Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr 134/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-11-09 07:38:23
Nr 133/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2024 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2023-11-09 07:37:08
Nr LXI/587/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-11-06 12:15:33
Nr LXI/586/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-11-06 12:14:32
Uchwała Nr 17/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupskiego ogłoszonych w 2023 roku 2023-11-03 10:15:29
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2024 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2023-11-03 10:08:15
Nr LXI/585/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku miejscowości Mzdówko (gmina Kępice)" 2023-11-03 08:18:51
Nr LXI/584/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-11-03 08:17:35
Nr LXI/583/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie obowiązujących w 2024 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 2023-11-03 08:16:26
Nr LXI/582/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie obowiązujących w 2024 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2023-11-03 08:14:43
Nr LXI/581/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom położonym na terenie Powiatu Słupskiego 2023-11-03 08:13:40
Nr LXI/580/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok 2023-11-03 08:12:36
Nr LXI/579/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Powiatu Słupskiego 2023-11-03 08:11:31
Nr LXI/578/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 października 2023 roku w sprawie diet radnych Powiatu Słupskiego 2023-11-03 08:09:24
Uchwała NR 132/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku 2023-11-03 07:59:11
Nr 132/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 roku 2023-10-27 13:45:27
Nr 131/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-27 13:43:46
Nr 130/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-27 13:42:17
Nr 129/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umów w sprawie przekazania komputera przenośnego typu laptop w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim a Ministrem Cyfryzacji 2023-10-23 09:08:36
Nr 128/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-18 09:54:28
Nr 127/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 października 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy ulicy Leśnej w Dębnicy Kaszubskiej 2023-10-18 09:53:34
Nr 126/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2023-10-09 08:56:30
Nr 125/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy 2023-10-09 08:55:48
Nr 124/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-10-05 10:02:07
Nr 123/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-05 09:58:58
Nr 122/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych przez zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-10-05 09:58:02
Nr 121/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-10-05 09:57:19
Nr 120/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia dróg zlokalizowanych w miejscowościach Obłęże, Przytocko do kategorii dróg gminnych 2023-10-05 09:56:25
Nr 119/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustka do 2027 roku z perspektywą do 2030" 2023-10-05 09:55:12
Nr 118/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2023-10-05 09:53:54
Nr 117/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania pn.:"Zdolni z Pomorza" w imieniu Powiatu Słupskiego 2023-10-05 09:52:58
Nr 116/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-10-05 09:47:12
Nr LIX/575/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-10-03 11:28:53
Nr LIX/574/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-10-03 11:27:53
Nr LIX/573/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2023-09-28 09:08:12
Nr LIX/572/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1133G na odcinku Wiklino-Kukowo (gmina Słupsk)" 2023-09-28 09:06:14
Nr LIX/571/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Główczyce na realizację zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica)" 2023-09-28 09:04:58
Nr LIX/570/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Zgojewo-Świecichowo (gmina Główczyce i gmina Damnica)" 2023-09-28 09:03:42
Nr LIX/569/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie udzielenia gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo)" 2023-09-28 09:02:11
Nr LIX/568/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G na odcinku od miejscowości Gać do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G (z wyłączeniem miejscowości Swołowo) 2023-09-28 08:51:31
Nr LIX/567/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie udzielenia gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Strzelino (do transformatora)" 2023-09-28 08:50:29
Nr LIX/566/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie udzielenia gminie Słupsk dotacji celowej na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1111G na odcinku Włynkówko-Włynkowo (gmina Słupsk)" 2023-09-28 08:49:09
Nr LIX/565/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu grantowego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" 2023-09-28 08:47:49
Nr LIX/564/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2023-09-28 08:46:20
Nr LIX/563/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/507/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2023-09-28 08:43:46
Nr LIX/562/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie statutu Rady Seniorów Powiatu Słupskiego 2023-09-28 08:42:12
Nr LIX/561/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2023 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-09-28 08:41:08
Nr 115/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego Starostwa Powiatowego w Słupsku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2023-09-22 08:51:00
Nr 114/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-18 15:19:51
Nr 113/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2023-09-07 11:37:37
Nr 112/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-07 11:36:26
Nr 111/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia woli na nieodpłatne nabycie do zasobu Powiatu Słupskiego, w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2023-09-07 11:35:29
