Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Słupskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Projekty Uchwał Rady Powiatu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Projekty uchwał Rady Powiatu z 2024 roku 2024-02-20 09:44:33
Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2023 roku 2023-01-05 08:46:24
Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2022 roku 2022-01-10 07:53:09
Projekty uchwał Rady Powiatu z 2021 roku 2021-01-26 09:07:33
Projekty uchwał Rady Powiatu z 2020 roku 2020-01-31 12:08:04
Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2019 roku 2019-01-17 13:08:00
Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2018 roku 2018-01-22 10:29:23
Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2017 roku 2017-01-13 14:41:09
Projekty Uchwał Rady Powiatu z 2016 roku 2016-01-12 11:10:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 8 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2015-12-23 15:32:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 8 grudnia 2015 roku w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Slupskiego na 2016 rok 2015-12-23 15:31:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 8 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Slupskiego na 2016 rok 2015-12-23 15:30:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-12-18 15:00:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2015-12-18 14:59:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu słupskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego 2015-12-10 11:23:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 3 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/190/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg przebiegających przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej 2015-12-02 10:52:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej 2015-11-20 13:09:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1189G w miejscowości Żychlin 2015-11-20 10:16:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej 2015-11-20 10:15:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości , stanowiących własność Powiatu Słupskiego oraz nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Slupskiego 2015-11-13 10:00:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-11-12 14:19:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2015-11-12 14:16:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2015-11-12 13:10:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 9 listopada 2015 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Slupsklego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2015-11-12 13:07:23
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 4 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/134/2012 Rady Powiatu Slupskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 2015-11-12 13:05:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 28 października 2015 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2016 roku 2015-11-09 09:36:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 21 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXXI/242/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 czerwca 2006 roku 2015-11-09 09:34:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 19 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości łub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej łub instytucjonalnej pieczy zastępczej 2015-11-09 09:30:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 21 października 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej 2015-10-23 10:05:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 21 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Sieminicach" 2015-10-23 09:43:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 13 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji ?Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego" (planu transportowego) wraz z koncepcją organ 2015-10-23 09:40:51
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 21 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Słupsk i Dębnica Kaszubska na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" 2015-10-23 09:18:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 21 października 2015 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminami Główczyce i Potęgowo na realizację zadania w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" 2015-10-23 08:58:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 14 października 2015 roku w sprawie zawarcia urnowy partnerskiej z Gminą Kobyłnica dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy - Etap II " 2015-10-19 13:19:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 14 października 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy rzeczowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1189G w miejscowości Żychlin 2015-10-19 13:17:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 13 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-10-19 13:12:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 12 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 2015-10-19 13:10:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 12 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-10-19 13:08:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 2015-09-30 10:34:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 23 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego, 2015-09-29 09:05:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w miejscowości Biesowice 2015-09-21 12:31:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 14 września 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę chodnika w miejscowości Redwanki w ciągu drogi powiatowej nr 1115G 2015-09-16 11:18:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 9 września 2015 roku w sprawie obowiązujących w 2016 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2015-09-16 11:15:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 15 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2015 rok 2015-09-16 10:03:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 15 września 2015 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2015-09-16 10:00:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 9 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-09-16 09:57:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr IX/75/2015 Rady Powiatu Slupskiego z 29 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzechcino na działce nr 96 na terenie gminy Potęgowo" 2015-09-11 08:40:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2016 - 2018 2015-09-11 08:22:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 1 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 11 grudnia 2014r.w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2015 roku 2015-09-10 08:01:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 21 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce" 2015-08-21 12:51:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 19 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Slupskiego 2015-08-20 12:29:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-08-13 09:24:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2015-08-13 09:22:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupskiego na rzecz Gminy Kępice 2015-08-13 09:21:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G do miejscowości Krężołki 2015-08-13 09:19:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 10 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-08-13 09:17:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 3 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino-Komorczyn 2015-08-13 09:16:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu Słupskiego zaopiniowany 27 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Mianowice-Główczyce na odcinku Karzniczka - Damnica 2015-07-30 14:15:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 lipca 2015 roku w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu Słupskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-07-24 12:22:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 22 czerwca 2015 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuzszy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2015-07-03 10:42:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 22 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomi ędzy Gminą Slupsk, a Miastem Ustka , Gminą Ustka, Miastem Slupsk, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. "Opracowanie koncepcj i rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej " oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacj i zadania objętego umową. 