje o zmianie treści ogłoszeń o ustnych przetargach nieograniczonych z uwagi na zmianę, od dnia 2 lipca 2018 roku nr konta bankowego sum depozytowych Starostwa Powiatowego, na które należy wpłacać wadium, aby spełnić warunki przystąpienia do przetargu i dokonuje zmiany treści ogłoszeń. (III i IV przeterg nieograniczony - Dębina) 2018-08-07 07:44:39
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Różowa Plaża - promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka raka piersi" 2018-08-03 11:10:37
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 27 lipca 2018 r. o wygaśnięciu porozumienia nr 32/2012 zawartego dnia 15.02.2012 r. 2018-08-02 11:56:45
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 31 lipca 2018 r. o wygaśnięciu porozumienia nr 0722.2.04.2012 zawartego dnia 03.04.2012 r. 2018-08-02 11:55:41
Wydział Edukacji 2018-07-26 08:34:55
XLV Sesja Rady Powiatu Słupskiego 2018-07-20 12:26:56
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - CZERWIEC 2018 2018-07-20 08:59:00
Ogłoszenie o wyniku konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami - edukacja poszanowania i popularyzacja zabytków 2018-07-19 14:59:41
Wyniki konkursu z zakresu wspierania wykonywania zadań publicznych w 2018 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2018-07-13 14:52:39
Statystyka zdawalności - Ośrodki Szkolenia Kierowców za I półrocze 2018 roku 2018-07-11 10:29:59
Stan na 30.06.2018 r. zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w przeliczeniu na etaty 2018-07-09 11:43:05
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Lipiec 2018 r. 2018-07-05 14:37:18
Informacja o rozstrzygnięciu III ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności 5 działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gmina Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00109345/3 2018-06-28 10:36:06
Ogłoszenie o wyniku naboru na podinspektora ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Budżetowym 2018-06-27 14:11:55
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego w dniu 21 czerwca 2018 r. 2018-06-15 13:34:58
XLIV Sesja Rady Powiatu Słupskiego 2018-06-15 13:03:10
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Polityki Społecznej 2018-06-15 11:20:24
Rejestr wydanych pozwoleń na budowę / rozbiórkę - MAJ 2018 2018-06-14 14:44:48
Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska I Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego w dniu 19 czerwca 2018 r. 2018-06-12 09:47:55
Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na dzień 18 czerwca 2018 r. 2018-06-12 07:49:36
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane - Czerwiec 2018 r. 2018-06-04 12:58:59
Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Powiatu Słupskiego w dniu 6 czerwca 2018 r. 2018-05-30 10:19:04
Nabór na urzędników wyborczych 2018-05-29 09:56:19
Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 16 maja 2018 r. o wygaśnięciu porozumienia 8/2012 zawartego dnia 26.03.2012 r. 2018-05-22 15:13:43
INFORMACJA o rozstrzygnięciu I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 204/2 , obręb Widzino 2018-05-18 10:20:39