Nr 110/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w latach 2023-2026 2023-09-07 11:34:33
Nr 109/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi gminnej nr 101370G 2023-09-07 11:33:45
Nr 108/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2023-09-07 11:32:19
Nr LVIII/560/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-09-05 08:38:18
Nr LVIII/559/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2023-09-05 08:37:01
Nr LVIII/558/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-09-05 08:35:27
Nr LVIII/557/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-05 08:34:06
Nr LVIII/556/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/341/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2010 roku w spawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/313/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku 2023-09-05 08:12:08
Nr LVIII/555/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupskiego 2023-09-05 08:04:17
Nr LVIII/554/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słupskiego 2023-09-05 08:02:55
Nr LVIII/553/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń środków na finansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku Darnowo - granica powiatu (gmina Kępice)" 2023-09-05 08:01:35
Nr LVIII/552/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1167G na odcinku Biesowiczki-Lipnik (gmina Kępice)" 2023-09-05 07:55:57
Nr LVIII/551/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały XXXVI/335/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Słupsk przez Powiat Słupski realizacji zadania polegającego na wykonaniu badań USG stawów biodrowych u niemowląt z Powiatu Słupskiego 2023-09-05 07:54:30
Nr LVIII/550/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupskiego od dnia 1 września 2023 roku 2023-09-05 07:53:20
Nr 107/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-09-04 14:24:20
Nr 106/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 138/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wydatkowania środków przekazanych Powiatowi Słupskiemu na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w zwią 2023-09-01 13:41:57
Nr 105/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Charnowo 2023-08-22 13:32:43
Uchwała Nr 100/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 roku 2023-08-17 09:41:52
Uchwała Nr 62/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku 2023-08-17 09:39:34
Uchwała Nr 77/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-08-17 09:21:09
Uchwała Nr 11/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 roku 2023-08-17 09:19:18
Nr 104/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-08-14 10:44:10
Nr 103/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-08-14 10:43:05
Nr 102/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2023-08-14 10:41:41
Nr 101/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-28 10:02:59
Nr 100/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 roku 2023-07-21 11:44:09
Nr 99/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-21 11:39:36
Nr 98/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert polegającym na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2023-2026 2023-07-21 11:31:32
Nr 97/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-14 10:54:01
Nr 96/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-07-14 10:53:13
Nr 95/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-07-14 10:52:24
Nr 94/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2023-07-14 10:51:35
Nr 93/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 2023-07-14 10:50:36
Nr 92/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w latach 2023-2026 2023-07-14 10:49:32
Nr 91/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-07-14 10:48:13
Nr 90/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-07 11:32:47
Nr LVII/549/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-07-03 09:55:59
Nr LVII/548/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-07-03 09:54:43
Nr LVII/547/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2023-06-30 09:49:09
Nr LVII/546/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w miejscowości Wodnica (Gmina Ustka)" 2023-06-30 09:48:05
Nr LVII/545/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno (Gmina Potęgowo)" 2023-06-30 09:47:01
Nr LVII/544/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski 2023-06-30 09:45:38
Nr LVII/543/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce i likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Ustce, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ustce oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustce 2023-06-30 09:08:31
Nr LVII/542/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie w absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-06-30 09:07:24
Nr LVII/541/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-06-30 09:05:57
Nr LVII/540/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2023-06-30 09:04:35
Nr 89/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-06-30 08:43:55
Nr 88/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-30 08:43:08
Nr 87/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2023-06-30 08:40:02
Nr 86/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-22 10:32:17
Nr 85/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udostępnienia nieruchomości Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego i ustalenia zasad korzystania z niej 2023-06-22 10:29:48
Nr 84/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wskazania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2023-06-22 10:27:20
Nr 83/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Powiatu Słupskiego - organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy, w związku z dotacją od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku 2023-06-22 10:26:24
Nr 82/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych w imieniu Powiatu Słupskiego - organu prowadzącego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy, w związku z partnerskim udziałem w programie Erasmus+ 2023-06-22 10:25:18
Nr 81/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-16 12:39:26