2015-06-22 14:13:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 22 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania przez Powiat Slupski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w 2015 roku oraz na zakup niezbędnych Komendzie Miejskiej Policji w Slupsku towarów i usług. 2015-06-22 14:08:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2015-06-19 12:20:59
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2015 rok 2015-06-19 12:18:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 czerwca 2015 roku w sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Slupskim, a Województwem Pomorskim, Gminą Słupsk i Muzeum Pomorza Środkowego dotyczącego wspólnej organizacji zadania pn. "Dożynki Województwa Pomorskiego w Swołowie" w dniu 13 wrześni a 2015 r. 2015-06-19 12:17:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego, jako członka założyciela do stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 2015-06-19 12:14:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1002G Ustka-Modlinek-Duninowo 2015-06-19 12:10:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 maja 2015 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok 2015-06-18 11:00:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 maja 2015 roku w sprawie Statutu Powiatu Słupskiego 2015-06-11 10:35:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 25 maja 2015 roku w sprawie zawarcia umowy przez Powiat Słupski z Gminą Miasto Ustka o realizacji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul.Wróblewskiego) i 1112G (ul.Grunwaldzka) w miejscowości Ustka 2015-05-26 08:43:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 maja 2015 roku w sprawie poparcia żądań samorządów regoinu słupskiego w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie 2015-05-21 14:50:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce" 2015-05-21 14:48:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia protestu przeciwko planom ograniczonej modernizacji linii kolejowej nr 202 2015-05-21 14:45:55
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2014 rok 2015-05-21 11:32:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 maja 2015 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzechcino na działce nr 96 na terenie gminy Potęgowo" 2015-05-15 13:22:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 maja 2015 roku w sprawie przejęcia przez Powiat Słupski zadania zarządzania publiczną drogą gminną w miejscowości Rzechcino na działce nr 96 w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2015-05-15 13:20:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu Słupskieg o z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Słupskiemu oraz jego jednostkom podłegłym 2015-05-15 13:17:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2015 roku w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci 2015-05-15 13:09:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-05-15 13:07:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 14 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-05-15 13:04:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie Powiat Słupski zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla Miasta Słupska 2015-05-08 15:10:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 6 maja 2015 roku w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup oraz opłacenie abonamentu modułu "AbakusSMS-wysyłanie" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku 2015-05-08 15:08:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 2015-05-04 12:40:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 kwietnia 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-04-20 12:56:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-04-20 09:34:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2015 roku programu polityki zdrowotnej 2015-04-17 15:26:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 kwietnia 2015 roku w sprawie reorganizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Damnicy wchodzącej w strukturę organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy z siedzibą w Damnicy przy ulicy Korczaka 1 2015-04-17 15:24:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 3 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXXI/346/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2015-04-17 15:22:59
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/374/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej" 2015-04-17 15:20:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2015-04-17 15:18:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zawarcia umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce"- Etap I 2015-04-17 15:15:22
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka pomocy finansowej na realizację zadań związanych z organizacją XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2015 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej 2015-03-27 14:03:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-03-19 09:56:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych 2015-03-19 09:47:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego 2015-03-19 09:34:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy finansowej na przebudow ę drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Pobłocie w miejscowości Rzechcino 2015-03-12 11:56:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2015-03-12 11:53:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2015-03-12 11:49:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w miejscowości Brzeziniec 2015-03-12 11:47:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobyłnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Kwakowo wraz z budową chodnika 2015-03-12 11:43:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1143G Główczyce - Stowięcino w miejscowościach Warblino i Szczypkowice 2015-03-12 11:23:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino 2015-03-12 11:14:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo 2015-03-12 11:07:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G Mianowice - Główczyce na odcinku Karzniczka - Damnica 2015-03-12 11:05:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Głóczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Zgojewo 2015-03-12 11:00:23