Nr 80/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie użyczenia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do oddania w użyczenie 2023-06-16 12:37:48
Nr 79/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-06-16 12:35:30
Nr 78/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-16 12:34:17
Nr LVI/538/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-06-01 13:39:02
Nr LVI/537/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową przebiegającą przez miejscowość Redzikowo na odcinku od granic miasta Słupska do drogi krajowej S6 2023-05-30 10:49:33
Nr LVI/536/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)" 2023-05-30 10:48:34
Nr LVI/535/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2023-05-30 10:47:26
Nr LVI/534/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk 2023-05-30 10:46:19
Nr LVI/533/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zajęcia stanowiska wobec inicjatywy Rady Gminy Słupsk dotyczącej przystąpienia do zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk 2023-05-30 10:45:15
Nr 77/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-05-29 09:51:27
Nr 75/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-05-29 09:10:08
Nr 74/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-29 08:58:16
Nr 73/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2022 r." 2023-05-29 08:35:20
Nr 72/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 2023-05-29 08:24:15
Nr 71/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nienależnie pobranych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 2023-05-29 08:20:10
Nr 70/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Potęgowo na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030" 2023-05-29 08:00:12
Nr 69/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-05-19 09:48:02
Nr 68/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-05-19 09:47:15
Nr 67/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-19 09:46:19
Nr 66/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna 2023-05-19 09:45:38
Nr 65/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2022 rok 2023-05-18 11:08:58
Nr 64/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-05-18 11:08:11
Nr 63/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-04-28 12:24:45
Nr 62/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023 roku 2023-04-28 12:23:52
Nr 61/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-28 12:22:33
Nr 60/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Słupskiego" 2023-04-28 10:30:27
Nr 59/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2023-04-28 09:57:55
Nr 58/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2023-04-28 09:44:52
Nr 57/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w 2023 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2023-04-28 09:38:43
Nr 56/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców miejscowości Czerwieniec i Laska 2023-04-28 09:35:01
Nr LV/532/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-04-28 08:17:32
Nr LV/531/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-28 08:16:35
Nr LV/530/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2023-04-27 10:37:02
Nr LV/529/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r."" 2023-04-27 10:35:27
Nr LV/528/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2023-04-27 10:32:53
Nr LV/527/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/507/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2023-04-27 10:31:31
Nr 55/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-21 08:55:24
Nr 54/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2023-2028 2023-04-21 08:54:24
Nr 53/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w obrębie Kończewo, gmina Kobylnica, do kategorii dróg gminnych 2023-04-21 08:52:37
Nr LIV/526/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-04-19 11:32:19
Nr LIV/525/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-19 11:31:11
Nr 52/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-18 11:56:34
Nr LIV/524/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2023-04-17 13:17:39
Nr LIV/523/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. ?Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)" 2023-04-17 13:16:19
Nr LIV/522/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 13:14:06
Nr LIV/521/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 13:11:46
Nr LIV/520/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 13:10:43
Nr LIV/519/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 13:09:27
Nr LIV/518/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Główczyce na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 13:08:01
Nr LIV/517/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 13:04:04
Nr LIV/516/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 13:02:52
Nr LIV/515/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 12:49:22
Nr LIV/514/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim" 2023-04-17 12:48:14
Nr LIV/513/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia14 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Słupski na rzecz Gminy Kępice 2023-04-17 12:46:54
OGŁOSZENIE - UCHWAŁA NR 50/2023 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2023-04-07 13:52:24
Nr 51/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-07 11:25:14
Nr 50/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2023-04-07 11:23:39
Uchwała Nr 47/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-04-06 15:02:58
Uchwała Nr 047/p122/R/III/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 2023-04-06 13:51:04
Nr LIII/512/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-04-04 09:27:12
Nr LIII/511/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-04-04 09:24:42
Nr LIII/510/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/365/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)" 2023-04-04 08:30:48
Nr LIII/509/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/364/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)" 2023-04-04 08:29:32
Nr LIII/508/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gm. Kobylnica)" 2023-04-04 08:28:18