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo 2015-03-12 10:57:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 lutego 2015 roku w sprawie delegowania radnych Powiatu Słupskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-03-12 10:52:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 21 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wystawiania poleceń wyjazdu slużbowego przewodniczącemu Rady Powiatu 2015-02-23 10:28:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 lutego 2015 roku w sprawie zmiany nazwy, siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury pn. "Centrum edukacji Regionalnej w Warcinie" 2015-02-13 09:14:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkconalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020 wraz z Diagnozą MOF Miasta Słupska w ramach projektu pn.:" Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 2015-02-13 09:12:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2015-01-23 13:41:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim popierającego zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej" 2015-01-23 13:40:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu pn. \"Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania \"Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków\" planowanego do realizacji w ramach RPO WP na lata 2007-2013\" 2015-01-14 14:38:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny lokalu mieszkalnego dokonanej na rzecz Gminy Kępice 2015-01-14 14:35:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Slupskiego Nr VI/30/99 z dnia 22 lutego 1999 r. ze zm. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich 2015-01-13 10:46:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru reorganizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Damnicy wchodzącej w strukturę organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy, z siedzibą w Damnicy przy ulicy Korczaka 1 2015-01-13 10:43:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2014-12-24 10:36:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie planów pracy komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2014-12-24 10:34:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2014-12-24 10:32:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 2014-12-22 09:09:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:10:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 grudnia 2014 roku w sprawie przyjecia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:09:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:07:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:05:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Słupskiego 2014-12-19 15:01:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-19 14:59:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Słupskiego ds. opracowania Statutu Powiatu Słupskiego oraz ustalenia jej składu osobowego 2014-12-19 14:53:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wielolelniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2014-12-15 13:45:37
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-12-15 13:41:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2014-12-15 13:41:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Wielolelniej Prognozy Finansowej Powiatu Slupskiego 2014-12-11 15:10:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2015 rok 2014-12-11 15:05:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatu Słupskiego 2014-12-10 12:09:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-09 14:35:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-09 14:31:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rołnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-09 14:28:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-09 14:26:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Słupskiego 2014-12-09 14:24:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 3 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek - Duninowo 2014-12-05 11:37:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupskiego 2014-12-03 11:01:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Słupskiego 2014-12-03 10:48:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Słupskiego 2014-12-03 10:30:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-03 10:15:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego 2014-12-03 10:04:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 3 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kępice na przebudowę odcinka drogi gminnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Kępice 2014-11-03 09:49:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 października 2014 roku w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego" realizowanego przez Komendę Miejską Policji w Słupsku 2014-10-30 10:30:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 października 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w miejscowości Gąbino Kolonia 2014-10-27 14:05:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2014-10-27 13:56:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-10-27 13:54:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2014-10-27 10:28:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Słupskiego 2014-10-27 10:26:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2014-10-27 10:25:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 października 2014 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2015 roku 2014-10-23 14:11:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 października 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Srodowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku". 2014-10-17 09:09:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 6 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2014-10-13 08:19:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 września 2014 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Główczyce, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2014-09-29 07:56:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 września 2014 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Słupsk, Dębnica Kaszubska i Kobylnica na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2014-09-28 18:57:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. \"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G i drogi gminnej nr 119045G w miejscowości Wrzeście\" 2014-09-28 18:53:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Kobylnica dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. \"Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy\" 2014-09-28 18:49:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 września 2014 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Główczyce, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPONOŚĆ - ROZWÓJ 2014-09-28 18:46:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino 2014-09-28 18:40:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/355/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk i od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G 2014-09-28 18:37:47
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przbudowę drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła 2014-09-28 18:33:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kobylnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie - Etap I\" 2014-09-24 15:28:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 23 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu 2014-09-23 13:45:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 września 2014 roku w sprawie obowiązującychw 2015 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2014-09-18 14:04:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 września 2014 roku w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick-up 2,5 z podwójna kabiną na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku 2014-09-18 13:52:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 września 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2014-09-12 13:10:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Slupskiego na 2014 rok 2014-09-12 13:07:54
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2014 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. \"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnnej nr 119004G w miejscowości Swołowo \" 2014-09-12 13:05:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino pomocy finansowej 2014-09-12 13:00:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 września 2014 roku w sprawie przekazania w 2014 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku\" 2014-09-12 12:57:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Smoldzino na zadanie pn. \"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino\" 2014-09-12 12:42:50