Nr LIII/507/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2023-04-04 08:27:12
Nr LIII/506/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w przedmiocie zmiany granicy miasta Słupsk powodującej zmianę granicy powiatu słupskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji 2023-04-04 08:26:02
Nr LIII/505/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii wobec inicjatywy Rady Gminy Kobylnica w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kobylnica 2023-04-04 08:24:37
Nr 49/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki "Funduszu Pomocy" na rzecz pomocy Ukrainie na dzień 31 grudnia 2022 roku 2023-03-31 13:13:08
Nr 48/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków, na którym gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku 2023-03-31 13:12:00
Nr 47/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2022 rok 2023-03-31 13:05:13
Nr 46/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-31 13:03:54
Nr 45/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec inicjatywy Gminy Słupsk dotyczącej zmiany nazwy Gminy Słupsk na "Gmina Redzikowo" 2023-03-24 10:06:09
Nr 44/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-03-24 10:05:09
Nr 43/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-24 10:04:17
Nr 42/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-03-24 10:03:30
Nr 41/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 32/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-20 12:13:01
Nr 40/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-20 12:12:17
Nr 39/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2023-03-20 12:11:05
UCHWAŁA NR 35/2023 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2023-03-14 11:11:07
UCHWAŁA NR 34/2023 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2023-03-14 11:10:14
Nr 38/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-03-10 11:47:32
Nr 37/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-03-10 11:45:40
Nr 36/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-10 11:44:44
Nr 35/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Słupskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2023-03-10 11:42:40
Nr 34/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Słupskiego przeznaczone do zbycia 2023-03-10 11:41:23
Nr 33/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania Powiatu Słupskiego w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki, w związku z udziałem w przedsięwzięciu pn. "Poznaj Polskę" 2023-03-10 11:39:37
Nr LII/504/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania petycji według właściwości 2023-03-06 08:55:55
Nr LII/502/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-06 08:51:47
Nr LII/501/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę Nr L/481/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2023 roku 2023-03-06 08:49:59
Nr LII/500/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Ustce, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ustce oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ustce wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2023-03-06 08:47:43
Nr 32/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-03-03 13:52:40
Nr 31/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego 2023-03-03 13:51:01
Nr 30/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-03-03 09:22:28
Nr 29/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-03-03 09:21:43
Nr 28/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-28 14:18:23
Nr 27/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie odwołania pełnomocnictw radcy prawnemu zatrudnionemu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku 2023-02-28 14:17:41
Nr 26/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Świecichowo, gmina Damnica, do kategorii dróg gminnych 2023-02-28 14:16:42
Nr 25/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-24 14:09:51
Nr 24/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-17 13:44:32
Nr 23/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-17 13:39:30
Nr 22/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-02-17 13:37:19
Nr 21/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-02-17 13:15:48
Nr 20/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2023-02-17 10:19:36
Nr 19/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2023-02-17 09:47:37
Nr 18/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 11/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2023-02-17 09:42:53
Nr 17/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupskiego ogłoszonych w 2023 roku 2023-02-17 09:40:28
Nr 16/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-16 11:12:48
Nr 15/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-02-02 15:03:12
Nr 14/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-02-02 15:02:25
Nr 13/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach "Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2023 r." oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2023-02-02 15:00:23
Nr 12/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert 2023-02-02 14:53:47
Nr LI/499/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-01-31 14:30:46
Nr LI/498/2023 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-01-31 14:29:22
Uchwała Nr 031/p122/D/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2023 r. 2023-01-26 11:16:11
Uchwała Nr 031/p122/D/I/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2023 r. 2023-01-26 11:15:29
Nr 11/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 roku 2023-01-25 13:55:29
Nr 10/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2023-01-25 13:51:35
Nr 9/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" 2023-01-25 13:42:31
Nr 8/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku 2023-01-25 13:37:42
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" 2023-01-24 11:02:46
Projekt uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 roku 2023-01-24 10:35:45
Nr 7/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Wielka Wieś 2023-01-20 12:26:08
Nr 6/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 7/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2023-01-20 12:25:25
Nr 5/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Słupski za rok 2022 2023-01-20 12:24:29
Uchwała nr L/494/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-01-13 11:35:14
Uchwała nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 2023-01-13 11:33:28
Nr 4/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych 2023-01-13 09:38:20
Nr 3/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słupskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2023 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2023-01-13 09:28:44
Nr 2/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2023 rok 2023-01-13 09:25:22
Nr 1/2023 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2023-01-09 12:00:07
Nr 166/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2023-01-05 12:43:16
Nr 165/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2023-01-05 12:42:03
Nr 164/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-01-05 12:41:20
Nr 163/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2023-01-05 12:40:08
Nr XLVIII/469/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego 2023-01-05 09:38:22
Nr L/495/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2023 2023-01-05 08:31:30
Nr L/494/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-01-05 08:30:09
Nr L/493/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków 2023-01-05 08:28:37
Nr L/492/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2023-01-05 08:27:12
Nr L/491/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2023-01-05 08:26:03
Nr L/489/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/235/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce)" 2023-01-05 08:23:29
Nr L/488/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/429/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)" 2023-01-05 08:22:10
Nr L/487/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/337/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (gmina Smołdzino)" 2023-01-05 08:20:36
Nr L/486/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/430/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)" 2023-01-05 08:19:16
Nr L/485/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap II (gmina Ustka)" 2023-01-05 08:17:34
Nr L/484/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210" 2023-01-05 08:16:04
Nr L/483/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2023-01-05 08:14:42
Nr L/482/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku 2023-01-05 08:13:08
Nr L/481/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2023 roku 2023-01-05 08:11:21
Nr 162/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-29 14:43:14
Nr 161/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 2022-12-27 07:38:09
Nr 160/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy 2022-12-27 07:37:08
Nr 159/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 2022-12-22 08:56:49
Nr XLIX/480/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-12-20 08:52:48
Nr XLIX/479/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-20 08:51:41
Nr 158/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-12-19 13:06:26
Nr 157/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-12-19 13:01:18
Nr 156/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-19 12:50:37
Nr 155/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-16 08:58:25
Nr 154/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-09 10:06:25
Uchwała Nr 180/p122/F/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu słupskiego na lata 2023 - 2037. 2022-12-07 14:36:51
Nr 153/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-05 12:46:39
Nr XLVIII/478/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-12-02 13:44:57
Nr XLVIII/477/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-12-02 13:43:17
Nr XLVIII/476/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-12-02 13:41:54
Nr XLVIII/475/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-12-02 13:39:48
Nr XLVIII/474/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-12-02 13:38:21
Nr XLVIII/473/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-12-02 13:35:40
Nr XLVIII/472/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-12-02 13:33:32
Nr XLVIII/471/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych 2022-12-02 13:32:39
Nr XLVIII/470/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 2022-12-02 13:20:05
Nr XLVIII/468/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/402/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. ,,Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka" 2022-12-02 13:12:21
Nr XLVIII/467/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/450/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń środków na finansowanie zadania pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)" 2022-12-02 13:10:29
Nr XLVIII/466/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/340/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Podwilczyn-granica Powiatu (gmina Dębnica Kaszubska)" 2022-12-02 13:06:47
Nr XLVIII/465/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Główczyce na realizację zadania pn. ,,Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocowaniem pobocza płytami żelbetowymi (Gmina Główczyce)" 2022-12-02 12:54:25
Nr XLVIII/464/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przyjęcia od Gminy Miasto Ustka zadania publicznego polegającego na zarządzaniu ulicą Koszarową stanowiącą drogę gminną nr 100051G 2022-12-02 12:48:35
Nr XLVIII/463/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Słupski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 2022-12-02 12:46:48
Nr XLVIII/462/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/391/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2022-12-02 12:45:01
Nr XLVIII/461/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych 2022-12-02 12:43:42
Nr XLVIII/460/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2022-12-02 12:42:16
Nr XLVIII/459/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. sprawie przyjęcia Programu współpracy powiatu słupskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok 2022-12-02 12:40:22
Nr XLVIII/458/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Słupskiego 2022-12-02 12:38:46