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo 2014-09-12 12:38:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przytocko 2014-09-12 12:36:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino - Gorzyno 2014-09-12 12:18:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: \"Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej \" 2014-09-12 12:07:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 2 września 2014 roku w sprawie zmiany nchwały Nr XXXI/354/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dęhnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-09-12 12:02:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2013 Rady Powiatu Slupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej i rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo zmienionej uchwałą Nr XXVII/302/2013 z dnia 29 października 2013 roku 2014-09-12 11:57:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Slupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 2014-09-12 11:50:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku 2014-09-12 11:46:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na remont drogi powiatowej na odcinku Mrówczyno-Święcichowo 2014-09-04 14:31:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę cbodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno 2014-09-04 14:26:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Slupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Święcichowo 2014-09-04 14:22:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego 2014-08-21 12:54:39
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej i rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo zmienionej uchwałą Nr XXVII/302/2013 z dnia 29 października 2013 roku 2014-08-14 15:13:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia Gminie Miasto Ustka pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn.: \"Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej\" 2014-08-14 15:08:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 22 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/354/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-08-01 10:52:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjecia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej na budowę chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G 2014-06-23 14:09:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-06-11 07:38:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych 2014-06-11 07:36:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 maja 2014 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok 2014-06-09 13:17:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie za 2013 rok 2014-06-06 13:31:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVI/224/2002 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 czerwca 2002 r , w sprawie podziału Powiatu Słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 2014-06-06 13:28:21
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2013 rok 2014-06-06 13:23:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 2014-05-29 12:15:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk i od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G 2014-05-15 15:09:11
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/289/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 24 września 2013 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2014-05-15 15:06:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 15 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-05-15 15:01:24
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 maja 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2014-05-15 14:59:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-05-14 11:28:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słupsk na przebudowę drogi gminnej nr 119023G w miejscowości Strzelinko 2014-05-14 11:25:17
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim 2014-05-14 11:20:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-05-14 11:12:13
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska - Podwilczyn 2014-05-14 11:06:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/252/2006 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego 2014-05-14 11:02:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku 2014-05-07 10:22:10
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/311/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytulem \"Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego\" 2014-05-02 11:20:12
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G 2014-04-30 13:24:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia \"Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu słupskiego\" 2014-04-30 13:22:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-03-21 13:10:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2014-03-21 13:09:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Główczyce pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1143G Główczyce - Stowięcino 2014-03-21 13:08:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko-Głuszyno 2014-03-21 13:07:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Potęgowo pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo 2014-03-21 13:05:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1202G ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka 2014-03-21 13:05:07
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G Karżcino - Gąbino na terenie Gminy Ustka 2014-03-21 13:03:40
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr1113G w miejscowości Dominek 2014-03-21 13:02:31
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Słupsk pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G Karżcino-Gąbino na terenie gminy Słupsk 2014-03-21 13:01:02
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo-Lulemino 2014-03-21 12:59:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na budowę chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G 2014-03-21 12:58:01
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G 2014-03-21 12:57:08
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G 2014-03-21 12:56:19
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G Damnica-Żelkowo 2014-03-21 12:54:56
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 marca 2014 roku w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu Słupskiego Burmistrzowi Miasta Ustka zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora 2014-03-21 12:53:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2014-03-07 10:21:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 lutego 2014 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. \"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska\" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013 2014-03-03 11:47:46
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 14 lutego 2014 roku w sprawie przekazania przez Powiat Słupski środków finansowych na nagrody dla funkcjonariuszy Policji w 2014 roku 2014-02-20 13:16:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia \"Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli\" 2014-02-14 08:53:48