Uchwała Nr 181/p122/P/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu słupskiego na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2022-11-28 13:06:13
Nr 152/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-11-25 12:23:20
Nr 151/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-11-25 12:22:11
Nr 150/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-25 12:20:58
Nr 149/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-24 11:17:18
Uchwała Nr 148/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-11-23 11:27:01
Nr 148/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Słupskiego na 2023 rok 2022-11-16 10:37:54
Nr 147/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-11-16 10:35:35
Nr 146/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2022-11-10 14:40:06
Nr 145/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności 2022-11-10 14:37:38
Uchwała Nr 10/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego ogłoszonych w 2022 roku 2022-11-03 14:50:26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2023 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2022-11-03 14:42:47
Nr 144/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-03 14:39:18
Nr 143/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w 2023 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 2022-11-03 14:29:23
Nr 142/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2022-11-03 14:28:21
Nr 141/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia składnika majątkowego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku 2022-11-03 14:27:08
Nr XLVII/457/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-11-02 08:54:00
Nr XLVII/456/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-11-02 08:52:53
Nr XLVII/455/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/339/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - etap II (Gmina Dębnica Kaszubska)" 2022-11-02 08:51:41
Nr XLVII/454/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/365/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)"" 2022-11-02 08:49:44
Nr XLVII/453/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/269/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)" 2022-11-02 08:46:06
Nr XLVII/452/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia umowy z Gminą Ustka na wykonanie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Ustka w ramach projektu pn. ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka" 2022-11-02 08:43:56
Nr XLVII/451/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino)" 2022-11-02 08:39:38
Nr 140/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 2022-11-02 08:21:35
Nr XLVII/450/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dretyń środków na finansowanie zadania pn.: ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 1162G na odcinku Węgorzyno-Darnowo (Gmina Kępice)" 2022-11-02 08:20:39
Nr XLVII/449/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. "Dostępny Powiat Słupski -poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku" 2022-11-02 08:17:19
Nr XLVII/448/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowy Powiat" 2022-11-02 08:13:38
Nr XLVII/447/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie zakresu pomocy zapewnianej przez Powiat Słupski obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-11-02 08:10:15
Nr XLVII/446/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających 2022-11-02 08:02:34
Nr XLVII/445/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie obowiązujących w 2023 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2022-11-02 08:00:27
Nr XLVII/444/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupski 2022-11-02 07:57:44
Nr 140/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2022 roku 2022-10-28 11:05:12
Nr 139/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-28 11:04:18
Nr 138/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wydatkowania środków przekazanych Powiatowi Słupskiemu na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-10-28 11:02:16
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-10-24 12:52:11
Nr 137/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 roku 2022-10-21 12:08:38
Nr 136/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego 2022-10-21 12:07:32
Nr 135/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2022-10-21 12:04:42
Nr 134/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-17 10:45:57
Nr 133/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-10-17 10:43:19
Nr 132/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-10-07 10:26:06
Nr 131/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-07 10:25:16
Nr XLVI/443/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-10-04 09:45:36
Nr XLVI/442/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-10-04 09:44:06
Nr XLVI/441/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/376/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na rok 2022 2022-10-04 09:42:16
Nr XLVI/440/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/143/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)"" 2022-10-03 08:33:23
Nr XLVI/439/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)"" 2022-10-03 08:24:18
Nr XLVI/438/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego 2022-10-03 08:22:40
Nr XLVI/437/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. "Bilet" 2022-10-03 08:20:41
Nr 130/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-28 09:33:11
Nr 129/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-23 09:55:48
Nr 128/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu 2022-09-16 13:11:16
Nr 127/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-09-16 13:10:09
Nr 126/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-09-16 13:08:52
Nr 125/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-16 13:07:58
Nr 124/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku 2022-09-16 13:07:03
Nr 123/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie udzielenia Anetcie Pirce pełnomocnictwa do realizacji zadania pn.: "Organizacja i realizacja projektu innowacyjno - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej" w imieniu Powiatu Słupskiego oraz wyznaczenia jej na koordynatora współpracy międzysektorowej 2022-09-16 13:06:08