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji \"Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022\" 2014-02-07 11:55:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego 2014-02-07 11:54:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 3 grudnia 2013 roku w sprawie zasad stosowania przez Powiat Słupski w działaniach promocyjnych i marketingowych nazwy \"Morski Powiat Słupski\" 2014-02-07 11:53:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2014-01-30 15:03:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2013-12-12 15:04:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rady Powiatu Słupskiego na 2014 rok 2013-12-12 15:02:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2013-12-12 15:01:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-12-06 14:19:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pod tytulem \"Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego\" 2013-12-06 14:18:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków 2013-12-06 14:16:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/341/2010 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2013-12-06 14:15:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki 2013-12-06 14:11:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-12-06 13:53:51
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 5 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2013-12-06 13:37:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Powiatem Lubańskim 2013-11-29 08:27:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-11-20 09:13:00
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2014 2013-11-20 09:10:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/245/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Damnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki 2013-11-15 13:30:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych zmienioną uchwałą Nr XXVI/281/2013 z dnia 24 września 2013 roku 2013-11-15 13:26:45
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/269/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Dębnica Kaszubska pomocy finansowej i rzeczowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo 2013-10-24 11:32:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 2013-10-18 13:07:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2013-10-18 13:06:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 2013-10-18 13:06:05
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 2013-10-18 13:04:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/244/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego 2013-10-18 12:06:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 14 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Słupskiego do stowarzyszenia pn. \ 2013-10-18 11:11:49
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 10 października 2013 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Słupskim a gminami Powiatu Słupskiego 2013-10-18 11:10:25
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-10-18 11:09:06
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 16 października 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-10-18 11:08:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 października 2013 roku w sprawie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2014 roku 2013-10-10 13:38:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 7 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 października2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupskiego w 2013 roku 2013-10-10 13:37:38
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 października 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2013-10-10 12:53:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 30 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2013-10-07 08:35:09
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 24 września 2013 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Główczyce i Kępice na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2013-09-24 09:13:53
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 20 września 2013 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Słupsk dotyczącej udzielenia Gminie Słupsk pomocy finansowej na realizację projektu pn.: \"Poprawa ruchu drogowego w Gminie Słupsk, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Kusowo-Głobino oraz ulic: Aleja Nad Rzeką we Włynkówku i Rzemieślnicza w Siemianicach\" 2013-09-24 09:09:58
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 19 września 2013 roku w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Kobylnica dotyczącej udzielenia Gminie Kobylnica pomocy finansowej na realizację projektu pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywa i Polną w Widzinie" 2013-09-24 09:07:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 17 września 2013 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminami Słupsk i Ustka na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 2013-09-24 09:05:18
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 4 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-09-12 14:48:20
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-09-12 14:47:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-09-12 14:46:42
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 12 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/200/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie umowy partnerskiej z Gminą Potęgowo na realizację zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - II ETAP BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ 2013-09-12 14:45:44
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 8 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/251/2013 Rady Powiatu Słupskiego z 16 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych 2013-09-12 14:43:15
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 11 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na modernizację drogi powiatowej nr 1113G Gąbino-Wrzeście na terenie Gminy Słupsk 2013-09-12 14:41:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - roboty uzupełniające 2013-09-12 14:39:57
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kobylnica pomocy rzeczowej przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń 2013-09-12 14:38:43
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 9 września 2013 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Ustka pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1015G - roboty uzupełniające 2013-09-12 14:37:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 13 sierpnia 2013 roku w sprawie stosowania przez Powiat Słupski w działaniach promocyjnych i marketingowych nazwy \"Morski Powiat Słupski\" 2013-08-14 14:49:14
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 09 sierpnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-08-14 14:47:51
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 09 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego 2013-08-14 14:46:41
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 09 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2013 rok 2013-08-14 14:45:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 08 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/2000 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego, jako członka założyciela, do stowarzyszenia pn. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 2013-08-14 14:42:35
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 07 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian przez Zarząd Powiatu Słupskiego w umowie z Gminą Kobylnica 2013-08-14 14:40:23
Projekt Uchwały Rady Powiatu zaopiniowany 01 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/102/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Główczyce zadań powiatu z zakresu edukacji publicznej dotyczących zakładania i prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych 2013-07-19 09:14:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Słupskim 2013-07-19 09:12:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia drogi przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego kategorii drogi powiatowej 2013-07-19 09:10:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
19 lip 2013

Osoba dodająca informacje

Mirosław Górak

Data publikacji:
19 lip 2013, godz. 09:10

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
19 lip 2013, godz. 09:10