Nr 122/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej 2022-09-08 15:23:22
Nr 121/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu zdrowia publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 2022-09-08 15:21:59
Nr 120/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-09-08 15:20:25
Uchwała nr 118/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2022-09-06 15:25:58
Uchwała Nr 137/p122/B/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 września 2022 r. 2022-09-06 15:24:58
Nr XLV/436/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy i przekazania petycji według właściwości 2022-09-05 10:51:41
Nr XLV/435/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-09-05 10:49:48
Nr XLV/434/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-09-05 10:48:21
Nr XLV/433/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/258/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)"" 2022-09-05 10:41:45
Nr XLV/432/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Damnica na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)"" 2022-09-05 10:39:44
Nr XLV/431/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/144/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Główczyce na realizację zadania pn. ,,Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Główczyce, Potęgowo, Damnica)"" 2022-09-05 10:37:57
Nr XLV/430/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo (Gmina Ustka)"" 2022-09-05 10:36:21
Nr XLV/429/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka i Gminy Słupsk na realizację zadania pn.,,Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)"" 2022-09-05 10:34:42
Nr XLV/428/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach ,,Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r." 2022-09-05 10:18:11
Nr XLV/427/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli 2022-09-05 10:16:52
Nr 119/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 września 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury realizacji świadczeń wypłacanych opiekunom tymczasowym dzieci, które przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej były umieszczone w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy 2022-09-02 13:56:26
Nr 118/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2022-08-31 08:37:40
Nr 117/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-31 08:36:32
Nr 116/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-26 13:52:11
Nr 115/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu słupskiego 2022-08-26 10:31:06
Raport z realizacji POŚ dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021 2022-08-23 13:36:48
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 2022-08-23 13:36:01
Nr 114/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2022-08-22 12:39:45
Nr 113/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-22 07:56:56
Nr 112/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2023-2030" 2022-08-22 07:55:49
Nr XLIV/426/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-08-18 13:13:02
Nr XLIV/425/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-18 12:59:34
Nr 111/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-08-08 13:33:32
Nr 110/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-08-08 13:27:08
Uchwała Nr 107/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 2022-08-03 13:44:59
Nr 109/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2022-07-29 07:48:58
Nr 108/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-07-21 14:30:19
Nr 107/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2022 roku 2022-07-21 14:29:40
Nr 106/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Słupsku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczeń majątkowych i OC 2022-07-21 14:28:51
Nr 105/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-07-15 14:48:54
Nr 104/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-07-15 14:05:27
Nr 103/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-07-15 14:04:19
Nr 102/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-07-15 14:03:14
Nr 101/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 6/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2022-07-15 13:59:49
Nr XLIII/424/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-07-06 09:52:36
Nr XLIII/422/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Smołdzino na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)" 2022-07-06 09:49:38
Nr XLIII/421/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" 2022-07-06 09:48:09
Nr XLIII/420/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" 2022-07-06 09:46:28
Nr XLIII/419/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino środków na finansowanie inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)" 2022-07-06 09:44:50
Nr XLIII/418/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)" 2022-07-06 09:42:27
Nr XLIII/417/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. ,,Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)" 2022-07-06 09:40:07
Nr XLIII/416/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030" 2022-07-06 09:37:48
Nr XLIII/415/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021" 2022-07-06 09:35:47
Nr XLIII/414/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym" 2022-07-06 09:34:11
Nr XLIII/413/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-07-06 09:27:25
Nr XLIII/412/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-07-06 09:25:14
Nr XLIII/411/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Słupskiego 2022-07-06 09:23:38
Nr 100/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-29 13:15:31
Nr 99/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-06-28 14:27:54
Nr 98/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-06-28 14:26:33
Nr 97/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. 2022-06-28 12:58:11
Nr 96/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie procedury przyznawania środków finansowych w ramach ?Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego na 2022 r.? oraz wykazu sprzętu, którego zakup może być finansowany w ramach Programu 2022-06-28 12:57:22
Nr 95/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-23 15:21:15
Nr 94/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 2022-06-23 14:38:51
Nr 93/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2022-06-13 09:42:23
Nr 92/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert polegającym na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej w latach 2022-2025 2022-06-13 09:41:43
Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 86/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-06-07 14:22:09
Nr XLII/410/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-06-03 14:11:28
Nr XLII/409/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-03 14:10:28
Nr XLII/408/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 31 maja 2022 r. w sprawie Programu dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2022 r. 2022-06-03 14:09:26
Nr 91/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-06-03 08:46:31
Nr 90/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku "Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 2022-06-03 08:45:31
Nr 89/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-03 08:44:40
Nr 88/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-06-03 08:42:13
Zarządzenie Nr 41/2022 Starosty Słupskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej oraz wyłączania materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2022-06-02 08:30:55
Nr 87/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-05-27 11:28:13
Nr 86/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-05-27 11:27:26
Nr 85/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-27 08:55:53
Nr 84/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Słupskiego "Raportu o Stanie Powiatu Słupskiego za 2021 r." 2022-05-27 08:55:07
Nr 83/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie "Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego" 2022-05-27 08:54:03
Nr 82/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego za 2021 rok 2022-05-17 09:20:15
Nr 81/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2021 rok 2022-05-17 09:19:29
Nr 80/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w latach 2022-2025 2022-05-17 09:18:27
Nr 79/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-05-17 07:59:31
Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-17 07:58:34
Nr 77/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-05-10 09:58:08
Nr 76/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Dofinansowanie wkładu własnego" na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 2022-05-10 09:57:00
Nr 75/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2022-05-10 09:55:01
Nr 74/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej dróg zlokalizowanych na terenie gminy Ustka 2022-05-10 09:53:38
Uchwała Nr 72/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 2022-05-04 14:57:53
Nr XLI/407/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2022-04-29 11:37:58
Nr XLI/406/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-29 11:36:49
Nr XLI/405/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/305/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Potęgowo, polegającej na "Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G w miejscowości Głuszyno" 2022-04-29 11:35:27
Nr XLI/404/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania pn. ,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska)" 2022-04-29 11:33:33
Nr XLI/403/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/338/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1147G na odcinku Ciecholub-granica powiatu - Etap II (gmina Kępice)" 2022-04-29 11:31:28
Nr XLI/402/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Miasta Słupsk na realizację zadania pn. "Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka" 2022-04-29 10:23:34
Nr XLI/401/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. sprawie powierzenia Miastu Słupsk zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupsk-Ustka 2022-04-29 10:16:30
Nr XLI/400/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Słupsk zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1105G 2022-04-29 10:15:20
Nr XLI/399/2022 Rady Powiatu Słupskiego z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy mieszkańcom Rejonu rożyszczeńskiego - społeczności lokalnej Ukrainy 2022-04-29 10:08:36
Nr 73/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-29 08:58:43
Nr 72/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2022 roku 2022-04-29 08:55:06
Nr 71/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 3562Z na odcinku Policko-Wyszebórz 2022-04-29 08:52:02
Nr 70/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-21 15:29:15
Nr 69/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 45/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie zwanego "Fundusz Pomocy" 2022-04-21 15:28:22
Nr 68/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2022-04-21 15:27:26
Nr 67/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Słupskiego dotyczących udzielenia pełnomocnictw 2022-04-21 15:18:37
Nr 66/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2022-04-21 15:14:48
Nr 65/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Ustce 2022-04-21 15:10:42
Nr 64/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 2022-04-21 15:07:24
Nr 63/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku 2022-04-21 14:57:35
Nr 62/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego 2022-04-21 14:37:20
Nr 61/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru zaliczenia drogi, zlokalizowanej w miejscowości Głobino, do kategorii dróg gminnych 2022-04-21 13:43:05
Uchwała Nr 052/p122/R/III/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu słupskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 2022-04-20 10:38:33
Nr 60/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 50/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok 2022-04-15 09:08:44
Nr 59/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce 2022-04-15 09:07:11
Nr 58/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 2022-04-15 09:06:22
Nr 57/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Machowinku 2022-04-15 09:05:01
Nr 56/2022 Zarządu Powiatu Słupskiego z